Szálasi Ferenc börtönnaplója 1938-1940

Nincs raktáron
Szálasi Ferenc börtönnaplója 1938-1940

Csiffáry Tamás szerk.
Szálasi Ferenc börtönnaplója 1938-1940
Sípos Péter tanulmányával
antik (Budapest Főváros Levéltára-Filum), 1997
269 o., kemény kötés, jó állapotú
jelenleg nem kapható, de előjegyezhető

Részletek
Csaknem két évtizede Karsai Elek összeállításában és kommentárjaival megjelent egy könyv "Szálasi naplója" címmel (l.: 782210) a nyilas pártvezető 1940 szeptembere és 1944. október 15-i hatalomátvétele között készült följegyzéseiből, ez azonban nehezen tekinthető autentikus műnek, hanem - kétségtelen dokumentum-mivolta ellenére - inkább csak szöveggyűjteménynek. Ez a mostani kötet az előzőt éppen megelőző periódus, Szálasi Ferenc börtönben töltött két esztendejének naplóföljegyzéseit tartalmazza - csonkítatlanul, hiteles szövegközlésben. ; Szálasit 1938 nyarán az Ítélőtábla háromévi fegyházra ítélte, büntetésének letöltését szeptemberben kezdte meg a budapesti Gyűjtőfogházban; 1940. szeptember közepén szabadult a szegedi Csillag börtönből, a hátralévő egy évet próbaidővel fölfüggesztették. E két, rács mögött töltött esztendő szellemi terméke a Börtönnapló, amelyet nyugodtan nevezhetünk a "magyar Mein Kampfnak", hiszen az írásmű korántsem az egyhangú börtönélet történéseit rögzíti, hanem a pártvezető politikai, hatalmi, történelmi, társadalmi elgondolásait, nézeteit, reflexióit. Egész politikai koncepciójának talapzata Trianon elutasítása - e tekintetben semmi különbség nincs közte és a hivatalos magyar külpolitika vagy akár az ellenzéki szociáldemokrácia fölfogása között -, csakhogy Szálasi több ízben is maró gúnnyal utal a Horthy-rendszer békés megoldásokat kereső tehetetlenségére, ő erőszakkal akarja Európát átformálni Németország és Olaszország szövetségében. Példaképeinek tekinti Hitlert és Mussolinit, de - érdekes módon - nem külön-külön, hanem valamiképp együtt, és magában szeretné ötvözni a német Führer és az olasz Duce általa oly nagyra becsült vezetői képességeit, eltérő karakterük csodált vonásait. A rapszodikus tartalmú, sokszor csapongó följegyzések sorozatából az derül ki, hogy Szálasi gondolkodásában furcsán elegyedett az elmélyült vallásosság a hungarizmus eszméjével, a "testvéri"-népbarát érzület a vad antiszemitizmussal, az elképesztő zavarosság a frappáns-aforisztikus megfogalmazásokkal, a korporatív állam szociális gondoskodásának elgondolása az eszelős demagógiával. Külön figyelmet érdemelnek Európa átrendezésére vonatkozó elképzelései, hasonmásban közölt térképvázlatai, ahol a maga vágyai szerint álmodozott "Hungária Egyesült Földek" kiterjedéséről vagy vázolta föl a "nép rendszerépületének" mátrixait, netán az abszolút és relatív értékek táblázatait. Mindezek mellett elevenen reagál az európai történésekre (pl. a háború 1939 szeptemberi kitörésére), a rádió és a sajtó híreire, élénk figyelemmel kommentálja, értelmezi, a maga hite szerint méltatja a nagypolitika fejleményeit. ; Szálasi Ferenc börtönnaplója - melyet Sipos Péter monografikus szemléletű, eszmetörténeti aspektusú tanulmánya vezet be - a hungarista, nyilas ideológia alapvető forrása volt, ilyen tekintetben tehát elsőrendű történelmi dokumentum - minden nagyobb könyvtárban elhelyezendő.
Adatok
Cikkszám
588948
Vélemények

Legyen Ön az első, aki véleményt ír!