Rudolf Steiner - A karmikus összefüggések ezoterikus vizsgálata I.

Nincs raktáron
Rudolf Steiner - A karmikus összefüggések ezoterikus vizsgálata I.
Részletek
A KARMIKUS ERŐK TERMÉSZETE
I. fejezet
A világban működő törvényszerűségek különböző fajtái. Az ásványvilág önmagába zártsága. A világmindenség éteri befolyása a növényekre. Az ásvány- és a növényvilágban az ok és az okozat egyfajta egyidejűségben létezik egymás mellett. Az állatvilágot és az embert kialakító erők, okok azonban az egyedek születését megelőző időből származnak. Az okok keresését illetően e két területen az időben kell visszafelé haladnunk, amelynek egy bizonyos pontján az egyedi állat mindenkor feloldódik, az ember azonban rátalál a saját előző földi életére. - A szellemi világ megnyilatkozásait csak egy olyan gondolkodásmóddal és logikával lehet megértenünk, amely megfelel a szellemi világ saját természetének.
II. fejezet
A karma három alkotóeleme. Az embert körülvevő világ különböző területei és ezek hatása az ember belső lényére. Az előző földi életünk alapján alakul ki a jelenlegi étertestünk és asztráltestünk. A karmát a kozmikus hierarchiák építik bele az egyes ember személyes vonásaiba és életének külső eseményeibe. A karma épp olyan szükségszerűséggel érvényesül az emberi életben, mint amilyen szükségszerűséggel hatnak a természeti törvények a természetben. Az emberi lény csak a fizikai világ szintjén élheti meg a szabadságot.
III. fejezet
A karmikus szükségszerűség és az emberi szabadság. A történelmi korokban visszafelé haladva egyre inkább csökken a különbség a földi létben jellemző tudatunk és a halálunk után a szellemi létben átélt tudatunk között, mígnem ez a különbség a távoli múltban meg is szűnik. Ismétlődő földi életekről csak akkor beszélhetünk, amikor ez a különbség az emberlétben fennáll. A távoli jövőben a földi és a szellemi léte különbsége ismét feloldódik. - Előző földi életünk tetteinek hatása a jelenlegi földi életünkre. Ez jelenti számunkra a karmikus szükségszerűséget. A saját karmánkban mi magunk vagyunk, mi adjuk tartalmát és feladatait. Karmánk szükségszerűsége nem zárja ki és nem korlátozza szabadságunkat.
IV. fejezet
A halál és az újabb születés közötti életben a többi emberi lélekben, mint valami tükörben a velük szemben tanúsított földi magatartásainkat, tetteinket pillantjuk meg. A szellemi világban az én-érzetünk, a magunkról való tudomásunk e tükörképek révén keletkezik bennünk. - Földi szeretetérzésünk a következő inkarnációban átalakul örömmé, az öröm pedig az ez utáni földi létben megismerési erővé válik bennünk. A gyűlölet karmikus következménye a következő inkarnációban a szenvedés. Ebből pedig az ez utáni földi létben értelmi tompaság alakul ki. A nevelés feladata a gyermekek kannájának felismerése és a karmikus kiegyenlítések elősegítése. A kortársi viszony jelentősége az egymást követő földi életekben.
V. fejezet
Az ember a szüleitől örökli a testét, de 8. életévétől kezdve ezt átdolgozza annak alapján, amit a szellemi létből hozott le magával. Hogy a testünk milyenné válik, azt innen kezdve már nem az öröklődési, hanem a karmikus viszonyok határozzák meg. - A nyitottság, őszinte érdeklődés a külvilág iránt átváltozik bennünk testi egészséggé a következő földi életben. A lelki elzárkózás a világ jelenségei elől csak úgy küzdhető le, ha a következő életünkben testi megbetegedést élünk át. A különböző életeinkbe átnyúló barátságaink.
VI. fejezet
Az ember hármas organizációja. Az ébrenlét és az alvás fizikai és lelki szempontból. Képzetalkotás és emlékezés. A nappali, ébrenléti tudatunkban vagyunk csak önmagunknál, a tudattalanunkban viszont a világegészbe vagyunk betagolódva. Az ember érzékelő rendszere a harmadik hierarchiával, ritmikus rendszere a második hierarchiával, mozgási rendszere az első hierarchiával függ össze. A harmadik hierarchia lényei alapozzák meg az emberben az emlékezés tevékenységét, és ők vezetnek bennünket földi életünk öntudatlanul maradó szférájában. A második hierarchia lényei a halál utáni életünkben a személyes karmánk megtervezésén dolgoznak velünk. Az első hierarchia lényei átélik magukban és megalkotják annak képmását, amit az ember a Földön cselekedett. Az emberi világ és az istenek - a szellemi hierarchia - kölcsönösen egymásra hatnak, befolyásolják egymást, függnek egymástól.

EGYES EMBERI SORSOK KARMIKUS MEGHATÁROZOTTSÁGAI
VII. fejezet
Friedrich Theodor Vischer Franz Schubert és Eugen Dühring személyisége.
VIII. fejezet
A VII-IX. századi arabizmus kapcsolata a XIX. századi mechanikus természettudománnyal. Vischer, Schubert és Dühring előző életei.
IX. fejezet
Eduard von Hartmann és Friedrich Nietzsche, a két XIX. századi filozófus élete és karmája.
X. fejezet
Harun al-Rasid és a bagdadi kultúrközpont. Az arabizmus. Ennek hatása az európai civilizációra bizonyos individualitások újraszületése által. Francis Bacon. Laplace. Charles Darwin. Mamun és Muavija. Woodrow Wilson. Az emberi lélek a tudatalattiban megőrzi és áthozza újabb életébe a korábbi életében hordozott szellemi beállítottságát, világképét. A régebbi korokhoz tartozó eszmék is újra megjelennek a világban az újraszülető emberekben.
XI. fejezet
Garibaldi. Lessing. Byron.
XII. fejezet
Hol vannak a korábbi idők beavatottjai? A mai civilizáció alkalmatlanná teszi az ember testét arra, hogy a saját szellemét teljes mértékben magába fogadja. Garibaldi az ír misztériumok beavatottja volt a IX. században. A materialista Ernst Haeckel korábbi inkarnációja VII. Gergely pápa volt. Lessing a görög beavatott és dominikánus skolasztikus. Valentin Andreae inspirált módon írta a ˝Christian Rosenkreutz˝-ot. A Palládium és Byron korábbi élete. Valamely földi élet önmagában nem érthető meg, magyarázatát csak az egymásra következő földi életek alapján lehet megtalálnunk.
Adatok
szerző
Rudolf Steiner
cím
A karmikus összefüggések ezoterikus vizsgálata I.
kiadó
Genius Kiadó
kiadási év
2003
oldalszám
214
kötés
puha kötés
Cikkszám
665946
Vélemények
Legyen Ön az első, aki véleményt ír!