Hans Urs von Balthasar - A Megnemismert felhője / A keresztény elmélkedés

Nincs raktáron
Hans Urs von Balthasar - A Megnemismert felhője / A keresztény elmélkedés
állapot
antikvár könyv, jó állapotú
ISBN
9630248107
990 Ft
A vásárlás után járó pontok: 10 Ft
Részletek

Tartalom

A könyv és szerzője

5

A Megnemismert felhője

Bevezető

13

A keresztény élet négy fokáról, az olvasó hivatásának fejlődéséről

14

Rövid buzdítás az alázatra és a szemlélődésre

15

Hogyan kell szemlélődni, mennyivel kiválóbb ez minden másnál

17

A szemlélődés egyszerűségéről, ezt nem lehet megszerezni ismerettel vagy képzelettel

18

A szemlélődő imádság közben minden teremtett dolgot és eseményt el kell temetni a Feledés felhőjében

23

A szemlélődés rövid kifejtése párbeszéd formájában

24

Hogyan bánjunk gondolatainkkal az imádságban, különösen azokkal, amelyek értelmünk természetes kíváncsiságából fakadnak

25

Néhány kétely kifejtése, amelyek föltámadhatnak a szemlélődéssel kapcsolatban, az ember kíváncsiságát, tanultságát és természetes értelmét el kell hagyni ebben a gyakorlatban, az aktív és a szemlélődő élet fokozatai és részei közti különbségekről

27

Legmagasztosabb gondolataink is inkább akadályoznak, mint segítenek a szemlélődő imádság idején

30

Hogyan tudhatja meg az ember, hogy gondolatai bűnösek, a halálos és a bocsánatos bűn közti különbségről

31

Az embernek szigorúan felül kell vizsgálnia gondolatait és hajlamait, és gondosan őrködnie kell a bocsánatos bűnök felett is

33

A szemlélődésben a bűn elpusztul és a jó erőre kap

34

A tökéletes és a tökéletlen alázatról

35

Ebben az életben a tökéletlen alázat megelőzi a tökéletest

36

Megcáfoljuk azok tévedését, akik azt gondolják, hogy az alázat legkökéletesebb indítéka saját nyomorúságunk átélése

38

A megtért és a szemlélődésre meghívott bűnös a leggyorsabban a szemlélődés által jut el a tökéletességre és kapja meg Isten bűnei bocsánatát

39

Az igazi szemlélődő megfeledkezik a tetteiről s a vele történtekről, még azzal sem törődik, ha megbírálják

41

Az aktív emberek napjainkban is bírálják a szemlélődőket, ahogyan Márta bírálta Máriát

42

A szerző rövid védekezése, amelyben arra figyelmeztet, hogy a szemlélődők bocsássanak meg az őket bírálóknak

43

A mindenható Isten megvédi azokat, akik iránta való szeretetből nem hagynak fel a szemlélődéssel, azért hogy védekezzenek

44

Az evangéliumi jelenet hiteles kifejtése: "Mária a legjobb részt választotta"

46

Milyen csodálatosan szerette Krisztus Mária Magdolnát, aki az őszintén megtért s a szemlélődésre meghívott bűnösök jelképe

48

Az Úr maga fog védelmére kelni azoknak, akik nem hagyják el a szemlélődést azért, hogy megvédjék magukat

49

Mi a szeretet önmagában, milyen nemesen és tökéletesen megtalálható a szemlélődésben

50

A szemlélődő imádsága idején ne figyeljünk senkire sem

51

A szemlélődő imádság csak a kegyelem segítségével jöhet létre, mert Isten műve

53

Kinek kell vállalkoznia a szemlélődés kegyelmi feladatára

54

Ne kezdjünk hozzá a szemlélődéshez addig, amíg lelkiismeretünket meg nem tisztítottuk a bűnöktől az egyház törvénye szerint

55

Az embernek türelmesen ki kell tartania a szemlélődésben, el kell vállalnia a vele járó fájdalmakat, másról nem szabad ítéletet mondania

56

Kinek van joga megítélni és elmarasztalni mások hibáit

57

A szemlélődésben kezdők hogyan bánjanak gondolataikkal és bűnre való hajlamaikkal

57

Két lelki módszer a szemlélődésben kezdőknek

58

A szemlélődés által megtisztulunk egyes bűneinktől és azok következményeitől, tökéletes biztonságra azonban sohasem juthatunk ebben az életben

59

Isten szabadon, módszereinktől függetlenül ajándékoz meg a szemlélődéssel, a módszerek önmagukban elégtelenek

60

Az olvasásról, a gondolkodásról és az imádságról - a kezdőnek e három jártasságot kell kifejlesztenie

63

A szemlélődők elmélkedéséről

64

A szemlélődőknél általános személyes imáról

65

Miért és hogyan hatol át az egeken a rövid ima

66

Hogyan imádkozik az, aki már jártas a szemlélődésben, mi az imádság, milyen szavak a legalkalmasabbak a szemlélődő imádságban

68

A szemlélődés alatt el kell hagynunk minden elmélkedést az erényekről és a bűnről

69

Az embernek mindenben mértékletesnek kell lennie, a szemlélődésben azonban nem

71

Aki mértéktelen a szemlélődésben, az minden másban mértékletes lesz

72

El kell veszítenünk lényünk én-központú öntudatát, ha e földi létben fel akarunk jutni a szemlélődés magaslataira

73

Hogyan készülhetünk fel arra, hogy leromboljuk lényünk én-központú tudatát

74

Néhány csapda ismertetése, amelyek foglyul ejthetik a szemlélődőt

76

Hasznos tanács a kelepcék elkerülésére - a szemlélődésben a könnyed öröm többet használ, mint a komor erőfeszítés

77

Hogyan növekszik bennünk a lélek tisztasága, a szemlélődők másképpen jelzik vágyukat Istennek, mint az embereknek

78

Isten arra vágyik, hogy testben-lélekben szolgáljunk neki, s akkor mindkettőt megdicsőíti, hogyan tegyünk különbséget a lélek jó és rossz örömei között

80

Minden tökéletesség lényege a jóakarat, az érezhető vigasztalások nem tartoznak hozzá a tökéletességhez a földi életben

82

Mit jelent a tiszta szeretet, egyesek kevés, mások sok vigasztalásban részesülnek

83

Nem mindent szabad szó szerint értenünk, főleg a "bent" és "fent" szavakat nem

84

Fiatal kezdők hogyan magyarázzák félre a "benne" szót, s ez milyen öncsalásokat eredményez

85

A látszatszemlélődők különböző alkalmatlan módszereiről

86

A szemlélődés bölccsé és kiegyensúlyozottá tesz, testben-lélekben vonzóvá

88

Becsapják önmagukat azok, akik mértéktelen buzgalommal ítélik el a bűnt

90

Önmagukat csalják meg azok, akik az egyház tanítása és irányítása helyett saját okosságukra és műveltségükre támaszkodnak

92

Egyes merész fiatal kezdők hogyan magyarázzák félre a "fent" szót

93

Szent Márton és Szent István életével nem igazolhatjuk az égre bámuló imádságot

94

Krisztus mennybemenetele sem szolgálhat bizonyítékul, a szemlélődésben felejtsük el az időt, a helyet és testünket is

97

A legbiztosabb utat a mennybe vágyainkkal mérjük, nem pedig mérföldekkel

98

A természet helyes rendje szerint a test van alávetve a léleknek, nem pedig megfordítva

99

Honnan tudhatjuk meg, hogy lelki tevékenységünk alattunk, fölöttünk, kívülünk vagy bennünk van-e, esetleg fölöttünk ugyan, de alatta Istennek

101

A lélek képességeiről általában, legfőbb erőnk az öntudatunk, ez irányítja minden képességünket és tevékenységünket

102

Két másik legfontosabb képességünkről, az értelemről és az akaratról, hogyan működtek ezek az eredeti bűnt megelőzően

103

Hogyan működik a képzeletünk, s mit ártott neki az eredeti bűn

104

Hogyan működnek az érzelmeink s mit ártott neki az eredeti bűn

105

A lélek világában járatlanok könnyen félreérthetik a szemlélődés szabályait, az ember csaknem istenivé válhat a kegyelem által

106

A "sehol" a léleknek "mindenütt", a szemlélődés "semmi" a kívülállónak

107

Hogyan formálódik át csodálatosan az ember szeretete a "sehol" és a "semmi" megtapasztalása által

109

Szellemi megértésünk ott kezdődik, ahol az érzéki megismerés véget ér, Istent pedig a kegyelem segítségével ott tudjuk leginkább megérteni, ahol a szellemi megértés véget ér

110

Némelyek az elragadtatás ritka pillanataiban élik át a tökéletes szemlélődést, mások viszont rendes napi tevékenységük közepette

112

A szemlélődők a saját tapasztalataik alapján nem mondhatnak véleményt mások szemlélődéséről

113

A szövetség ládája a szemlélődés jelképe, Mózes, Becaleel és Áron magatartása a szemlélődés három ösvényét jelzi

114

Akinek van hajlama a szemlélődésre, az ráismer a könyvben leírtakra, más ne is olvassa el ezt a könyvet

115

Milyen jelek alapján dönthetjük el, hogy Isten a szemlélődésre hív bennünket

117

A Titkos Tanácsok Könyve

Előszó

121

Hans Urs von Balthasar: A keresztény elmélkedés

Bevezető

165

A Fiú mint az Atya Igéje

168

A közvetítő Ige

168

Bevezetés az elmélkedésbe

172

A Szentlélek fénye

178

Az elmélkedés végzése

181

A jelenlét

181

A néma Szó

185

Elmélyedés az Igében

190

Egyesülés

196

Mária útja

196

Az egyház útja

205

A világ útjain

212

Adatok
szerző
Hans Urs von Balthasar
cím
A Megnemismert felhője / A keresztény elmélkedés
kiadó
Vigilia Könyvkiadó
kiadási év
1987
oldalszám
227
kötés
puha kötés
megjegyzés
sárgult lapszélek
Cikkszám
693166
Vélemények
Legyen Ön az első, aki véleményt ír!