Pethő Sándor - Világostól Trianonig - A mai Magyarország kialakulásának története

Nincs raktáron
Pethő Sándor - Világostól Trianonig - A mai Magyarország kialakulásának története
1 400 Ft
A vásárlás után járó pontok: 28 Ft
Adatok
szerző
Pethő Sándor
cím
Világostól Trianonig
alcím
A mai Magyarország kialakulásának története
kiadó
Littera Könyv- és Lapkiadó Kft.
kiadási év
1990
állapot
antikvár könyv, jó állapotú
oldalszám
241
kötés
vászon kötés védőborítóval
ISBN
963-7935-02-9
kiegészítő információk
A Budapesten, 1925-ben az Enciklopédia R.-T. által kiadott könyv reprint kiadása. Fekete-fehér fotókkal illusztrált könyv.
Cikkszám
726027
Vélemények

Legyen Ön az első, aki véleményt ír!

Tartalom

A magyarság élettörténetének vázlata 1849-ig

A nomád államtól a demokratikus királyságig

3

A nomád-állam

A szentistváni monarchia

Szent István rendszerének bomlása

A magyar feudalizmus

A magyar hűbériség nem képes szervezni a nemzetet a török ellen

A magyar állam összeomlása

A magyarság heroikus erőfeszítései létfenntartásáért és államisága helyreállításáért

Keleti vagy nyugati orientáció?

A török-német egyensúlyozási politika véget ér

Magyarország, mint a Habsburg-monarchia súlypontja

A Habsburgok szociál- és kulturpolitikája

A magyarság szembenáll a nemzetiségek koalíciójával és a császári hatalommal

A szabadságharc bukása

Világostól Trianonig

Magyarország a császári összmonarchiában

45

Különbség az osztrák politika módszerében 1711 és 1849 után

Az egységes Ausztria vezető államférfiai. A Bach-rendszer alkotásai és támaszai

Az abszolút rendszer belső gyöngesége

A magyarság ellenállásának frontjai:

58

Az ókonzervatívek

A magyar középosztály passzív rezisztenciája

Az emigráció

Az abszolút rendszer belső és külső elszigetelődése

Az egységes császári abszolutizmus összeomlása

Kísérlet a 47-es alkotmány visszaállításával

Deák szerint a restitutio in integrum a 48-as törvények visszaállítása

Az ókonzervatív kísérlet bukása; a provizórium

Az emigráció tervei is összeomlanak

A középnemesség anyagilag lejtőre jut

A kiegyező hajlandóság fent is erősödik

Deák nehéz helyzete 1865-ben. A kiegyezés a monarchia erőviszonyainak egyensúlyán épült fel

Magyarország a kettős monarchiában és a hármas szövetségben

81

A kiegyezési mű zátonyai

Az osztrák-szlávok ellenségei a magyar "szupremáciá"-nak

"Revanche pour Sadova"

A belső nehézségek: a pénzügyi helyzet; a Deák-párt dekadenciája

Sennyey vagy Tisza Kálmán?

Deák visszavonul. Tisza Kálmán a hatalom birtokában

Lappangó ellentétek Andrássy és Tisza Kálmán politikai módszereiben

A dualizmus látszólag megszilárdul

A magyar értelmiség kiábrándul a kiegyezésből. A Hatvanhét dekadenciája. A Tisza rendszer válsága és bukása

Az egyházpolitikai reformok

98

Ferenc József kedvetlenül enged a Wekerle-Szilágyi nyomásnak. Bánffy nemzetiségi és közjogi politikája

Magyarország megünnepli ezeréves fennállásának ünnepét

Az osztrák-magyar monarchia és a kiegyezési mű válsága

109

Ausztriában csak a 14. §-sal lehet fenntartani a dualizmust

A szabadelvű párt süllyedése: az erőszak és a korrupció

Bánffy irtó hadjárata a közép-pártok és a nemzetiségek ellen

Az első nagy obstrukció

A Széll-paktum: "jog, törvény, igazság"

Surlódások a kormánypárti frakciók között. A Széll-kormány válsága: a katonai kérdés

Az ellenzék nemzeti irányú követeléseinek teljesítésétől teszi függővé a felemelt újoncjavaslat megszavazását. Az ó-szabadelvűek palotaforradalma Széll ellen

Az obstrukció célt ér: a felemelt újoncjavaslatot visszavonják. Khuen-Héderváry küldetése és bukása

A szabadelvű párt belső széthullása

A chlopy-i hadiparancs

A szabadelvű párt katonai programot dolgoz ki az obstrukció ellensúlyozására

A konfliktus a király és a nemzet viszályává élesedik

Az "erős kéz"

Apponyi kilép a kormánypártból. Az ugrai levél

Apponyi újból megalakítja a nemzeti pártot, Bánffy szintén 67-es alapon az új-pártot. A november 18-i házszabálycsíny. Az ellenzéki szövetség proklamálja a nemzeti küzdelmet Tisza ellen. Apponyi a 48-as pártban

A szabadelvű párt és Tisza István bukása

A kiegyezés válságának okai

125

A zsidóság gazdasági és kulturális előnyomulása

A szociáldemokrácia. A magyar polgári radikálisok

A nemzetiségi kérdés, mint a magyar állam archimedesi pontja

Elborul a monarchia külpolitikai égalja

A nemzetiségek dulakodása Ausztriában

Horvátországban összeomlik az unionista párt

Ferenc József személye

A császári és királyi hadsereg

Az osztrák-magyar kapitalizmus

A világháború előestéjén

139

Kísérletek a monarchia megmentésére

Ferenc Ferdinánd politikája: a trializmus és a demokrácia. Tisza István gróf felfogása és módszere: az erő és a konzervatív gondolat kapcsolata

Andrássy iránya és taktikája

Az ellenzéki többség megindítja a nemzeti küzdelmet a magyar vezényszóért

Imparlamentáris kormány alakul

A "darabontok"

A kormány a radikálisokkal és a szocialistákkal szövetkezik a koalíció ellen

A vármegyei ellenállás ellankad

Fabricius ezredes katonasága az országgyűlés üléstermében

A bécsi paktum választójogi alapon

A koalíció uralma

Az alkotmánybiztosítékok és az iskolai törvények

A koalíciós kormányzat zátonyai. A koalíció válságának elemei: a választójog, a katonai kérdés és az önálló bank

A koalíció bukása. Az ó-hatvanhetes párt restaurálása

A nemzeti munkapárt győzelme

149

A külpolitikai helyzet

Bosznia annexiója

A megtizedelt ellenzék új parlamenti harcra indul a katonai javaslatok ellen

Kísérletek az obstrukció elszigetelésére. Merénylet Tisza ellen

Désy panamavádja Lukács László ellen

A törvényszék fölmenti Désyt

Lukács bukása

Tisza István gróf második kormányelnöksége

A központi szövetség diplomáciai vereségei

A balkáni háború

A függetlenségi párt egy része az orosz-francia szövetség felé tájékozódik. Tisza tárgyalása a román komitéval

A magyar történelmi pártok hibái

A szarajevói merénylet

A monarchia külpolitikájának felelőssége a világháborúért

Tisza és a Berchtold-féle ultimátum

Közép-Európa felbomlása és a történelmi Magyarország összeomlása

185

Kitör a világháború

Az olasz semlegességi tárgyalások

A pártközi béke meglazul, az ellenzék akciót kezd a kormány ellen

Károlyi és csoportja elszakad a függetlenségi párt zömétől

A közép-európai szövetség letöri Romániát

A központi hatalmak és Wilson elnök békeakciója meghiúsul

A korlátlan búvárhajóharc

Amerika hadüzenete. Az orosz forradalom

Tisza István bukása

A választójogi kormány

A fáradtság és gyöngülés jelei a monarchiában

"Ausztria magtára és kaszárnyája"

A választójogi küzdelem a magyar parlamenti pártok között

A radikális blokk kiválik a kormányból

Károlyi békepropagandája

Béketárgyalás az orosz bolsevikokkal

Wilson 14 pontja. A magyar szocialisták elszakadnak a nemzeti pártoktól

Károlyi a forradalmi erők vezére

Bulgária összeomlása

Megindul az általános bomlás. "Ezt a háborút elvesztettük"

Az összeomlás. Tisza István meggyilkolása

A forradalmi kormány új fegyverszünetet köt. Jásziék nemzetiségi autonómiákkal akarják meggátolni az ellenséges beözönlést

202

A frontkatonaság leszerelése

Csehek, szerbek, románok megszállják az általuk igényelt területeket

A "népköztársaság" kikiáltása

Feltünnek a bolsevikok

A forradalom csődje

Felelőtlen szocializálások

A forradalom bukása

Hazaáruló volt-e Károlyi?

Megalakul a tanácsköztársaság

212

A vörös terror. A falu passzív ellenállása

Ellenforradalmi mozgalmak

A vörös hadsereg sikerei

Ellentétek a volt szociáldemokraták és a kommunisták között. A románok ellen végrehajtott vörös támadás kudarca. A vörös diktatúra bukása

A Peidl-kormányt ellenforradalmi erők eltávolítják. A nemzeti és keresztény irányzat

218

Küzdelem a jogrend helyreállításáért. A pártközi kormány nemzetgyűlést hív össze

A magyar békedelegáció átveszi a békeföltételeket

Horthyt kormányzóvá választják

Simonyi-Semadam Sándor parlamentáris kormányt alakít

A magyar kormány megbízottjai aláírják a békét

A király-kérdés

IV. Károly király első visszatérése

Megalakul a kis-entente. IV. Károly király másodszori visszatérése

Budaőrs

A detronizációs törvény

Az első nemzetgyűlés mandátuma lejár

A választójogi oktroy. Bethlen pártjának győzelme a választásokon

A gazdasági helyzet szanálása

A magyar középosztály anyagi tönkrejutása