Johannes Greber - Kapcsolat a szellemvilággal

Nincs raktáron
Johannes Greber - Kapcsolat a szellemvilággal
750 Ft
A vásárlás után járó pontok: 15 Ft
Részletek

Én, mint tévelygő, gyenge, bűnös ember nem igényelhetek magamnak több szavahihetőséget, mint bármely más embertársam. Ezért nem várom el, hogy nekem vakon higgyenek. Egyet viszont elvárok: Azt az igazságot, ami nekem megadatott, azon az úton vizsgálják meg, amelyen én is megtaláltam. Az utat pontosan leírtam, azon senki nem tévedhet el. A tanult és a tanulatlan, a gazdag és a szegény, mind járhatnak rajta. Nincs szükség semmiféle előtanulmányokra vagy iskolákra. Nem kerül semmibe. Csak egy dolog legyen a birtokukban: az igazságra való vágy. Készen kell állniuk az igazság elfogadására akkor, ha az a számukra meggyőző módon jelentkezik, és életüket alakítsák annak megfelelően. Aki ezt nem akarja, annak nem szól ez a könyv. Az ilyen számára nem vezet semmiféle út az igazsághoz. Mert Isten csak azok számára nyilvánítja ki igazságát, akikben megvan a jóakarat.

Adatok
szerző
Johannes Greber
cím
Kapcsolat a szellemvilággal - Törvényei és célja
alcím
Egy katolikus pap élményei
kiadó
Greber Kör
kiadási év
1991
állapot
antikvár könyv, közepes állapotú
oldalszám
430
kötés
puha kötés
megjegyzés
aláhúzások tollal!
Cikkszám
756174
Vélemények

Legyen Ön az első, aki véleményt ír!

Tartalom
Bevezető 1
Spiritizmus a nyilvánosság véleményének tükrében
Egyház
Biblia
A könyv indítéka és célja
Megítélésének előfeltételei
Személyes élmények a szellemi kinyilatkozás terültén
Első lépésem a szellemi világgal való kapcsolat megteremtéséhez 13
Felkérés a szellemi kinyilatkoztatások vizsgálatára 13
Tétovázásom 14
Beleegyezésem 15
Az első ülés 16
Egy meglepő kinyilatkoztatás 17
A döntés 22
A bibliai szellemkapcsolatokról szóló tanítás 23
Vizsgáld meg! 26
Döntésem 27
Az igazság bizonyítása 28
Otthoni élmények 28
Séta a templomon keresztül egy médium kiséretében 41
Egy spiritiszta szerzetes 45
Bizonyosság az ügyemben tett előrejelzésről 46
Egy médium közleményei a vasúti kocsiban 47
Egy ismeretlen által küldött fontos irat 49
Amerikai élmények 49
Barátom halálának előrejelzése és bekövetkezése 52
Egyiptomi sírok 55
Az élmények értékelése 61
A szellemek és az anyagi teremtmények kapcsolatának törvényei
Az óderő (életerő) törvénye 65
Isten egész teremtésében ható törvényszerűségek 65
Az ód, mint szellemi életerő 67
Az anyag, mint összesűrűsödött ód 69
Az élőlények növekedése 70
Az égitestek ódkisugárzása 71
Az ód sűrűsödési folyamata 72
Az ód erősítése és gyengítése 73
Az ód gyógyító ereje 74
Az ód - aura 75
Az ódrezgés 76
Az ód, mint a testi érzékelés hordozója 78
Az ód szaga 79
Az ód a sors tükre 80
Az emberek életútja 81
Ód és tisztánlátás 83
Az ód színe 84
Az ód testformáló ereje 85
Az ódáram, mint erőáram 86
Láthatatlan táplálékfelvétel (ódtáplálás) 88
A szellemkapcsolatokhoz szükséges ódforrás 88
Az ód felhasználásának fajtái a szellemkapcsolatnál 89
Isten, mint az összes óderő forrása 92
Az óderő bibliai felhasználása a szellemi érintkezésben 94
Az ód, mint láng és felhő 94
Az ód erőáramlása a Sínai hegyen 95
Ódfelhő az Újszövetségben 97
Az Ószövetség állatáldozatai, mint Isten kinyilatkozásának ódforrásai 98
A kinyilatkoztatás sátra az ódelőkészítés fényében 99
Az áldozatok fajtái 101
A médiumok 104
Általános 104
Asztalmédiumok 105
Írómédiumok 106
Planchettamédiumok 107
A főpap mellvértja 107
Beszélőmédiumok 108
Apportmédiumok 109
Materializációs médiumok 110
Fizikai médiumok 111
Tisztánlátás, tisztánhallás és tisztánérzékelés 113
A médiumok képzése 117
A mediális képzés célja 118
Az ód oldása és tisztítása 120
A médium saját szellemének elválása a testétől 120
A "spiritiszta ülés" 121
Spiritiszta egyházak 129
Spiritiszta magán Istentisztelet 131
Mely esetekben káros a spiritizmus? 132
Médiumok és médiumiskolák a Bibliában 134
Általános 134
Igaz és hamis próféták 136
Ábrahám és Mózes, mint médium 136
Sámuel médiumiskolája 137
A médiumokra leselkedő veszélyek az Ószövetségben 142
Médiumképzés az ókorban 143
Az első keresztények médiumai 146
Pál apostol a szellemi találkozásról és médiumokról 146
Isten megkérdezése a Szentírás jelentései szerint 150
Isten népe Isten megkérdezését állandóan gyakorolta 150
Isten megkérdezése Mózes, Józsua és Dávid idejében 151
Isten válaszai 154
A holtak megkérdezésének bibliai értelmezése 156
A "halál" és "halottak" fogalmak jelentése a Bibliában 156
Bálványimádás a holtak megkérdezése 158
Saul és az endori halottidéző nő 162
Szellemi kapcsolat az apostolok utáni időszakban és mai időkben
Előzetes megjegyzés 171
Szellemi találkozások az apostolok utáni időben 172
Démonok megnyilatkozásai a pogányok bálványimádása közben 173
Beszélő bálványképek 175
Isten szellemeinek hatása 178
A keresztény médiumok transzállapota 181
A szellemek megkülönböztetése 182
Az akkori médiumok tisztánlátása és tisztánhallása 182
Az akkori médiumok kiképzése 183
A későbbi "Egyház" megtiltja a szellemi kapcsolatot 183
A szellemek hatása egy evangélikus és egy katolikus pap éltében a 19. században 185
Blumhardt evangélikus pap élményei 185
Vianey katolikus pap élményei 207
A spiritizmus a mai tudomány fényében 218
Előzetes megjegyzések 218
Kluski médium Varsóból 219
A tények magyarázata 227
Mirabelli médium Braziliából 233
Mirabelli mint beszéd- és írómédium 234
Mirabelli mint fizikai médium 236
Mirabelli mint apportmédium 238
Mirabelli mint materializációs médium 238
A jelenségek magyarázata 244
Tisztánlátás egy halottas ágynál 245
A tisztánlátás különleges esetei és magyarázatuk 249
A jó szellemvilág kinyilatkoztatásai vallási kérdésekről
Előszó 255
Isten 257
Isten személyisége 257
Isten jelenléte egyidejűleg mindenütt 259
Isten tudásáról 260
A vallások tévedései Istenről 263
Isten teremtményei és sorsuk 264
A szellemi teremtés 264
A teremtett szellemek egysége 266
A szellemvilág egy részének bukása 268
Az elbukottak büntetése 270
A Paradicsom, mint szellemi szféra 272
A szellemk próbája a Paradicsomban 273
Döntésük és annak következményei 275
Isten megváltási terve 279
Az elbukott szellemek felemelkedésére solgáló javító szférák 279
A Biblia meghamísított teremtéstörténete 281
Az igazság az első emberpár teremtéséről 286
Az emberi faj szaporodása 289
A megváltás után létrehozott javítási szférák 290
A bukott szellemvilág kiszabadítása egy Megváltó által 292
Krisztus élete és munkássága 298
A Krisztus-kérdés szerepe életemben 298
Krisztus, mint az első emberi faj vezetője 298
Krisztus, mint az özönvíz utáni emberiség vezetője 298
Izráel, mint az Istenhit hordozója 307
Jézus emberi születése 309
Jézus anyja 313
Jézus testvérei 314
Jézus gyermekkora 315
Jézus emberi gyengeségei 318
Jézus először ismeri fel Istenfiúságát 321
Jézus próbája a sivatagban 322
Jézus feladata 326
Krisztus nem Isten, hanem Isten küldötte 329
Krisztus megítélése környezete szemében 332
Krisztus összeköttetése a szellemvilággal 334
Isten korábbi küldöttei és a szellemvilág 339
Krisztus szenvedésének jelentősége a megváltásban 340
Krisztus szenvedésének utolsó órái 341
Jézus anyja nem volt jelen a keresztrefeszítésnél 345
A halottak nem jöttek ki sírjaikból a pénteki megfeszítéskor 346
Krisztus alászállása a pokolra és győzelme 347
A megváltottak visszavezető útja Istenhez 350
Krisztus tanítása és a mai kereszténység 351
Isten szellemvilága, minta az igazság forrása 351
A mai kereszténység már nem rendelkezik ezzel a forrással 355
Ennek következményei a tévedések 357
Nem létezik a pápai tévedhetetlenség, mint az igazsága forrása 357
Nem létezik három személyiségű Isten 361
Hamisítások a Bibliában 364
Minden visszatér újból Istenhez 370
Nincs örök pokol 374
Az emberi szellem eredete és az eredendő bűn 378
A bűn fogalma 380
A holtak feltámadása nem a testek feltámadását jelenti 381
A keresztelés jelnettősége 385
A Szellem leszállása (bérmálás) 388
Az oltáriszentség jelentősége 390
Bűnbánat - gyónás - feloldozás 401
Bűnbánati gyakorlatok - nőtlenség 404
Szegénység - a szüzesség, mint cölibátus - a feljebbvalók iránti engedelmesség, mint a tökéletesség ideálja 408
Búcsú - szentek - szentek tisztelete 415
A betegeknet jelentősége (utolsó kenet) 421
Az első, és a mai kereszténység papsága 422
Zárszó 427
A szokás hatalma
A megszokás, mint az igazság legnagyobb ellensége
Az igazság saját megtapasztalása
Az ok-okozat törvénye, mint a spiritizmus vizsgálatának alapja