Pukánszky Béla, Németh András - Neveléstörténet

Nincs raktáron
Pukánszky Béla, Németh András - Neveléstörténet
2 000 Ft
A vásárlás után járó pontok: 40 Ft

Adatok
szerző
Pukánszky Béla, Németh András
cím
Neveléstörténet
kiadó
Nemzeti Tankönyvkiadó Rt.
kiadási év
1998
állapot
antikvár könyv, közepes állapotú
oldalszám
676
kötés
kemény kötés
ISBN
9631888169
megjegyzés
ceruzás aláhúzásokkal
Cikkszám
781569
Vélemények

Legyen Ön az első, aki véleményt ír!

Tartalom
Őskor 13
A nevelés ősi formái 13
Az intézményes nevelés csírái 17
Ókor 19
Nevelés a folyam menti kultúrákban 19
Mezopotámia 20
Egyiptom 24
India 29
Kína 31
Az európai kultúra bölcsőjénél: antik görög nevelés 35
A spártai nevelés 38
Az athéni nevelés 44
A hellenisztikus nevelés 51
Görög filozófusok a nevelésről 54
Nevelés az ókori Rómában 64
A római nevelés korszakai 65
Quintilianus pedagógiai gondolatai 73
A korai kereszténység és a nevelés 75
Emberfelfogás, embereszmény 77
A korai keresztény nevelés jellemzői 77
Középkor 87
A klerikus műveltség átadásának intézményei 87
Kolostori iskolák 89
Plébániai iskolák 93
Székesegyházi iskolák 94
A középkori egyetemek 95
A világi nevelés 100
A lovagok nevelése 100
A városi polgárság iskolái 103
A középkor gyermekfelfogása 105
A magyar intézményes nevelés kezdetei 106
Reneszánsz és humanizmus 113
A világ és az ember felfedezése 113
A humanisták mozgalma 114
A városi-plébániai iskola tananyagának módosulása 119
A reneszánsz úri nevelés 120
Humanista gondolkodók véleménye a nevelésről 123
A humanisták iskolakritikája 138
A reneszánsz gyermekképe 139
Reneszánsz nevelés Magyarországon 142
A műveltség tartalmának átformálódása 142
Reneszánsz főúri nevelés Magyarországon 145
Academia Istropolitana 148
Reformáció és ellenreformáció 151
Reformáció és nevelés 151
Luther a nevelésről 152
A nevelés célja 152
Iskolaszervezeti hatása 155
A katolikus megújhodás (ellenreformáció) pedagógiája 157
Új szervezetek és iskolatípusok 157
Katolikus leánynevelési törekvések 167
Iskoláztatás a Mohács utáni Magyarországon 171
Protestáns iskolák 172
A népoktatás 173
Katolikus iskolák 175
Az átmenet korszaka: XVII. század 177
Johannes Amos Comenius pedagógiai szintézise 177
Élete 178
Comenius felfogása az ember rendeltetéséről 181
Nézetei a gyermekről, didaktikai elvei 184
Iskolarendszere 187
Sárospataki évek 190
Új tanítórendek, közösségek 193
Kalazancius és a piaristák 193
Új gyermekfelfogás 196
A tudományok első magyar összegzője: Apáczai Csere János 200
Az erdélyi protestáns iskolaügy a XVII. században 201
Apáczai Csere János életútja 202
Fő művei 207
Pázmány Péter, a aktolikus oktatás megújítója 214
A protestáns iskolák helyzete a XVII. század végén 219
A felvilágosodás kezdetei 222
A protestáns pedagógia hatása a polgárosodásra 222
John Locke és a gentleman-nevelés 224
A pietizmus hatása a nevelésre 233
A felvilágosodás győzelme 235
Rousseau természetelvű pedagógiája 236
Élete 236
A gyermek felfedezése 241
A módszerek 244
A nevelés tartalma és az életkori szakaszok 246
Helvetius a pedagógia mindenhatóságáról 254
A német felvilágosodás 255
A tanítóképzés 257
A filantropisták mozgalma 259
A neohumanizmus 264
Pestalozzi pedagógiája - a kéz, fej és szív kiművelése 265
Tanulóévek 266
Neuhof 268
Egy remete esti órája 269
Lénárd és Gertrúd 270
"Vizsgálódásaim a természet menetéről..." 272
Stans 274
Burgdorf 276
Hogyan tanítja Gertrúd gyermekeit? 277
Yverdon 278
Jean Paul levanája - romantikus költői hitvallás a nevelésről 280
Nevelés a XVIII. századi Magyarországon 283
Hagyományok, változások 283
A tananyag bővülése 286
Iskolaügy a felvilágosult abszolutizmus korában 294
Az I. Ratio Educationis 296
Tessedik Sámuel szarvasi reformjai 302
A II. Ratio Educationis 305
A hazai pedagógiai gondolkodás fejlődése 307
Főúri magánnevelők tanulmányai 307
Módszertani művek 310
Iskoláztatás és pedagógia a XIX. században 315
Néhány európai ország iskolaügyének áttekintése 315
Anglia 315
Franciaország 316
Oroszország 317
Német nyelvterületek 317
A német filozófiai pedagógia 319
Kant 319
Fichte 323
Hegel 327
Schleiermacher 329
A pedagógia önálló tudománnyá válásának kezdetei 333
Trapp - korai empirikus pedagógiai törekvések 333
Milde - a katolikus szemléletű tudományos pedagógia megteremtője 335
Herbart lélektani alapozású pedagógiája 338
A filozófiai-erkölcstani háttér 339
Asszociációs lélektan 340
Neveléstana 341
Herbart követői 345
A Herbart-kritika megjelenése 349
Usinszkij 349
Tolsztoj 352
A XIX. század első felének magyar neveléstörténete 356
Első óvodáink 356
Népoktatás 360
Tanítóképzés 362
Közép- és felsőoktatás 364
Eötvös József,a polgári forradalom kultuszminisztere 366
A tudományos pedagógia hazánkban a XIX. század első felében 369
A pozitivizmus hatása a pedagógiára 373
August Comte 375
A "tökéletes élet pedagógiája" - Herbert Spencer 378
Alexander Bain pedagógiai rendszere 381
Evolucionizmus és materializmus 384
Az "életfilozófia" hatása 386
A pesszimizmus pedagógiája - Schopenhauer 387
Friedrich Nietzsche kultúrakritikája 389
"Élet" és "Cselekvés" Bergson filozófiájában 393
Keresztény szociális és népnevelési törekvések 396
Don Bosco pedagógiája 398
További gyermekvédelmi-szociális törekvések 402
A század tömegmozgalmának hatása 403
Magyar neveléstörténet 1849-1919 409
Iskolaügy és pedagógia az abszolutizmus korában 409
Népoktatás 410
Középfokú oktatás 412
Felsőoktatás 414
Pedagógia és iskoláztatás 1867-1919 között 416
A népoktatási törvény 416
A népoktatás alakulása 1868-1918-ig 419
A középiskolák fejlődése 424
Felsőoktatás, tanárképzés 428
A magyar gyermektanulmányi mozgalom 432
Nagy László pedagógiája 436
Nevelésügyi törekvések a forradalmak idején 439
A magyar neveléstudomány fejlődése a kiegyezéstől 1948-ig 444
A budapesti egyetem "pedagógiai iskolája" 445
A kolozsvári-szegedi egyetem pedagógiaprofesszorai 467
A debreceni egyetem "pedagógiai iskolája" 476
Iskolaügy és pedagógia a XX. században 485
Új pedagógiai és pszichológiai törekvések 485
A pragmatizmus nevelésfelfogása 486
A gyermektanulmány 493
A reformpedagógia kialakulása és fejlődése az első világháborúig 503
A radikális neveléskritika tárgya: a hagyományos iskola 503
A művészetpedagógiai irányzat 505
A "New School", a reformpedagógia első iskolamodellje 508
Természettudományos biológiai-antropológiai koncepciók 511
A reformpedagógia fejlődésének második szakasza 518
A Waldorf-pedagógia 519
Amerikai reformpedagógiai törekvések 525
A Progresszív Nevelési Társaság létrejötte 528
A Jen-plan, a reformpedagógia egyik záró szintézise 530
Az állampolgári nevelés 533
A munkaiskola 535
A reformpedagógia fejlődése az egyes országokban 552
A harmincas évek főbb fejlődési tendenciái 561
Az elméleti pedagógia főbb irányzatai 562
Kultúrpedagógia 563
A szociálpedagógiai irányzat 573
Foerster morálpedagógiája 585
A nagy pszichológiai iskolák hatása 589
A reformpedagógia fejlődésének harmadik szakasza 602
Iskolaügy és pedagógia Magyarországon 1919 és 1945 között 611
Kultúrpolitika és közoktatásügy a húszas években 613
Népoktatás 617
Középiskolák 620
Felsőoktatás 624
A harmincas-negyvenes évek nevelésügye 629
Reformpedagógiai irányzatok hazánkban 634
Cserkészet 634
A reformpedagógia szellemében működő hazai iskolák 636
Az 1945 utáni magyar iskoláztatás története 645
Harc az iskoláért 645
Az iskolarendszer átformálása 645
Két közoktatási reformtervezet 647
A NÉKOSZ 653
Az iskolák államosítása 654
Az "ötvenes évek" 657
Óvodák 657
Általános iskolák 658
Középiskolák 661
Felsőoktatás, pedagógusképzés 664
Forradalom és rendszerváltás között 668