Charles de Tolnay - Michelangelo - Mű és világkép

Nincs raktáron
Charles de Tolnay - Michelangelo - Mű és világkép
Részletek

Charles de Tolnayt - Tolnay Károlyt - 70. születésnapján ezekkel a szavakkal üdvözölte egyik svájci méltatója, Prof. Eduard Hüttinger berni egyetemi tanár: "Működése  hatalmas nyomokat hagyott a nemzetközi művészettudományban; ez a tudós a szakma legjelentősebb művelői közé tartozik. Neve mindenekelőtt széttéphetetlenül összeforrt a Michelangelo-kutatással - ezt a XX. században senki nem művelte hozzá senki nem művelte hozzá hasonló hangsúllyal, és rajta kívül senki nem gazdagította ilyen mértékben. Ami azonban nem jelenti azt, hogy ezt egész munkásságát kiteszi. Tevékenységének másik súlypontja a németalföldi festészetre esik, de áttekinti az egész európai művészetet is a középkortól 1900-ig. Ilyen sokoldalúság esetében futólag nem lehet hangsúlyokat megállapítani." Tolnay 1899-ben született Budapesten. 1916-17 táján a legprogresszívabb magyar entellektüelek között van. Mint Lukács György írta a Vasárnapi Körről: "csatlakozott néhány fiatal ember, köztük a legtehetségesebb, Tolnay Károly". Itt és a Szellemi Tudományok szabadiskolájában Tolnay többek között Fülep Lajos, Lukács György, Bartók Béla, Balázs Béla s a két később világhírűvé vált művészetszociológus, Hauser Arnold és Antal Frigyes társaságában található. 1918-ban, érettségi után a bécsi egyetemen művészettörténeti tanulmányoknak szenteli magát. Tanára, a szellemtörténeti iskola vezéralakja, Max Dvorák nagy hatással van rá. Disszertációját hieronymus Boschról írja, ez lesz a későbbi, 1937. évi nagy Bochmonográfiája alapja. Első, világhírét megalapozó kötete, a "Pieter Bruegel rajzai" 1925-ben jelent meg. Michelangelo-kutatásai, amelyeket még a 20-as években, Rómában (1925-1927) kezdett meg, a negyvenes években érnek meg. Ekkortól 1960-ig bezárólag Princetonban (USA) jelenteti meg öt hatalmas kötetben a nagy reneszánsz mester életművét. Elemzései során kirajzolódnak Michelangelónak és a korszak Itáliájának szellemi és fizikai arculata, a viharos történelmi események, a hatalmas szellemi megrázkódtatások, amelyek érték és befolyásolták. A jelen magyar kötet alapjául Tolnay két munkája szolgált: egy egykötetes monográfia, mely 1970-ben jelent meg második kiadásban Párizsban és az előadássorozat, melyet a Collége de France felkérésére 1948-ban tartott Párizsban a "Michelangelo-művek és a bennük kifejezésre jutó világnézet kölcsönviszonyá"-ról. Első ízben 1948-ban jelent meg könyv alakban. Charles de Tolnay ma a firenezei Michelangelo Múzeum, a Casa Buonarroti igazgatója.

Adatok
szerző
Charles de Tolnay
cím
Michelangelo - Mű és világkép
kiadó
Corvina Könyvkiadó
kiadási év
1977
oldalszám
379
kötés
kemény kötés
ISBN
963-13-0019-6
kiegészítő információk
Fekete-fehér fotókat, reprodukciókat tartalmaz.
Cikkszám
804016
Vélemények

Legyen Ön az első, aki véleményt ír!

Tartalom

Előszó a magyar kiadáshoz

7

Michelangelo

9

Rövid életrajz

175

Katalógusok

189

Az eredeti szobrok és festmények időrendi katalógusa

189

Michelangelo fontosabb, elveszett vagy tervezett, de el nem készült vagy pontosan nem azonosítható műveinek katalógusa

213

Michelangelo építészeti alkotásainak katalógusa

218

A forrásokban nem említett művek bizonytalan attribúciói közül a legfontosabbak

220

Mű és világkép

223

Michelangelo politikai nézetei

225

Michelangelo filozófiája

250

Michelangelo művészetfelfogása

294

Jegyzetek

317

Függelék

337

Bibliográfia

339

Képek jegyzéke

349

Névmutató

355

Michelangelo műveinek mutatója

361

Beke László: Pályakép és "világkép"

367

Képek jegyzéke

Három álló alak Masaccio után

Lépcsős Madonna

Kentaurok csatája

A Santo Spirito feszülete

Herkules. Rubens rajza

18. Szent Proculus

Szent Petronius

Térdelő angyal

Bacchus

Venus két Cupidóval

Pieta

Szent Gergely

Szent Pius

Szent Pál

Szent Péter

Folyamisten modellje

Dávid

Madonna a Gyermekkel

A Szent Család

Madonna a Gyermekkel

Madonna a Gyermekkel

Bastiano da Sangallo: Másolat Michelangelo A cascinai csata műve elveszett kartonjáról

Tanulmány egy apostolhoz

Akttanulmány

Máté apostol

A Sixtus-kápolna mennyezete

Zakariás próféta

Joel próféta

Izaiás próféta

Ezékiel próféta

Dániel próféta

Jeremiás próféta

Jónás próféta

A delphi szibilla

A cumaei szibilla

A perzsa szibilla

A líbiai szibilla

Mezítelen ifjú

Mezítelen ifjú

Manassé és Ámon

Boáz és Obeth

Krisztus ősei: Ozeás

Krisztus ősei: Salamon

Dávid harca Góliáttal

Judit és Holofernész

Eszter és Ahasvér

Az érckígyó

Noé részegsége

Noé áldozata

A vízözön

A bűnbeesés és kiűzetés a Paradicsomból

Ádám teremtése

Éva teremtése

A víz és a föld szétválasztása

A Nap és a Hold teremtése

A világosság és a sötétség szétválasztása

A feltámadott Krisztus

Dávid-Apolló

Firenze, San Lorenzo: Medici-kápolna

Lorenzo de'Medici síremléke

Giuliano de'Medici síremléke

Az Est

A Hajnal

Az Éj

A Nappal

Giuliano de'Medici szobra

Lorenzo de'Medici szobra

A Medici Madonna

Utolsó Ítélet

Világbírája Krisztus és a Szűzanya

Szent Bertalan

Szent Lőrinc

Részletek az Utolsó Ítéletből

Szent Péter keresztre feszítése

Szent Pál megtérése

Brutus

Herkules és Cacus

II. Gyula pápa síremléke

II. Gyula pápa síremléke

II. Gyula pápa síremléke

Iacomo Rochetti másolata II. Gyula pápa síremlékének második,1513-ban készült tervrajzáról

A haldokló rabszolga

Mózes

Győzelem-szoborcsoport

Bal kezével fatörzsre támaszkodó rabszolga

A szakállas rabszolga

A fiatal rabszolga

Álmából ébredő rabszolga

Rabszolga, az ún. Atlasz

Lea

Ráhel

Pieta

A palestrinai Pieta

A Rondanini Pieta

Michelangelo és Pietro Urbano modellje

A Biblioteca Laurenziana előcsarnokának lépcsője

A Biblioteca Laurenziana olvasóterme

Vatikán

Másolat Michelangelo modelljéről

Jacques Le Mercier metszete

A Sforza-kápolna részlete

A templom belseje

A római Capitolium-tér látképe

Róma, a Porta Pia

Róma, a Farnese-palota homlokzata

Vázlat a bronz Dávidhoz

Vázlat négy maszkkal

Titüosz

Phaétón bukása

Vázlat a Krisztus feltámadása kompozícióhoz

Krisztus feltámadása

Krisztus feltámadása

Krisztus a kereszten

Pieta

Il Silenzio

Krisztus megjelenik anyjának

Krisztus a kereszten a két centurióval

Keresztre feszített Krisztus és Szűzanya és Szent János között

Madonna gyermekével

Daniele da Volterra: Michelangelo arcképe

Léda és a hattyú

Pontormo: Venus és cupido

Noli me tangere

N. Béatrizet metszete

N. Béatrizet: Krisztus és a szamáriai asszony