Erdélyi Zsuzsanna - Lammel Annamária - Nagy Ilona - Parasztbiblia

Raktáron
Raktárkészlet:
1 db
Erdélyi Zsuzsanna - Lammel Annamária - Nagy Ilona - Parasztbiblia
ISBN
963-281-544-0
980 Ft
A vásárlás után járó pontok: 10 Ft
Részletek

Lammel Annamária és Nagy Ilona folkloristák arra vállalkoztak, hogy a parasztemberek, főleg az idősebbek körében ma is élő, de már a feledés veszélyétől fenyegetett  bibliai történeteket összegyűjtsék. Maga a gyűjtőmunka s a fellelt igen bőséges szöveganyag döbbentette rá őket arra, hogy nem csupán véletlenül egymás mellé sodródott szövegek halmazát gyűjtötték össze, hanem belső összetartó erővel bíró, elrendezett, illetve könnyen elrendezhető gyűjteményét, mely a paraszti műveltségek mind ez ideig szinte teljesen ismeretlen tájaira vezet el bennünket. A világ keletkezését, az emberi szokások, tulajdonságok eredetét, a lét értelmét, cselekedeteink helyességét mondják el, illetve példázzák ezek a bibliai történetek, de a mesélő a maga kedve, a paraszti közösség mindenkori óhaja szerint átalakítja őket, új mítoszokat, mondákat, legendákat, meséket, példázatokat formál belőlük. Így a bibliai szereplőkből monda- és mesehősök lettek, a szövegek felépítése, az epikus megformálás módja a népköltészeti alkotásokkal rokonult. A nép ajkán állandóan változó bibliai történeteknek legtöbbször megmaradtak a szereplői, de az eredeti ó- és újszövetségi írások teljesen új töltést kaptak: talajuk a tenyerestalpas paraszti valóság lett, s e valóságnak megfelelő jellemmel ruházódtak fel a szereplők is. Így hát ez a kötet valóban népi epika, sok ismeretlen szerző közreműködésével született parasztbiblia, melyet a lényegre törő, minden díszítéstől mentes előadásmód, az enyhén archaizáló, ízes tájnyelv, a gyakran alkalmazott gondolatritmus és képi kifejezés tesz színessé. Lenyűgöző olvasmány ez a szövegfüzér, a múltbeli parasztság gondolkodásmódjának hű tükre és gazdag forrása.

Adatok
szerző
Erdélyi Zsuzsanna - Lammel Annamária - Nagy Ilona
cím
Parasztbiblia
kiadó
Gondolat Könyvkiadó
kiadási év
1985
oldalszám
611
kötés
vászon kötés védőborítóval
kiegészítő információk
Fekete-fehér illusztrációkat tartalmaz.
Cikkszám
836229
Vélemények

Legyen Ön az első, aki véleményt ír!

Tartalom

A Parasztbiblia elé

15

Ki a levegő égbe, ki a fődbe

Az Úr a magasban volt

39

Akkor is voltak angyalok

39

Az angyalok föllázadtak

40

A pokol és a mennyország kapui

40

Kiégnek, mint az üveg

40

Az angyalok nagyon elkevélyködtek

41

Ámen!

41

Az angyalok inge

41

Az ördög birodalma

42

Az angyalok háborúztak

42

A világ teremtése

42

A gömb főddé vált

44

Az ördög lajtorjája

45

Leeresztett egy fehér lepedőben minden állatot

45

A csúszómászó állatok teremtése

45

A póruljárt szúnyog

46

Azt kapod mög, amit másnak kévánsz

46

Kakukk, kakukk!

46

A kakukk ruhája

47

A fülemüle éneke

47

Kutya, macska, gomba, szilva

47

A nefelejcs és a szamár füle

47

Iá!

48

Oda akarta a szemit

49

A bivaly teremtése

49

A bab Isten tenyeréből

49

A kő növekedése

50

A Tisza eredete

50

Isten Ádámot agyagból megalkotta

Mikor Krisztus Urunk teremtette a népséget

55

A cigány teremtése

55

Az anyag összegördült

55

Ki fonta a sövént?

56

Az ördögnek nincs lelke

56

A részög embör lelke

57

Jobb feliben őrzőangyal, bal feliben ördög

57

Ádám és Éva teremtése

58

Félre volt téve száradni

59

Az asszony terömtése

59

Összekuporodva alszanak

60

Kutyavért nem kapott

60

Hogy meg legyen különböztetve az asszony az embertől...

60

Kiterített formán vótak

60

Mőte öszik az embör a szájával?

61

Elkezdték a gyomrukat meg a hasukat bevarrni

61

Eccer kimentek a Nílus partjára

62

Kicsi ember nagy bottal jár

63

Csúfak voltak az emberek haj nélkül

64

Az asszony és a szakáll

65

Mióta vannak hölgyek?

65

Paradicsomkert

Ádám hogyan járt Évával

69

Egy darázs megcsípte

72

Esszevesztek a mosogatáson

72

Így veti a fehérnép az ágyat

73

Én mégse eresztem

74

Így lettek az urak meg a szegények

75

Éva kitagadott gyermekei

76

Miért nyő el a ruha?

77

Ezér vagyunk rongyosak

77

Ádám, a sámli és a kapa

77

Ádám háza

78

A Szépasszony vize

78

Megszegték a parancsolatot

A jó és a gonosz szellemek

81

Megpiszkálja az ember szüvit

81

Vót egy kis kígyó

81

Éva és Ádám csak álmukban láttak

82

Ruhaszárogatás

83

Így födözték föl

83

Mér hideg...

84

Éva anyánk tála

84

Ádám csúszája

84

Isten átka

85

Mivelhogy vétközött

85

Az embernek szárnya vót

85

A három arkangyal

86

Hogy emlékeztesse őt

89

Éva álma

89

Mit cselekedtél, Káin?

Ádám apánknak vót három fia...

93

Káint a vadászok lelőtték

94

Az Istennek haragos képe

94

A sötét és fehér felhők

95

Káin rossz volt, Ábel pedig jó

96

Így származtunk meg

96

Káin és Ábel a holdban

96

Szet mégis beleesett

97

A tiltott fa csodás története

97

Elvesztem az embert

Noé öregapja

103

Nagy emberek voltak Ádám után

103

Megsokasodott a bűn a földön

103

Az első fahajó

105

Noé bárkája

106

Noé és az ördög

108

Kesztyűbül macska lett

111

Az ördög neveletlen ujja

112

A bárkán egy luk ütődött

113

A hegyek úgy keletkeztek

114

A hegyek tetejin a szőlő

114

Botját a véribe belékeverte

115

Noé, mikor kiszállt a bárkából

116

Hétféle vérrel ojtotta be

116

Noé cselédlánya

117

A háromféle asszony

117

A szivárvány

119

A vízözön óta pipálnak

119

Ezekbül lett az emberiség

119

A vízözön után megindult az Isten

A vízözön után megindult az Isten

123

Az ember éveiről

123

Ereszd el, hogy menjen!

124

Ezért nem mén a gyermek

125

Egy anya húsz gyermeke

125

A havi baj

126

Az embört Isten tanította számtani

126

Ördögbül ló

126

A barázdát húzó ember

127

Az ördög találmánya

127

Maj siratjátok

128

Így lett az elkárhozás

128

Azóta van betegség

129

A halál angyala

129

Mőte kő mindenkinek meghalni?

130

A megbüntetődött halál

131

Istent le akarták hozni az égből

132

Amikor a babiloni tornyot építették...

133

Krisztus Urunk a nyelveket osztogatta

133

Sorba álltak az akkori nemzetek

134

Az ünnepek kiosztása

135

Egy nagy fehér lovat máglyára felhúztak

135

A magyar, a német és az oláh ruhája

135

A Szentföld kiosztása

136

Ha tíz igaz lesz

Az Úr megrontotta a látásukat

131

Szodoma és Gomorra

141

Lót lányai felnőttnek érezték magokat

142

Lót menekülése

143

Az atyai áldás

Született neki Izsák

147

Ábrahám gyermekei

147

Az atyai áldás

148

Ézsau és Jákob

148

Jákob házasságai

149

Jákob visszatér Ézsauhoz

150

Szent Jákob az amolyan komoly embör vót

150

József és testvérei

Jábok gyermekei

155

József álma

155

Az álomfejtő

155

A szelíd Júda

160

Hozd ki népedet Egyiptomból

Górám földjén

163

Mózes kivezeti a népet Egyiptomból

163

Dögvész, kelevények

166

A kilenc egyiptomi csapás

166

Farahó király cigánykirály vót

168

Mikó beszélt az embör a szamárral

170

Mindennapi kenyerünk

171

Mannaszedés

171

Reatörtek az országra

Sámson és Becsabé

175

Az erő a hajában van

181

Ruth

Ruth és Boáz

187

Noémi

187

A zsoltárénekes

Legyőzött százezret

191

Az élő Isten hadserege

193

Sámuel

194

Saul bűne és halála

196

Uriás felesége

196

A hálátlan Absolon

197

Dávid királynak volt egy darab szőleje

197

Kérte az Istent zsoltárokkal

197

Szőrzsákba öltözött

198

Dávid és Cicelle a holdban

198

Még pénteken is táncoltak

198

Szent Dávid meg Cicölle

198

A zsoltárénekes

199

Salamon lett a király

Salamon lett a király

203

Bölcs Salamon bíró

203

Salamon és Markaf

204

Salamon babája

208

Salamon király dicsősége

208

A jeruzsálemi templom

209

Kilépik belőle Bölcs Salamon

209

Salamon király kincse

210

A tüzes szekér

Illés próféta

217

Illés kaszája

217

A tűz eredete

218

Illést elragadja Isten

218

A Göncölszekér meg a Tejút

218

A mennydörgés

218

A próféta és a gyermekek

218

A jámbor Tóbiás

A vak próféta

223

Tóbiás álma

223

Nagy ínségben vagyunk

Vagy elveszek, vagy megszabadítom

227

Ne félj, Eszter

231

Isten adta, Isten elvette

A türelmes Jób

239

Jób üldögélt a szemétdombon

239

Jó vagyok, ahogy látod

259

Jób szekere

243

A próféták

A babiloni fogság

247

A próféta és az öregasszony olaja

247

Jeremiás látomása

247

A világ vége

247

Az oroszlányok verme

248

A tüzes kemence

248

Jónás Ninivébe megy

249

Aki le fogja tiporni a sárkány fejét

A Nap es gyönyörködött

253

Lányod fogantatik

255

Mögszületött a Szűzanya

256

Úgy éltek, mint az angyalok

257

Mária menyegzője

260

A gyönyörű ruha

260

Koszorú csillag

261

A Tejút

261

A virágot megszagulta

261

Üdvöz légy, Mária!

261

A földre jött a harmat

262

Lábanyomán gyöngyvirágok

262

Az én Uram anyja

262

Szent Erzsébet fia

263

Keresztelő Szent János a templomban

263

Jézus születése

A Tejút és az angyalok

267

Minden növény kivirágzott

267

Menjünk el a látására

267

Ollan fényesség támadt

270

A Szűzanya a holdon

271

Muzsikával ballagjunk

271

Most született s ekkora

272

Szűz Mária ringatja a Kisjézust

273

Fölvették Jézust

273

Menekültek a Kisjézussal

Szent József és az angyal

277

Heródes parancsa

277

A kicsi angyalok

277

Gyertyácska vót a kezikben

278

A haragvó szomszédasszony

279

Mire Egyiptomba értek

279

Miért él ötven évet a szamár?

281

A szántóvető

281

A Szent Család menekülése

282

A szamár fogta hele

284

A pacsirta...

284

Vót nekik egy nagyon csúnya gyerekjek

284

A jó és rossz jány

286

A bazsarózsa

287

A Kisjézus pelenkái

287

Mióta hajlik le a szomorúfűzfa?

287

A Máriaűte gaz

288

Levágta a haját

288

El volt fáradva a Szűzanya

288

A Szűzanya kapott szélrül is

289

Vonultak át a Zaharán

289

A haramia és a Szent Család

290

A keresztespók

291

Szűzanya tanálta meg a gombát

291

Máriapálca, Kincső szekér, Fiastyúk

291

A bálványok leomoltak

292

Amikor kicsi gyermek volt

Fehér rózsa, piros rózsa

297

Csináltak kicsi várokat

297

Az összetört korsó

297

A játékok meg a cukor

298

Agyagmadarak

298

A kánai menyegzőn az volt a menyasszony

298

Simeon jövendölése

299

A Kisjézus jelei

300

A pók bekötte az ajtót

300

A tizenkétéves Jézus Jeruzsálemben

300

Szűz Mária napjai

Az Úr Jézus ruhája

307

Szűz Mária ebédje

307

Galamb ebéd

307

A szűzanyának jövendölnek

308

A szombati napsütés

308

A Szűzanya tisztulása

308

Ollan fehér az a virág

309

Minden betű méhének változott

309

Szűz Mária fonásval kereste a kenyerét

309

A Boldogságos Szűz fonala

309

Szűz Mária megtalálkozik a záporesővel

310

A Szűzanya gyűrűje

310

Ez az én szerelmes fiam

Keresztelő Szent János

315

Ez az én szerelmes fiam

315

Jót akart mindennek

315

Jézust a szűz leányok dicsérik

316

Jézust megkísérti az ördög

316

Az Isten ördögnek nevezte ki

317

Mentek az Úr után

Vesd ki a hálót

321

Akkorára annyi halat fogtak

321

Az asszony megtért

322

A három testvér

322

Mária Magdolna udvarnője

323

Az ördögvel mulattak

323

Mária és Márta

323

Fölköltöm őt

324

Keresztelő Szent János fejevétele

325

Mit féltök, ti kicsinyhitűek?

325

Péter, hol a hal?

325

Szent Péter elment halászni

326

Azóta kell csépelni

326

A vámszedő...

326

Ha követ vetel...

327

Csinálj világosságot!

327

Bizony mondom nektek

Ha verembe esik a te ökröd

331

Jót mindig lehet cselekennyi

331

Szent kenyerek

332

A magvető

332

A mag és a konkoly

333

Az irgalmas szamaritánus

333

Miatyánk Isten

334

A tékozló fiú

334

Lázár és Dúsgazdag

335

Engedjétek hozzám e kisdedeket

336

A szőlősgazda...

336

A templomban bazároltak

337

A szegény asszony két fillérje

337

Az örökség

338

Krisztus imádsága

338

Kelj fel és járj!

Vedd fel a te nyoszolyádat

341

Bízzál, lányom

341

Jaj Ilus lánya

342

Ötezren jóllaktak belőle

342

Színében elváltozott

342

Sánták és vakok a menyegzőn

343

Kánai menyegző

343

Tele mán a szoba

344

Csak a kezit érintse hozzá

345

A százados jánya

345

Bízzál és láss!

345

Az Isten dicsősége

346

Amikor Krisztus Urunk és Szent Péter teremtett

Ő is csinál má embert

349

Az elcserélt fejek

349

A Péter emböre púpos...

350

Molnárlegényből majom

351

Váljék belőled kakukk!

351

Békának változtatta

351

Az istentelen kovács

352

Krisztus Urunk lova

355

Mibül lött a méh?

356

A légy meg a szúnyog

356

Tetűnek vált a por

357

A teknősbéka

357

A lány és a cipó

358

Ott nyőttek ki a fák

358

Gombák termettek

359

Elterjesztették a bagót

360

Meg vagy elégedve véle?

Mér kő a gyerököt karon hordani?

363

Uram, segélj rajtunk!

363

Felállt egy öregasszony

364

Az asszonyok ereje

364

Legyen a kard a nyelvetek!

365

Az örvény Szent Pétör vize

366

Még egy cseppet nagyobbat nőhetett vóna!

367

Adok, amennyit én akarok

367

Szent Péter kutyája

368

Ó, Pétör, ne bántsuk

368

A világ javainak kiosztása

368

A töröké a Szentföld

370

Így szólt Jézus Krisztus

Mindön embör haljon mög magáér

375

Miér kő egy mián másoknak is bűnhőnni?

375

Munka nélkül mire juta

376

Aki másnak vermet ás

376

Szent Péter a vásáron

378

Részeg ember, dühödt kutya

379

A lusta legény s a serény lány

379

A rest sokszor fárad

380

Az eső és az áldás

381

Szent Péter istensége

382

Szent Péter mint kanász

382

Akinek az Isten fizet

383

Péter kullogott hátul

384

Ha az Isten is engedi

Ha az Isten is engedi

389

Krisztus és a szülő asszony

389

A buksza pénz

390

Miúta kapatik a tallót?

390

A remete és a gazdag ember

391

Péternek sehogyse fért ez a fejébe

392

Lösz-e máma eső?

393

Krisztus meg a kútba esett gyerek

394

A halálotok általa fog lenni

396

Megbüntetlek, megáldalak

Gyékényt tött alá

401

Lusta jány, szorgos jány

401

Zsírfolt a levesen

401

Kért tűle ételt

402

Ringyet-rongyot

403

Három orsó fonal

403

A darabocska vászon

403

Szent Pétör neve napja

406

A kerékrépa

407

Miért kopasz Szent Péter?

407

Nincs jobb a búzakenyérnél

411

Lám, mit csinál a nép

408

Mit érdemöl az embör?

410

Te feküdj a falho

413

Végy egy marék bogot!

415

Hegedűt penderített a hátára

415

Miért dolgozik a kovács sokat

417

Jézus meg a vargyú

417

A kutyáknak és a macskáknak hagyom

418

Mér haragszik a kutya a macskára?

418

Csontokból juhok lettek

419

A birkák összebújnak, a marhák szaladoznak

421

Hát meg mér van a nádszálon a szamárharapás?

422

Kutyájé váltódzott

423

Volt, hol nem volt, a hét országon túl

A Jézus, a Szent Péter néki adott két szép kezet

427

A szőlősgazda fiai

430

Azt szöki Istennek...

432

Mesterek mestere

433

Hovál lett a bárány mája?

434

Szégyenbe maradt Péter

439

Krisztus meg az öreg szántó

439

Kit vihet el az ördög?

440

Elvesztette a fogadást

441

Krisztus Urunk és a mostohatestvérek

441

Krisztus Urunk, Szent Péter és a három testvér

443

A halász

445

Krisztus Urunk mög az obsitos katona

447

Leterítették a köpenyüket

449

A három kívánság

450

Nagy vétek az, Pál!

451

A te neved lösz Szent Kristóf

452

Üldözték az Úr Jézust

A Szűzanya álma

455

Sok nép követte

455

Durka madár meg a székács

455

Mikó Krisztus kínszenvedése előtt bújdosott

456

Mikó Krisztust a zsidúk hajszúták

457

Megyek az égbe

457

Zöld gallyak

458

A cinke tizenkét fia

459

Mit vétett szegény?

459

Majd ehettek télen-nyáron

459

Legyen belőle gomba

460

A galagunya és a líciumbukor

461

A pipiske madár

461

Miért tojik nehezen a tik?

462

Nyír alatt nyár alatt

462

Kád alatt, levél alatt

463

Énekölnyi sem tud immár

463

Krisztus és a madarak

463

Krisztus Urunkat mögfogták, mögkötözték, fölfeszítötték. Harmadnapra föltámadott

A népek között maradok

467

A te neved

467

Az alabástrom szelence

467

A Gecsemáni kertben

468

Mire a kakas megszólal

469

Pilátus pitvarában

469

Júdáspénz

470

Júdás kettéhasadt

470

Múljék el ez a pohár!

470

Kaptak két magocskát

471

Ácsok, kovácsok, mit csinyáltok?

472

Csütörtökön nem jó fésülkönnyi

473

Veronika fésülködött

473

Verje meg az Isten, aki Nagycsütörtökön meszel

474

A tövises fa

474

A golgotavirág

474

Korona helyött ezt tötték

474

Fűzfavesszővel verték

474

Rajta maradt a képmása

475

Áldott lögyön az az asszony

475

Hasvérus

475

De még most is pislogtat

476

Mindig kiesött a szög

477

A cigányt az Úristen megáldotta

476

A bíbic és a fecske

478

Reábízta az anyját

478

A bor Krisztus Urunk vére

478

A szent vért fölszedték

478

Krisztus Urunk vére által

479

Vannak jóasszonyok

479

A jobb lator

479

Velem leszel a Paradicsomban

480

Mióta hordanak a méhek mézet?

480

Fehér lepelbe tekerték

480

Leszállt az alsóbb rétegekbe

481

Jézus föltámadt

481

Ott állt két angyal

482

A húsvéti locsolkodás

482

A piros tojás

482

Ne sírj, szép Szűz Mária!

482

Innen indult el az egyház

Tanítsatok és örvendezzetek!

487

Hitetlen Tamás

488

Fogtatok-e halat?

488

Amit megkötsz

488

Abbú lött a hölgy

489

Elküldte nekik a Szentlelket

489

Az apostolok kimentek a világba

489

A szentéletű lány

490

Jézus nevében

490

Térítették a népet

491

Pilátus halála

492

Saulból Szent Pál

492

Saul lelke a pokolban

493

Fényes felhőn elmentek a Szűzanyához

494

A Szűzanya temetése

495

Azon az éjen tulipán nőtt

495

Táncoljatok!

496

Uram, hova mész?

496

A mennyország kulcsai

497

Az Isten meg Szent Péter fönn az égben

Hogyan került a kovács a mennyországba

501

Szent Péter és a mosónő

501

Szent Péter strózsákja

502

A Csirkéstyúk

503

Tényleg nagy változás van

503

Szent Pétör szabadságon

504

Agarakbul farkasok

505

Az erkölcs nagyon laza

506

Neked csak kis csutka jutott

507

Szűz Mária keresztlánya

507

Ott az ágyam

515

A pokol tüze

516

Mér nincs mónár a pokolba?

516

Vagy ki, vagy be!

517

Szent Péter anyja

517

Szent Pétör rőzsét vág

518

Szent Pétör egy másik szenttel összevereködött

518

Mióta homályos az Országútja?

518

Hogyan tört el a Nagy Göncöl szekér?

519

Szent Pétör elment szalmát lopni

519

A szél

519

Szent Péter ebédje

519

Az egek megnyíllanak

Amit szem nem látott, fül nem hallott

523

Megfújják a harsonyát

523

Az Antikrisztus

523

Az Isten és az ördög vize

524

Az Utolsó Ítélet

524

Vér foly a fákból

525

Lehullnak a csillagok

525

Egy angyal megfújja a trombitáját

525

Utószó

527

Az utószóban idézett irodalom

559

A szövegek gyűjtési adatai, forrásai

564

Rövidítések

613