Kállay Ferencz - A pogány magyarok vallása

Nincs raktáron
Kállay Ferencz - A pogány magyarok vallása
Kállay Ferencz
A pogány magyarok vallása
Püski, é.n.
332 o., puha kötés
Részletek
"A pogány világot minden igazságtól megfosztani nagy méltánytalanság – írja Kröger – s történet ellenes, mert a babonáknak is hit alapjuk van, s a tévelygés gyakran nem más, mint rosszul értett, balul felfogott igazság. Az ős világi vallásos eszmék bár mennyire is keveredtek az anyagisággal, azoknak tisztasága, vagy jobban mondva fénye soha egészben ki nem aludt, mint Eusebius praep. evang. 1. 7., Augustinus de Civit. Dei 1. 16. bizonyítják. Az ős világi időszakban sem hagyott fel az isten végkép az emberiséggel, a pogány népek szellemi élete nem volt merő üresség, nem lehet azt jelentéktelen, babonás hazugsági életnek tekinteni, mert a becsúszott helytelenségek nagy száma mellett is az istenről való tudatnak mindig befolyása volt az életre, állományra, művészetre s tudományra.
Kezdetben az ember magában érzette az isteni szellemet, érzelmei őt összecsatolák a teremtővel; az egy boldog kor volt, az arany idő kora, melyben az emberek vallásban is összeegyezőbbek voltak, mint mikor külsőségekben szétfoszlának, s az egyetemiséget egyediség váltá fel..."
Adatok
Cikkszám
844734
Vélemények
Legyen Ön az első, aki véleményt ír!