Hamvas Béla - Scientia Sacra

Nincs raktáron
Hamvas Béla - Scientia Sacra
ISBN
963-14-1261-x
Részletek

Hamvas Bélának, a rendkívüli jelentőségű, kiemelkedő felkészültségű és tudású kultúrfilozófusnak, regény- és esszéírónak, fordítónak, a magyar irodalom és bölcselet  nagyszabálsú egyéniségének eszmei alapműve - az immár ötödfél évtizede keletkezett s most a széles nyilvánosság elé kerülő Scientia Sacra. A "Szent Tudás" voltaképpen az őskori emberiség szellemi hagyományát jelenti, az "aranykor" egységes és egyetemes tradícióját, mely a történeti formák mögött rejtőzködve, népek és vallások szent könyveiben mégiscsak univerzálisnak tűnik. hamvas Béla ennek az őskori metafizikának a rekonstruálására törekszik - az archaikus források nyomán: a Tao, a Veda, a buddhizmus hagyománya, a héber Ótestamentum, a Korán, az iráni Zarathustra és az egyiptomi Hemes Trismegistos tradíciója, az azték, maya, inka, görög, alexandriai hagyomány jelenti többek között ennek a nagy ívű és ihletett kísérletnek az alapját, mellyel az "apokalyptikus", vagyis az ítélet alatt álló, történeti emberiség nézőpontjáról tekint vissza arra az eredendő érvényességűnek tűnő tudásra, mely az éberségre és a lényegi kérdések megválaszolására koncentrál. hamvas szintézisében a források sokfélesége szemléleti egységgé áll össze, mivel kiindulásában is egyesíteni képes a többi között a történetbölcseletet és metafizikát, antropológiát és művelődéstörténetet, poétikát és pszichológiát, asztrológiát és teológiát - klasszikus szépségű esszéjében, mely egyben imperatív erejű is: felszólítás a káprázatoktól, a "varázslattól" való megszabadulásra, az új aranykoralkotásra, az élet elkallódott értelménel keresésére.

Adatok
szerző
Hamvas Béla
cím
Scientia Sacra
alcím
Az őskori emberiség szellemi hagyománya
kiadó
Magvető Könyvkiadó
kiadási év
1988
oldalszám
577
kötés
vászon kötés védőborítóval
Cikkszám
881525
Vélemények
Legyen Ön az első, aki véleményt ír!
Tartalom

Első könyv. A hagyomány

Aranykor és apokalipszis

Időszámításunk előtt a hatszázas év

17

A Nagy Közösség és a Kicsinyke Jólét

19

Zarathusztra és Henóch

21

Az aranykor valósága

23

Nyílt lét és zárt élet

25

Ítélet alatt

26

Az éberség

A vidja

29

Aszklépiosz kakasa

30

A csiszti

32

Az Isa-upanisád elemzése

34

Éberség és kábaság

37

Éberség és tudás

40

A lét és az élet

Nyíltság és zártság

43

A tudat

44

A varázslat

47

Sors és elhatározás

49

Közvetlenség és reflexió

52

A közösség felbomlása

54

Az Élet Mestere

A szakrális szubjektum

58

A Tao te king XV. versének elemzése

61

A könyv

63

A szutra-stílus

65

Az univerzális nyelv

67

A könyv a történeti időben

70

A három forrás

A három forrás

71

Az archaikus szintézis

72

A zseniális ember

76

A misztikus intuíció

78

A lappangó hagyomány

81

Az újkor ébredése

83

A hagyományok

A hagyomány egysége

85

Metafizika és mítosz

87

Az őskori egységek

90

Vallás és hagyomány

92

Az alkalmazás

95

Éberség, látás, tudás

98

Második könyv. Az archaikus ember

Az ember a Védanta szerint

A lélek

103

A második

106

A buddhi, az ahamkára, a manasz, az öt indrija

107

A takarók

109

A szellemi őstermészet és az anyagi természet

112

A Taittirija-upanisád részlete

113

Sruti és szmriti

Kinyilatkoztatás és hagyomány

116

Adam Kadmon. A zuhanás

118

A bűnbeesés. Prakriti. Henóch

119

Az első ébredők. Ádám

122

Felülről és alulról jött ember

125

Primér és primitív

127

Az ősképek

Az istenek sorsa és a természet körforgása

130

A tükörkonstrukció

131

Az analógia

133

Ellentét és különbség

135

Az őskép

138

Kép és szó. A logosz

139

Az emberi lét állomásai

Az ősállapot

146

A bűn

149

Az ébredés

150

Az ismétlés

154

A külső sötétség

157

A megszabadulás

161

Az asszony

Prakriti, Májá, Éva, Tai Jih

162

Szophia

165

Szépség és bűbáj

166

A szamszára női mivolta

168

Testiesség, a külső sötétség

170

A megszabadulás. Sakti

172

Őskori antropológia

Puggala Pannatti

174

Állomások a tévelygés és a megszabadulás között

175

A lélek világhelyzete a lényeges

177

Primér élmény: a lét egysége

180

További példák

181

Akinek tudása tisza. Aki megnyugodott. Akinek a szíve olyan, mint a gyémánt

182

Harmadik könyv. Kultusz és kultúra

Őskori és újkori kultúra

Az intenzív művelés

185

Az újkori emberiség életének jellemvonása: a szellem realizálatlansága

188

Mi a következménye annak, ha az élet értelme elkallódik

191

Az ember a természetnek vagy apja, vagy rablója

193

A szakrális életrend

195

Az őskor intenzív művelésének célja nem a kultúra, hanem a földet paradicsommá tenni

196

Az indián mese

A mese és elemzése

199

A tevékenység metafizikája

201

Mi dönti el a tevékenység értékét?

203

A kultusz szakrális tevékenység

206

"Hogy a világosság isteninek rejtélyes módon segítsenek"

207

Az anyagi természetről való gondoskodás szakrális tevékenység

209

Az asa

A haoma-kultusz Iránban

212

Az asa szó magyarázata

215

Az archaikuks kultusz értelme az asa

217

Az őskori kultusz és az emberi tevékenység

219

A frasa mint új szó - egybevetése az asával

221

Aranykoralkotás

223

Az alkímia

Előzetes ismeretek

226

Az elemek tana

229

Az alkimista tevékenység

231

Az aranycsinálás és a bölcsek köve

234

Nem tárgyi kultúrát alkotni

235

A közös üdv színvonalát emelni

238

A jóga metafizikája

A jóga fokozatai

240

A jóga-tevékenység értelme

242

Ember-kultusz

244

Szakrális művelés

247

Személyes üdv. és a Szahu

249

Heroikus lélek, önmegtagadás és a jóga misztériuma

252

A sekína

A perui aranykert

254

Földművelés, táplálkozás, tanulás

255

A világot aranykertté tenni

259

Elohut, kavanna, sekína

262

A cselekvés metafizikája

263

A megváltás

265

Negyedik könyv. A beavatás

Hermész Triszmegisztosz

Külső körülmények. Szerzőség

269

A hitelesség

272

A beavatás intézménye

274

Szertartások

276

A második születés

277

A beavatás ősélménye

279

Kommentár

A misztikus hegyibeszéd

282

Széth-hagyomány.A dialógus

285

Mágikus technika

287

Befelé és kifelé

289

Részletes magyarázatok

292

Az újjászületés

294

A hét bölcs

A hetes számról

297

A hetes és az epiphania

299

A beavatkozás fokozatai

302

A Mithras-misztérium

307

A fokozatok ralizálása

312

A hetedik hatvány

314

Mágikus lépcsők

A létszínvonalának fölemelése

319

A beavatás fokozatainak és a túlvilági vándorlás állomásainak azonossága

321

Túlvilág és egyetemes lét

324

A mester tevékenysége

328

Pillantás a Pert em Herura

332

A Szahu megalkotása

336

Természet és túlvilág

Pradzsápati. Szoláris és lunáris éberség

340

Túlvilági birodalmak

343

Primitív népek. Varázslat. Az Atyák

347

A Hold világa

350

Az Amduat

352

A pradzsápati tevékenységének értelme

355

A lét egysége

A Véda tanítása

359

A négy kegyelem

361

Fokozatok

365

Csuang-ce

368

A szamadhi

371

A megvalósítás

373

Ötödik könyv. Az Analógia

A képnyelv

Az őskor megértése a képnyelv megértésén múlik

377

A nyelv stádiumai

379

Az eredeti nyelv visszaszerzése a Pert em Heru szerint

381

Az analógia és a közvetlen jelentés

384

Analógiás látás és gondolkozás

386

Hen kai panés az analógia

389

Az asztrológia

Az asztrológia a kozmikus analógiák archaikus egysége

391

A megfelelések: horoszkóp és mandala

393

A csillagászati év és a Nap-hérosz sorsa

395

A bolygók közvetlen jelentése

397

A konstelláció

400

Analógia és mágia

402

Az ikrek

A számelmélet

404

A szám az a lánc, amely a létező dolgokat egybefűzi

406

A Kettő keletkezése az Egyből

408

A szakrális labdajáték, a pár, az ellentét, a duál, a két pólus

410

Ahura Mazda és Ahriman

412

Az elliptikus lét

414

A három kaszt és a négy évszak

A Három. Az egyiptomi nagy Kilenc

417

Az AUM és az AUR jelentése

419

A három guna és a három kaszt

421

A Négy minsztériuma. A Tetraktüsz. A kereszt. Jod-Hé-Vau-Hé

422

Közelebbi és távolabbi analógiák a számelmélet alapján

425

Az Egész, a Teljes, a Minden. Szám és Idő. A négy évszak, a négy korszak, a négy elem és a négy életkor

428

A betegség

Az analógia és a univerzális intelligencia

431

A betegség és az ötös szám analógiája

434

A betegség és a hierarchiák

436

Az alacsonyabb rendűtől való függés törvénytelen állapota

438

Archaikus gyógyítás

440

A szent váza

443

A víz

Az analógia és az archaikus ember realizmusa. Transzcendentális valóságlátás

445

A természet isteni és nem emberi ismeretet kíván

447

Thalész víz-metafizikája

448

Víz-istenek és a víz az egyes őskori egységekben

451

Bizonyos tekintetben az egyetlen elem

453

A létező világ kezdete

456

Hatodik könyv. A király és a nép

Az archaikus közösség

Az őskori közösség hierarchiája: Hierarchia és osztály

461

A brahman, a ksátrija és a vaisja

464

Hierarchiát helyreállító törekvéásek a történeti kor határán

466

Hármas és négyes hierarchia

469

A kétszerszületett.A tisztátalan

471

A hierarchia és a négy juga

474

A kocsihajtó

A dephoi kocsihajtó. Antarjamin. Krisna

476

Az Egy megnyilatkozása az emberi életben

478

A Tao te king és a király beavatás

479

A beavatás és a hierarchia feje

483

Csuangce, Bhagavadgíta, Kohelet

486

A király létével irányítja az emberi közösség reintgrációját

487

Uralom és hatalom

Az őskor és a történet. Ősök és istenek útja

490

Homérosz és a filozófusok

493

Brahman és ksátrija

495

A ksátrija ressentiment. Az életrend megváltozik

497

A vadkan

500

A hatalom elsüllyedése. Machiavellizmus. Erőszak

502

Brahma pura

Az égi város és a földi város. A lét ősformája

504

A város és a szám. Architektúra

506

A nyílt lét palladiuma. Város és vidék. Hiram. Az átszellemült közösség ősképe

508

Ars regia

511

A város a történetben. Utópiák

515

A város és a közösség Szahuja

516

A nép

Az őskollektívum

518

A király és a nép, a két pólus

521

Az isteni epiphania

522

A nép analógiái. Föld, asszony, jin, természet. A nép és a szám. A tizenkét törzs.

525

Daéna, az égi közösség

526

A nép visszaképződése. Zarathusztra

530

A törvény

Az artha, a káma és a dharma

533

Törvény és kinyilatkoztatás

536

Manu. A közösség szellemi rendje

537

Szakrális megnyilatkozás. A törvény követése és megszegése

540

A törvény az emberi közösséget a szellem elé állítja

542

A kollektív reintegráció. Sziddhata

543

Utószó (Török Endre)

547

Hamvas Béla élete és művei (Dúl Antal)

573