Botos László főszerk. - Magyarságtudományi tanulmányok

Nincs raktáron
Botos László főszerk. - Magyarságtudományi tanulmányok
állapot
antikvár könyv, jó állapotú
ISBN
978-963-7014-28-4
4 000 Ft
A vásárlás után járó pontok: 40 Ft
Részletek

Régóta adós a magyarságtudomány egy olyan kötet megjelentetésével, amely a kapcsolódó tudományágak legújabb kutatási eredményeit felhasználva, majd szintetizálva oszlatja el a kizárólag finnugrista (nyelvészeti) alapokon álló, több mint másfél évszázada tartó szellemi tévelygés ködét. E célt szolgálja a Magyarságtudományi tanulmányok, amely 29 – hazai és emigrációban élő – elismert tudósunk, neves kutatónk összefogásának eredményeként született meg.

A kötet 37 különálló, ám összefüggő tanulmányban mutatja be eleink, rokon népeink történelmét az őstörténettől kezdve az 1956-os forradalomig, a magyarság kultúráját, zenéjét, írását, nyelvét, népi hagyományait és hitét, nem feledkezve meg legbecsesebb nemzeti ereklyénkről, a Szent Koronáról sem.

A kötet főszerkesztője, az USA-ban működő Magyarságtudományi Intézet elnöke, Botos László úgy válogatta össze az írásokat, hogy átfogó képet adjon arról a hatalmas területről, amit a magyarságtudomány képvisel. A témakörben járatlan olvasó számára is érthetően, világosan megfogalmazott tanulmányok nem csak elgondolkodtatóan érdekfeszítőek, de számos, eddig megválaszolatlan kérdést is fölvetnek. E kérdések alapos elemzése nélkül elképzelhetetlen, hogy a magyarság megtalálja végre a kiutat a Kárpát-medencét is mélyen érintő, 21. századi gazdasági, morális és társadalmi (világ)válságból.

A könyv magyar változatát kiegészítő tankönyvként is ajánljuk minden magyar ajkú és magyar szívű tanárnak és természetesen mindenkinek, akit érdekel eredete, kultúrája. Az angol változatot (ami 2008. augusztusában lát napvilágot) pedig mindazoknak, akik más nemzetek soraiban – civil és hivatásos diplomatákként – nemzetünk igazi értékeit képviselik, jó hírnevét öregbítik.

„Most, amikor kezemben tartom a Magyarságtudományi tanulmányok kötetét, mintha 2004-es konferenciánk válogatott és bővített előadásainak gyűjteményét látnám viszont. Ez annál nagyobb öröm számunkra, mert az MVSZ-re méltatlanul rákényszerített költségvetési vesztegzár miatt sajnos nem kerülhetett sor a »Magyarság és a Kelet őstörténeti konferencia« anyagát tartalmazó kötet kiadására. 2008-ban, amikor ez a fontos könyv magyarul és angolul is megjelenik, emlékezünk meg a Magyarok Világszövetsége alapításának 70. évfordulójáról, és rendezzük meg a Magyarok VII. Világkongresszusát. Ez utóbbi keretében második alkalommal kerül sor a konferenciára. E könyv és e konferencia talán együttesen elvégzi a magyarságtudomány elodázhatatlan paradigma-váltását.”

Patrubány Miklós, a Magyarok Világszövetségének elnöke

Adatok
szerző
Botos László főszerk.
cím
Magyarságtudományi tanulmányok
kiadó
Hun-Idea-Magyarok Világszövetsége
kiadási év
2008
oldalszám
851
kötés
kemény kötés védőborítóval
kiegészítő információk
Fekete-fehér ábrákkal illusztrálva.
Cikkszám
917185
Vélemények
Legyen Ön az első, aki véleményt ír!
Tartalom
Köszönetnyilvánítás 7
Ajánlás (Patrubány Miklós) 9
Előszó 13
Aradi Éva
A fehér hunok története 15
Balogh Sándor
Királyság vagy köztársaság 33
Bárdi László
Az ázsiai hunok élete és történelme 55
Az ujgurok története 81
Borbola János
Bevezetés az egyiptomi hieroglifák magyar nyelvű olvasatába 93
Botos László
A magyar hadjáratok 121
Királygyilkosságok 137
A Versailles-i határozatok átvizsgálása 165
Csajághy György
A magyar népzene, mint "zenei anyanyelvünk" 185
Cser Ferenc - Darai lajos
Kárpát-medencébe gyökérző magyar folytonosság 229
Érdy Miklós
...A hun és a keleti hun (xiongnu) ugyanaz a nép 257
Friedrich Klára
Kárpát-medencei birtoklevelünk a rovásírás 281
Gordon Gaskill
Egy kudarc menetrendje 293
Gelsei Bíró Zoltán
A Habsburg-ház bűnei 313
Grandpierre Attila
Királyi mágusok ősnépe a magyar 327
Gyárfás Ágnes
Templom 355
Harangozó Imre
Magyarok kelet kapujában 367
Adalékok a székelyek eredetének, hagyományos világképének és hitvilágának vizsgálatához 397
Horváth Imre
Isten tenyerén 413
Imre Kálmán
Szubar/szabirok, hurriták és más kis-ázsiai népek 433
Kocsis István
A Szent Korona misztériuma és tana 451
Marácz László
A finnugor elmélet tarthatatlansága nyelvészeti szempontból 497
A magyar nyelv eredetéről 507
Marton Veronika
A káld-sumir nép története 521
A pártusok története 541
Molnár V. József
Szent László 569
Obrusánszky Borbála
A déli hunok történeti kérdései 585
Poór Miklós
A pozsonyi csata rövid története 603
Radics Géza
A középkori magyar inkvizíció 615
Szakács Gábor
Szabadságharcaink 629
Timaru-Kast Sándor
Kelták és magyarok 643
Tomory Zsuzsa
Avarok 679
Őshazánk a Kárpát-medence 705
Szerves magyar nyelvtudomány 729
Vértessy György
A hun-avar azonosság (rokonság) kérdése 755
Vertáb József Kadocsa
Insvla Pilis 773
Szürkebarát, fehérbarát... 795
Utószó 819
A kötet szerzői 827
Függelék
A magyarság és a Kelet őstörténeti konferencia programja - 2004. 84