Gál Ferenc - Katolikus hittételek

Raktáron
Raktárkészlet:
1 db
Gál Ferenc - Katolikus hittételek
700 Ft
A vásárlás után járó pontok: 7 Ft
Gál Ferenc
Katolikus hittételek
antik (Szent István Társulat), 1962
288 o., puha kötés, közepes állapotú
kopottas borító
Részletek

Tartalom

A kinyilatkoztatás

Az Istenhez vezető utak

A gondolkodó ember és a vallás

5

Isten és a világ

7

A természetes kinyilatkoztatás

9

Isten megismerésének lehetősége

11

Isten megismerésének akadályai

14

A természetfeletti kinyilatkoztatás

16

A kinyilatkoztatás bizonyítékai

A bizonyítékok természete

18

Krisztus messiási öntudata

19

Krisztus tanítása

21

Krisztus egyénisége

23

Krisztus jövendölései és csodái

25

Krisztus feltámadása

28

A kinyilatkoztatás forrásai

A források természete

31

A szentírás

32

A szenthagyomány

35

A kinyilatkoztatás hordozója: az egyház

Krisztus és az egyház

36

Az egyház alapítása

39

Az egyház ismertető jegyei

40

Az egyház a kinyilatkoztatás tévedhetetlen hirdetője

41

Az ember felelete a kinyilatkoztatásra

A felelet módja

47

A hit

48

A remény

51

A szeretet

52

A háromszemélyű egy Isten

Isten kiléte és sajátságai

A szentírás istenképe

56

Isten szellemisége

67

Isten sajátságai

64

Az isteni értelem

65

Az isteni akarat

69

Az üdvözítő akarat sajátságai

70

A szentháromság titka

A természet és személy Istenben

75

A Szentháromság titkának kinyilatkoztatása

75

A személyek származása

76

A személyek egymáshoz való viszonya

80

A Szentháromság nyomai a teremtésben

85

A teremtés tana

A világ teremtése

A teremtés fogalma

85

A hatnapos teremtéstörténet

86

A teremtés célja

88

A gondviselés

91

A gondviselés és a rossz

93

A természetes és természetfeletti rend

96

Az ember teremtése

Az első emberpár

98

Az ember lelke

101

Az első emberpár kiváltságos állapota

103

A bűnbeesés és az eredeti bűn

107

Az eredeti bűn mibenléte

110

A természetfeletti rend történeti megvalósulása

112

A szellemi lények teremtése

Az angyalok

114

A bukott angyalok

117

Jézus Krisztus a megváltó

A megváltás előzményei

Krisztus helye a mindenségben

120

A megváltás szükségessége

122

A megváltás előkészítése

123

A megváltó személye

Krisztus képe a Szentírásban

128

Jézus Krisztus istensége és embersége

130

A megtestesülés hittétele

132

Krisztus értelmi élete

134

Krisztus akarati élete

137

Krisztus kegyelmi teljessége

139

Krisztus imádása

141

A megváltás műve

Krisztus a közvetítő és főpap

142

Krisztus áldozata

144

A keresztáldozat mint megváltás

146

A keresztáldozat mint elégtétel és érdemszerzés

149

A megváltás jóváhagyása

151

Krisztus királysága

154

A megváltó anyja

Mária Isten anyja

156

Mária szüzessége

158

Mária szeplőtelen fogantatása

160

Mária testi mennybevitele

162

Mária szellemi anyasága

163

Mária közreműködése a megváltásban

165

Mária a kegyelmek közvetítője

166

A megváltott ember

A megváltás közösségi gyümölcse. Az egyház

Az egyház Krisztus titokzatos teste

169

A titokzatos test feje és lelke

172

Az egyház rendeltetése

174

Az egyedül üdvözítő egyház

177

A megváltás egyéni gyümölcse: a kegyelem

A kegyelem

179

A kegyelem Krisztusnak az élete bennünk

180

A Szentlélek kapcsolata a lélekkel

182

A szentháromság lélekben-lakása

184

A kegyelmi állapot az emberben

185

A kegyelem, mint megigazulás

186

A fogadott fiúság

188

A kegyelem változékonysága

189

A kegyelem mint tetterő

191

A segítő kegyelem

197

A kegyelem szükségessége

198

A kegyelem ingyenes adomány

200

A megigazulás folyamata

202

A kegyelem és szabadakarat

205

Isten egyetemes üdvözítő akarata

206

A kegyelem és érdemszerzés

207

A kegyelem eszközei: a szentségek

A szentség fogalma

210

A keresztség szentsége

215

A bérmálás szentsége

217

Az oltáriszentség rendelése

219

Krisztus jelenlétének módja

221

Az oltárszentség mint áldozat

224

A szentáldozás

228

A bűnbánat szentségének rendelése

232

A bűnbánat szentségének lényeges elemei

234

A bűnbánat szentségének kegyelmi hatása

237

A búcsú

239

Az utolsó kenet szentsége

241

Az egyházirend szentsége

245

A természetes és szentségi házasság

247

A házasság kegyelmei

250

A házasság célja és sajátságai

252

A végső dolgok

Az ember örök sorsa

A mulandóság és az örök élet

257

A földi élet vége a halál

259

Az egyéni számadás

262

Isten színelátása

262

Az örök élet tulajdonságai

265

A tisztítóhely

269

A kárhozat

271

A világ végső kifejlete

Krisztus második eljövetele

275

A halottak feltámadása

277

Az utolsó ítélet

281

Adatok
Cikkszám
959411
Vélemények
Legyen Ön az első, aki véleményt ír!