Balassi Bálint összes versei és Szép Magyar Comoediája

Raktáron
Raktárkészlet:
3 db
Balassi Bálint összes versei és Szép Magyar Comoediája
állapot
antikvár könyv, jó állapotú
ISBN
9631517721
750 Ft
A vásárlás után járó pontok: 8 Ft
Adatok
szerző
Balassi Bálint
cím
Balassi Bálint összes versei és Szép Magyar Comoediája
kiadó
Szépirodalmi Könyvkiadó
kiadási év
1981
oldalszám
375
kötés
vászon kötés védőborítóval
Cikkszám
9631517721
Vélemények
Legyen Ön az első, aki véleményt ír!
Tartalom
ISTENES ÉNEKI
Hymni tres ad Sacrosanctam Trinitatem
Primus ad Deum Patrem pro levamine malorum
Az szentháromságnak első személe 7
Hymnus secundus ad Deum filium, pro impetranda militari virtute
Az Szentháromságnak, kinek imádkoznak 9
Hymnus tertius ad Spiritium Sanctum, pro felici conjugio
Az Szentháromságnak harmadi személe 12
Balassi Bálint nevére...
Bizonnyal esmérem rajtam nagy haragod 13
Mégis bővebb szóval kérleli Istennek haragját
Ó én Istenem, ím mi törtínék 16
Deo vitae mortisque arbitro
Ó szent Isten, kit kedvedben
EX 54. psalmo
Az te nagy nevedért tarts meg 19
Ebben a Noé bárkájából elrepült galamb állapatjához hasonlítván állapatját, kéri Istent...
Segéll meg engemet, én édes Istenem 21
Psalmus 42.
Mint az szomjú szarvas 23
Háborúit, szíve fájdalmát számlálván, kéri Istent, hogy kétségben eséstől oltalmazza
Lelkemnek hozzád való buzgó kiáltása 26
Egy könyörgés. Új
Nincs már hova lennem, kegyelmes Istenem 27
Psalmus 27.
Az én jó Istenem, ha gyertyám 28
Psalmus 148.
Mennyei seregek, boldog tiszta lelkek 31
Könyörög Istennek, hogy bujdosásában viselle kegyelmesen gondját s terjessze is reá újobb áldását
Kegyelmes Isten, kinek kezében 33
Ajd már csendességet, lelki békességet 34
Ó én kegyelmes Istenem 36
Psalmus 50.
Végtelen irgalmú, ó te nagy hatalmú 38
A NAGYCIKLUS
Első, Aenigma
Jelentem versben mesémet 45
Második, Christina nevére
Cupido szüvemben sok tüzes szikrákkal 47
Harmadik
Eredj te édes gyűrűm 50
Negyedik
Bizonnyal esmérem rajtam most erejét 52
Ötödik
Nő az én örömem 55
Hatodik, Bebek Judit nevére
Beteges lelkem ismeg énnekem 58
Hetedik, Morgai Kata nevére
Mondják jüvendülők bizonnyal 60
Nyolcadik
Reménségem nincs már nekem 62
Kilencedik, kit az szeretőjével való haragjában szerzett 64
Ó te csalárd világ 64
Tizedik, kiben az szeretője háladatlansága és keménsége felől panaszolkodik
Valaki azt hiszi 66
Tizenegyedik, borivóknak való
Áldott szép Pünkösdnek 69
Decima secunda, ejusdem generis
Széllel tündökleni 71
Tizenharmadik, kit egy szép leány nevével szerzett
Siralmas nékem idegen földen 73
Decimus quartus, Borbála nevére
Csak búbánat 75
Tizenötödik, Ad apes
Hallám egy ifjúnak 79
Tizenhatodik, Insomnium extra
Kikeletkor jó pünkesd havában 81
Tizenhetedik, kiben annak adja okát, hogy él, noha a lélek a szerelmeséhez elszökött tűle
Csókolván ez minap 84
Tizennyolcadik, kiben örül, hogy megszabadult az szerelemtül
Szabadsága vagyon már 86
Tizenkilencedik, titkos szerelméről szerzette
Vajha én tüzemnek 88
Huszadik, Somnium proponit
Már csak éjjel hadna 90
Huszonegyedik
Nő az én gyötrelmem 92
Huszonkettődik, kit egy násfa felett küldett volt szeretőjének
Íme a Peikán 95
Huszonharmadik, ének
Keserítette sok bú és bánat 96
Poema Vigesimum quartum, kit egy bokrétáról szerzett
Most adá virágom 98
Vigesimum quintum, Losonczy Anna nevére
Lelkemet szállotta 100
Vigesimum sextum, kit egy gyémántkereszt mellett küldött a volt szeretőjének
Szentírás szerint is 102
Huszonhetedik, Anna nevére, kiben a szeretője ok nélkül való haragja és gyanúsága felől ír
Az én szerelmesem haragszik most reám 104
Huszonnyolcadik, egy török ének
Minap mulatni mentemben 106
Vigesimum nonum, Carmen tenui nec pingui
Minerva compositum
Mint sík mezőn csak egy szál fa 107
Harmincadik
Mire most barátom azon kérdezkedel 108
Harminckettődik, egy lengyel ének
Áldj meg minket Úristen 113
Harmincharmadik, kiben bűne bocsánatáért könyörgett akkor, hogy házasodni szándékozott
Bocsásd meg Úristen 115
Harmincnegyedik. Ezt akor szerzette, hogy az felesége idegenségét és hamisságát eszébe kezdte venni
Méznél édesb szép szók 119
Harmincötödik. Ezt akkor szerzette, hogy az ő felesége idegensége miatt az régi zeretőjén kezdett szüvében megindulni
Régi szerelmem nagy tüze
Harminchatodik. Kívánsága szerint cselekszik (tudni illik egy igen-igen szép kegyest ád), okát jelenti Vénus annak is, miért árolta el az felesége
Egy nagy követséggel 123
Harminchetedik. Ezt akor szerzette, mikor az feleségétűl elvált
Ez világgal biró felséges Cupido 124
Harmincnyolcadik. Immárhogy az cupido mutatására megsaldítja Juliát
Egy kegyes képében 126
Harminckilencedik. Hogy Juliára talála, így köszöne neki
Ez világ sem kell már nekem 129
Negyvenedik. De Julia venante: a Julia vadászatjáról
Széllel hogy vadásza 134
Negyvenkettődik. Inventio poetica: azt írja meg, mint veszett öszve Julia Cupidóval
Fáradtsága után nyugodni akarván 136
Negyvenharmadik. Az fülemilének szól
Te szép fülemile 137
Negyvennegyedik. Inventio poetica: Grues alloquitur: a darvaknak szól
Mindennap jó reggel 140
Negyvenötödik. Dialogus, kiben azt beszéli egy barátjával a maga szerelméről
Kérde egy barátom 142
Negyvenhatodik. Az Dobó Jakab éneke ellen szerzett ének
Bezeg nagy bolondság 143
Negyvenhetedik. Item inventio poetica: Az ő szerelmének örök és maradandó voltáról
Idővel paloták, házak, erős várak 145
Negyvennyolcadik. Hogy Juliának s nem az szerelemnek adta meg magát
Szerelem s Julia egymás mellett állva 146
Negyvenkilencedik. Sokféle dolgozhoz hasonlítja magát és a szerelmet
Ha ki akar látni 148
Ötvenedik. Juliát hasonlítja a szerelemhez
Julia két szemem
Ötvenegyedik. Hogy nyerte el Julia a Cupido nyilát, íját
Áldott Julia kiballagtába 153
Ötvenkettődik, kiben morog Cupidora, hogy csak igérte, s nem adja meg Juliát
Édest keserűvel elegyítő gyermek 155
Ötvenharmadik. Az hét planétákhoz hasonlítja Juliát
Hét fő csillag vagyon 157
Ötvennegyedik. Dialogus, kiben úton járván az versszerző beszél Ekhóval
Ó magas kősziklák 159
Ötvenötödik. Mindezekre is a versszerző találmányokra kiket az könyörgése után ide írt, midőn Juliától, sem izenetben sem levélben semmi választ nem vehetne
Mi dolog, Úristen 164
Ötvenhatodik, kiben csak azon könyörög, látván hogy semmi választ nem vehet tűle, ogy ottan csak ne feledkezzék el róla
Kegyes vidám szemű 167
Ötvenhetedik. Frustra omnibus rationibus incendendae Juliae tentatis ardentissima recatione eam in sui amorem alicere conatur variis ad persuandendum exemplis allatis
Én édes szerelmem 169
Ötvennyolcadik. Videns Juliam nec oratione nec ratione in sui amorem inflammari osse, quaestubus miser coelum, terras et maria implet pollicens indignabundus se ullum carmen Juliae gratia deinceps cantaturum
Ó nagy kerek kék ég 173
Ötvenkilencedik. Következik más, Sófi nevére
Szerelem istene Vénusnak ereje 177
Hatvanadik. Bécsi Zsuzsánnáról s Anna-Máriáról szerzette
Az Zsuzsánna egy szép német leán 179
Hatvanegyedik. Egy katonaének, in laudem confiniorum
Vitézek mi lehet 181
(Hatvankettődik) Amarotium carmen de virgine Margareta
Vitézek, karjokkal, kígyók fulákjokkal 183
(Hatvanharmadik) Colloquium octo viatorum et Deae Echo vocatae
Nyolc ifjú legén 187
(Hatvannegyedik) Animum ingratiudine amatae moerentem ipsem et solatur
De mit gyötresz engem 190
(Hatvanötödik) Zarándokoknak vagy bujdosónak való ének
Pusztában zsidókot 192
(Hatvanhatodik) Valedicit patriae, amicis iisque omnibus quae habuit carissima
Ó, én édes hazám 194
VALAHÁNY TÖRÖK BEJT KIT MAGYAR NYELVRE FORDÍTOTTAK
(Első)
Ez széles világon 199
(Második)
Ti kik szegénséget 200
(Harmadik)
Esmét felvetette 200
(Négyedik)
Tebenned Julia 201
(Ötödik)
Ha nagy haragjában 201
(Hatodik)
Egykor szép Juliát látván 202
(Hetedik) Mikoron kirepül 202
(Nyolcadik)
Egykor szép Julia magában
(Kilencedik)
Rózsa színű lelkem 203
CELIA-VERSEK
(Második)
Kit csak azért mível 207
Ugyanakkor hogy megkedveli Celiát, eképpen könyörög mindjárt neki...
Két szemem világa 208
Harmadik, kiben köszöni Cupidónak hozzá való kegyelmét
Kegyelmes szerelem 209
Negyedik, kiben az Celia feredésének módját írja meg...
Csudálván egy ferdőt 211
Ötödik, kiben az Celia szerelméért való gyötrelméről szól...
Mely csupa gyötrelem 212
In eandem fere sententiam
Kiáltok, csak bolgok 213
Hatodik, kiben az szeretőjétül való elváltán kesereg...
Az mely keresztyén hű 214
Hetedik, kiben az kesergő Celiárul ír
Mely keserven kiált 215
Nyolcadik, kiben a maga ok nélkül való gyanúságában bánkódik
Ó én bolond eszem 216
In eandem fere sententiam
Vétettem ellened 217
Kilencedik, kiben Juliához hasonlítja Celiát...
Julia szózatját 218
Tizedik, kit egy citerás lengyel leányról szerzett
Szít Zsuzsánna tüzet 220
Az cortigianáról, Hannuska Budowskionkáról szerzett latrikánus vers
Friss szép fejér póka 222
A KISCIKLUS
(Első) az erdéli Asszony kezéről
Ha szinte érdemem 225
(Második) Az maga elméjének gyors voltáról az szerelem miatt
For gerjedt elmémre 226
(Harmadik) Az Celia bánatjáról
Mint szép liliomszál 226
(Negyedik) Bánja, hogy hajnalban kel az szerelmesétől elmenni
Hajnalban szépülnek 227
(Ötödik) Fulviáról
Lettovább Juliát, s letinkább Celiát 227
SZÉP MAGYAR COMOEDIA 229
Ó nagy kerek kék ég 256
Ó magas ősziklák 276
Credulus búában 289
TÖREDÉKEK, VÁLTOZATOK
Valjon meddig akarsz 307
Láss hozzám, idvösségemnek Istene! 307
Pokolbeli kísértetek 307
Eger vitézeknek 308
Adhortatio Barbarae Chaky
Sok búbánat immár 308
Bűnbocsánatért
Bocsásd meg Úristen (Szenci Molnár Albert szerint) 311
Szent Dávidnak 75. zsoltára
Bocsásd meg Úristen (Hajnal Mátyás szerint) 314
Egy úton járó szerzette ének
Ó magas kősziklák 317
Thirsisnek Angelicával, Sylvanusnak Galatheával való szerelmekrül 323
Ó magas kősziklák 330
Íme ez szüvembe lövé egyik nyilát 333
UTÓSZÓ 337
MAGYARÁZATOK ÉS MUTATÓK 345
Szó- és szólásmagyarázatok 347
Kezdősorok mutatója 361