P. D. Ouspensky - Egy ismeretlen tanítás töredékei

Raktáron
Raktárkészlet:
1 db
P. D. Ouspensky - Egy ismeretlen tanítás töredékei
állapot
ÚJ
ISBN
9638256583
RRP: 2 800 Ft 

Ez a beszállító által legutóbb ajánlott kiskereskedelmi eladási ár.

online ár 2 520 Ft
A vásárlás után járó pontok: 25 Ft
Részletek
"Ismerd meg önmagad: ...bár a modern gondolatvilág ismeri ennek az elvnek létezését, de jelentéséről és fontosságáról csak nagyon homályos képe van... Maga az önismeret  nagyon magas, de bizonytalan körvonalú és nagyon távoli cél. Jelenlegi állapotában igen messze van az ember az önismerettől és ezért önmaga tanulmányozását kell céljául kitűznie... Az öntanulmányozás az a munka vagy az az út, mely az önismerethez vezet." "Az ember lehetőségei óriásiak. Önöknek még a leghalványabb elképzelésük sincs arról, amit az ember el tud érni. De aludva semmit sem lehet elérni. Az alvó ember tudatában illúziói, 'álmai' összekeverednek a valósággal. Szubjektív világban él, és ebből sohasem tud kiszabadulni. Ezért van az, hogy nem tudja használni összes képességét, és amiért mindig csak egy kis részében él önmagának." "Az emberek nem tudják, hogy valójában mi is az ember; egy nagyon komplikált géppel van dolguk, sokkal komplikáltabbal, mint egy mozdony, vagy egy repülőgép - de szinte semmit sem tudnak ennek a gépnek felépítéséről, működéséről és lehetőségeiről: még a legegyszerűbb funkcióit sem értik meg, mert nem tudják, hogy azok valójában mi célra szolgálnak." "Az ember evolúciója azoknak a képességeinek és lehetőségeinek kifejlődése, amelyek sohasem fejlődnek ki maguktól, mechanikusan... Az ember evolúciója tudatának evolúciója. És a tudat nem fejlődhet ki tudattalanul." "Az igazi tudomány szerint az ember tanulmányozásának párhuzamosan kell haladnia a világéval, és a világ tanulmányozásának az emberével. A törvények mindenhol ugyanazok, a világban épp úgy, mint az emberben. A világ és az ember párhuzamos tanulmányozása megmutatja az alapvető egységét mindennek, ami létezik és segít a tanulónak a különböző rendű jelenségek közötti analógiát felfedezni. Minden folyamatot úgy a világban, mint az emberben, néhány alapvető törvény kormányoz. A jelenségek látszólagos változatosságát csak néhány elemi erő különböző kombinációi teremtik meg. Ahhoz, hogy a világegyetem mechanizmusát megértsük, a bonyolult jelenségeket ezekre az alapvető erőkre kell visszavezetnünk."
Adatok
szerző
P.D. Ouspensky
cím
Egy ismeretlen tanítás töredékei
kiadó
Püski Kiadó
kiadási év
1995
oldalszám
404
kötés
puha kötés
Cikkszám
9789638256584
Vélemények
Legyen Ön az első, aki véleményt ír!
Tartalom

Indiából visszatérve

3

A háború, és a "csodálatos kutatása"

Régi gondolatok

Az iskolák kérdése

További utazások tervei

Kelet és Európa

Egy cikk egy moszkvai újságban

Előadások Indiáról

Találkozás G.-vel

Az "álruhás ember"

Az első beszélgetés

G. véleménye az iskolákról

G. csoportja

"Az igazság felvillanásai"

További találkozók és beszélgetések

G. moszkvai csoportjának szervezete

Anyagi hozzájárulás a munkához

A titoktartás kérdése, és a tanulók által elfogadott kötelezettségek

Beszélgetések Keletről

"Filozófia", "elmélet" és "gyakorlat"

Hogy találták meg a tanítást?

G. ideái

"Az ember egy gép", külső befolyások által irányítva

Minden csak "történik"

Senki sem tud "tenni" semmit

Ahhoz, hogy az ember "tenni" tudjon, "lennie" kell

Az ember felelős cselekedeteiért, a gép nem

Szükséges-e a filozófia a gépek tanulmányozásához?

A "tények" ígérete

Meg lehet-e állítani egy háborút?

Egy beszélgetés arról, hogy a bolygók és a Hold élő lények

A Nap és a Föld "intelligenciája"

"Szubjektív" és "objektív" művészet

Szentpétervár, 1915-ben

29

G. Szentpéterváron

Beszélgetés a csoporokról

Utalás az "ezoterikus" munkára

A "börtön", "szökés a börtönből"

Mi szükséges a szökéshez?

Ki és hogyan tud segíteni?

Elkezdődnek a találkozók Szentpéterváron

A reinkarnáció és a jövendő élet kérdése

Hogy érhető el a halhatatlanság?

Az "igen" és a "nem" közötti küzdelem

A jó és a rossz alapon történő kristályosodás

Az áldozatra szükség van

Beszélgetések G.-vel, és megfigyelések

Szőnyeg eladás, beszélgetések a szőnyegekről

Amit G. magáról mondott

Az ősi tudás, és miért tartják titokban

G. válasza

A tudás nincs elrejtve

A tudás anyagszerűsége

Az ember visszautasítja a neki felajánlott tudást

A halhatatlanság kérdése

Az ember "négy teste"

A fémporral teli lombik példája

A fakír, a szerzetes és a jógi útja

A "negyedik út"

Létezik-e civilizáció és kultúra?

G.-nek az emberre vonatkozó alapvető ideái

53

Az egység hiánya

Az "én"-ek sokasága

Az emberi gépezet felépítése

A Pszichikai központok

G. módszere a rendszer ideáinak megvilágítására

Az ismétlés elkerülhetetlen

Mit jelent az ember evolúciója?

Mechanikus evolúció lehetetlen

Az ember evolúciójának európai ideája

A természetben minden kapcsolatban van egymással

Az emberiség és a Hold

Az egyedi ember előnye a tömeggel szemben

Ismerni kell az emberi gépezetet

Az állandó Én hiánya az emberben

A kis "én"-ek szerepe

Az egység és akarat hiánya az emberben

Keleti allegória a házról, mester és intéző nélkül

Az "ideiglenes intéző"

A Benares-i és a Ceylon-i Budha nyaklánc magyarázata

G. rendszerének általános képe

64

Visszanézve

A tudás és a lét vonala

A lét különböző szintjei

A tudás vonalának eltérése a lét vonalától

Mire vezet a tudás vonalának fejlődése a lét vonalának vele összhangban lévő fejlődése nélkül

Mit jelent az "értés"

A tudásból és létből eredő értés

Az értés és a tudás közötti különbség

Az értés mind a három központ funkciója

Miért próbálnak az emberek nevet keresni azoknak a dolgoknak, amiket nem értenek.

A nyelvezetünk

Az emberek miért nem értik egymást

Az "ember" szó és annak különböző értelmezése

A tanításban elfogadott nyelv

Az "ember" fogalmának hét osztálya

A relativitás elve a tanításban, és különböző értelmezései

A "világ" szó vizsgálata a relativitás elvének szemszögéből

A világegyetem alaptörvénye

A három alapelv vagy három erő törvénye

A három erő az ősi tanításokban

Az Abszolút akarata által létrehozott világok

A világok láncolata, vagy a "teremtés sugara"

A különböző világokban működő törvények száma

A világegyetem vázlata: a teremtés sugara és annak növekedése az Abszolúttól a Holdig

82

A tudományos nézetek ellentmondása

A Hold mint a teremtés sugarának vége

Az Abszolút akarata

A csoda ideája

Helyünk a világban

A Hold tápláléka a szerves élet

A Hold befolyása, megszabadulás a Holdtól

A különböző világok különböző "anyagszerűsége"

A világ, mint a "rezgések" világa

A rezgések az Abszolúttól való távolság arányában lelassulnak

A hét fajta anyag

Az ember négy teste, és azok kapcsolata a különböző világokkal

Hol van a Föld?

A három erő és az anyag kozmikus tulajdonságai

Egy összetett anyag atomja

Az anyag meghatáozása a rajta keresztül megnyilvánuló erők alapján

A "szén", "oxigén", "nitrogén" és "hidrogén"

A három erő és a négy anyag

Az ember halhatatlan-e vagy nem?

Mit jelent a halhatatlanság?

A negyedik testtel rendelkező ember

Egy papnövendék és az Isten mindenhatóságának története

Beszélgetés a Holdról

A Hold mint az óra súlya

Beszélgetés egy egyetemes nyelvről

Az Utolsó Vacsora magyarázata

Beszélgetés a célokról

99

Követhet-e egy tanítás egy meghatározott célt?

Az élet célja?

Az Egyéni célok

A jövőt ismerni

Létezni a halál után

Önmaga ura lenni

Segíteni másokon

Megállítani a háborúkat

G. válaszai

Sors, véletlen, akarat

"Az ember egy gép."

Az ezoterikus kereszténység

Mi legyen az ember célja?

A beső szolgaság okai

Milyen úton kezdődik a felszabadulás

Hogyan tanulmányozza önmagát?

Önfigyelés

Regisztrálás és analízis

Az emberi gépezet működésének alapvető elve

A négy központ: gondolati, érzelmi, mozgási, ösztön

A központok munkájának megkülönböztetése

Változás az emberi gépezet munkájában

Agy egyensúly felborítása

Hogy állítja helyre a gépezet az egyensúlyt?

Véletlen változások

A központok rossz munkája

Képzelődés

Szokások

Küzdelem a szokások ellen az öntanulmányozás érdekében

Küzdelem a negatív érzelmek kifejezése ellen

A mechanikusság regisztrálása

A helyes önfigyelés következtében létrejött változás

A mozgási központ ideája

Az ember cselekedeteinek szokásos osztályozása

A központok felosztásán alapuló osztályozás

Az automatikus és az ösztönös cselekvés

Az ösztönös és a mozgási funkciók közötti különbség

Az érzelmek felosztása

A központok különböző szintjei

Elérhető-e a "kozmikus tudat"?

116

G. kérdezi, hogy mit veszünk észre az önfigyelés alatt

A válaszaink

G. szerint nem látjuk, ami a legfontosabb

Miért nem vesszük észre, hogy nem emlékszünk önmagunkra?

"Az érez", "az beszél", "az gondol" és "az szeret"

Kísérlet az önemlékezésre

G. magyarázatai

Az új probléma jelentősége

Tudomány és filozógia

A tapasztalataink

Próbálkozások a figyelem szétválasztására

Első emlékeim az önkéntes önemlékezésről

Amire a múltból vissza tudunk emlékezni

További tapasztalatok

Alvás az éber állapotban, és felébredés

Amit az európai pszichológia nem vett észre

Különbségek a tudat ideáinak megértésében

A tudat különböző állapotai

141

Alvás

Ébrenlét

Ön-tudat

Az ön-tudat magasabb szintjei és a felső központok

Az átlag ember "éber állapota" mint alvás

Az ember alvásban él

Hogy lehet felébredni?

Mi az ember, amikor megszületett?

Mit tesz az emberrel az "oktatás" és azok, akik körülötte vannak?

Az ember lehetőségei

Öntanulmányozás

"Mentális fényképek"

Több ember egy emberben

Az "Én" és "Ouspensky"

Ki az aktív és ki a passzív

Az ember és álarca

Önmaga szétválasztása mint az önmagán való munka első lépése

Az ember létének alapminősége

Miért nem emlékszik az ember önmagára?

"Azonosulás"

"Igazodás"

"Belső igazodás", "külső igazodás"

"Igazságtalanság"

Őszinteség és gyengeség

A "lökhárítók"

Lelkiismeret

Erkölcs

Mindenkinek azonos-e az erkölcs?

Létezik-e keresztény erkölcs?

Mindenki számára azonos-e a jó és rossz koncepciója?

Senki sem tesz semmit a rossz kedvéért

A jó különböző koncepciói és ezek következményei

A jó és rossz állandó ideája milyen alapra épülhet?

Az igazság és hazugság ideája

Küzdelem a "lökhárítók" és a hazugság ellen

Az iskolai munka módszerei

Alárendeltség

A semmiségünk felismerése

Személyiség és esszencia

Halott emberek

Általános törvények

A pénz kérdése

A "teremtés sugara" a sugárzás három oktávjában

167

A világ különböző síkjain lévő anyagok és erők kapcsolata az életünkkel

A kozmikus oktávban lévő "intervallumok" és az ezeket betöltő "sokkok"

"A világegyetem egy pontja"

A rezgés sűrűsége

A három erő és négy anyag

"Szén", "oxigén", "nitrogén", "hidrogén"

A tizenkét hármasság

"A hidrogének táblázata"

Az anyag a kémiai, fizikai, pszichikai és kozmikus tulajdonságainak fényében

Az anyag intelligenciája

Az "atom"

Minden emberi funkció és állapot az energiától függ

Az emberben lévő anyagok

Az embernek elég energiája van ahhoz, hogy elkezdjen önmagán dolgozni, ha takarékoskodik az energiáival

Az energia pazarlása

"Tanuld meg elválasztani a finomat a durvától"

A finom "hidrogének" előállítása

A belső testek növekedése

Az emberi szervezet mint egy három emeletes üzem

A három fajta táplálék

Az étel és a levegő oktáv

A "magasab hidrogének" kivonása

A benyomások oktávja nem fejlődik

Egy benyomás felvételének pillanatában létre lehet hozni egy mesterséges sokkot

A benyomás és a levegő oktáv kifejlődésének eredménye

A második tudatos "sokk"

Az erőfeszítések az érzelmekkel kapcsolatban

A felkészülés erre az erőfeszítésre

Az emberi szervezet és a világegyetem közötti párhuzam

Az emberi gépezet fejlődésének három foka

Az érzelmek átváltozása

Az alkémia

A különböző központok különböző "hidrogénekkel" dolgoznak

A két felső központ

Az alsó központok rossz munkája

A belső folyamatok anyagszerűsége

Hol kezdődik az út?

199

A különböző befolyások

Az életben létrejött befolyások

Az életen kívül létrejött befolyások, amik csak eredetükben tudatosak

A mágneses központ

Az út keresése

Találkozás egy emberrel, aki tud

A harmadik fajta befolyás tudatos és közvetlen

Felszabadulás a véletlen törvénye alól

A "lépcső", a "lépcsősor" és az "út"

Speciális körülmények a negyedik úton

Helytelenül kialakult mágneses központ is lehetséges

Hogy lehet felismerni a helyes utat?

A tanár és a tanítvány

A tudás a kozmoszok tanával kezdődik

A két kozmosz szokásos koncepciója: a "makrokozmosz" és a "mikrokozmosz"

A hét kozmosz teljes tana

Két kozmosz közötti arány olyan, mint a nulla és a végtelen közötti arány

A relativitás elve

"E felfelé bezető út ugyanakkor a lefelé vezető út is"

Mi a csoda?

A dimenziók ciklusa

A kozmoszok rendszerének áttekintése a sok dimenzió szemszögéből

G. megjegyzi, hogy az "idő az lélegzet"

A "mikrokozmosz" az ember vagy az "atom"?

"Ha a föüldbe esett gabonamag el nem hal, csak egymaga marad"

217

Egy aforizmák könyve

Felébredni, meghalni, megszületni

Mi tartja vissza az embert attól, hogy újra szülessen, hogy "meghaljon", hogy felébredjen?

Az ember semmisége felismerésének hiánya

Mit jelent a saját semmiségének felismerése?

Mi akadályoz ebben a felismerésben?

Az élet hipnotikus befolyása

Az alvás, amelyben az ember él, egy hipnotikus állapot

A mágus és a birkák

A "kundalini"

A képzelődés

Az ébresztőórák

Szervezett munka

A csoportok

Lehetséges-e a csoportokban dolgozni egy mester nélkül?

Az öntanulmányozás munkája a csoportokban

A tükrök

A megfigyelések kicserélése egymás között

Általános és egyéni feltételek

A szabályok

A "fő hiba"

Az ál-munka veszélye

Az "akadályok"

Az igazsgá és a hazugság

Őszinteség önmagával szemben

Az erőfeszítés

Az akkumulátorok

A nagy akkumulátor

Az intellektuális és az érzelmi munka

Szükség van az érzésre

A dolgok érzéseken keresztül való megértése, amiket az értelmen keresztül nem lehet megérteni

Az ásítás magyarázata az akkumulátorokkal kapcsolatban

A nevetés szerepe és fontossága az életben

A nevetés nem létezik a felső központokban

A csoportjainkban a munka új és intenzívebb lett

238

Minden embernek egy meghatározott mennyiségű repertoárja van

Választani kell az önmagán való munka és a "nyugodt élet" között

Nehéz engedelmeskedni

A "feladatok" szerepe

G. meghatározott feladatot ad

A barátok reakciója az ideákra

Ez a rendszer a legjobbat vagy a legrosszabbat váltja ki az emberekből

Milyen emberek képesek a munkát elkezdeni?

A felkészülés

A csalódás szükséges

A kérdés, ami az embernek fáj

A barátok újraértékelése

Beszélgetés a típusokról

G. újabb feladatot ad

Próbálkozás, hogy elmondjuk életünk történetét

A hanghordozás

"Esszencia" és "személyiség"

Az őszinteség

A rossz kedv

G. megígéri, hogy bármilyen kérdésemre válaszol

Egy beszélgetés a szexről

A szexnek óriási szerepe van az élet mechanikusságának fenntartásában

A szex mint a felszabadulásunk fő lehetősége

Az újjászületés

A szex energia transzformálása

Visszaélés a szexszel

Szükséges-e a szexuális önmegtartóztatás?

A központok helyes munkája

Az állandó gravitációs központ

Intenzív belső munka

260

Felkészülés a "tényekre"

Finnországi látogatás

Láttam az "alvó embereket"

A magasabb rendű jelenségeket közönséges módszerekkel lehetetlen tanulmányozni

Változás nézeteim, törekvéseim megfogalmazásában

A "fő jellemvonás"

G. meghatározza fő jellemvonásainkat

A csoport átszervezése

Azok, akik elhagyták a munkát

Két szék közé kerülni

Nagyon nehéz visszatérni

G. lakása

A csendre való reakciók

"Látni a hazugságot"

Egy bemutató

Hogy lehet felébredni?

Hogy lehet a szükséges érzelmi állapotot létrehozni?

A három mód

Áldozat szükséges

"Feláldozni a szenvedést"

A kibővített "hidrogén táblázat"

Egy "mozgásban lévő diagramm"

Egy új felfedezés

"Nagyon kevés időnk van"

Nagyon nehéz a közönséges nyelven az "objektív tudást" továbbadni

278

Az objektív és szubjektív tudás

Az egység a különbözőségben

Az objektív tudás átadása

A felső központok

Mítoszok és szimbólumok

Szabályok

"Úgy fent, mint lent"

"Ismerd meg önmagad"

A kettősség

A kettősség átalakítása hármassággá

Az akarat vonala

A négyesség

Az ötösség - a pentagramm felépítése

Az öt központ

Salamon pecsétje

A számok, geometriai ábrák, betűk és szavak szimbólumai

További szimbólumok

A szimbólumok helyes és helytelen értése

A fejlődés szintje

A tudás és lét egyesülése a Nagy Tett

Senki sem tudja az embernek azt adni, amit már nem birtokolt azelőtt

Előrehaladás csak a saját erőfeszítésén keresztül lehetséges

A szimbólumok értelmezése a különböző tanítási irányzatokban

Ennek a rendszernek a helye

Ennek a tanításnak egyik fő szimbóluma

Az eneagramm

A hét törvényének egyesülése a három törvényével

Az eneagramm vizsgálata

Amit az ember nem tud egy eneagrammba belehelyezni, azt nem érti

A szimbólum mozgásban van

Mozgásban tapasztalni az eneagrammot

Gyakorlatok

Egyetemes nyelv

Objektív és szubjektív művészet

A zene

Az objektív zene a belső oktávokon nyugszik

A mechanikus emberiségnek csak mechanikus művészete lehet

Az ember létének különböző szintjei

A vallás egy relatív fogalom

299

A vallás összhangban van az ember létének szintjével

Segítheti-e az embert az imádság?

Meg kell tanulni imádkozni

Általában nagyon keveset tudunk a kereszténységről

A keresztény templom egy iskola

Az egyiptomi "ismétlő" iskolák

A szertartások jelentősége

Vallási "technikák"

Hol rezonál az "Én" szó valakiben?

Egy igazi vallás két része, és mit tanít

Kant és a skálák fogalma

A földi szerves élet

A teremtés sugarának növekedése

A Hold

A szerves élet fejlődő része az emberiség

Ha az emberiség fejlődése megáll

Változások csak egy egy "útkeresztezésnél" lehetségesek

Az evolúció folyamata mindig egy tudatos csoport kialakulásával kezdődik

Van-e egy tudatos erő, ami az emberiség evolúciója ellen harcol?

Fejlődik-e az emberiség?

Kétszáz tudatos ember meg tudná változtatni az egész életet a Földön

Az emberiség "három belső köre"

A "külső kör"

A négy út, mint négy kapu az "exoterikus körön"

A negyedik út iskolái

Ál ezoterikus iskolák

"Az igazság a hazugság formájában"

Ezoterikus iskolák Keleten

Beavatás és misztériumok

Csak önbeavatás létezik

1916-17 telének történelmi eseményei

316

G. tanítása mint útmutató, vagy Noé bárkája, az ellentétek labirintusában

Az anyag intelligenciája és annak fokozatai

Három, kettő és egy emeletes gépek

Az ember egy emberből, egy birkából és egy féregből áll

Minden élő teremtmény létének kozmikus szontjét meghatározza, hogy mit eszik, mit lélegez be és milyen közegben él

Az ember lehetősége, hogy életét megváltoztassa

"Minden Élő" ábrája

1917 augusztusa

346

Hat hét Essentukiban

G. feltárja a teljes munkatervét

"Az iskolák nélkülözhetetlenek"

"A magasabb rendű erőfeszítések"

Az önmagán való munkában a legfőbb nehézség a központok összhangban működése

Az ember testének rabja

A fölösleges izomfeszültségek következtében sok energia elvész

G. néhány gyakorlatot mutat az izmok ellenőrzésére és ellazítására

A "stop" gyakorlat

A "stop" parancsa

G. utal egy Közép-Ázsia-i élményére a "stop"-al kapcsolatban

A "stop" hatása Essentukiban

A beszélés szokása

Egy rövid böjt

Mi a bűn?

G. figyelem gyakorlatokat mutat

Egy kísérlet a légzéssel

Az út nehézségének felismerése

Sokágú tudásra, óriási erőfeszítésre és segítségre van szükség

Van-e út az "utakon" kívül?

Az utak az ember típusainak megfelelő segítségek

A "szubjektív" és "objektív" út

Az obivájtel

Mit jelent "komolynak" lenni?

Csak egy dolog lehet komoly az ember számára

Hogy lehet elérni a valódi szabadságot?

A szolgaság nehéz útja és az engedelmesség

Mit jelent az áldozatra való felkészülés?

A farkas és a bárány meséje

Az asztrológia és a típusok

Szemléltetés

G. bejelenti a csoport feloszlatását

Az utolsó út Szentpétervárra

Szentpétervár 1917 novemberében

369

A bolsevik forradalom

Visszatérés G.-hez a Kaukázusba

Egy kis csoport G.-vel Essentukiban

Mások is érkeznek

Újra indul a munka

A gyakorlatok még nehezebbek és változatosabbak, mint korábban

Szellemi és fizikai gyakorlatok, dervis táncok, pszichikai "trükkök" tanulmányozása

Selymet árulunk

Belső küzdelem és elhatározás

A guruk lehetősége

Döntés, hogy elmegyek

G. Szocsiba megy

Nehéz időszak, háború és járványok

Az eneagramm további tanulmányozása

Az "események", el kell hagyni Oroszországokt

London a végső cél

Az önmagunkon végzett munkának gyakorlati eredménye: egy új Én érzete, egy különös "bizalom"

Csoportszervezés Rostovban, és G. rendszerének terjesztése

G. megnyitja Intézetét Tiflisben

Utazás Konstantinápolyba

Embereket gyűjtök össze

Megérkezik G.

Bemutatom az új csoportot G.-nek

Egy dervisdalt fordítunk

G. a művész és költő

Az Intézet beindul Konstantinápolyban

G. engedélyezi, hogy írjak és kiadjak egy könyvet

G. Németországba megy

Elhatározom, hogy a konstantinápolyi munkát Londonban folytatom

1921-ben

G. megszervezi az Intézetét Fontaineblau-ban

Munka a Prieuré-i kastélyban

Beszélgetés Katherine Mansfielddel

G. különböző légzésekről beszél

"A mozgásgyakorlatokkal segített légzés"

Bemutató Párizsban, a Champs Elysées színházban

G. 1924-ben Amerikába megy

Eldöntöm, hogy önállóan folytatom a munkát Londonban

Mutató

391