A hadművészet ókori klasszikusai

Nincs raktáron
A hadművészet ókori klasszikusai
A hadművészet ókori klasszikusai
A hadművészet ókori klasszikusai
A hadművészet ókori klasszikusai
1 Ft
A vásárlás után járó pontok: 0 Ft
Hahn István szerk.
A hadművészet ókori klasszikusai
antik (Zrínyi katonai kiadó), 1963
944 o., aranyozott vászonkötés, nagyon szép állapotú
előjegyezhető
Részletek
Előszó

5
Bevezetés: Az ókori hadművészet fejlődésének áttekintése

11
Nemzetiségi társadalmak

Kürosz és a masszagéták (G. J.)

133
A szkíták védekezése Dareiosz ellen (G. J.)

136
A germánok hadművészete (Sz. Á.)

139
Az ókori kelet

Egyiptom: (K. L.)

145
Hadjárat az óbirodalom korában

145
III. Thothmesz hadjárata Szíriába

147
Hogyan képezte magát harcossá II. Amenhotep király

149
II. Amenhotep szíriai hadjárata

151
A kadesi csata

153
Pianchi győzelmi sztéléje

157
Mezopotámia: (K. G.)

161
Részletek az Éannatum lagasi uralkodó ún. "keselyű-sztélé"-jén levő sumer nyelvű feliratból

161
I. Sarrukín Akkád király feliratából

163
Hammurábi katonai törvényei

165
Hammurábi levelei Szin-idinnam larszai helytartóhoz

168
Katonafogadás Babilonban

168
I. Sulmánu-asarédu asszír uralkodó feliratából: a Földközi tengeren

171
II. Adad-nirári asszír uralkodó feliratából

172
II. Assur-naszir-apli asszír uralkodó feliratából

172
III. Sulmánu-Asarédu asszír uralkodó feliratából: a Qarqari csata

173
II. Sarrukín asszír uralkodó feliratából

174
Levél II. Sarrukín asszír uralkodóhoz egy északkeleti katonai expedíció nehézségeiről

175
Szin-ahé-eriba hadjáratai

176
Assur-ahu-idinna asszír uralkodó győzelmi feliratából

179
Részletek Assur-ban-apli asszír uralkodó történeti feliratából

180
Izráel: (K. G.)

183
Áj elfoglalása

183
Ninivé pusztulása

187
Héber katonai törvények

189
India:

191
Kautilja: Arthasásztra

195
Kína: (T. F.)

203
A hadviselés törvényei

205
A városfal kapuinak védelemre való felkészítése

237
Rendeletek és parancsok

239
Görögország

Iliász: Részletek (D. G.)

245
A lélantoszi háború (H. I.)

248
A marathóni csata (G. J.)

250
A thermopülai csata (G. J.)

256
A szalamiszi csata [Hérodotosz] (G. J.)

267
A szalamiszi csata [Aiszkhülosz] (J. I.)

273
A spártaiak hadügye (H. I.)

276
Periklész beszéde a háború előtt (S. J.)

282
Plataiai ostroma (S. J.)

288
Az athéniak püloszi és szphaktériai győzelme (S. J.)

292
A mantineiai csata (S. J.)

299
Nikiasz beszéde a szicíliai vállalkozás előtt (S. J.)

305
Az athéniak hadászati tervei a szicíliai expedíció idején (H. I.)

308
A babona hatása az athéni sereg sorsára (H. I.)

311
Az aigoszpotamoi csata (S. J.)

312
A jó hadvezérnek kiváló képességekkel és szakmai ismeretekkel is kell rendelkeznie (H. I.)

316
A kunaxai csata (S. J.)

320
Iphikratész reformjai (R. Zs.)

324
A leuktrai csata (R. Zs.)

325
A mantineiai csata (R. Zs.)

329
Aineiasz Taktikosz: Hogyan kell az ostromlottaknak ellenállniuk? (R. Zs.)

334
Dionüsziosz hajóépítkezései (R. Zs.)

362
II. Philipposz katonai sikereinek titka (H. I.)

364
Iszokratész: Levél Philipposzhoz (S. J.)

366
A granikoszi csata (R. Zs.)

369
Az isszoszi csata (R. Zs.)

375
A gaugamélai csata (R. Zs.)

383
Rodosz ostroma (R. Zs.)

390
Hérón: Belpoiika. A hadigépek tana (H. I. )

405
Philón: Mechanika. A várépítés művészete (H. I.)

412
Római birodalom

A manipularis harcrend (H. I.)

427
A római hadsereg (H. I.)

430
A makedón és a római harcrend összehasonlítása (H. I.)

452
A hadvezetés művészete (H. I.)

458
A római hadsereg létszámviszonyai i.e. 225-ben (H. I.)

469
Egy epizód a gallus törzsek elleni háborúkból (H. I.)

471
A trasumenusi csata (H.I.K.)

474
A cannae-i csata (H. I. K.)

484
Syracusae ostroma (H. I. K. )

506
Egy karthágói vár hadikészlete (H. I.)

528
Katonai szerződések a II. pun háború idején (H. I.)

530
V. Philipposz katonai szerződése Hanibállal

531
A rómaiak katonai szerződése az aitolokkal

535
Katonai zendülés Scipio táborában (H. I.)

537
A zamai csata (H. I.)

541
Viriathus harca Róma ellen (H. I.)

548
Maius katonai reformjairól (H. I.)

560
Marius diadalmenete Jugurtha fölött (R. Zs.)

561
A vercellaei csata (R. Zs.)

563
A Spartacus-felkelés (R. Zs. - H. I.)

565
A carrhae-i csata (R. Zs.)

577
Caesear galliai gadjáratának történetéből (L. P.)

587
A pharsalusi csata (H. I.)

596
Maecenas tanácsai az állandó hadsereg megszervezésére (H. I.)

604
A teutoburgi csata (H. I.)

606
Germanicus elfoglalja Splonum és Raitinon városokat (H. I.)

611
Harc a Iazygokkal a Duna jegén (H. I.)

612
Agrippa király beszéde a zsidókhoz a római birodalom katonai erejéről (R. J.)

614
A római hadsereg és a tábor (R. J.)

617
Jotatpata város ostroma (R. J.)

621
Sextus Iulius Frontinus: Strategematica (A. G.)

630
Onasszandrosz: Sztratégikosz. A hadvezér (V. L.)

666
Ailianosz: Taktika (S. J.)

686
A szarmaták harcejárása (H. I.)

701
Philippopolisz ostroma (H. I.)

709
Constantinus hadügyi reformjai (H. I.)

712
Egy perzsa kém üzelmei (P. I.)

714
A strasbourgi csata (P. I.)

716
Julianus császár hadigépei (P. I.)

723
A hunok hadművészete (P. I.)

727
A hadrianopolisi csata (P. I.)

730
Hadtörténeti vonatkozású feliratok (A. G.)

734
Hadrianus császár bírálata egy afrikai hadgyakorlatról (H. I.)

739
Későrómai rendeletek (V. L.)

742
Flavius Vegetius Renatus: A hadtudomány foglalata (V. L.)

751
I. Könyv

753
II. Könyv

774
III. Könyv

795
IV. Könyv

838
Jegyzetek

867
Időrendi táblázat

915
Névmutató

919
Adatok
Cikkszám
987995
Vélemények
Legyen Ön az első, aki véleményt ír!