Dr. Budó Ágoston - Kísérleti fizika II.

Raktáron
Raktárkészlet:
1 db
Dr. Budó Ágoston - Kísérleti fizika II.
állapot
antikvár könyv, jó állapotú
ISBN
9631738477
1 850 Ft
A vásárlás után járó pontok: 19 Ft
Részletek

Ez az egyetemi tankönyv szerves folytatása az 1970-ben negyedik kiadásban megjelent Budó: Kísérleti fizika I. című tankönyvének, és azokat az elektromosságtani és mágnességtani ismereket tartalmazza, amelyekre az egyetemek fizika szakos tanárjelölt és fizikus hallgatói - a felsőoktatási reform kívánalmainak megfelelően - további tanulmányaik során támaszkodhatnak, és amely ismeretanyagnak felelevenítése a már működő tanárok, fizikusok és más szakemberek számára is hasznos lehet.
A terjedelem korlátozása érdekében a II. kötet is tömör fogalmazású, és apró betűs részeket tartalmazzák azt az anyagot, amely a nagyobb elmélyülésre törekvő olvasók igényeinek kielégítését szolgálja.
A tankönyv anyagának feldolgozásában a szerző minden esetben a tapasztalatból, a kísérleti eredményekből indul ki, és a jelenségek fenomenológiai tárgyalása mellett a lehetőségek keretein belül ismerteti a jelenségek anyagszerkezeti, korpuszkuláris értelmezését és a legfontosabb gyakorlati alkalmazásokat is.

Adatok
szerző
Dr. Budó Ágoston
cím
Kísérleti fizika II.
alcím
Elektromosságtan és mágnességtan
kiadó
Tankönyvkiadó Vállalat
kiadási év
1979
oldalszám
395
kötés
vászon kötés védőborítóval
megjegyzés
védőborító kopottas
kiegészítő információk
574 fekete-fehér ábrával illusztrálva.
Cikkszám
9631738477
Vélemények
Legyen Ön az első, aki véleményt ír!
Tartalom
Elektrosztatika és magnetosztatika
Az elektrosztatikai tér vákuumban (levegőben)
Alapjelenségek és alapfogalmak: a kétféle elektromos töltés, vezetők és szigetelők, elektromos megosztás 12
Coulomb törvénye. A töltés egységei. A CGS- és az MKSA- mértékrendszerről 15
Az elektromos alapjelenségek korpuszkuláris értelmezéséről. A töltés megmaradásának tétele 18
Elektromos tér, térerősség, erővonalak. Ponttöltés elektromos tere. Gauss tétele 20
Dipólus elektromos tere. Az elektromos tér erőhatásai dipólusokra és töltetlen vezetőkre 24
Az elektromos potenciái és feszültség. Ponttöltés, dipólus és folytonos eloszlású töltés potenciálja 28
A töltés elhelyezkedése, a térerősség és a potenciál a vezetőkön. Vezetők elektromos térben. Vezető gömb potenciálja 32
Kapacitás; kondenzátorok 36
Elektrométerek. A feszültség, a töltés és a kapacitás mérése 42
Energiasűrűség és erőhatások az elektrosztatikai térben 45
Az elemi töltés meghatározása (Millikan kísérlete) 47
Elektrosztatikai gépek 49
Az elektrosztatikai tér szigetelőkben (dielektrikumokban). Érintkezési elektromosság
A dielektromos állandó és az eltolódási vektor. A vákuum esetén érvényes összefüggések általánosítása dielektrikumokra 50
A szigetelők polározódása. Elektromos polarizáció és szuszceptibilitás. Erőhatások a dielektrikumokban 55
A molekulák polarizálhatósága és dipólusmomentuma 62
Ferroelektromosság, piezo- és piroelektromosság; elektrétek 65
Érintkezési elektromosság, Galvani- és Volta-feszültség; galvánelem 67
A magnetosztatikai tér
A magnetosztatikai tér vákuumban. (Mágneses alapjelenségek; összehasonlítás az elektrosztatikával; a mágneses térerősség és mérése) 72
A magnetosztatikai tér anyag közegekben. (Mágneses indukció, mágnesezettség, permeabilitás, szuszceptibilitás; a magnetosztatikai tér két alaptörvénye; mágneses árnyékolás, lemágnesezés) 80
A Föld mágneses tere 85
A stacionárius elektromos áram (egyenáram)
Áramerősség, feszültség, ellenállás
Az elektromos áram fogalma; áramerősség 88
Ohm törvénye és az ellenállás. A fémek fajlagos ellenállásának hőmérsékletfüggése 92
Az áramsűrűség. Ohm törvényének mélyebb jelentése és általánosítása 98
Kirchhoff törvényei. Ellenállások (fogyasztók) soros és párhuzamos kapcsolása 102
Áramforrások belső ellenállása; áramforrások kapcsolása 106
Ellenállás-készülékek. Ellenállásmérés Wheatstone-híddal. A feszültség és az áramerősség mérése kompenzációval 109
Az áram- és feszültségmérő műszerek kapcsolása és mérési határuk kiterjesztése 114
Az áram és a hő
A Joule-féle hő. Az áram munkája és teljesítménye 116
Termoelektromos jelensége (Seebeck-, Peltier- és Thomson-effektus) 121
A stacionárius áram és a mágneses tér
Az áram mágnese tere. A Biot-Savart-törvény és néhány alkalmazása. Az áramerősség és a mágneses térerősség egységeiről 126
A gerjesztési törvény és az áramvezetők mágneses tere 132
A mágneses tér erőhatása áramvezetőkre. Áramvezetők közötti erőhatások 135
Mozgó töltések (konvekciós áramok) mágnese tere. A Lorentz-féle erő 142
Az áram mágneses hatásán alapuló mérőműszerek 144
Az elektromágnes és néhány alkalmazása 149
Az elektromos áram folyadékokban (folyékony elektrolitokban)
Az elektrolízis alapjelenségei 151
Az elektrolízis Faraday-féle törvényei. Az ionok töltése. Coulombméterek 153
Az elektrolitikus disszociáció 157
Az elektrolitikus vezetés mechanizmusa (Ohm törvénye és a vezetőképesség; ionvándorlás; az ionok mozgékonysága és súrlódása) 160
Az elektrolitok vezetőképességének koncentrációfüggése. Megjegyzések a folyékony ionvezetőkre vonatkozólag 165
Elektrolitikus polarizáció 168
Galvánelemek és koncentrációs elemek; a normálpotenciálok 170
Akkumulátorok 176
Az elektrolízis gyakorlati alkalmazásai 177
Elektrokinetikai jelenségek 178
Az elektromos áram gázokban és vákuumban
Nem önálló vezetés közönséges nyomású gázokban 180
Nem önálló vezetés nagy vákuumban. A szabad elektron; az elektron fajlagos töltésének és sebességének meghatározása 184
A vákuumban mozgó elektronok néhány alkalmazása: elektroncső (dióda), katódsugár-oszcilloszkóp, elektronoptika, elektronmikroszkóp 189
Önálló vezetés ritkított gázokban, ködfénykisülés, katódsugarak és csősugarak 196
Önálló vezetés közönséges nyomású gázokban; csúcs-, szikra- és ívkisülés 202
A légkör elektromos jelenségeiről 207
Az elektormos áram fémekben és félvezetőkben
A fémes vezetés mechanizmusa; a fémek elektronelméletéről 209
A Hall-effektus és más galvanomágneses, illetve termomágneses jelenségek 215
A termikus elektronemisszió és az érintkezési feszültség 216
A félvezetők áramvezetése, a sávmodell 219
Kristálydiódák és tranzisztorok 224
Az időben változó elektromágneses tér
Az elektromágneses indukció
Az indukció alapjelenségei. Lenz szabálya 228
A Faraday-féle indukciós törvény és néhány alkalmazása (a mágneses indukció, térerősség és feszültség mérése; váltakozó áram előállítása) 231
Indukció mozgó és nyugvó vezetőkben. A második Maxwell-egyenlet 235
Kölcsönös indukció és önindukcó. Az önindukció szerepe áramok be- és kikapcsolásánál 238
Örvényáramok. Unipoláris indukció 243
Az anyagok mágneses tulajdonságai
Az anyagok felosztása mágneses tulajdonságaik alapján. A szuszceptibilitás, ill. permeabilitás mérése 245
A dia-, para- és ferromágneses anyagok jellemzői. Szupravezetés és mágneses tér 249
A mágnesség és a molekuláris áramok. Giromágneses hatások, elektronspin, Larmor-precesszió 253
A dia-, a para- és a ferromágnesség értelmezéséről. Antiferromágneses anyagok és ferritek 256
Mágneses kör; elektromágnes 262
Váltakozó áramok (kvázistacionárius áramok)
A váltakozó áram fogalma; effektív áramerősség és feszültség 265
Váltakozó áramú ellenállások (ohmos ellenállás, önindukciós tekercs és kondenzátor váltakozó áramú körben). Feszültség- és áramrezonancia 268
Számítások váltakozó áramú mennyiségekkel (vektordiagram és komplex számításmód). A váltakozó áramú Wheatstone-híd 275
A váltakozó áram teljesítménye. Tekercsek és kondenzátorok energiaveszteségei 279
Az indukció és az elektromágnesség főbb technikai alkalmazásai (elektromos gépek; elektroakusztikai eszközök)
Egyenáramú generátorok (dinamók) és motorok 281
Váltakozó áramú generátorok és motorok; a háromfázisú áram 286
Transzformátor. Az elektromos energia átvitele. Szikrainduktor 292
Áramátalakítók, egyenirányítók 295
Elektroakusztikai eszközök (mikrofon, telefonhallgató, hangszóró, magnetofon) 297
Elektromágneses rezgések
Szabad rezgések zárt rezgőkörben 299
Kényszerrezgések; rezonancia 303
Csatolt rezgések 305
Nagyfrekvenciájú rezgések előállítása régebbi módszerekkel; a rezgések néhány tulajdonsága 308
Az elektroncső (trióda és többrácsos csövek). Erősítés elektroncsővel és tranzisztorral 313
Rezgések és impulzusok előállítása elektroncsővel vagy tranzisztorral 322
Elektromágneses hullámok
Elektromágneses hullámok vezetékek mentén (dróthullámok) 328
Az eltolódási áram és az első Maxwell-egyenlet 330
A dróthullámok terjedése; telegráfegyenlet, tápvonalak 333
Szabad elektromágneses hullámok; a dipólus sugárzása 338
Hertz kísérletei. Az elektromos hullámok (rádióhullámok) terjedése 344
A drótnélküli távíró. A rádió adó- és vevőállomása 348
Mikrohullámok 353
A televízió 359
A Maxwell-elméletről és a mértékrendszerekről
Az elektromosságtan áttekintése a Maxwell-egyenletek alapján; az elektronelméletről 362
Az elektromos mértékrendszerek áttekintése 373
Név- és tágymutató 379