Eötvös Károly - A nazarénusok

Raktáron
Raktárkészlet:
1 db
Eötvös Károly - A nazarénusok
állapot
antikvár könyv, jó állapotú
1 200 Ft
A vásárlás után járó pontok: 12 Ft
Részletek

Miről szól ez a könyv?

(Ki látott nemzetet támadni, hitvallást keletkezni? - A Genezáret tava. - Zebedeus két fia hogy lett apostollá?)

Előre meg kell mondanom, miről szól könyvem. A ki olvasásába bele kezd: tudja meg eleve, mit talál soraiban. Ne várjon se mást, se többet.
Okom az, hogy a tárgy különös. Valami sok könyvet nem Írhattak róla, mióta irnak az emberek. Efféle könyvet nem olvastam s nem is hallottam, hogy volna efféle. Több, mint százezer könyvet irtak már hitről, vallásról, szentegyházról, de oly módon, miként én, még nem irtak. Én legalább ugy gondolom, ugy tudom. Meglehet: tévedek. Ha irtak is: akkor is meg kell irnom a magam könyvét.
Van felekezet Magyarországban, melyet ugy hivnak: a Nazarénusok. Vallásos felekezet ez. Hivőit a történelmi egyházak híveiből toborozza. Különösen római katholikusok és kálvinisták voltak kezdő hívei. De más egyházakból is nyert már híveket.
Ezekről lesz szó könyvemben. Tehát hitről is, vallásról is, egyházról is.
Mi a hit? Mi a vallás? Mi az egyház?...

Adatok
szerző
Eötvös Károly
cím
A nazarénusok
kiadó
Révai Testvérek Irodalmi Intézet
kiadási év
1904
oldalszám
310
kötés
aranyozott vászonkötés
sorozatcím
Eötvös Károly Munkái
kötetsorszám
9
Cikkszám
208986
Vélemények
Legyen Ön az első, aki véleményt ír!
Tartalom
Miről szól ez a könyv?
Ki látott nemzetet támadni, hitvallást keletkezni? - A Genezáret tava. - Zebedeus két fia hogy lett apostollá? 1
A lelkek nem szabadok eléggé a hithez. - Magányban érlelődik a hit. - Az én hitalapító ismerőseim. - Táncsics. - Mikor kezdtem a Nazarénusok eredetét kutatni? 9
A nazarénusok kis száma és nagy buzgósága. - Meddig terjed az én elbeszélésem? - Mit jelent a nazarénus szó? - Pál apostol bűnpöre 17
Az új idő kezdete
Denkel János és Kropacsek János hazajönnek Helvécziából. - A mesterlegény. - Fröhlich Henrik Sámuel 24
Denkel János nazarénus. - Hencsey Lajos kora és származása. - Növekedése. - A kézműiparosok osztálykülönbsége. - Az öreg Hencsey, a falu kovácsa. - Az öreg számtartó 26
A számtartó ismerte Hencseyt. - A zalamegyei pártok. - A kis Hencsey sír. - Felszabadul és vándorútra megy. - A zalai nép hitbuzgósága. - Hencsey Pestre ér. - Denkellel megismerkedik 35
Denkel beavatja Hencseyt. - A szent csók. - A kézműveslegények szombatja és vasárnapja hajdan. - A szálló. - A nazarénusok óvatossága 44
Az első nazarénus keresztelés Magyarországon. - Ennek helye és ideje. - Hencsey fölveszi a keresztséget 25
Hencsey térítő munkája
Béla József. - Kovács József és felesége. - A zalavármegyei mozgalmak. - Hogy lehet szilaj kortcsből nazarénus 57
Hencsey megfeddi a menyecskét. - Kovács Józseffel megismerkedik. - A páhoki esperes arczul üti Hencseyt s elkobozza írásait. - Istennek végezése 62
A csodában való hit. - Hencsey levelei Kovácshoz. - Nipp Anna meleg szíve és meleg hajléka. - Új hívek 70
Hencsey megírja az új hitvallás könyveit. - Nipp Anna szobája. - Kovács József a börtönben. - Az 1841. február 7-iki istentisztelet 78
Kovács József megvigasztalása. - Fölveszi a keresztséget. - A szent gyülekezet tagjai szétoszolnak. - Hencsey térít a szőlőhegyeken. - Az öreg Hencsey a szénégetőn 86
Hencsey utazni készül. - Kovácsnét megint feddi a nem igazmondásért. - Útra kél. - Kalandja a dőzsölőkkel. -- Fölkeresi a barátot 95
A tüzes barát
Miért hívják a barátot barátnak? - A tüzes barát sorsának jellemzése. - Hol és mikor született? - Szülői és testvérei 104
A tüzes barát kartársai. - Szerelme. - Mária eltűnik örökre. - Gasparich kétségbeesése. - Regék és hagyományok 112
Minden mesének van valami alapja. - Lajos herczeg és a szép asszony. - A szép asszony rejtélyes halála. - Gasparich szenvedései. - Lemondása 120
Hol tanult Gasparich? - A Barthodeiszky-ház Mihályiban. - A tüzes barát Pestre készül. - Kezd önmagával meghasonlani 128
Bentham és Rotteck. - A szószék varázsa. - Az árvíz. - A templom falai megrepedeznek. - Az angol szüzek kolostora 136
A tüzes barát imája. - Az ország mindenféle papsága. - Gasparich nem maradhat Pesten. - Egyházi beszédei. - Szent-Antalon és Szarvas-Gedén. - Székes-Fehérvár 144
Hencsey és a tüzes barát
A hitviták. - Hencsey fölkeresi Gasparichot. - Értekezésük s leveleik 153
Gasparich ítélete Hencsey fölött. - Hencsey istenre bízza a végső döntést 161
Az utolsó út előtt
Hencseyt aggodalom bántja. - Nem akarja, hogy öccse az új hitre térjen. - Hencsey Imre áttér. - Utazás Szegzárdra és Lippára 169
Az öreg Hencsey zsémbeskedik fiával. - Haza parancsolja őket. - Hencsey tusakodik lelkében. - Utolsó istentisztelete a hazában. - Még egyszer hazamegy 177
Mit felel a tüzes barát Hencsey hitvalló könyvére? - Hencsey megy a maga útján. - Készülődés az utolsó útra 185
Hencsey levélben búcsúzik Kovácséktól. - Bécsbe ér és műhelybe áll. - Bámer levele. - A lánczhíd alapkövének letétele 193
Hencsey elindul útjára. - Az utazási vágy. - Pál apostol kézművessége. - A magyar sátor és a zsidó sátor. - Pál apostol példáját követi Hencsey 203
Ki volt Fröhlich?
Miért kell ismernünk Fröhlichet? - Szülő városa s annak hagyományai 209
Fröhlich születése. - Szülőfölde. - Vallásos nevelés. - A svájczi ember természete. - Fröhlichtől elragadják nejét és gyermekeit 211
Fröhlich műve az ő házasságáról. - A szentírásbeli fenevad és a titkos szám. - Mikor és miként lett Fröhlich hitújítóvá? 219
Szülőföldjén nem tud téríteni. - A hittérítők őrjöngése. - Fröhlich Zürichben és környékén térít. - Melyik néposztály szokott új hitre térni? - Mikor szokta a világ észrevenni az új hitet? - Zschakkó 228
Az éjjeli istentisztele. - Fröhlich megnősül. - A hauptwyli telep. - Az új hívők olvasmányai. - Fröhlich irodalmi művei 237
Az utolsó út
Az utazás. - Münchenben. - A hauptwyli társalgások. - Találkozás Fröhlichhel 246
Zürichi szokások. - Hencsey munkát kap. - Fröhlich oktatja Hencseyt. - Az év végén 254
Hencsey sürgeti hazulról a leveleket. - A két Aschmann testvér. - Hencsey Langnauban. - Debruner élete története. - Hogy vannak otthon? 262
Bámer Ferencz és a lánczhídépítés. - A szétszóródott hívek. - A pesti hívek. - Likhardus. - Hencsey szomorúsága. - Öccse Zürichbe megy 271
Vitáz a két testvér. - Hencsey buzgósága és betegsége. - A jámbor Raschy Anna. - Hencsey halála 280
A halál után
Hencsey temetése. - Emlékezete elmúlt. - Édesapjához jut halála híre. - Végső megjegyzések 289
Hencsey könyve
Előszó. - Az Első Könyvnek 1-5. része 296
Az első könyv többi része. - A Második és a Harmadik Könyvnek részei. - A polgári házasság. - A fegyverfogás. - Az egyházszervezés. - Az utolsó szó 298