Frédéric Barbier - A könyv története

Raktáron
Raktárkészlet:
1 db
Frédéric Barbier - A könyv története
állapot
antikvár könyv, jó állapotú
ISBN
9633897238
3 600 Ft
A vásárlás után járó pontok: 36 Ft
Részletek

A nyomtatott és kéziratos könyv története a mai francia történetírás egyik legígéretesebb kutatási területe. A könyvtörténet a kultúrtörténet részét (méghozzá talán éppen a legfontosabb részét) képezi, kutatóinak ugyanakkor komoly interdiszciplináris felkészültséggel is kell rendelkezniük, hiszen választott tárgyuk számos ponton érintkezik a gazdaság-, a technika-, a társadalom- és a politikatörténettel is. A könyvtörténet a történetírásnak az a területe, amelyen az utóbbi húsz év során a legtöbb eredményes kísérlet történt az összehasonlító szemlélet és módszer működtetésére. Az új évezred kezdetén két okból is különösen nagy figyelmet kell fordítanunk a könyv és az írásbeliség történetének feltáró-elemző jellegű vizsgálatára. A könyvtörténeti kutatások ahhoz is hozzásegítenek bennünket, hogy új perspektívából lássuk a média jelenkori forradalmát: az írásbeliség története szolgáltatja a kulcsot a legújabb médiumok működésének megértéséhez. Jelen kötetünk - amelynek szerzője, Frédéric Barbier, a könyvtörténet talán leghíresebb francia művelője, számos tanulmány és könyv szerzője - nemcsak a kutatások eredményeiről, hanem azok módszertanáról és nehézségeiről is beszámol. Példáinak jelentős részét természetesen Franciaországból veszi, ám nem mulaszt el kitekinteni Európára, sőt az egész világra.

Adatok
szerző
Frédéric Barbier
cím
A könyv története
kiadó
Osiris Kiadó
kiadási év
2005
oldalszám
400
kötés
kemény kötés
megjegyzés
borító sarka picit megtört
sorozatcím
Osiris Tankönyvek
kiegészítő információk
Fekete-fehér fotókkal, ábrákkal illusztrálva.
Cikkszám
323402
Vélemények

Legyen Ön az első, aki véleményt ír!

Tartalom
Bevezetés 15
Etimológia 15
Meghatározások 16
Könyvtörténetek 17
Perspektívák 18
Az írás feltalálása - könyvek az ókorban 23
Az írás feltűnése és fejlődése 24
Az első írások 24
A görög és latin alfabetikus írás 25
Az ábécé feltalálásának következményei 28
Az ókor: a tekercsek ideje 29
A volumen 29
Másolás 30
Az olvasás 31
Könyvgyártás és könyvterjesztés a Római Birodalomban 31
Kiadás 32
Adásvétel 33
A könyvtárak 35
Alexandria álma 35
A római könyvtárak 37
A korai középkortól a Karolingokig 41
A kódex forradalma 42
A minuszkula 42
A kódex 43
A kódex elterjedése 43
A kódex feltalálásának következményei 44
Az ősegyház é a könyvek 45
Az antik örökség 45
Az ősegyház 46
Az első keresztény könyvtárak 47
A szerzetesség 48
A keleti szerzetesség 48
A Nyugat 49
A Karoling-reneszánsz 51
Renovatio imperii 51
A könyvek reformja 52
A könyv formái és az olvasási szokások 53
A könyv előállítása 53
A könyvszerkesztés 54
Illusztráció és díszítés 55
Olvasási szokások 56
A Földközi-tenger keleti medencéje 57
Bizánc és világa 57
A muzulmánok és a könyv 59
A könyv térhódítása (A X. és a XV. század első fele között) 61
A konjunktúra: felbomlás, majd nekilendülés 62
A Karoling-világ felbomlása 62
A könyv státusában bekövetkező változások 62
A folyományok 64
A könyv és kora 65
A skolasztika és a gótika 67
A könyv megjelenési formái 68
A könyv alakja 68
A szöveg 69
A kép 70
A könyvdíszítés 72
A könyvkötés 73
A XIII-XIV. század 73
A professzionalizáció 73
A szerzetesek 74
A kézirattermelés hálózatai 75
Gutenberg Gutenberg előtt 79
A könyv státusában bekövetkező változások 80
Könyvtipológia 80
A történetírás 81
Könyv és vallásos érzület 82
Új könyvek 82
A csehországi helyzet 84
A devotio moderna 85
Az "írnoki reneszánsz" 86
A könyvhasználat terén bekövetkező változások 87
A papír 87
A fametszet 88
Az újítás geográfiája 89
Az újítások elterjedésének kedvező környezet 90
Gutenberg és a nyomtatás feltalálása 93
Johan Genfleisch, alias Gutenberg 94
A nagy találmány felé vezető úton 94
A mainzi műhely 95
Az új eljárásokról 97
A nyomdai betűk és az öntőgép 97
A nyomtatóprés 97
A nyomtatás a Távol-Keleten 99
A könyvgyártás a gyakorlatban 100
A szedés 100
A nyomtatás 101
A munkaszervezet 101
Mesterek és inasok 103
A nyomtatás elindul világhódító útjára 105
Itália 106
Franciaország 106
Anglia 108
Formák, tartalmak és szokások: az 1500-as évek 111
Mit tudunk az ősnyomtatványok és a korai nyomtatványok külalakjáról? 112
Formai folytonosságok 112
A címlap 113
A kép és a betű 114
Másolók, nyomdászok és könyvkereskedők 115
A könyvek tartalma 115
Vallásos tárgyú könyvek 115
Népnyelv és nyomtatás 116
Az első igazi best-seller 117
Új könyvek: a reneszánsz és a könyvnyomtatás 119
Itália és a reneszánsz könyv 119
Aldus Manutius és Polüphilosz 120
A modern könyv Franciaországban 121
Olvasmányok 123
Kultúra és politika: A humanizmus és a könyvnyomtatás 125
A görög lecke 126
Firenze fénykora 126
Észak-Itália és Velence 127
Róma 129
A párizsi humanizmus 129
Hellenisták és humanisták 129
Humanista nyomdászok és könyvkiadók 130
Az uralkodó 132
A Valois-dinasztia és a hellenizmus 132
A könyvtár 133
Homo typographicus 136
Az írásbeliség és a bibliográfia 136
A tudományos könyvkiadás 137
Egy új világ 138
Konklúzió: a modern állam és a nyomtatványok felügyelete 141
A felügyelet formái 141
A feszültség gócai 142
Az egyházi cenzúra 144
A vallás, a király és a nyomtatvány 147
A középkor 148
A Luther fellépése előtti időkből származó népnyelven nyomtatott Bibliák 149
A lutheri reformáció 150
Luther 150
A reformáció és a könyv 151
Franciaország: a keresztény humanizmus kudarca 152
A meaux-i csoport 152
A mozgalom radikalizációja 153
A hatalom ingadozik 153
1534: a falragaszok éve 155
Genf 156
A könyvkiadás és a központi hatalom 157
A reformáció és a könyvnyomtatás felett gyakorolt ellenőrzés 158
Róma és az ellenreformáció 159
A pápaság politikája 159
Az Index 160
A jezsuiták és a rekatolizáció 161
A Vatikáni Könyvtár 163
Nyomtatás, reformáció és modernitás 163
A kora újkor 163
A tömegek mediatizációja 165
Az abszolutista paradigma: a klasszikus Európa és a könyvnyomtatás 169
Mi a XVII. század? 170
A könyvnyomtatás térhódításának szakaszai régiónkénti felosztásban 171
Franciaország 171
Dél-Európa 172
Az északi nagyhatalmak: Németország és Hollandia 173
Anglia felemelkedése 177
Nyelv és tartalom 179
A nyelv kérdése 179
A tartalom kérdése 180
"Az 1620-as év csodája" 181
A könyvkereskedelem 183
A könyvkereskedelem jellegzetességei és szervezeti keretei 184
A vásárok 185
A nem hivatásszerűen könyvet áruló kereskedők 186
A közvélemény 186
A tömegeknek szánt nyomtatványok 187
A "tudósítások" 188
Hírlapok és akadémiák 190
A könyvkiadás szabályozása Franciaországban 192
Az olvasóközönség felemelkedése: Könyvnyomtatás és felvilágosodás (1680-1780) 195
A fejlődés motorjai 196
Megtorpanás vagy nyitás? 196
Általános feltételek 197
Az ésszerű politika 198
Az oktatás 199
A visszahúzó erők 200
A felügyelet különféle formái 200
Kiváltságok és hierarchia 202
A könyvterjesztés rendszere 204
A városok 204
A vidék 206
Az időszaki sajtó 208
A nyomtatott könyv körül kiformálódó intézmények és közösségek 210
Gyűjtemények és könyvtárak 210
Társaságok 212
Az irodalmi élet 213
A nyomtatványok formai sajátosságai az ancien régime idején 217
A betűk 218
A tipográfia 218
A zene és a nyomtatás 222
Könyvszerkesztés és modernitás 222
Könyvformátumok 222
A címlap 223
Metszett címek és díszes címlapok 224
Fejezetek és bekezdések 225
A kép és technikái 227
A fametszés 227
A rézmetszés 228
A színezés 229
Stílusok 229
A stílus fogalma 229
Gótika és reneszánsz 230
Barokk 231
Abszolutizmus és klasszicizmus 232
A felvilágosodás kora 233
Az ancien régime és a modernitás 237
A könyv ökonómiája 238
Kevés olvasó - alacsony példányszám 238
Az írott betű elterjedtsége 241
Az ancien régime olvasási szokásai 245
A vizsgálandó kérdések 245
"Az olvasás forradalma" 247
Tűrés, tiltás vagy támogatás? 248
A tolerancia és nehézségei 248
Az 1760-as években mutatkozó fellendülés 250
A kiadói tevékenység önállósodása 253
A könyvtermelés 254
Franciaország 254
A német, a nápolyi és az orosz helyzet 257
A forradalom előjátéka 259
A változás mozgatói 259
Az angol út 260
A német nemzeti könyvkereskedelem 262
A média és a politikai forradalom viszonya 265
A politika és a piac kapcsolata 266
Amerika 266
A francia forradalom és a könyvnyomtatás szabályozása 269
A média politizálódása 270
Politikai élet a XIX. században 274
A nemzeti könyvkincs 276
A nemzet fogalma 277
Mi a nemzet? 277
A német nemzet 278
Görögország 280
A nemzetek feletti állam 281
A nyomtatvány megjelenési formái 285
Az ókor földrajza 285
Baskerville és Bodoni 286
A Didot család 287
A XIX. század és az iparosodás 289
Az eljárásbeli újítások 290
A munka 290
Az eljárásbeli innováció első lépései: a papírgyártás 291
A nyomtatás 293
A szedés 297
A kép 298
A termelés folyamata 300
A termelés struktúrái és gyakorlata 300
Az ipari könyvkiadó 303
A termék 304
A sajtóipar 306
A termék 311
A termékinnováció 312
A könyvkereskedelem 312
Az időszaki sajtó 317
Az ellenhatás 319
A könyv megjelenési formái és a terjesztési stratégiák 320
A tipográfia 320
A romantikus esztétika 321
Az új művészet: a szecesszió 324
A piacok 324
A piacok egységesülése 324
Az értékesítés 325
A negyedik rész konklúziója 330
A XX. század: Verseny és globalizáció 333
Verseny és innováció 334
Az új médiumok 334
Innováció a XX. században 335
A posztmodern kor 337
A nem alfabetikus rendszerek 338
A fejlődés kérdése 338
Gazdasági téren: egységesülés és koncentráció 339
Az ipari könyvnyomtatás 341
A nyomtatás technikái 341
Túltermelés mutatkozik-e a könyvpiacon? 343
A strukturális válság 345
Az elektronikus könyv 348
A történész és a média forradalmai 350
Jegyzetek 353
Rövidítések jegyzéke 396
Bibliográfia 397