László András - Tradíció és metafizika

Raktáron
Raktárkészlet:
2 db
László András - Tradíció és metafizika
állapot
ÚJ
ISBN
9789638742216
RRP: 5 000 Ft 

Ez a beszállító által legutóbb ajánlott kiskereskedelmi eladási ár.

online ár 4 750 Ft
A vásárlás után járó pontok: 48 Ft
Részletek

Az ember őskori szellemi hagyománya Hamvas Béla nyomán már nem ismeretlen a magyar olvasóközönség előtt.

László András a szellemi hagyományok legmélyebb rétegeinek feltárására vállalkozott életművében. A jelen kötet a szerző negyedik önálló műve. Kérdésekre adott válaszok formájában főként a filozófia, a teológia és a metafizika „végső kérdéseivel” foglalkozik, amelyeket ma többnyire „megválaszolhatatlanoknak” vélnek. Ezek mellett számtalan érdekes világ- nézeti, létszemléleti, vallási, tradicionális szellemi témára – és összefüggéseikre – is kitér. A hindu és a buddhista hagyományban megjelenő lényegi metafizikai kérdések közepette szó esik például: az „élő gondolkozás” elméletéről, a rítusok szerepéről, az ima ezoterikus jelentéséről, a vallások és a metafizika viszonyáról, a tantrizmusról vagy az emberi személyiség tudatos megalkotásáról.

Teoretikus nyelvezete ellenére a mű alapvetően gyakorlati jelentőségű.

Szómagyarázat és bevezető tanulmány teszi teljessé.

Adatok
szerző
László András
cím
Tradíció és metafizika
kiadó
Kvintesszencia Kiadó
kiadási év
2007
oldalszám
292
kötés
puha kötés
Cikkszám
9789638742216
Vélemények
Legyen Ön az első, aki véleményt ír!
Tartalom

BEVEZETÉS (Horváth Róbert) / 5
A metafizika jelenkori helyzetéről • A metafizika történeti hányattatásai nyugaton • A jelen kötet szerzőjéről • A kötetről
I. rész
A METAFIZIKAI ABSZOLÚTUM A MEGVALÓSÍTÁS FÉNYÉBEN
1. A téves abszolútum-felfogások, és a nem-objektív, metafizikai abszolútum / 39
2. AZ abszolútumra irányulás fokozatai és kezdetei / 41
3. A metafizikai abszolúció mint suprarealifícatio / 42
4. A szolipszizmus kapcsán / 42
5. A metafizikai megvalósítás és a szolipszizmus /
6. A kozmológia és a metafizika / 46
7. AZ egzisztenciális filozófia és a metafizika / 45
8. Az „egzisztencializmus" és a metafizika / 49
9. A misztika és a metafizika / 50
10. A mágia és a metafizika / 52
11. Az ezoterizmus, az ezotéria és a metafizika / 52
12-14. A legmagasabb állapotok tételezésének elégtelensége a metafizikai abszolúció vonatkozásában. A végtelenbe-nyitottság elvének elégtelensége. A kimondhatóságról
és a kimondhatatlanságról. A mysteriumokról / 53
15. A metafizikai abszolúció terminau-graduaus felfogása / 56
16. AZ infinau-apertimus felfogás / 57
17. A quasi-transvectoriaus felfogás / 57
18. A metafizikai abszolútum megvalósíthatóságáról / 58
II. rész
A SEMMI ÉS A METAFIZIKAI ABSZOLÚTUM
19. A létező, a nem-létező, a lét, a nem-lét és a metafizikai abszolútum / 61
20. AZ abháva és az asat / 63
21. A nirguna-müla-prakrtí és a nirguna-müla-prakrti-laya / 64
22. A két ősfélelem / 65
23. A nirguna-müla-prakrti-laya hangsúlyozásának közvetett metafizikai értelme / 66
24. A megsemmisülés és az elrontott metafizikai megvalósítás / 67
25. Egység és egységfelettiség. Androgynos, ativarna, sadasat / 67
26. A saguna-brhama és nirguna-brahma kettőse mögötti négyesség: a brahmátma-pádák / 68
27. Sadasat és sadasat-pati. A saját hatványok jelentősége / 69
28. Konklúziók / 70
III. rész
AZ ÖNMAGA(M) SÁG FOKOZATAI ÉS A METAFIZIKAI ABSZOLÚTUM. A BEAVATÁS ÉS A METAFIZIKAI MEGVALÓSÍTÁS DOKTRINÁLIS ELŐKÉSZÍTÉSE
29. AZ átmá mint metafizikai alapfogalom / 73
30. AZ énség és az önmaga (m) ság fokozatai és néhány összefüggése / 74
31. AZ objektum és a szubjektum / 77
32. A más: heteron / 78
33. A lemuriai szubsztrátum / 79
34. Mudévi / 80
35. A heteron széleskörű tételezésének adekvát elve / 81
36. A heteron és a tudatfunkciók / 81
37. Emocionautás, érzés, hangulat / 83
38. Az élő gondolkozás teóriája /
39. Az élő gondolkozásról / 55
40. A cintáman1 / 56
41. Az akaratról / 56
42. Az akaratról II. /57
43. A spirituális előkészületekhez és az előbeavatásokhoz tartozó kvalitások / 55
44. Az „életbeavatásról" / 89
45. Az előkészületek, az előbeavatás, a beavatás és a metafizikai megvalósítás regularitása / 90
46. A beavatottsághoz tartozó kvalitások / 93
47. Az emberi, az univerzális és a transzcendentális primordialitás / 94
48. A metafizikai megvalósítás mint az én-önmagamság megvalósítása / 95
49. AZ énség problematikája / 97
50. Az iímí különböző megnyilvánulásai és az azokhoz való adekvát viszony / 98
51. Én (aham), én-önmagam
(aham-átmá) és önmaga-önmaga(m) (átmá-átmá) / 99
52. Az átmá-átmá megvalósítása és az aham-átmá visszatérése / 100
53. Az aham-ahamaka, az aham-átmaka és az átmá-átmaka mint a szellemi-metafizikai megvalósítás fő fokozatai / 101
54. A személyes én és az önmaga(m) közé szorult világ. Önmaga(m) mintáz én-önmagamság beteljesedése / 102
55. A négy fő tudatállapot és önmaga(m). Az átma-pádák / 103
56. Az ébrenléti állapot és a turíya / 107
57. AZ önmaga(m)ság négyessége. Az átma-pádák mint brahmátma-pádák / 108
VALLÁS ÉS METAFIZIKA. A HETERONOTEIZMUS ÉS AZ AUTONOTEIZMUS
58. Mitológia, teológia, szimbolizmus, metafizika /109
59. A Teremtő fokozatai /110
60. A heteronoteizmus és az autonoteizmus / 111
61. Az autonoteizmusról / 112
62. A heteronoteizmus és az autonoteizmus II. / 113
63. Az ima és az autonoteizmus / 775
64. A kegyelem és az autonoteizmus / 776
65. A gondviselés, a kegyelem és az autonoteizmus / 777
66. A sírásról és a könnyről / 779
67. Az emocionautás és a vallás / 720
68. Emocionalitás, szentimentalizmus, ressentiment, contre-ressentiment / 727
69. Teológiai irányultság és bázis-teizmus. Heteronoteizmus és vallásosság contra autonoteizmus és metafizikai megvalósítás / 123
70. az ateizmus, a heteronoteizmus, a konfesszionalizmus, a religional1tás, a rituális kvázi-heteronoteizmus, a teológiai relig ion alitás és az autonoteizmus / 725
71. A heteronoteizmus és az exoterizmus / 128
72. Az autonoteizmus megerősítésének lehetőségei / 729
73. autonoteizmus és autonometateizmus / 130
74. A heteron, a tanítások és a guru / 131
75. Tekintély, tekintélytisztelet, autonómia /132
76. A tradíciók abszolutizálásának és
relativizálásának érvénye és érvénytelensége / 134
77. AZ általános vallás- és tradíciókritikáról / 135
78. A tradicionális vallás- és tradíciókritikáról / 136
V. rész
A SZELLEMI-METAFIZIKAI MEGVALÓSÍTÁS DOKTRINÁLIS RÉSZLETEI
79. Az „útonjárás" kezdetei / 759
80. Gyakorlati kérdés a szolipszizmussal kapcsolatban /141
81. Az önmegtisztítási műveletekről / 143
82. Liturgia, ceremónia, rítus, etika, morál /144
83. A nem-vallási rítusok kapcsán / 147
84. A politicitas mint rítus / 147
85. Inspiráció és intuíció /148
86. Az intuíciók újramegvalósítása / 750
87. Az intuíció jelentőségéről /151
88. Konszideráció-koncentráció-meditáció-kontempláció.
A konszideráció és a pratyahara / 152
89. A koncentráció és a dháraná / 755
90. A meditáció és a dhyana. A kontempláció és a samadhi / 755
91. A keresztény kontemplációról / 153
92. A konszideráció, a koncentráció és a dharana / 153
93. A koncentráció és a meditáció. A meditáció
és a kontempláció. A kontempláció és a samadhi / 154
94. A beavatás és a metafizikai megvalósítás / 755
95. A yögáról / 756
96. A yög/4-típusokról / 157
97. Ásana, mudra és mantra /158
98. Ráció, mantra és intellektus / 759
99. A pranayama / 160
100. A hatha-yögáról / 161
101. A hosszú életű yögi és a jívan-mukta /162
102. Az „ülőmeditációról" /163
103. A lehunyt szemmel és a nyitott szemmel végzett meditációról / 164
104. A karma-yögáról: karmákarma-yöga / 765
105. A turíya mint komat1kus, eszméletlenségi tudat, szemben a jágrat-turíyával / 766
106. A négy fő tudatállapot közötti átmeneti állapotok kapcsán / 167
107. Susupti versus jágrat-susupti, turíya versus jágrat-turíya. A négy tudatállapot és a brahmatma-pádák / 168
108. A samadhi kritériumai / 170
109. A sámyama jelentősége és a samadhi fokozatai / 171
110. A dháraná, a dhyána és a samádhi közbeni szín- és formatapasztalásról, valamint az általános szín- és formatapasztalásról, továbbá a víziók hiányáról 174
112. Samyáma, nirvikalpa-dharma-mégha-samádhi, mahá-samyáma / 177
113. A sahaja-samádhiról/177
114. A vajra-samádhiról /178
115. A samádhi és a bödhi különbözősége/179
116. Bödhi és móksa (nirvána, mukti, kaivalya) / 180
A TANTRIKUS TRADÍCIÓK LÉNYEGE ÉS NÉHÁNY RÉSZLETE
117. A soha-vissza-nem-térés valamint az én-önmagamság és az énség visszatérése / 181
118. Alászálló megvalósítás és felemelkedő megvalósítás 182
119. Reinkarnáciinizmus, visszatérés, soha-visszat-nem-térés 184
120. Az "őstantrizmus" 185
A kali-yuga végének astro-chrono-symbologiai meghatározásáról 186
122. A kali-yugával való szembenállás hiánya és a tantrizmus 188
124. A halálról 190
125. A (padma-)cakrákról 191
126. A nádikról 192
127. A (padma-)cakrák különböző aktivációi 193
128. A mindentudásról 194
129. A részeltekre kiterjedő mindentudásról 195
130. A szexuális aktus szellemi-metafizikai úttá válásának előfeltételeiről 196
131. A szexualitás, a szeszes italok és a dohány használatáról. A moralitásról 196
132. Az orgazmus és az eiaculatio kapcsán 198
133. A szerelemről 200
134. Az autodeterminatio és az önkorlátozás 202
135. Az ál-"tantrikus" jelenségek kapcsán 203
136. Jobbkéz útja és balkéz útja 204
137. Az egyes tantrikus tradíciók. Az esszenciális tantrizmus körülményekkel kapcsolatos és azoktól független érvényéről 206
139. Az atidvaitádvaita-váda 206
140. A dvaitádvaita kozmogonikus elsőbbségéről 209
A SZEMÉLYES TEMPERAMENTUMMAL ÉS KARAKTERREL KAPCSOLATOS KÉRDÉSEK
141. A characterhez és a temperamentumhoz való adekvát viszonyulásról / 277
142. A saját (sva) ideája / 212
143. A temperamentum, a character, a typologia és a szellemi út / 275
144. A temperamentum- valamint characterbeli jellemzők és a szellemi kvalitások / 276
145. Samskárák és vásanák / 217
146. A samskárákhoz való adekvát viszonyulásról / 279
147. Szellemi vonatkozású életrajzi adatok / 279
148. A pre-egzisztenciába nyúló kvalitások és a törekvés révén megszerzett kvalitások / 227
149. A tanítás kereteinek lezárásáról / 222
150. A tanítás kereteinek lezárásáról II. / 225
151. A beszélgetés szintjeiről / 224
152. A beszélgetés szintjeiről II. / 225
153. A személyes és doktrinális sajátosságok követése kapcsán / 226
154. Az acárya és a guru / 250
155. A guru beavatkozása és a szolipszizmus / 257
156. A Mester hibátlanságáról és tévedhetetlenségéről / 252
157. A tanítványok és a guru hiánya. A szellemi centrumok sorsai / 255
158. A tanítványok hiányáról / 254
159. A transzcendentális boldogság és annak megízlelése / 256
160. A metafizikai abszolútum megvalósíthatóságáról és megvalósíthatatlanságáról / 256
UTÓSZÓ (László András) /239
FÜGGELÉK
A samádhik kapcsán / 245
A KÖTETBEN ELŐFORDULÓ NEM-MAGYAR SZAVAK ÉS KIFEJEZÉSEK /257