Vályi Ödön - Órás szakmai ismeretek

Nincs raktáron
Vályi Ödön - Órás szakmai ismeretek
Vályi Ödön - Órás szakmai ismeretek
Vályi Ödön - Órás szakmai ismeretek
Vályi Ödön - Órás szakmai ismeretek
Részletek

Az elmúlt évek kedvező tapasztalata és a felmerülő igények maradéktalan kielégítése szükségessé tette, hogy újból, most már 4. kiadásban megjelentessük Vályi Ödön: Órás  szakmai ismeretek c. munkáját, amelyben fellelhető mindaz, amire az órásipari tanulóknak, óragyári dolgozóknak és műszakiaknak, az órásipari segédeknek és mestereknek egyaránt szüksége van. A könyv gyakorlati szerkezettana részletesen tárgyalja az álló és hordozható, a súly - és rugóhajtású órákat, szerkezeteiket és elemieket a működés, továbbá javítás szempontjából. A szakrajzi és az elméleti szerkezettani részben lehetősége nyílik az olvasónak arra, hogy az óraszerkesztéssel, továbbá a csillagászati, mechanikai és fizikai ismeretekkel a munkájához szükséges mértékben foglalkozhasson.

 

 

 

Tartalom

Előszó

3

Szakmai ismeretek (gyakorlati szerkezettan)

Bevezetés

7

Az év beosztásának történeti fejlődése

7

A hónapok hossza és beosztása

8

Az időmérő eszközök fejlődése

8

Az idő egysége és mérése

9

A mechanikus óraszerkezetek meghatározása és felosztása

9

A mechanikus óraszerkezetek főbb részei

10

A helyhez kötött és nagy órák

Állványzat

11

A csapágylemezek és összetartó oszlopaik

11

Oldhatatlan kötés

11

Oldható kötés

12

A hidak

14

A csapok és csapágyak

14

A csapágy és a csap illesztése

15

Az óraszerkezetekben leggyakrabban előforduló csapágyak

16

Energiatárolók

18

A súlyhajtás

19

A hajtósúly nyomatéka

20

Az ellenkilincs-szerkezet

20

Súlyhajtású órák megakasztó szerkezetei

21

A rugóhajtás

22

Az álló rugóház

22

A mozgó rugóház

22

Rugóhajtású órák állítószerkezetei

23

A kiegyenlítő csiga

25

A rugóház, a rugómag és a tekercsrugó méretezése

25

A rugóvégek megerősítése

28

A nagy órák kilincsszerkezetei

30

A kilincskerék

30

A kilincs

30

A kilincstengely

31

A kilincsrugó

31

A kilincsszerkezetek felosztása

32

A kilincsszerkezet működése

32

A kerékrendszer

32

A fogaskerék

33

Fogaskerék-alakok

34

Fogastengely-alakok

34

A fogaskerékpárok

35

A fogaskerekek jellemző méreteinek megadása a modulussal

37

A fogaskerekek szabványos profilgörbéi

38

A fogaskerékpárok fajtái

38

Az óraszerkezetek fogaskerékrendszerei

40

A kerék- vagy futószerkezet

40

A mutatószerkezet

42

A fogaskerekek elméletének alapfogalmai

43

A fogprofilok és a kapcsolódás

43

Az osztási szög

44

A kapcsolódási szög

44

A kapcsolódási biztonság

44

A fogmerőlegesről szóló tétel

44

A kapcsolódás szabályainak összefoglalása

45

A gyakorlatban használt fogprofilok

45

A ciklois görbék

45

A hajtott fogastengelyek foggörbéi

48

A hajtó fogastengelyek foggörbéi

49

A ciklois görbék felhasználása is a foggörbék megszerkesztésére

49

A normálisról szóló tétel igazolása szerkesztéssel

50

A fogprofilok gördülésének vizsgálata

50

A helyesbített (korrigált) foggörbe

51

Pálcáskerekek

52

A pálcáskerekek szerkesztése

52

Evolvens fogaskerékpárok

53

A kapcsolódások vizsgálata a gyakorlatban

54

A fennakadás

55

Az utóesés

55

A megszorulás

56

A kapcsolódási hibák javítása

56

A fennakadás megszüntetése

56

Az utóesés kiküszöbölése

58

A megszorulás megszüntetése

60

Egy rejtett hiba

60

Nagy órák mutatószerkezetének kapcsolása

61

A laprugós kapcsolás

61

A csőrugós kapcsolás

62

A közvetlen kapcsolás

62

A gátszerkezetek

63

A gátszerkezetek felosztása

63

A gátszerkezetek jellemző szögei és szögelfordulásai

64

Fő szempontok a gátszerkezetek megszerkesztéséhez

66

Ingaszabályozós gátszerkezetek

66

Visszatérő gátszerkezetek

66

Nyugvó gátszerkezetek

72

Billegőszabályzós gátszerkezetek

80

A szabályozás és a szabályozók

80

A lengési idő fogalma

81

A matematikai inga

81

Az izokronizmus

81

A fizikai inga

81

Az óraingák szerkezeti kivitele

84

Ingafelfüggesztések

86

Egyéb szerkezetek

86

Ébresztőszerkezetek

88

Az ütőszerkezetek

88

A záróemeltyűs (tapintótárcsás) ütőszerkezet

90

A lejtős (felsikló) ütésszabályozó tárcsával elátott ütőszerkezet

92

Fogasíves ütőszerkezetek

92

A hangadók

98

A nagy órák javítása

99

Az ébresztőórák javítása

99

Az ingaszabályozós órák javítása

103

A négyszáz napos óraszerkezet

106

Zseb- és karórák, kronométerek

A zseb- és karórák állványzata

107

A csapágylemezek

107

A csapágyak és csapok

107

Az energiatároló

109

Felhúzószerkezetek

109

Mutatószerkezetek

121

A zseb- és karórák kilincsszerkezetei

124

A zseb- és karórák kerékrendszere

125

A zseb- és karórák gátszerkezetei

126

A hengergátszerkezet

126

Szabad horgonygátszerkezetek

143

A kronométer-gátszerkezet

162

A billegő-szabályozó

164

A billegő működése

164

A lapos hajszálrugó

169

A felgörbített végű (Breguet-) hajszálrugó

174

A véggörbék alakja

174

A hengeres hajszálrugó

175

A billegőtengely

175

A zseb- és karórák javítása

175

A szerkezet kiszerelése előtti vizsgálatok

176

A szerkezet szétszedése előtti vizsgálatok

177

A szerkezet szétszedése és az eközben végzett vizsgálatok

178

A zseb- és karórák leggyakoribb hibái

179

A javítás

181

A tiszítás

181

A tiszítógép

182

Az óra összeállítása

183

Az óra szabályozása

185

A szabályozás elméleti feltételei

185

A szabályozás a gyakorlatban

186

A forgó billegő

189

A gátszerkezet zavaró befolyása

189

Szabályozás elektromos készülék segítségével

189

Gyorsszabályozás

191

Szabályozás fejlegyzés alapján

191

Órásmunkák helyes kivitelezése

A csapágyak

194

A kopott csapágyak javítása

194

Lyukaskövek és fedőkövek csiszolása, foglalása és sajtolása

197

Merőlegesítő készülékek ismertetése és alkalmazása

199

A tengelycsapok

200

Az energiatároló

207

A tekercsrugó

207

Máltaikeresztes állítószerkezetek javítása

210

A kilincsszerkezetek javítása

211

A kerékrendszer javítása

212

A kerékfog nyújtása

212

A fog pótlása

213

A fogak utánmarása

214

A negyedeskerék szerelése

214

Fogastengely készítése

215

A felhúzószerkezetek javítása

217

A mutatószerkezet javítása

225

Csavarok

230

A szabályozók egyes részeinek javítása

232

Az inga szerelése

232

Ingarugó készítése

233

Billegőtengely készítése

233

Hajszálgyűrű készítése

234

Szabályozókulcs készítése

235

Hajszálrugó-tőke készítése

235

A billegő javítása

235

Órás szakrajz

Bevezetés

245

A rajzeszközök és helyes használatuk

Rajzfeladatok

Az órák szerkezettana (elméleti szerkezettan)

Csillagászati alapismeretek

Az idő fogalma

385

A csillagos ég

386

A csillagok és csillagképek

386

Látszólagos és valódi égi jelenségek

387

A horizont és a világtájak

387

Sark, sarkcsillag, világtengely és világegyenlítő

388

Az égitestek

388

A szélességi és hosszúsági fokok

389

A földrajzi hely meghatározása

390

A Föld mozgása az akliptikán

391

A nappalok váltakozó hosszúsága

392

Az évszakok

393

Időszámítások, időegységek

393

A pontos idő meghatározása

397

A délvonal meghatározása

397

Napóra szerkesztése

397

Mértani és fizikai alapismeretek

Műveletek fokokkal

401

A szögek pontos mérése

402

Interpolálás

402

A hosszúság néhány mértékegysége

403

Az idő mértékegysége

404

Pyhtagoras tétele

404

A szabályos négyszög

405

A szabályos hatszög

406

A körgyűrű területe

407

A Brocot-szerkesztés bizonyítása

407

A Brocot-szerkesztés bizonyítása általános esetben

408

A tekercsrugó hosszának ellenőrzése

408

A csigavonal hosszának meghatározása

409

Energiatárolók

A súlyhajtás

410

A rugóhajtás

412

Kerékrendszerek

A fogaskerekek méretei

423

A kerületi sebesség

424

A szögsebesség

424

Erőátadás

425

A foggörbe alakja

426

A profilgörbe meghatározása

426

A kapcsolódási szög

428

A svájci szabvány szerinti ciklois fogazás

429

A fogastengelyek szabványosított foggörbéi áttételi kerékrendszer esetén

429

Egyszerű fogaskerékpár méretei

430

Áttételi fogaskerékpár méretei

431

A nyomaték és a fordulatszám változása

433

Kerékrendszerek számítása

435

Mutatószerkezet

440

Erőátvitel súlyhajtású órában

441

Gátszerkezetek

Érintőre szerkesztett Graham-gátszerkezet

443

Szabályozók

A matematikai inga

449

A fizikai inga

456

A torziós inga

461

A billegő-szabályozó

463

Táblázatok

495

Irodalom

506

Név- és tárgymutató

507

Tartalomjegyzék

519

 

Adatok
szerző
Vályi Ödön
cím
Órás szakmai ismeretek
kiadó
Műszaki Könyvkiadó
kiadási év
1967
oldalszám
527
kötés
kemény kötés védőborítóval
kiegészítő információk
484 fekete-fehér ábrával illusztrálva. Tankönyvi szám: 41219.
Cikkszám
626969
Vélemények
Legyen Ön az első, aki véleményt ír!