Weöres Sándor - Egybegyűjtött írások I-III.

Nincs raktáron
Weöres Sándor - Egybegyűjtött írások I-III.
ISBN
9631408868
5 500 Ft
A vásárlás után járó pontok: 55 Ft
Részletek

Weöres Sándor verses munkáinak csaknem egészét foglalja magába ez a gyűjtemény: s tartalmazza prózájának egy részét is. Korai verseitől legfrissebb írásaiig rajzolódik ki lírájának vonala. A magyar irodalomban kivételes ennek a műnek sokarcúsága – a természeti erők elevenségével csúszik ki a meghatározások kereteiből. Sokfelé ágazó, autonóm teljességű költészet a Weöres Sándoré, s ezt az autonómiát híven tükrözi kötetünk kompozíciója is: csak laza vezérfonala az időrend, ám nagy, részben tematikus, részben más, rejtettebb azonosságokat, rokonságokat felmutató ciklusai nemegyszer a legkülönbözőbb periódusok írásait szívják magukba. Weöres szuverén biztonsággal mozog a művek benső rétegeiben, s szemünk előtt építi, teljesíti ki köreit, az intimtől a kozmikusig. Weöresnek személyes tulajdona mindaz, amit valaha írtak magyar nyelven – s mindaz, amit írhattak volna. S „nyelvtudása” nem ismer korlátokat, valami módon minden nyelvi tényről tudomása van, arról, ami valóban volt, s arról, ami lehetséges, személyiségének alkotórésze minden mítosz – ami valóban volt, s ami lehetett volna. Olyan ez a költészet, mint egy bolygóközi kaleidoszkóp: keveredik benne az ismerős, a saját tartalmainkkal rokonítható az ismeretlennel. S ez a tökéletes művészet – ha nem is mindig rögtön szembetűnően – mély és igaz emberi tartalmakat hordoz.

 

Tartalom

1. kötet tartalma

Köszöntés

7

Korai versek

Trilógai

Ballada két testvérről

11

Ballada három falevélről

11

Ballada a fekete rétről

12

Öregek

13

Tájkép

15

Himfy-strófák 1-6

15

Veríték

19

Gázlámpa

19

Fekete malom

20

Nyár, asszonyok

21

Vénülő férfi

23

Akik megtalálnak

24

Valamikor apáca voltam

25

Fekete nénik

26

Két dal I-II

26

Diáknotesz (1-14)

29

Két kórus

26

A hullaőrzők

36

A kiválasztottak

36

A jegyespár és a farkas 1-17

39

A Krisztus-szemű asszonyok

47

Holdkóros biciklista

49

Látványok derengésben

50

Árokparti kő

50

Cselédlányok

51

Árnyék

51

Groteszk

52

Disszonancia

53

Ó-egyiptomi versek

54

Rhá-himnuszok I-II

54

Az aggastyán panasza

55

Az írástudó intelme fiához

55

A szentkönyv meglelése

57

Jajgatás (Jeremiás Siralmai)

58

Ady szelleme mondja:

59

Munkanélküliek

60

Nagyfejüek

60

A némához

61

Halottak kórusa

61

Tíz figruális kompozíció

63

Fajankó

63

Kovács

64

Fazekas

65

Határőr

66

Macska

68

Kutya

69

Disznó

69

Szobalégy

71

Kísértet

71

Halotti maszk

72

Naplójegyzetek

74

Csönge, 1932. november

74

Csönge, 1933. február

75

Csönge, 1933. május

76

Csönge, 1933. július

77

Elégia egy halott parasztlány felett

78

Filigránok

79

Sankt-Gilgen

79

Szombathely

79

Pécs

79

Jó reggelt

79

Tüzijáték

80

Önkarrikatura

80

Másik önkarrikatura

80

Hitler

80

A bölcs

81

Az okos

81

Körhinta

81

Kocsma

81

Füst

82

Emlék

82

Madarat lőttem

82

Utcai lány

83

Miriam kisasszony

83

Práteri panoktikum

83

A temetésről hazafelé

83

Akkord

84

Dzsessz

84

Tavaszi vetés

84

Koratavasz

84

Halott

85

Osvát

85

A házasságközvetítő

85

Éjfél

85

Szomorújáték

85

Őszinteség

86

Impromptu

86

Tárgyak beszélgetése

86

Évike és a négy szobasarok

88

Bartók suite

90

Varázsének

90

Lidérc

90

Szán megy el az ablakod alatt

90

Estétől reggelig

92

Suite borlesque 1-7

93

Az üres szoba

95

Széchenyi

101

Madártávlat

102

A teremtés dicsérete

Köszönet

105

A kő és az ember

106

Simon mágus

107

Dsebel aethiop költő verse...

108

Gnómák

109

A boldogságról

109

Az ostobaságról

109

A jóságról

110

A célról

110

Kereszt-árnykép

110

Zsoltár

111

Halotti énekek

113

Jövel, tökéletes

113

Az idők folyama

113

Szép vőlegény

115

Első szimfónia (A négy évszak)

117

Jubilus

117

Himnusz a Naphoz

117

Valse triste

119

Haláltánc

120

Hazatérés

120

Képeslap Klárának

123

Levél Füst Milánnak

123

Hegedű partíta 1-5

125

Huszonnégy melódia

125

Félálom

129

Páros dal

130

Rövid dal

131

Férfiak tánca

131

A fehér leány

132

A szájharmonikás bolond

133

Valaki hí

136

Mocsári dal

137

Erdei dal

138

A tündér

139

A kísértet dala

139

Őszi zsongás

140

Villámok

141

Hindu dal

141

Malabár dal

142

Arabesque

143

Altwein ábránd

144

Ophelia éneke

145

Románc az őrzőkről

146

Játék a Holddal

147

Ciróka-játék

148

A paprikajancsi szerenádja

149

Füstös rajkók

149

Esti vendég

151

Dunántúli képek

151

Koratavasz

151

Plein air

151

Esős éjszaka

152

Őszi éj a mezőn

152

Unokanővéreim

152

Eső után

153

Alkonyi táj tehenekkel

154

Fatönk

154

Esti hazatérők

155

Szerzetes-kripta

155

Vidéki állomás

156

Disznóetetés

156

Szürke pillék

157

Szarvasok

157

Vonuló vadludak

158

Estharang

159

Kisvárosi villasor

159

Grófkisasszony

160

Parasztballada

161

Pillanatkép

162

Norvégia

163

Hardangeri emlék

163

Norvég leányok

164

Nordkapp

165

Képek Bulgáriából

166

Madara

166

Tirnovo

167

Plovdiv

167

Úti jegyzet...

168

Maláj ábrándok 1-7

169

Tizenkét óda

172

Hajnali áhitat

172

A logoshoz

172

Anyámnak

173

Fű, fa, füst

176

Hazaszálló

178

A Holdhoz

178

Alvó leány

182

A kakuk

184

Barbarossa

186

A Bab el Mandeb-en

188

Aurora combattans

190

Örök pillanat

191

Epigrammák

192

Dsida Jenő emlékének

192

Illyés Gyulának

192

Igric

192

Világ törvénye

192

Spárta és Athén

192

Nap és Hold

193

A magyar ész

193

Honmentők

193

Revolver-újságcikk

195

Fiatalember az 1930-as években

193

Egy dunai öngyilkosra

194

Politico-epidemia

194

Csizmás őstehetség

194

Pedantéria

194

Melegszivü poéta

195

Két fehér macska sírjára

195

"Harmadik nemzedék"

195

Iker-szonett

199

Az elnyomóhoz

199

Az elnyomotthoz

199

Más iker-szonett

200

Mai költőre

200

Babér

201

Régi bölcsekre

202

Lao-ce

202

A halálról

202

Herakleitos

203

Beszélgetés

204

Hála-áldozat

204

Shakespeare és Velazquez szellemében

205

Szívverés

206

A pesti ismeretlennek

206

Beteg unokahúgomnak

207

Mint vérző medve

207

Pastorale

208

Váratlan találkozás

209

Második szimfónia

210

Ének a temetésről

210

Ábrahám áldozása

211

Dávid tánca

213

Mária siralma

215

Újszövetségi Apokrif levél

216

A vers születése (Mediáció és vallomás)

219

Medusa

Ha majd testemre rög borúl

265

Nem nyúlsz le értem

266

Vonj sugaradba

266

De profundis

267

Első emberpár

269

Istar pokoljárása

271

Gilgames

276

Első tábla

276

Második tábla

282

Harmadik tábla

285

Utolsó tábla

289

Hajnal a Holdban

294

Dalok Naconxypan-ból 1-20

295

Kínai templom

300

A halott menyasszony

301

Két dalvázlat 1-2

301

Két zsoltár 1-2

302

Sugaras ének

303

Töredék

304

A termékenység kísértete....

305

Hajdan hársfa voltál

305

Egy szép lány halálára

306

Éjszakai csónak

307

Az eltűnt után

307

A víz alatti város

308

Triptichon I-III

309

Emlékezés a gyermekkori tájra

310

A Venus bolygóhoz

312

Harmadik szimfónia I-III

313

Tündérszerelem

319

Egy másik világ

320

Vezeklés

320

Naplójegyzet

321

Hannának

322

Vers Babits Mihályról

323

Az éjszaka csodái

324

Széltornya 1-7

329

Bútorok, holmik

333

Prainesis

334

Lányszem

335

Őrültekháza

336

Japán táncjáték

337

Udvariasság

337

Dicsekvés

337

Kacérkodás

337

Gyöngédség

338

Bíztatás

338

Józanság

338

Ajándék

338

Sóhaj

339

Könnyek

339

Kiábrándulás

339

Rongyszőnyeg 1-160 (Dalok, epigrammák, ütem-próbák, vázlatok, töredékek)

341

Bolond Istók (Elbeszélő költemény prózában)

419

Elysium

Tavasz-ünnep előestéje

477

Atlantis 1-4

479

Meghalni

482

Anadyomené

482

Áldozati táblák I-III

485

Menyegzői kar 1-4

486

Arany kés forog

487

Mennybemenetel

488

Misztérium

488

Örvény

489

Suttogás a sötétben

489

Az elveszített végzet

490

Három férfi-alak

490

A nyujtozó

490

A szabaduló

491

A visszanéző

491

Ungvárnémeti Tóth László emlékére

493

Fekete elégia

495

Örök sötétség tapad....

496

Az áramlás szobra

497

Táncdal

498

Hangcsoportok

498

Puha, forró hangok

498

Gyors, gyöngyöző, vidám hangok

499

Áradó, sugárzó hangok

499

Forróövi motívumok 1-7

499

A teljesség felé (Próza-vázlatok)

503

Inter arma

XX. századi freskó

561

Háborús jegyzetek I-III

563

Magyar tanulság I-II

566

Elesett katonák

566

Szirénák légitámadáskor

567

A reménytelenség könyve 1-10

568

Derű

575

Ijedtség

576

Aludni

577

Egyedül mindenkivel

577

Amulett

578

Búcsúzás

578

Barbár dal

578

Variációk katona-nótákra

579

Részegség

579

Öreg szekeres

579

Balkáni koldusdal

580

Az ismeretlen kedveshez

580

Urfán völgye

581

László Gyulának

581

Holdaskönyv (Ciklus Pásztor Bélával közösen)

583

Az ifjú boszorkányok énekeiből 1-5

583

A vén boszorkányok énekeiből 1-5

584

A herkentyűk énekeiből 1-5

585

A garabonciások énekeiből 1-5

586

A falak énekeiből 1-5

588

A bolondok énekeiből 1-5

589

A bohócok énekeiből 1-5

590

2. kötet tartalma

A fogak tornáca

Nem szándékozom.....

7

A fogak tornáca 1-7

8

A sárkányok Krisztusa

10

Az óriásnőstény

11

Békeoltár

13

Solemnitas

13

Securitas

14

Serenitas

14

Ima

14

Kárhozat

15

Egysoros versek I-XXXIII

15

Négy kis rajz 1-4

20

A halott

22

Ifjú nő síremléke

22

Egy sugallathoz

23

Alkonysugár

24

Padlásablak

24

Háziállat-temető 1-5

25

Egy összedrótozott csontvázhoz

28

Nem élni könnyebb

29

Cantata

30

A képzelt város

31

Relációk

33

Konyhán

33

Népgyűlésen

35

Kiránduláson

35

A kisfiú ábrándozik

36

A molnárlány áriája

37

A másnapos

38

A rózsák dalaiból 1-5

39

Canzone

40

Zsoltár

41

Söprő évezredek

42

Itália

42

Agrigento

44

Borús tenger

44

A megláncolt szörnyeteg

44

Fürdő nők

45

Mozgó mikrokozmosz

46

Talp-ország

47

Táncballada

48

Marionett

48

Petőfi hangja

49

Negyedik szimfónia 1-4

50

A tüskesövény patak

55

Felhők

55

Őszi zápor

55

Ekloga

56

In Memoriam

59

Hagymaszag

59

A páviános vitéz

60

Apokaliptikus vándor

61

Pável Ágoston emlékének

62

Kodály Zoltán 70. születésnapján

63

Polyrhythmia

Magyar etüdök 1-114

67

Francia népdal-típusok

118

Szerelmes ifjú

118

Elégedetlen feleség

118

Középkori joculator

118

Hallgatás tornya

Ötödik szimfónia

123

Az öröm

123

A tánc

124

Az álmok

126

A csillagok

128

Az egyesülés

130

Őskori himnuszok

133

A virradat istene

133

Az özönvíz

133

A föld meggyalázása

134

Az ütem istennője

136

A feláldozott virág

137

A sötétség úrasszonya

138

A kelő csillag tündére

139

Pápua temetési ének

139

Hatodik szimfónia

140

A teremtés

140

Az ősidő

142

A történelmi korszak

144

Az állandó változóban

146

Mahruh vesztése 1-101

149

Aqua viva

176

Ciriri

177

Az álombeli kutya

178

Bádog és cserép

180

Halottak holdja

180

A gyermek Kleopátra

181

Orbis Pictus (100 négysoros)

Az eleven tükör

185

A csoda és nézője

185

A tünemények tengere

185

A változás temploma

185

Dramatis personae

186

Isten kezében

186

Találkozás a senkivel

186

A semmi 1-3

186

Fogantatás

187

Születés

187

Ifjukor

188

A munka

188

A tipró talp

188

Echo

188

Fürdő és temető

189

A menny-sárkány 1-3

189

Nap

190

Hold

190

Csillagok

190

Síksági kikelet

190

A forróövi ócánon

191

Hegyi táj

191

Bányaváros

191

Álom-vidékek 1-3

191

Árny és láng

192

Nyírfa

192

Fenn és lenn

193

Öszvérek

193

Elefántok

193

Halpiac

193

Mécsvivő fiú

194

Jelenetek tűzfényben 1-3

194

Tarkaság napsütésben

195

Tükröződő mozgás

195

Terrakotta-edény

195

Csendélet

195

Néhány ütem egy zeneműből

196

Pantomim-részlet

196

Kispolgári családi fénykép

196

Férfi alakok 1-3

196

Három szerecsen királyfi....

197

Az idegen szerető

197

A képzelt menyasszony

198

A félénk udvarló

198

Az eszeveszett imádó

198

A vén kérő

198

A suhanó szépség

199

Nő-alakok 1-3

199

Fehér-fekete

200

Luna panasza

200

Istar papnői

200

Pipere

200

Kétféle mérték

201

A rózsa és a csiga

201

A huri a vágóhídon

201

Társadalom 1-3

201

A test

202

A pénz

202

A siker

203

A közelmúlt történelméből

203

Az érzelmes zsarnok

203

A csillagszóró ember

203

A költő

204

Emlékezés 1-3

204

Elhagyottan

205

Útközben

205

A közelgő halál

205

Forduló

205

Átkelés

206

Eulenspiegel a sírban

206

A meg sem született

206

A mult naplója 1-3

206

A jövő

207

Vetített tünemények

207

A nem-hervadó kert

208

A forrás

208

Prae-existentia

208

Existentia

208

Post-existentia

209

Bucsuzó 1-3

209

Csontváry-vásznak

Hetedik szimfónia (Márai mennybemenetele) (1-4)

213

Az elveszített napernyő

223

Le Journal

235

A megmozdult szótár

241

Hold és tanya

242

Medeia 1-3

243

Orpheus

259

A játszó Orpheus

259

A megölt Orpheus

260

Orpheus, Eurydiké, Hermés

261

Lebegés a határtalanban

263

Vándordal

265

Fughetta

265

Vázlat

266

A megállt idő

267

Minotaurus

269

Tatavane királynő

276

Benső táj

281

Nyugvás

281

Madrigál

282

Ars Poetica

283

Átváltozások (40 szonett)

Ünnepélyes szónoklat

287

Hszi-Csün hercegnő

288

Proteus

289

Hephaistos

290

Marsyas és Apllon

291

A medve-ős

292

A kettébomlott Hermadhroditus

293

Az ősanya szól ivadékaihoz

294

Az akasztott isten

295

A meddő terebély

296

A nyüzsgés

297

Arlequin

298

A kilyukadt világ

299

Az elhomályosult ablak

300

Történelem

301

Népvándorlás

302

A holnap születése

303

Jelenlét

304

Metropolis

305

Autophagia

306

Terror

307

Contrapposto

308

Tenebrae

309

A makacs élet

310

A jövendő költészetre

311

A rajzvázlat

312

Suhanás a hegedűkön

313

Grammatikai személyek

314

Spirális

315

Hármas-egység

316

Aoidos a Muzsával

317

Nature morte

318

Animus

319

Anima

320

Önéletrajz

321

A barlang ívei

322

Hekaté

323

A benső végtelen

324

Ascensio

325

In aeternum

326

Tűzkút

Intimus

329

Az asszonyszoba

329

A kerti szék

329

Az arc

330

Nyolcadik szimfónia I-III

331

Fairy Spring I-VII

337

Grancorn lovag

347

Varázs-virágok

352

A lány és támadója

354

Át a vizen

344

Három dal női hangra

356

A láthatatlan jelenlévőhöz

356

Az Unicornis látogatása

357

A sötétségnek áldozás

357

Loreley

358

Zimzizim

359

Nimfa I-II

361

Egérrágta mese

362

Harminc bagatell

365

Őskori motívum

365

Jávai

365

Kínai

365

Cseremisz

366

Ukrán

366

Szlovák

367

Cigány

367

Török

368

Északi varázslók

368

Népballada-foszlány

368

Magyar népdal-variációk

369

Ányos

369

Csokonai

370

Kölcsey

370

Chanson

370

Lied

371

Song

371

Kancsal rím

371

Végig rím

372

Rumba

372

Rock and roll

372

Point

373

Kígyózó

373

Keresztöltés

373

Jelzés-szerű

374

Epigramma

374

Fabula

374

Petit Air

375

Strófa és antistrófa

375

Tiszavirág

375

Álmodott sor

376

Grádicsok éneke

Grádicsok éneke I-X

379

Salve Regina

389

A hang vonulása

Terra sigillata 1-12

399

Tang Ming-huang császár vallomásaiból

401

Variációk Sevcsenko témáira

403

Hajdamak harcosok

403

Kazamatában

404

A kobzos

405

Hommage a Reverdy

406

"La nautre c'est moi"

406

Intérieur

406

Paysage

407

Les pas maudits 1940

407

"La vie avec son coeur..."

408

Babits-embléma

409

Három emlékmű

409

Egry József

409

Juhász Gyula

410

Bartók Béla

411

Géniuszok

412

A borús (Fülep Lajos)

412

A nyájas (Kodály Zoltán)

413

Változat egy népdalra

413

Kilencedik szimfónia (A Szörnyeteg koporsója)

415

Andante

415

Variazioni

417

Scherzo

418

Finale

420

Dob és tánc

422

Jelek I-V

425

Persephonét sirató Eros

426

Xenia

427

Internus

428

Öregedő

428

Önarckép kutyával

428

Oldódó jelenlét

428

Kétarcú

429

A belső végtelenből

429

Fogy a zavaros ital....

430

Nocturnum

430

A kettős én

432

Magna Meretrix

433

Hegyi táj

436

Tapéta és árnyék

436

Ablak az éjbe

437

Fons Vitae

437

Néma zene

439

A rejtett ország

442

Tizedik szimfónia 1-7

444

Otthonok (1-4)

448

Profusa

450

Korcs változat a világteremtésre

450

A látvány a szemlélőbe hatol

450

Alaktalan

450

Színház

451

Gyászének

451

Anticingár

452

Naptárlap

452

Benső kép

452

Hitvita, XVI. század

453

És a mai prédikátor

453

Nehéz óra

454

Merülő Saturnus

Merülő Saturnus

457

Két világ határán

458

Három vers Fülep Lajoshoz

459

Arckép-vázlat

459

Üdvözlő kártya

459

Pindaricum

460

A természet évkönyvei

462

Stonehenge (1-9)

463

Az áradatok hatalma

463

Az élet ura

464

A kis istenanya

465

A nagy istenanya

465

A vadász-isten

466

A nemzetségfők

467

A Hold tündére

468

Fülemüle

469

Fejedelmi síremlék

469

Józsefet eladják testvérei

470

Nareki Gergely himnuszaiból I-V

478

Középkori örmény szerzetes énekei I-III

484

Fuga

490

Négy korál I-IV

492

Swedenborg

494

Goethe

494

Hölderlin

495

Tolsztoj

495

József Attila utolsó fényképe

496

Réti csokor 1-3

496

Kassák Lajosnak

497

Füst Milánnak

498

Csorba Győzőnek

498

Kakuk Marci nótája

499

Collage

500

Stewardessek a repülőgépen

500

Világűr

501

L'amour pneumatique I-II

502

Kuli

502

Rossz kis cocktail

503

Lumumba vére

504

Kongó

504

Katanga

505

Keleti elégia

505

Szüntelen jóvátétel

506

Országút

507

Az ál-magány

508

Szeretők a nagyvárosban

509

Óda a nagyvárosban

510

Panoptikum

514

Politika

514

A világkongresszus ülése

514

Az emberiség panasza gazdáira

515

Egyszerűsítés

515

Bizánci mozaik

516

Nyíltan és merészen

516

Idill a Horthy-korban

517

Slágerénekesnő

518

Majomország

518

A részeg ördög

520

Nevető holttestek

521

Résumé

522

Venus és Tanhuser

523

Vázlatfüzet

540

A márvány

540

Az ág

540

Jelenlét

540

Messzeségek

541

Gyors és lassú közérzet

541

Az elhagyott forma

542

A kétség megoldása

542

Éji tánc a kertben

542

Meredek füst

542

Luna

543

Derengés

543

Pára

543

Falusi hangverseny

544

A tavasz játékai

544

Kismadarak

544

Ezüst fonatok

545

Vihar előtti csend

546

Manók

547

Pufók holdvilág

548

Robogó szekerek

549

Budapesti színesfényképek

549

Hüvösvölgy

549

Pesti Dunapart télen

550

Budai gyümölcsös

551

Álom a régi Pécsről

551

Az ég-sapkájú ember

554

Soha mégegy kert....

555

Naplórészletek

556

A szűnő élet

556

A megridegült fekvőhely

556

Utazás

557

Vénülő pasas

558

Ócska sírversek (1-7)

559

Nagyság

561

Hazafelé

562

Az új évezred szelleme

563

Az élet végén

Érc

567

Év kezdetén

567

Két síremlék

568

Basch Loránt

568

Haitsch Emil

568

Füst Milán emlékére

568

Lant-futamok I-III

570

A pusztítás színjátéka

571

A két Kennedy mauzóleuma

572

Őrült dal

572

Vallon bányavidék

574

Négy epigramma

574

Nép és háború

574

Ista

574

Az igazi istentagadás

575

Protohomo

575

Vázlat az új líráról

575

Vihar Bélának

576

Scholz Erik képeire

577

Rajztábla

578

Elfeledett táj

579

Líra

579

Kövirózsa

580

Párbeszéd a jósbarlanggal

580

Vének kórusa

581

Narkózis

582

Kisfiúk témáira 1-7

583

Más paradicsom 1-8

585

Egysorosok és más aforizmák I-XLI

589

Téma és variációk

595

Szemfényvesztők és becsapottak

596

Ekliptika

597

Az élet végén

598

Toccata

599

III. kötet

Psyché. Egy hajdani költőnő írásai

5

Hegyaljai évek. 1808-1812

Gabónak, kisebb édes Ötsémnek

7

Patak partján

7

Frantzúz lecon közepett

8

Nina néném

8

Akrostichon

9

La Pleureuse

10

A késértet

11

A boszorkány

11

Fragmentum

12

Emlék

13

Denisnek és Josónak

13

Eggy kapós ifiúhoz

14

Josó neviben Christinának

15

Christinkához

17

2 zettli Josónak

17

Dal

20

Éjtszaka s virradat

21

Szózat Katitzához a férfiak ügyiben

23

Katzizához keserűségemben

24

Klavier Studium

25

Az Ideal

26

Jobb s bal

27

A habozó türelmetlen

28

A meg-lepett szeretők

28

Ifjú báró Vesselényi Miklóshoz

32

Ninon testvér néném Souvenir Albumába

33

Illustrissime Kazinczy Ferenc Úrhoz

33

Az oktalan

34

Sáros-Pataki polgár leány

37

Bútsú Denisetűl, férjezett Lady Kenneth-tűl

39

Bolyongás évei 1813-1816

Séta lovaglás

40

Barátnéjaimnak

42

Die taube Priorissa

44

Tarantella

45

Napoleonra

46

Göthe Úr után - Nähe - Közelség

47

Neipperg-Montenuovo Grossmutter ki-terittve

49

Levél Cousinomnak Újhelre

51

Minutes volantes I-IV

55

Eggy lovász fihoz

57

Két familiaris portrait

58

Ius ultimae noctis

60

Epistola ennen magamhoz

61

Maylad Jósefné Haller Christának

64

Az én Daemonom

65

Félig megbánás

66

Psyche Confessioja

66

Ungvár-nemti Tóth Lászlónak

67

Leány kéz

68

Sírfeliratom 20-dik születés napomra

69

Thais keserve

69

Krátky János Tsászári Gárda Kapitán Úrhoz

71

Meggondolás

73

Venus és Mars

73

Vér áldomás

75

Epigrammok I-II

75

Árvaság

76

Válasz Josónak

76

Zedlitz Miksa báróhoz

80

Jos. Chr. von Zedlitz után

81

Nagy Adelinához

82

Asszony évek 1817-1831

Tzigán dallok magyarittva I-VI

83

Vas-sarkalatú dobozkák I-II

84

Tükör előtt

87

Mi vagyon egy ksi leány ridicule-jében?

88

Kéretlen tanácsok I-III

88

Egy könyv árúshoz

89

Az ítész

90

Die winzige Flamme

90

Strahlensplitter

91

Mariska leányom

91

(Cím nélkül)

91

Toldy Ferencz úrhoz

93

Egy fejér rósa mellé Lady Kenneth-nek

93

Shelley után

94

A hajó gyár

95

A vas pálya sorompó kitalálása

95

Már nem csudálnak

96

Nap kelte

97

Fanny Elssler

97

Vesuvio

98

Olajfák

98

Ég, víz, föld

99

Emlékezés 1820

Ungvárnémeti Tóth László emlékezetére

100

Levélváltás 1821-22

120

Ungvár-németi Tóth László versei

A senge szerelem

142

A játszó Erósz

143

Kecstelen szűz

143

A jelen-szerető

144

Rondeau

144

A tisztválasztás

145

Az álmok

146

Epithalamion

147

A Barátsághoz

151

A Világosság

151

Epigrammáibul 1-12

153

Eleüziszi titkok

156

Melpomena

158

Hermine

160

Az istenülés dicsősége

162

Nárcisz

166

Az álmok czímű Idylliumrúl

190

Ungvárnémeti jegyzete a Görög Lyrárúl

191

Egy színésznő Psychéről 1842

192

Egy kortárs Psychéről 1871

197

Utószó 1971

208

Áthallások

Kezdetben

225

Tizenegyedik szimfónia

225

Csillagzene

225

Körséta

226

Iram

228

Csillagzene finale

229

Tizenkettedik szimfónia

229

In memoriam Devecseri Gábor

234

Odüsszeia

234

Post Mortem

235

Utóhang

236

Kardos Tibor emlékére

236

A másik élet

237

Részletek a modern tragédiából 1-4

237

Érintetlen látványok I-V

239

Hét groteszk

242

Anton Webern emlékére

242

F H variáció

242

Majdnem titok

242

Persze

243

Férfias

243

Hajdani báli legyező

243

Tűnt nyaralás

243

Áthallások 1-7

244

A mozdulatlan mozgása

247

A = A + Diff

247

Biocentrikus

247

A lét titkának megfejtése

247

Mégegyszer az élet értelméről

247

A haldokló imája

247

Temetés

248

Halottak kórusa

248

Kesergő szerelem

248

Vásári tükörszív

248

A tragédia tartalma

248

A vígjáték tartalma

248

Phaedrusi mese

249

Az idegen

249

A remete

249

A dublőz

249

Determináltság?

249

József Attila szavai

250

Szerelmes levél

250

Majdnem szonett

250

Gyűlés után

251

Forgóajtó

251

Sajtóhiba

251

Az égő szótár

252

Induló

254

Összekevert újságcikkek

254

Múltszázadi ballada-részletek és mai törmelék

255

Rondo

256

A megszokás

256

Régi téli este

257

Történelem és földrajz

257

Levél Szegedre

258

Beszélgetés ifjúkori önmagammal

259

A lassan kész I-III

260

Hatvanévesen

261

Agónia

261

Antik szonáta

263

A mi kis Földgolyónk

263

A lirikushoz

263

Álmokról

264

Falusi szürkület

264

Miscellanea

Rongyszőnyeg II. 1-84

267

Vásári képmutogató regős

298

A műanyagpótszergyár

298

A tájrongáló

298

A házibuli

299

A szegény kis üdülőgondnok panaszai

300

Képek illusztrációi szavakkal avagy gyerekrajzokhoz írt versek

302

A kertész

302

A lakás

302

Papa, mama, gyerek

302

Bohóc

302

Egymásbanyomott figurák

303

Arckép

303

Alakcsere

303

A dülöngő város

303

Értekezlet az iskolában

304

Fontosság

304

Befejezetlen

304

Az Ábécé 25 betűjére

305

Schiller: Der Handschuh

312

Egy fodítás-ankétra hozzászólás helyett

315

(Mezzofanti bíboros magyar vers-kísérletei)

315

Quasi un canto popolare ungharese

315

Un'altro

316

Hortobágy

316

Mio amico Körösy

316

N. J. Sajnovits: "Idioma Ungarorum et Lapponum idem esse"

316

A mokány abbé

317

Canto di fiore (Virág ének)

317

Lingua bella

317

Lingua mala

318

Lö liö

318

Nostalgia

318

Ima

319

Utóhang a Mezzofanti ciklushoz

319

Téli csillag

Majdnem

323

Mozgó oktaéder-kristály

323

Az ének árnya

324

Égi lovasok

324

Az oroszlán-csillagkép

325

A fűzvessző-kisasszony

325

Őskori sziklarajz

326

Pogány temetési varázslat

327

Beethoven emlékére

327

In memoriam

328

Repülőbaleset szíriában

328

Lengyel József emlékére

329

Az 50 éves Kormos Istvánnak

330

"Egyszer volt egy ember, szakálla volt kender" I-III

330

Bojtárok újévi köszöntője

332

Tündérkert

333

Ódon barokk nyoszolya

333

Álom a vándorlásról

334

Éji átutazó

335

A szökevény

337

Versek Illés Árpád festményeiről

338

Bolond Istók

338

W. S. Csöngén 1943-ban

338

Missa Luba

338

Ufó

339

Kövületek

339

Az ismeretlenbl érkezett vendég ünneplő ruhában

339

Kompozíció vörös szinekkel

339

A szomjuság

340

Századvég

340

Buda, Ferenchegy I-III

341

A szél

343

Faluvég

343

Eltévedt gyerekek

344

A tipográfushoz

345

Zsoltártöredék

345

Zsoltár-részletek Szenci Molnár Albert versformáiban

347

A 37. zsoltárból

347

A 39. zsoltárból

347

A 44. zsoltárból

348

Az 58. zsoltárból

348

Automatikus írás

349

Levél Csorba Győzőnek Pécsre

349

Magyar-latin vers

350

Külső és belső tér

351

Ellentétek

351

Via vitae

352

Az öröklét látomása

353

Anti-determinizmus

353

Csizió

354

Évvég

355

Álom-töredékek 1-2

356

Késői zsoltár

356

Téli csillag

357

Óév és újesztendő

358

Zsebeim

358

Senki a szobában

359

Macska-induló

359

Téli dal

360

Ének a határtalanról

Ének a határtalanról

363

Ima

363

Nap-himnusz

364

Könyörgés

365

Ünnep

365

Rejtelem

366

Én és a világ

366

Forgás

366

Talizmán

367

Az űr 1-3.

367

Az árnyék

369

Sötétség

369

Éjfél

370

Éjszakában, pusztaságban

370

Hárman-négyen

370

Greco példázata a géniuszról

371

Éji fény

372

A függöny

373

Háromszor három

373

A halott sorsa ismeretlen

374

cantabile

374

Bolero

374

Pavane

375

Variáció

376

A vak

377

Száll az álom

378

Ariel

378

Öröklét

380

Végítélet

384

A felső fény

383

Hatvanötödik év

382

Megkopottan

382

Alterego

382

Kíséretek

383

Hegymászás

384

December

384

Számadás

385

Fekete kandúr

385

A bagoly

386

Mintha sose lett volna

387

De

388

Ébrenlét és alvás között

388

Az álom

389

Éj és virradat

389

Thule

390

Kockajáték

390

Mulandóság

391

Eső

392

Szürke

392

Mulatság után

393

Infinitivus

393

Gyerekkor

394

Kamaszkor

395

Éji robogás

395

Fehőt nekem

396

Tört fény

397

Még annyi mindent

398

Idővesztés

398

Kurort

399

Fölfelé

399

Óg és Móg

400

A meséről

400

Tiroli ballada

401

Asszony-ballada

402

Vásári népballada

403

Glázer Ella

404

Faiskola

405

Mióki

406

A csodabéka

407

Szajkó

407

Kihajolni veszélyes

408

A kupaktanács

408

Idyllium

409

Két csönd

410

Fuvalom

410

Szélroham

410

Téli vihar

411

Köd

411

Dal három alakban I-III

412

Izzó tekintet

413

Őszi séta

413

Késő-délután, kora-este

414

Bogár

415

Esős alkonyat

415

L'heure bleue

415

Függőleges

416

Tér és táj

416

Alföld

417

Vidék

418

Fenn és lenn

418

Őskori sirám

419

Az alig élők

419

Átmenet

420

Korniss-motívum

420

Major Máténak

421

A jövendő emberiséghez

422

Házfalon árnyak

422

Előszoba

423

Vers a színházról

424

A "Holdbeli csónakos" bevezetője

424

A lehetőség korlátai

425

Metronom

425

Ferenczy Béni emlékére

426

Három síremlék

427

Országh Lili

427

Kondor Béla

427

Nagy László

427

Évezredek

427

Tündérek

428

Erő

428

A pusztító

429

Földrengés

429

Néger gályarabok

430

Az alkimista

430

Renaissance

431

Zaj a homályban

432

Utókor

432

Idegen város

433

Parti szanatórium

433

Ódon teremben

433

Skíz

434

Látomás

434

Atomfelhő

435

Hódolat a tűztengernek

Szürke metszet

439

Altamira és Lascaux

439

Mássálétel

439

Az elmaradt tanítás

439

Hódolat a tűztengernek

440

Pályák

440

Verumnus

440

Vas Witteg

440

Szonatina

441

A vágy fokozatai

441

Mondd sokszor

441

Az üresség kapcsai

441

Közelség és messzeség nélkül

442

Kontraszt

442

Magasztalás (1980. jan. 1.)

442

Intérieur

442

Egysoros

443

Angst

443

Geocentrikus világkép

443

Évszakok

443

Tűnt idő

444

A lehetetlen

444

Gobelin

444

Átváltozások

445

Például

445

Mi van a földben

445

Nirvána

446

Rejtvény

446

Roncsok

446

Fiziológia

447

Január

447

Csavarodó, forgó ütemek

447

Jézus

448

Részek

448

Turisztika

448

Időjárás

449

Kedélyváltozás

449

Bestiarium

449

Egyszerre terv és megvalósulás

450

Állandóság

450

A levegő mozsái I-III

450

Együgyüdal

451

Egy mondat öt mellérendelésből

452

József Attila

452

Quatrain

452

Változatok a csöndre

452

Pokoli tánc

453

Fél-alva

453

A házak

453

Három

454

Álom

454

Visegrád

454

Maya

455

"A faramászott fogkefe" mintájára

455

A négy évszak

455

Az imakönyv és a szobor

456

A rom

457

Red River

457

Cseremisz stílusban

457

Tizenhat

458

Lábnyom

458

A tudós

459

Anyám

459

Szófüzér

459

A mocsár mentén

460

Egy életen át

460

Menet közben

460

Monológ

461

Lehetne

461

Hatvanhat

462

Reggel

462

A csodálatos folyam

462

A sisera-ha

462

Az omlás

463

A zempléni zsidólány

464

Csónakok

464

Szürke

465

A megiratlan történet

465

A kíméletes háború

466

Imaginárius világ

466

Fragmentum

466

Űr (1980. febr. 1.)

466

Méretek

467

A legfurcsább magyar falunevek

468

Rinocerosz

468

Részek bútorok

469

Most, mikor ezt irom

469

Született és nemszületett

469

Secretum

470

Négysoros

470

Reszketés

470

-val - vel

470

Voltunk

471

4+6

471

Állapot

471

Városi séta

472

Külváros

472

Életpálya

473

Világszellem

473

Madrigál

474

Harangjáték

474

Hexameter

475

Az éji tűz

475

Disputa

476

Üres dobozok egymásban

476

Kilátástalan

477

Ha és ha

477

Kelták

478

Keresősdi

478

Kürt

478

Egy ballada töredékei

479

Gyötrelem és megszokás

479

Kettő és számtalan

480

Ezren vannak...

480

A hulladék

480

Natura

481

Tört részek

482

Kétsoros

482

A szárazföldi óceán

482

Mese helyett

483

E könyv felén (1980. febr. 23.)

483

A felhő-palota

484

Fűtött szoba

484

Sóhaj

485

Garderobe

486

Elek

486

Holnap

487

A giliszták

487

A jelen partjai

488

Határtalanság

488

Hold (1980. febr. 29.-márc. 19.)

488

Zajos magány

489

Piros füst

489

A bolondok Karácsony

490

Üldöztetés

490

Szállítás

491

Egy perc

491

Hősköltemény

492

Világűr

492

Gyík

492

Áradat

493

A köztes hely

493

Heszperidák kertje

494

Névjegyek fémből

494

Lidércnyomás

494

A szélvész és az ördög (1980. ápr. 5. Húsvét előtt egy nappal)

495

Ráolvasás

495

Jegyzet az elmúlásról

495

Csodálkozz

495

Takácsok

496

Köntös a levegőből

496

Cirkusz maki

496

Történelmi tél

496

Arról

497

A szökevény

497

Epigramma

497

Lásd meg benne

498

Magány és mozgalmasság

498

Lakodalmas

498

Egészen halk

498

A barokk templom tévedése

499

Mámor

499

Souvenir

499

Jácint

499

Út

500

Harangkongás

500

Tökfej

500

Csend

500

Az ideológus halála

501

Égi pusztulás

501

Zárvány-kövület

501

A halott

502

Késő tavasz (1980. máj. 1.)

502

Üdvösség

502

Vásári édességek

503

Az időben visszafelé

503

Elhagyatottan

504

Haiku

504

Atom

504

Kettősség (1980. máj. 10.)

504

Szövegek a kisgyerek-korból

505

A fekete csóka

506

Emlékező

506

Lég

507

Kép a kertben

507

Zenei futam

508

Rózsa

508

Ferihegyi repülőtér

509

A nyírfa

509

A tüskésdisznó

510

Szieszta

510

Helyettesítés

511

Barokk templomi zene

511

A végső rejtély

512

Lant

513

Ex et inter

513

Impromptu

513

Lebegő

514

Példabeszéd

514

Bátorság

514

Legszebb a lehetetlen

515

Április

516

Daktilusz

516

Az otthonülő

517

Balaton

517

Feledés

518

Felhő

518

Szél és lomb

519

Nyugati szél

519

Vízöntő

520

A hegyek álma

520

Isztria

521

A tengerparton

522

Vándorút

522

Kontraszt

522

Télutó

523

Elveszetten

523

A pók

524

Múlt bolyongások

524

Szonett

525

Vaksötét

525

Elhagyott ladik

526

Éjszaka

526

Sovány vigasz

527

Korszakok

527

Az iparoshoz

528

Lengő világ

528

Akt

528

Ég, föld, ember

529

Jégcsap-olvasztó

529

Dünnyögés

529

Sor-eleji mongol rímek

530

Hegyek és síkság

530

Fohászkodás szép időért

530

Téli nyalánkságok

531

Az elhagyottak

532

Ruházkodás

532

Nosztalgia

532

Leoninus

533

Vasmegyei üdvözlet

533

Rongyszőnyek III. 1-48.

537

Verses betétek A kétfejű fenevadból

560

Posta messziről

Posta messziről

571

Földi-égi határ

571

Panoráma

572

Centrum nélkül

572

Mindig sötét

573

Tragikus táj

573

Fekete kohók

573

Hiram

574

Az örök homály

574

Aréna

575

Betlehem

Betlehem

576

Babits emlékére

577

Illyés Gyula ravatalára I-II

578

Lovász Pál emlékére

578

Zelk Zoltán emlékére

579

Medaillon

580

Gravitáció

580

Körforgás

580

Minden másként

581

Csend

581

Alkalmi versek

582

Festőállvány

582

Martyn Ferencnek

582

Illés Endrének I-III

583

Vas Istvánhoz

584

Gazdag Erzsi köszöntése

584

A 70 éves Kiss Tamásnak

585

Homálynoky Szaniszlóhoz

585

Csanádi Imrének

586

Tandori Dezsőnek

586

Oravecz Imrével

587

Urán-apokalipszis

Urán-apokalipszis

590

a tűzözön

590

Epizód

591

A horpadásban

592

Hadi emlékek

592

A cukorsüveg

592

Hattyú

593

Földrajzi változások

593

A nap születése és halála

594

Exotikus tánc

594

Tájak

Tájak

595

Gyökerek

595

Norvég fjord

596

Hűs

596

Csobogó

596

Városi égbolt

597

Hosszú búgás az éjen át

597

Harangszó

598

Végállomás

598

Mindenség

599

Ha elfogadtam sorsomat

Ha elfogadtam sorsomat

600

A sodró köpenyeg nyomában

600

Döbbenet

601

Főnix

601

Hármas

602

Depresszió

602

Énhasadás

602

Non sens

602

Éji Menyhért

603

Serenissimus

603

A csodálatos kökösi cipő

A csodálatos kökösi cipő

604

Téli szekerezés

604

Tavaszvárók

605

Lapulevél

605

Kalapszalag

606

Daráló

606

Macska-strófák I-III

607

Kakofónia

608

Házaló

608

Kecskeméti piacon

609

Sok tünemény

Sok tünemény

610

Szó

610

Metrum

611

Barokk embléma két verzióban

611

Jenő

612

A deszka-bódé végórája

612

Kóbor kuvasz

613

Csodadoktor

613

December

614

Öröknaptár

614

Másvilág

Ha kérdezik, ki vagy, ezt mondd:

617

A pusztai múzsa

618

Egy planéta bukása

620

Fölfordulás

620

Léptek kopognak

621

Megállni a lovaknál...

621

Archaikus jelenet

622

Ráolvasás

622

Folytassuk

623

Vers a pokolból

625

A folyók

626

A szákolók

626

Idő

627

Egy versnek lába lóg...

627

Hol a hegyi patak hídja...

627

Emberek a tükörben

628

Balatoni jelenet

628

Bármennyit perdülsz...

628

Ugráló szavak

628

Lossonczy Tamásnak

629

Jégcsap-lugas

630

Hónapok

630

Takart arcú menet

631

Gigantopolis

631

Kora tél

631

Csillogó kútkávák

632

Az unalmas világ I-III

632

Catalina, Cagliari...

633

Hatalmas a látható...

634

Cím nélkül

634

Álom

635

Talán az utolsó szonett...

635

Az értelem igényével...

636

Égi-földi forgás

636

Körbe-körbe

637

Forgó

637

Háromsoros

638

Túl

638

Valamely parti erdőben

638

Köd-szilánk

639

Zümmögő

639

Berzsenyis

640

Megnevezések

640

Szergej Jeszenyin emlékére

641

Baljós tavasz

641

In memoriam Radnóti

641

Dévényi Ivánnak

642

Megszólítások

642

Altatódal

642

Örök jelen

643

Őrjárat a viharban

644

Barbár tánc

645

Szarvak és púpok

646

Míly telt nyugalom...

647

Sorok

647

1985 szilveszter

649

Kettős én

650

Az elsüllyedt jelek

650

Délibáb

651

Három vers

652

Kialudt fények

653

A végzet

653

Másvilág

654

Utószó. Írta Bata Imre

655

Kiegészítés az utószóhoz. Írta Steinert Ágota

663

Jegyzet az ötödik kiadáshoz. Írta Parancs János

665

A kiadott művek jegyzéke

667

Betűrendes mutató

673

Tartalom

737

Adatok
szerző
Weöres Sándor
cím
Egybegyűjtött írások I-III
kiadó
Magvető Könyvkiadó
kiadási év
1986
oldalszám
1975
kötés
kemény kötés
megjegyzés
védőborító nélküli példány
Cikkszám
102613
Vélemények
Legyen Ön az első, aki véleményt ír!