Robert Graves - A görög mítoszok I-II.

Nincs raktáron
Robert Graves - A görög mítoszok I-II.
Részletek

Robert Graves, a kitűnő angol költő és népszerű regényíró több évtizedes kutatómunkájának összefoglalása ez a kétkötetes mű. Az olvasó megtalálhatja benne az összes  görög mítoszokat - a teremtésmítoszokat, az Olümposz sokszor nagyon is emberi isteneinek és istennőinek születését és viselt dolgait, a nagy hősök, Thészeusz, Héraklész csodás kalandjait, Oidipúsz szomorú sorsát, Oresztész bosszúját, az aranygyapjú történetét, a trójai háborút, a csavaros eszű Odüsszeusz bolyongását -, világos, élvezetes modern prózába öntve. A mű bőséges irodalmat ajánl a tovább érdeklődőknek, és közli a tudomány, elsősorban a régészet és antropológia magyarázatát is az egyes mítoszok eredetére és értelmezésére.

Adatok
szerző
Robert Graves
cím
A görög mítoszok I-II.
kiadó
Európa Könyvkiadó
kiadási év
1970
oldalszám
1271
kötés
vászon kötés védőborítóval
Cikkszám
175367
Vélemények
Legyen Ön az első, aki véleményt ír!
Tartalom

I. kötet

Előszó

5

Bevezetés

9

A görög mítoszok

A palaszgok teremtésmítosza

35

A homéroszi és az orphikus teremtésmítosz

40

Az olümposzi teremtésmítosz

42

Két filozófiai teremtésmítosz

45

Az emberiség öt korszaka

49

Uranosz megcsonkítása

51

Kronosz bukása

54

Athéné születése

62

Zeusz és Métisz

64

A Moirák

68

Aphrodité születése

70

Héra és gyermekei

72

Zeusz és Héra

76

Hermész, Apollón, Artemisz és Dionűszosz születése

80

Erósz születése

84

Poszeidón jelleme és cselekedetei

86

Hermész jelleme és cselekedetei

93

Aphrodité jelleme és cselekedetei

99

Árész jelleme és cselekedetei

109

Hesztia jelleme és cselekedetei

111

Apollón jelleme és cselekedetei

114

Artemisz jelleme és cselekedetei

125

Héphaisztosz jelleme és cselekedetei

131

Démétér jelleme és cselekedetei

135

Athéné jelleme és cselekedetei

147

Pán jelleme és cselekedetei

155

Dionűszosz jelleme és cselekedetei

159

Orpheusz

172

Ganümédész

179

Zagreusz

183

Az Alvilág istenei

187

Tükhé és Nemeszisz

195

A tenger gyermekei

198

Ekhidné gyermekei

203

A Gigászok lázadása

204

Tüphón

209

Alóeusz fiai

213

A deukalióni vízözön

217

Atlasz és Prométheusz

224

Éósz

234

Órión

237

Héliosz

243

Hellén fiai

248

Ión

256

Alkünoé és Kéüx

258

Téreusz

261

Erekhteusz és Eumolposz

265

Boreász

268

Alopé

272

Aszklépiosz

273

A jósdák

281

Az ábécé

288

A Daktüloszok

292

A Telkhinek

297

Az Empúszák

299

Íó

300

Phoróneusz

305

Europé és Kadmosz

307

Kadmosz és Harmonia

313

Bélosz és a Danaidák

316

Lamia

325

Léda

326

Ixión

329

Enümión

332

Pügmalión és Galateia

335

Aiakosz

336

Sziszüphosz

342

Szalmóneusz és Türó

349

Alkésztisz

354

Athamász

357

Glaukosz kancái

366

Melampúsz

369

Perszeusz

376

A két ikerpár versengése

389

Bellerophón

401

Antiopé

407

Niobé

410

Kainisz és Kaineusz

414

Erigoné

416

A kalüdóni vadkan

418

Telamón és Péleusz

426

Arisztaiosz

439

Midász

447

Kleobisz és Bitón

454

Narkisszosz

456

Phüllisz és Kártüa

459

Arión

461

Minósz és öccsei

464

Minósz szerelmei

475

Pasziphaé gyermekei

483

Szkülla és Níszosz

490

Daidalosz és Talosz

496

Katreusz és Althaimenész

507

Pandión fiai

510

Thészeusz születése

514

Thészeusz munkái

521

Thészeusz és Médeia

529

Thészeusz Kréta szigetén

536

Az attikai államszövetség

556

Thészeusz és az amazónok

561

Phaidra és Hippolütosz

567

Lapithák és kentaurok

574

Thészeusz a Tartaroszban

578

Thészeusz halála

584

II. kötet

Oidipúsz

5

Heten Théba ellen

15

Az Epigonok

25

Tantalosz

30

Pelopsz és Oinomaosz

42

Pelopsz gyermekei

55

Átreusz és Thüesztész

61

Agamemnón és Klütaimnésztra

73

Oresztész bosszúja

82

Az Oresztész-per

94

Az Erinnüszök kiengesztelése

104

Íphigeneia a tauruszok között

109

Oresztész uralkodása

119

Héraklész születése

126

Héraklész ifjúsága

136

Theszpiosz lányai

144

Erginosz

147

Héraklész őrültsége

151

Az első munka: a nemeai oroszlán

157

A második munka: a lernai Hüdra

164

A harmadik munka: a kerüneiai szarvas

168

A negyedik munka: az erümanthoszi vadkan

172

Az ötödik munka: Augeiász istállói

178

A hatodik munka: a szümphaloszi madarak

183

A hetedik munka: a krétai bika

186

A nyolcadik munka: Diomédész kancái

188

A kilencedik munka: Hippolüté öve

191

A tizedik munka: Gérüón gulyája

204

A tizenegyedik munka: a Heszperiszek almái

224

A tizenkettedik munka: a Kerberosz foglyul ejtése

237

Íphitosz meggyilkolása

247

Omphalé

254

Hészioné

263

Élisz meghódítása

275

Pülosz elfoglalása

286

Hippokoón fiai

290

Augé

293

Déianeira

299

Héraklész Trakhiszban

307

Iolé

313

Héraklész megdicsőülése

316

Héraklész gyermekei

325

Linosz

334

Az Argonauták összegyűlnek

339

A lémnoszi asszonyok és Küzikosz király

352

Hülasz, Amükosz és Phineusz

359

A Szümplégadesztől Kolkhiszig

367

A gyapjú megszerzése

373

Apszürtosz meggyilkolása

380

Az Argó hazatér Görögországba

386

Péliász halála

395

Médeia Ephürában

400

Médeia száműzetésben

405

Trója alapítása

409

Parisz és Helené

423

A hadak első felvonulása Auliszban

439

A hadak második felvonulása Auliszban

459

Kilenc háborús év

468

Akhilleusz haragja

484

Akhilleusz halála

497

Aiász őrültsége

511

A trójai jósigék

518

A fa-ló

526

Trója lerombolása

535

A görögök hazatérése

550

Odüsszeusz bolyongásai

564

Ödüsszeusz hazatérése

589

Névmutató

601