Götz László - Keleten kél a nap II. kötet - Kettős mértékkel...

Raktáron
Raktárkészlet:
2 db
Götz László - Keleten kél a nap II. kötet - Kettős mértékkel...
állapot
antikvár könyv, jó állapotú
750 Ft
A vásárlás után járó pontok: 8 Ft
Adatok
szerző
Götz László
cím
Keleten kél a nap II. kötet - Kettős mértékkel...
alcím
A magyar őstörténetkutatás módszereiről és eredményeiről
kiadó
Szerzői kiadás, Altötting
kiadási év
1981
oldalszám
279
kötés
puha kötés
Cikkszám
385622
Vélemények
Legyen Ön az első, aki véleményt ír!
Tartalom
Tudománytörténeti áttekintés
Az 1848 előtti magyar történetkutatás 1
Finnugor származásunk iskolája 9
Megjegyzések Bartha Antal "A IX-X. századi magyar társadalom" című művéhez 28
A nomadizálásról 28
A "sabartoi asphaloi" névről 30
A "grivna"-kérdéshez 31
A keleteurópai szlávok régészeti nyomaihoz 34
A szabír, kazár, magyar, népnevek összefüggéseiről 43
Bolgár-török jövevényszavainkról 44
A steppei népek "iráni" eredete 47
A korábbi indogermanocentrikus kutatások reviziójának szükségessége 63
Néhány szó a jég alatti halászatról 67
A szakirodalmi hivatkozások kérdéséhez 67
A finnugorok és a magyarok földmüveléséről 69
A nyelvészeti paleontológiáról 71
A Kurszán-elmélethez 72
Az "Álmos" személynév és nyelvészetünk etimológiai módszerei 74
A kievi magyar uralom kérdése és történetkutatásunk tárgyilagossága 76
A "besenyő-futás" 77
A Kárpátmedence honfolglalás előtti lakossága 79
A "szaszanida-iráni" müvészeti stílusról 81
A pártus kérdésről 84
A lomátovói müveltség jelentősége őstörténetkutatásunk számára 88
A hunok történelmi szerepe 90
Az onogur-szabir-avar vándorlás útvonala 92
H. W. Haussing vizsgálatainak egyéb magyar őstörténeti vonatkozásai 95
Az avarokról, onogurokról, szabirokról 95
A "sakauraka", "asi", "pasiani", "tochar" és "sabarol" népekről 99
A kusánokról 102
Eftalita-hunok, avarok, magyarok 104
A Hunfalvy-iskola ellenzéke a századforduló táján 107
Néhány szó az "ugor" népnév szineváltozásáról 110
Fischer szürszin-elmélete az újabb kutatások tükrében 117
A dél- és keletkáspi tér népnév-anyaga a korai pártus korban és a szabir-magyar kérdés 128
A nyevolinói müveltség etnikumának kérdése és a késő-avar "griffes-indás" stilus Volga vidéki párhuzamai 133
Őstörténetkutatásunk nyelvészeti tilalomfái 135
Még egyszer a "szaszanida-iráni" stílusról, annek kaukázusi vetüeltében 136
A grúz egház ékszerekről 138
Ismét a "besenyő-futás"-ról 140
A "polgári pozitivista" történelemszemléletről 142
Összefoglalás 145
Tudományosság és tudománytalanság őstörténetkutatásunkban Fodor István "Verecke híres útján..." című könyve tükrében 148
Nyelvészetünk 19. századi dogmái és a tudományos módszeresség 149
Finnugor "eredetű" szavaink 150
A hun-magyar rokonság kérdéséhez 151
Még egyszer a 19. század nyelvészeti dogmáiról 155
Az "urali" őshaza és a paleobotanikai kutatások 155
Az "urali" ősnép hipotézise és az antropológia 162
Fodor régészeti terminológiája 164
Az "urali" őshaza és a régészet 165
Csernyecov elmélete 171
A Fodor-féle adronovói "ugorok"-ról és azok fémmüvességéről 173
Adalékok egy-két elvi-módszertani kérdéshez 182
Az "urali", "finnugor" és "ugor" vándorlásokról 189
A finnugor népek kialakulásának régészeti nyomai Keleteruópában 192
Kézai Simon, A Biblia, Nimród és a magyar szkitahagyomány 195
Szkita kapcsolatainkról 201
Gondolatok a "Magna Hungaria"-kérdésről és Juliánusz volga menti magyarjairól 203
A honfoglaláskori sírok szem- és szájfedő fémlemezkéinek eredetéről 209
A szaltovói müveltség és az alánok 216
A honfoglalás eseményei és a finnugor szemléletű történetírás 224
Még egyszer a Kárpátmedence honfoglalás előtti lakosságáról 235
A kizárólagos finnugor irányzat és a "kettős honfoglalás" 238
Az életfa-motivum "iráni" eredetéről és történettudományunk pánindogermán szemléletéről 243
Adalékok a csónakba temetkezés "ősi ugor" szokásához 246
Összefoglalás 248
Megjegyzések őstörténetkutatásunk módszertani gyakorlatához 251
Őstörténeti hipotézisek elbirálsának elvi követelményei 251
A magyar őstörténetkutatás és a közelkeleti régészeti felfedezések 254
Az indogermán kultúrprioritás ideológiája 258
A szumér nyelv izolálására irányuló törekvések háttere 261
A pánindogermán szemlélet őstörténeti vadhajtásai 262
A közelkeleti ősmüveltségek nyelvemlékeinek ignorálása módszertanilag megengedhetetlen 267
Az urali őshaza "elvándorlása" az előázsiai műveltségek hatósugarából 269