Magyar Golgota - regénysorozat

Nincs raktáron
Magyar Golgota - regénysorozat
Részletek

"Magyar Golgota" nevet adtuk regénysorozatunknak, melyet most adunk át a magyar olvasóközönség kezébe. Nem hatáskeresés, vagy a jó hangzás kedvéért választottuk ezt a címet, hanem egyszerűen azért, mert egy ártatlan ország kínszenvedéseinek egy-egy keserves szakaszát vetítik az olvasó elé regényeink, melyek egybefoglalva valóban a magyarság Golgotáját jelentik. Akikben csak egy cseppnyi magyar érzés él, meg kell döbbennie, hogy egy ország ennyit szenvedhetett, de a keserves kínszenvedéseknek meg kell hozniok eredményüket: a magyar nép és az ország tisztult lélekkel, újult energiával haladhat boldogulása útján.
A Magyar Golgota egyes állomásait jelentő regényeink egyben a magyar történelemnek legsötétebb korszakát tárják fel az átélés és a szemtanu hiteles előadásában és mesék, elfajult személyes benyomások és híresztelések helyett, magát a nyers valóságot mutatják meg, anélkül, hogy egy pillanatra is drasztikussá, vagy visszataszítóvá válnának.

 

"Horthyliget - a magyar Ördögsziget" a címe Fóthy János nagyszerű írásának, melyben az internáltak szenvedéseit, testi és lelki kínjait ismerteti az átélő realizmusával, de az avatott tollú író mesteri összefoglalásában.

"Élet a föld alatt" címmel dr. Gyenes István élvezetes és izgalmas regény formájában dolgozta fel a tényleg a föld alatt, a pincében és rejtekhelyeken munkálkodó ellenállási mozgalom eseményeit.

"Ország a keresztfán" cím alatt Izsáky Margit, a kitűnő újságírónő gyüjtötte össze a legkritikusabb időszakban átélt élményeit. Minden egyes írása eleven, a valóság erejével ható színes kép, azokról a napokról és azokról az eseményekről, melyek mindenkivel megtörténtek, vagy megtörténhettek.

"Endre László, a magyar háborús bűnösök listavezetője" a címe Lévai Jenő könyvének, melyben a híres "Endre László specialista", a hírhedt ember igazi arcképét és jellemét festi olyan élénk színekkel, hogy minden olvasója előtt nyilvánvalóvá válik, mi volt a világszerte megdöbbenést keltett cselekmények politikai és lelki háttere.

"A margitkörúti vészbírák", Lévai Jenő másik munkája, szintén egy lélekzetelállítóan izgalmas fejezet a német és nyilas uralom történetéből. Bevilágít abba a titkos műhelybe, melyben a magyar ellenállás elszánt hőseit kínozták halálra.

"A bori halálút regénye" címmel Palásti László viszi el olvasóit a jugoszláviai halál-tábor megtekintésére. Olyan élénk színekkel, olyan eleven erővel festi meg a magyar deportáltak szenvedéseit, hogy szinte magunk is átéljük azokat. Igazi fantasztikus regény volna, ha nem lenne az utolsó szóig minden igaz benne.

"A Gestapo foglya voltam" - mondja: Petyke Mihály regényének címe. Egy vérbeli budapesti újságíró szemével látja és avatott tollával írja meg a német titkos politikai rendőrség magyarországi garázdálkodásait és sajátos vallatási módszereit.

"A lapátos hadsereg" címmel Vajda Zoltán József, egy munkaszolgálatra behívott polgári kalandjait, a szabadulás érdekében elkövetett mesterkedéseit és bujkálását írja meg közvetlen, keresetlen stílusban.

A nyolc könyv, melyek egyenként is komoly értékei a nagy világeseményeket szükségképpen követő élmény-irodalomnak, egybefoglalva hű keresztmetszetét adják az elmúlt sötét időszak történetének és színesebben, elevenebb lüktetéssel, valószerűbben semmiféle fénykép vagy filmfelvétel nem rögzíthetné szemlélői elé az igazságot, mint ahogy a "Magyar Golgota" tárja fel olvasói előtt, mi is történt a valóságban azokban az időkben, míg az igaz magyarság ellenségei bitorolták a hatalmat

Adatok
cím
Magyar Golgota
alcím
regénysorozat
kiadó
Müller Károly Könyvkiadóvállalat
kiadási év
1945
oldalszám
891
kötés
félvászon kötés
Cikkszám
945000
Vélemények

Legyen Ön az első, aki véleményt ír!

Tartalom
Fóthy János: Horthyliget - a magyar Ördögsziget
Gyenes István: Élet a föld alatt
Izsáky Margit: Ország a keresztfán
Lévai Jenő: Endre László, a magyar háborús bűnösök listavezetője
Lévai Jenő: A margitkörúti vészbírák
Palásti László: A bori halálút regénye
Petyke Mihály: A Gestapo foglya voltam
Vajda Zoltán József: A lapátos hadsereg
Horthyliget - a magyar Ördögsziget 1-89
Élet a föld alatt - A borítékot Bánó Endre rajzolta 1-96
Ország a keresztfán 1-85
Endre László, a magyar háborús bűnösök listavezetője 1-112
A kiadó előszava
Vádirat Endre László, a háborús bűnösök magyar listavezetője ellen
Endre-dinasztia
Vitéz Endre László ifjúsága
Gödöllői kiskirály (főszolgabíró)
Endre és a zsidók
Endre is revideál?
Egy alispán-választás története
Hogyan lett Endre alispán (Gorzó Nándor dr. tanulmánya)
Pest vármegye diktátora (alispán)
Munkaszolgálatosok kínzója (mozgósítási kormánybiztos)
Endre, a Gestapo kéme
Zsidók hóhéra (államtitkár)
Élet-halál ura (hadműveleti kormánybiztos)
Hogyan büntetett?
Endre és a "tintabillencs" harca
És miképpen jutalmazott?
Furcsa magánélete
Nagyobb panamái
Megfogan az átok: lesujt a végzet!
Kérelem az olvasóhoz
Függelék: a m. kir. I. egyetemi rohamzászlóalj 1. századának névsora
A margitkörúti vészbírák
Előszó 4
Bevezetés: A magyar ellenállási mozgalmakról 5
Nemzeti felszabadítási mozgalom
A Bajcsy-Zsilinszky-per 11
Bajcsy-Zsilinszky Endre a fogházban 12
"Hűtlenség" bűntette 14
A rögtönítélő tárgyalás 15
A többi vádlott kihallgatása 19
Bajcsy-Zsilinszky ügyét elkülönítik 21
A vádlott-társak szomorú sorsa 22
Sopronkőhidán 24
Halálos ítélet 26
Az ítélet végrehajtása 27
A Stolte-per 29
Milassin István és társainak pere 31
Györffy Gyula repülő-alezredes elítéltetése 34
Szenes Anna angol hadnagy hősi halála 35
Tíz névtelen munkaszolgálatos-áldozat 37
Az angol orientáció
A győri szabotázs-per 40
Békeffi László és angol propagandája 40
Gestapo a Secret Service ellen 41
Dr. Marton és a győri szabotázs-per 42
Békeffit bevonják a győri ügybe 44
Rögtönítélő eljárás 45
Újra a törvény előtt 49
Békeffi László fogsága és sorsa 50
Boross Elemér drámai találkozása Békeffi Lászlóval 51
Fiának meghurcoltatása 53
A Nemzeti Számonkérő Bizottság működésben 54
Illegális mozgalom az oroszok felé való orientációért 57
Nagybaconi Nagy VInce honvédelmi miniszter 63
Küzdelem a munkaszolgálatosok érdekében 65
A KMOF és a katonai kamarilla szabotázsa 67
Munkaszolgálatosokat védő szerv létesítése 68
Endre László elindítja a lavinát 70
A vezérkar intézkedik 71
Karády Katalin kiszabadít 73
Rajniss - "Fodor-interpellációkkal" zsarol és minisztert buktat 74
Hűtlenségi per 76
Az ítélet 81
A munkaszolgálatosok szomorú sorsa beteljesül 84
Fodor Pál letartóztatása és meggyilkolása 85
Kóródy Béla letartóztatása, hűtlenségi pere és kivégzése 86
A Margit-körúti vészbíróság véres útja Budapesttől-Oberaudorfig
A sopronkőhidai áldozatok 90
Az utolsó út 93
A bori halálút regénye 1-94
A Gestapo foglya voltam... 1-118
A lapátos hadsereg 1-171