Herber Attila, Martos Ida, Moss László, Tisza László - Történelem 6.

Nincs raktáron
Herber Attila, Martos Ida, Moss László, Tisza László - Történelem 6.
állapot
antikvár könyv, jó állapotú
ISBN
9630488752
2 900 Ft
A vásárlás után járó pontok: 29 Ft
Adatok
szerző
Herber Attila, Martos Ida, Moss László, Tisza László
cím
Történelem 6.
alcím
1914-től 1990-ig
kiadó
Reáltanoda Alapítvány
kiadási év
1997
oldalszám
368
kötés
kemény kötés
kiegészítő információk
Színes fotókkal illusztrálva.
Cikkszám
9630488752
Vélemények
Legyen Ön az első, aki véleményt ír!
Tartalom
Az első világháború és a forradalmak kora
Az I.világháború eseménytörténete 13
Előzmények 13
Erőviszonyok, haditervek és háborús célok 13
A "casus belli" és a háború kirobbanása 15
A háború évei 18
A háború első hónapjai 1914-ben 18
Az 1915-ös év 19
Az 1916-os év 23
Az 1917-es év 27
Az 1918-as év 30
Forradalmak és polgárháborúk 33
Békekötések 33
A Párizs környéki békék 33
Az Európán kívüli területrendezések 38
A félperiféria lázadása 38
Az 1917.évi orosz forradalom 41
A februári forradalom 41
"Kettős hatalom" Oroszországban 43
A "kettős hatalom" vége 45
A bolsevik hatalomátvétel 46
A bolsevik hatalom megszilárdulása 47
Rombolás és építés 48
Hadikommunizmus és polgárháború Szovjet-Oroszországban 49
A kronstadti lázadás és a NEP 52
Németország 53
Forradalmak Magyarországon 56
Az őszirózsás forradalom és a köztársaság 56
A Monarchia végnapjai - az őszirózsás forradalom győzelme 56
A polgári demokratikus Magyarország 58
Az államterület szétesése és a januári kormányválság 60
A Magyarországi Tanácsköztársaság 63
A proletárdiktatúra intézkedései 64
A Magyarországi Tanácsköztársaság forradalmi háborúja és bukása 65
Két világháború között
A nemzetközi élet eseményei 71
A húszas évek 71
A hatalmi politika újszerű vonásai 71
A status quo helyreállítása 71
Revizíós törekvések és konszolidáció a ' 20-as években 75
A gazdasági világválság és következményei 77
A harmincas évek 81
Aktivizálódnak a vesztesek 81
Létrejön a fasiszta hatalmi tömb 87
A fasiszta agresszió kezdete Európában 89
Európai államainak története 93
Nagy-Britannia 93
Franciaország 95
Németország 97
A Weimari Köztársaság 97
A nemzetszocializmus 98
A stresemanni kor 101
A válság és Hitler hatalomra kerülése 101
A totális náci állam kiépítése 102
A nemzetszocialista külpolitika 108
Olaszország 109
Olasz külpolitika 112
Polgárháború Spanyolországban 113
Szovjetunió 115
Kelet- és Dél-Európa 116
Az Európán kívüli világ 122
Egyesült Államok 125
Magyarország 1919-39
A Horthy-korszak 129
A húszas évek 129
Horthy hatalomra kerülése 129
Teleki Pál miniszterelnöksége 134
Az első királypuccs 135
Bethlen István miniszterelnöksége 136
A második királypuccs 137
A bethleni konszolidáció 138
Gazdasági konszolidáció 140
A bethleni külpolitika 141
A gazdasági válság, és a Bethlen-kormány bukása 142
A harmincas évek 144
Károlyi Gyula kormányzata 144
Gömbös Gyula miniszterelnöksége 145
Gömbös külpolitikája 147
Kísérlet a poltikai rendszer átalakítására 148
A világháború előtt 150
Darányi Kálmán miniszterelnöksége 150
Imrédy Béla miniszterelnöksége 151
A második világháború 154
A második világháború eseménytörténete 155
A kontinens lerohanása 159
A "villámháború" időszaka 159
A háború diplomáciai előkészítése 161
Lengyelország lerohanása és a "Furcsa háború" Nyugaton 161
A szovjet-finn háború 162
Dánia és Norvégia lerohanása 163
A franciaországi hadjárat a Benelux országok lerohanásától a francia kapitulációig 165
Magyarország 1940 júniusáig 165
A Teleki-kormány 166
Anglia egyedül 166
Az angliai (légi) csata 167
A Baltikum szovjet bekebelezése és a román válság 168
A diplomaták háborúja: a háromhatalmi szerződés 168
Az Egyesült Államok 1941 előtt 169
Háború Észak-Afrikában és a Balkánon 171
A tengelyhatalmak újabb offenzívája és a fordulat 171
A háború kiszélesedése 171
Támadás a Szovjetunió ellen 171
Magyarország belép a háborúba 173
Kié lesz a Közel- és Közép-Kelet? 174
Az Atlanti Charta 174
Japán expanzió a csendes-óceáni térségben 174
Az 1942-es német nyári offenzíva a keleti fronton és Észak-Afrikában 176
A fordulat 177
Csata a Csendes-óceánon 177
El-Alamein, Eisenhower partraszállása Észak Afrikában 177
A sztálingrádi csata és Leningrád blokádjának áttörése 178
Magyarország: a voronyezsi katasztrófa és a Kállay-kormány 178
Az antifasiszta koalíció ellentámadása 179
Fordulat a keleti fronton 181
A "zsidókérdés" és az "Endlösung" 181
A varsói gettófelkelés 182
Az ellenállási mozgalmak 182
A szövetségesek előrenyomulása Észak-Afrikában és Olaszországban 184
Az ázsiai és csendes-óceáni háború 1943-ban 184
A teheráni konferencia 187
Magyarország 187
Magyarország és szomszédai 188
A Kállay-kormány és a német megszállás 188
A fasiszta hatalmak összeomlása 188
Az európai frontokon 1944-ben 188
A szövetségesek konferenciái 1944-ben 189
Magyarország sikertetelen "kiugrási kísérlete" és a nyilas uralom 191
1944/45 fordulója 191
A jaltai konferencia 195
A magyarországi harcok befejeződése 196
Az európai háború vége 198
Japán kapitulációja 199
Egyetemes történet 1945-69 200
Nemzetközi kapcsolatok a II.világháború után 209
Erőviszonyok 209
Az Egyesült Nemzetek Szervezete 214
A nemzetközi kapcsolatok története 216
A kooperációtól a konfrontációig 216
A hidegháború "klasszikus" korszaka 220
A Truman-doktrínától Sztálin haláláig 220
Sztálin halálától a második berlini válságig 228
A Berlin-ultimátumtól a karibi válságig 235
Az átmemet évei a hidegháborútól a békés egymás mellett élés felé 239
A nyugati államok a II.világháború után 242
Az Amerikai Egyesült Államok 244
Nagy-Britannia 245
Franciaország 246
A Német Szövetségi Köztársaság 247
Olaszország 249
A keleti tömb országai 250
A volt gyarmati országok története 253
Ázsia 254
Észak-Afrika és a Közel-Kelet 258
Magyarország 1944-68
Magyarország története 265
A többpártrendszer évei 265
Az Ideiglenes Nemzetgyűlés és az Ideiglenes Nemzeti Kormány 265
A koalíciós kormányzás időszaka 273
Az "álkoalíció" időszaka, és az egypártrendszer kialakulása 279
A Rákosi-rendszer évei 282
A Rákosi-rendszer válsága 289
Az 1956-os forradalom 290
A Kádár-korszak 297
Egyetemes történet 1969-90
A világ az ezredforduló előtt 303
A nemzetközi kapcsolatok története 303
Az enyhülés időszaka 303
A feszültségek újraéledése 307
A "kis hidegháború" évei 309
A szovjet változások és annak nemzetközi hatásai 311
Az ezredvég általános jellemzése 312
A nemzetközi politika kérdései 312
A gazdaság kihívásai 315
A fegyverkezés-leszerelés kérdései 317
Az atomfegyverekkel foglalkozó leszerelési egyezmények 317
Biztonság- és bizalomerősítő megállapodások 318
Az űrfegyverkezés kérdései 319
Szovjet-amerikai tárgyalások a hadászati fegyverek korlátozásáról 319
A hagyományos fegyverzetek kérdése 320
Az ezredvég nagyhatalmai 321
Az Európai Közösségek 1990-ig 321
Gondok és nehézségek 326
Németország 326
Németország eseménytörténete 325
Nagy-Britannia 327
Nagy-Britanna eseménytörténete 327
Franciaország 329
Franciaország eseménytörténete 330
Kína 331
Kína eseménytörténete 332
Japán 334
A Szovjetunió 336
A Szovjetunió eseménytörténete 337
Az Amerikai Egyesült Államok 338
Az Amerikai Egyesült Államok eseménytörténete 341
A nagyhatalmakon kívüli fontosabb térségek 342
Közel-Kelet 342
India 346
A harmadik világ általános problémái 346
Magyarország 1968-1990
Magyarország története 351
A '70-es évek Magyarországa 351
A '80-es évek Magyarországa 353
Az ellenzék létrejötte és aktivizálódása 355
Az állampárti rendszer bukása 357
Szakirodalmi tájékoztató 365