Anthony Giddens - Szociológia

Raktáron
Raktárkészlet:
1 db
Anthony Giddens - Szociológia
állapot
antikvár könyv, jó állapotú
ISBN
9633790603
3 600 Ft
A vásárlás után járó pontok: 36 Ft
Adatok
szerző
Anthony Giddens
cím
Szociológia
kiadó
Osiris Kiadó
kiadási év
1995
oldalszám
771
kötés
kemény kötés
megjegyzés
gerinc kifakult
Cikkszám
9789633790601
Vélemények
Legyen Ön az első, aki véleményt ír!
Tartalom
Előszó a magyar kiadáshoz 27
Köszönetnyilvánítások 29
Előszó a második kiadáshoz 31
A könyvről általában 33
Alapvető témák 33
A könyv felépítése 35
A hallgatóknak a könyv használatáról 36
Bevezetés a szociolgóiába
Szociológia: problémák és perspektívák 39
Miről is szól a szociológia? Néhány példa 40
Szerelem és házasság 40
Egészség és betegség 40
Bűncselekmény és büntetés 41
Következtetések: a szociológia természete 43
Változás a modern világban 43
Szociológia és "köztudat" 44
Szociológiai kérdések 45
Ténykérdések 45
Összehasonlító kérdések 46
Fejlődési kérdések 46
Elméleti kérdések 46
Az emberi cselekvés szándékolt és nem szándékolt következményei 48
Mit tudhatunk meg saját cselekedeteinkről a szociológia révén? 49
Struktúra és cselekvés 49
A szociológiai szemlélet kialakítása 49
Tudomány-e a szociológia? 50
Objektivitás 51
A szociológia gyakorlati jelentősége 52
A társadalmi helyzetek megértése 52
A kultúrális különbségek tudatosítása 52
A politikai döntések hatásainak megítélése 53
Az önismeret növelése 53
A szociológus szerepe a társadalomban 54
Összegző megjegyzések 54
Összefoglalás 55
Alapfogalmak 55
Fontos kifejezések 59
A kultúra, az egyén és a társas interakció
Kultúra és társadalom 59
Kultúrák táplálkozása 59
Korai kapcsolatok más kultúrákkal 60
A kultúra fogalma 61
Az emberi faj 62
Az evolúció 64
Öröklődés és környezet 65
Az ösztönök 66
Kulturális sokszínűség 67
Kulturális identitás és etnocentrizmus 68
Kulturális univerzálék 70
A nyelv 71
A szemiotika és az anyagi kultúra 72
A premodern társadalom típusai 75
Vadászó és gyűjtögető társadalmak 77
Pásztorkodó és agrártársadalmak 79
Nem ipari civilizációk vagy tradicionális államok 79
A modern kor társadalmai 81
Az iparosodott társadalmak 82
A harmadik világ társadalmai 83
Összegzés 84
Összefoglalás 84
Alapfogalmak 85
Fontos kifejezések 85
További irodalom 87
Szocializáció és életciklus 88
"Szocializálatlan" gyerekek 88
Az "aveyroni vad fiú" 89
Genie 90
A csecsemő korai fejlődése 90
Az érzékelés fejlődése 91
Sírás és mosolygás 91
A csecsemők és gondozóik 91
A társadalmi válaszok kialakulása 93
Kötődés és kapcsolatvesztés 94
Szocializáció a csecsemőkorban 95
Elméletek a gyermekfejlődésről 95
Freud és a pszichoanalízis 96
G. H. Mead elmélete 97
Piaget: kognitív fejlődés 98
A különböző elméletek összefüggései 99
Szocializációs közegek 100
A család 101
Kortárskapcsolatok 102
Iskolák 103
A tömegkommunikációs eszközök 104
Más szocializációs közegek 104
Reszolializáció 104
A koncentrációs táborok lakóinak viselkedése 105
"Agymosás" 106
Az életút 106
Gyermekkor 106
Serdülőkor 107
Fiatal felnőttkor 108
Érett felnőttkor 108
Öregkor 109
A halál és a nemzedékek váltakozása 109
A szocializáció és a személyes szabadság 110
Összefoglalás 110
Alapfogalmak 111
Fontos kifejezések 111
További irodalom 112
Társas interakció és mindennapi élet
A mindennapi társas élet vizsgálata 114
A nem verbális kommunikáció 115
Az arc és az érzelem 115
A homlokzat és a kultúra 117
Társadalmi szabályok, beszélgetések, és a társalgás 117
Közös értelmezések 118
Társalgási formák 119
A test és a nyelv árulkodó botlásai 120
Reaktív kiáltások 120
Nyelvbotlások 121
Az arc, a test és a beszéd az interakcióban 123
Érintkezések 123
Kontextusok és helyszínek 124
Benyomáskezelés 125
Szerepjátszás: az intim vizsgálatok 126
Az érintkezés és a személyes tér 127
Interakció időben és térben 128
Kronometrikus idő 128
Időgeográfia 129
Idő- és térbeli korlátok 130
Zónák 131
A mindennapi élet kulturális és történelmi perspektívában 132
Mikroszociológia és makroszociológia 133
Összefoglalás 134
Alapfogalmak 135
Fontos kifejezések 135
További irodalom 135
Konformitás és deviancia
Mi a deviancia? 138
Normák és szankciók 139
Jogszabályok, bűncselekmények és büntetések 140
Bűnözés a preindusztriális korban 141
A büntetési módok változásai 141
A deviancia magyarázatai 142
A bűnözés és a deviancia biológiai és pszichológiai elméletei 143
A társadalom és a bűnözés: szociológiai elméletek 145
Elméleti következtetések 145
A bűnözés és a bűnözési statisztikák 146
Az újbaloldali realizmus 154
Az emberölés és más erőszakos bűncselekmények 155
Börtönök és büntetések 157
Börtönlázadások és a bebörtönzés alternatívái 157
A halálbüntetés 159
A nemek és a bűnözés 159
Bűnözési arányok a férfiak és a nők körében 160
Lányok a bandában 161
Erőszak a női börtönökben 162
Értékelés 163
Nők ellen elkövetett bűncselekmények 165
A gazdagok és a hatalmat birtoklók bűnözése 163
Fehérgalléros-bűnözés 163
Kormányzati bűnözés 165
Szervezett bűnözés 165
Áldozat nélküli bűncselekmény 168
A pszichés betegség fogalma 169
Pszichozis és neurózis 169
Fizikai kezelések 169
A pszichés betegségek diagnózisa 170
Elzárás és elbocsátás 171
Az őrültség természete: reziduális szabályszegés 171
A zárt intézményekből való elbocsátás 172
A deviancia és a társadalmi rend 173
Összefoglalás 174
Alapfogalmak 175
Fontos kifejezések 175
További irodalom 175
Nem és szexualitás
A szexuális jelleg, a nem és a biológia 179
A szexuális különbségek eredete 179
Biológiailag meghatározottak-e a viselkedésbeli különbségek? 180
Nemi szocializáció 182
A szülők és felnőttek reakciói 182
A nemi viselkedés elsajátítása 182
Nemi identitás és szexualitás: három elmélet 185
Freud elmélete a nemi fejlődésről 185
Chodorow elmélete a nemi fejlődésről 185
A nem, az én és az erkölcs: Carol Gilligan elmélete 187
Patriarchátus és termelés 188
A férfiak uralma 188
A nők és a munkahely: történelmi perspektíva 189
Egyenlőtlenségek a munkában 190
Házimunka 194
Feminista mozgalmak 195
A korai feminizmus Franciaországban 195
Küzdelem az Egyesült Államokban 195
Európai fejlemények 196
A feminizmus újjászületése 197
A feminizmus hatása 198
Otthoni erőszak, szexuális zaklatás és nemi erőszak 199
Az otthoni erőszak 199
A szexuális zaklatás 200
A nemi erőszak 200
A "normális" szexuális viselkedés 203
A kultúrák közötti különbség 203
Szexualitás a nyugati kultúrában 204
Szexuális viselkedés 205
A férfiszexualitás és a "férfiak felszabadításának" kérdése 206
Homoszexualitás 207
Homoszexualitás a nem nyugati kultúrákban 208
Homoszexualitás a nyugati kultúrákban 208
Az AIDS 210
Az AIDS és a heteroszexuális népesség 211
A prostitúció 212
A prostitúció a mai társadalomban 213
A gyerekprostitúció 214
Összegzés: a szociológia és a nemek közötti viszony 215
Összefoglalás 215
Alapfogalmak 217
Fontos kifejezések 217
További irodalom 217
A hatalom struktúrái
Rétegződés és osztályszerkezet 221
A társadalmi rétegződés rendszerei 222
A rabszolgaság 222
A kasztrendszer 223
A rendi tagolódás 224
Az osztálytagozódás 224
A modern társadalmak rétegződésének elméletei 225
Karl Marx elmélete 225
Max Weber elmélete 227
Erik Olin Wright osztályelmélete 229
Frank Parkin weberiánus elmélete 229
Oszályok a mai nyugati társadalmakban 230
Vagyoni és jövedelmi különbségek 230
A felső osztály 232
A középosztály 233
A munkásosztály 234
Az osztálytudat vizsgálata: a különböző megközelítések 234
A nemi hovatartozás és a rétegződés 234
A nemi hovatartozás és az osztálykülönbségek 237
A változó osztálytagozódás 237
Tendeciák a foglalkozási rendben 239
A felső osztály felbomlása? 239
Szakértelmiségek, menedzserek, üzletvezetők 241
Fehérgallérosok, kékgallérosok: elnőiesedés és proletarizálódás 241
A munkásosztályt érintő változások 242
Társadalmi mobilitás 243
Összehasonlító mobilitásvizsgálatok 244
Lefelé irányuló mobilitás 245
Társadalmi mobilitás Nagy-Britanniában 246
Mobilitási szintek 246
A társadalmi mobilitás vizsgálatának problémái 247
A saját mobilitási esélyed 248
Szegénység és egyenlőtlenség 249
Mi a szegénység? 249
A szegénység ma 250
Miért szegények még mindig a szegények? 250
Összefoglalás 251
Alapfogalmak 252
Fontos kifejezések 253
További irodalom 254
Etnicitás és faj 254
Etnikai csoportok, kisebbségek és faj a plurális társadalmakban 255
Kisebbségek 256
A faj és a biológia 257
Etnikai szembenállás, előítéletek és diszkrimináció 258
Sztereotípiák és bűnbakok 259
A tekintélyelvű személyiség 259
A etnicitás és a gyerekkor 260
A többségi csoportok attitűdjei 262
Szociológiai értelmezések 262
Általános tényezők 263
Történelmi perspektíva 264
Etnikai kapcsolatok történelmi perspektívában: néhány példa 267
Etnikai kapcsolatok Brazíliában 267
A társadalmi fejlődés Dél-Afrikában 268
A feketék polgári jogai az Egyesült Államokban 268
A bevándorlás története az Egyesült Királyságban 270
Etnikai kapcsolatok a kontinensen 274
Mi várható a jövőben az etnikai kapcsolatok területén? 279
Összefoglalás 280
Alapfogalmak 282
Fontos kifejezések 282
További irodalom 282
Csoportok és szervezetek 283
A társulás formái 285
Elsődleges és másodlagos csoportok 286
Formális szervezetek 286
Bürokrácia 287
Weber bürokráciaelmélete 287
Bürokrácia és oligarchia 288
A japán gazdasági szervezetek 288
A szervezetek ható erők a modern világban 290
A szakértelmiségek 292
Információs technológia 294
A szervezetek fizikai környezete 294
Felügyelet és fegyelem a szervezetekben 296
Felügyelet 297
Fegyelem 298
Karcerszervezetek 299
A karcerszervezetek fejlődése 300
Nem bürokratikus szervezetek: az önsegélyező csoportok 301
Az önsegélyező csoportok sajátosságai 301
Záró megjegyzés 302
Összefoglalás 302
Alapfogalmak 304
Fontos kifejezések 304
További irodalom 304
Politika, kormányzat és az állam 307
Az államok jellemzői 308
A politikai apparátus 308
Terület 309
A jogrendszer és a kényszer alkalmazása 309
Modern államok 309
Meghatározások 309
Állampolgári jogok 310
Politikai pártok és szavazás a nyugati országokban 312
Pártrendszerek 312
Szavazás és osztály-hovatartozás 313
Pártok és szavazás Nagy-Britanniában 314
Pártpolitika: széttörik-e az öntőforma a XX. század végén? 349
Az állami túlterheltség és a legitimációs válság elmélete 320
A nők részvétele a politikában 321
Választói magatartás és politikai attitűdök 323
Nők a politikai szervezetekben 324
Nem intémzényesült politikai cselekvés 325
Demokrácia 326
A demokrácia típusai 327
A demokrácia univerzális vonzereje és a monarchiák alkonya 328
Demokratikus elitizmus és a pluralista elméletek 328
Demokratikus elitizmus 330
Pluralista elméletek 331
Az elméletek bírálatai és értékelése 333
Ki uralkodik? 333
A "belső kör" az Egyesült Államokban 334
Elitek Nagy-Britanniában 335
Értékelés 335
Poltika a nemzetközi színtéren 337
A nacionalizmus és a modern állam 338
Az Európai Közösség és Európa megváltozott térképe 342
Európa új térképe 343
Összefoglalás 343
Alapfogalmak 343
Fontos kifejezések 345
További irodalom 346
A háború és a hadsereg 346
Hadviselés a múltban 347
Ókori társadalmak 348
Hadviselés Európában és a gyarmatokon 351
A háború és az agresszió 352
A katonai szervezetek típusai 353
A modern hadsereg jellemzői 355
A brit hadsereg 357
A nők és a háború 358
Női mozgalmak a háború ellen 358
A hadsereg, a politika és a társadalom 360
A hadsereg uralma és befolyása 361
A harmadik világ fegyveres erői 366
A katonai uralom típusai 366
A terrorizmus és a gerillamozgalmak 366
A világ katonai kiadásai és a fegyverek 368
A fegyverkereskedelem 369
A fegyverkezési verseny 370
A "csillagok háborúja" és ami utána következett 370
Jelenlegi fejlemények: a proliferáció kérdések 370
Háborúmentes világ? 371
Összefoglalás 372
Alapfogalmak 373
Fontos kifejezések 373
További irodalom 373
Társadalmi intézmények
Rokonság, házasság és család 377
Rokonság 378
Kláncsoportok 378
Családi kapcsolatok 379
Monogámia és poligámia 380
A család és a házasság az európai történelemben 381
A családi élet fejlődése 382
A változások eredete 383
A családtípusok változási világrendszere 383
A változás iránya 383
Család és házasság Nagy-Birtanniában 384
Általános jellemzők 385
Fejlődési irányok 385
A családra és a házasságra ható tényezők napjainkban 386
Válás és szétköltözés Nyugaton 387
A válások számának növekedése 389
A válás folyamata 389
A válás és a gyerekek 390
Egyszülős háztartások 390
Az újraházasodás és a mostohaszülők problémái 393
Az újraházasodás 394
Mostohacsaládok 394
Megrontás 395
Magyarázatok 397
Erőszak a családban 399
A házasság és a család alternatívái 400
Kommunák 401
Együttélés 401
Homoszexuális családok 402
Egyedülállók 402
A család hanyatlása? 403
Összefoglalás 403
Alapfogalmak 404
Fontos kifejezések 404
További irodalom 405
Oktatás, kommunikáció és média 405
Az írni-olvasni tudás és az iskoláztatás kezdeti fejlődése 407
Az iskolarendszer fejlődése az Egyesült Királyságban 408
A modern rendszer eredete 409
Magániskolák 409
Az iparosodott világ iskolarendszereinek összehasonlítása 411
A felsőoktatás 411
Nemzetközi összehasonlítások 412
A brit rendszer 412
Az oktatás és a társadalmi egyenlőtlenségek 412
Coleman vizsgálata az amerikai oktatási rendszerben megfigyelhető egyenlőtlenségekről 412
Újabb kutatások 412
Az iskoláztatás elméletei 415
Az intelligencia és a társadalmi egyenlőtlenség 416
A nemi hovatartozás és az oktatási rendszer 418
Oktatás és írni-olvasás tudás a harmadik világban 421
A kommunikáció és a média 423
A tömegkommunikáció 424
Az újságok fejlődése 425
A televízió hatása 426
A televízió mint társadalmi magatartásformák közvetítője 426
Összegzés 428
Összefoglalás 430
Alapfogalmak 432
Fontos kifejezések 433
További irodalmak 433
A vallás 435
A vallás (és mágia) meghatározása 437
Mi nem tekinthető vallásnak? 437
Mi a vallás? 438
A vallás válfajai 439
A totemizmus és az animizmus 439
A judaizmus, a kereszténység és az iszlám 440
A Távol-Kelet vallásai 441
A vallás elméletei 442
Marx és a vallás 442
Durkheim és a vallási rituálé 443
Weber és a világvallások 445
Értékelés 446
A vallási szervezetek típusai 447
Weber és Troeltsch: egyházak és szekták 448
Becker: felekezetek és kultuszok 448
Értékelés 448
A nemi hovatartozás és a vallás 449
Vallási képzetek 449
A nők a vallási szervezetekben 450
A millenáris mozgalmak 451
Joachim követői 452
A szellemtánc 452
A millenáris mozgalmak jellege 453
Napjaink vallási fejleményei: az iszlám forradalom 453
Az iszlám hit fejlődése 454
Az iszlám és a Nyugat 455
Vallás az Egyesült Királyságban 457
Vallás az Egyesült Államokban 457
Vallási sokszínűség 458
Keresztény fundamentalizmus 458
A szekularizáció problémája 459
Összegző értékelés 460
Összefoglalás 463
Alapfogalmak 463
Fontos kifejezések 464
További irodalom 464
A munka és a gazdasági élet 465
A munkamegosztás 466
A primer, a szekunder és a tercier szektor 467
Ipari munkamegosztás: a taylorizmus és a fordizmus 467
A fordizmus és ami utána következik 470
A posztfordizmus és a rugalmas termelés 470
Ipari demokrácia 473
A részvénytársaságok és a részvénytársaságok hatalma 474
A részvénytársasági kapitalizmus típusai 475
A szakszervezetek és a munkaügyi konfliktusok 476
A szakszervezetek kialakulása 477
Miért vannak szakszervezetek? 477
Újabb fejlemények 477
A sztrájk 479
A munkanélküliség, a női munka és az informális gazdaság 480
A munkanélküliség 482
Állásban és állás nélkül 483
A nők és a munka 485
Az informális gazdaság 487
A munka jövője 489
Összefoglalás 490
Alapfogalmak 492
Fontos kifejezések 493
További irodalom 493
Társadalmi változás a modern világban
A társadalmi élet globalizálódása 493
A harmadik világ társadalmai 499
A nemzetek kialakulása 500
A gyarmatosítás gazdasági követelményei 500
A gazdag és szegény országok közötti távolság növekedése 500
Az első és a harmadik világ közötti kapcsolatok 503
Az élelmiszer-termelés és a világméretű éhezés 503
Az élelmiszer-termelés és a környezeti ökológia 504
Elméleti perspektívák 507
Az imperializmus 507
A függőségi elmélet 508
A világrendszer-elmélet 508
Az elméletek kritikai értékelése 509
A transznacionális részvénytársaságok 510
A transznacionális részvénytársaságok típusai 510
A transznacionális részvénytársaságok növekedése 511
Nemzetközi gazdasági integráció 512
Egy példa: az autóipar 513
Új fejlemények 513
Nem állami szereplők 514
Az Egyesült Nemzetek Szervezete 515
Más nemzetközi szervezetek 516
Kereskedelmi hálózatok 517
A globális környezetet fenyegető veszélyek 517
Veszélyforrások 518
Szociológiai kérdés-e a környezet problémája? 519
A média globalizálódása 520
Hírek 521
A mozi, a televízió, a reklám, és az elektronikus távközlés 521
Médiaimperializmus 522
Összegzés 523
Összefoglalás 525
Alapfogalmak 525
Fontos kifejezések 527
További irodalom 527
A modern urbanizmus 527
A tradicionális város 527
A modern urbanizmus jellegzetességei 528
A modern városok fejlődése: tudat és kultúra 529
Az urbanizmus elméletei 530
A chicagói iskola 531
Az urbanizmus és a mesterséges környezet 533
A nyugati városfejlődés háború utáni mintái 537
Az urbanizmus az Egyesült Államokban 538
Az urbanizmus Nagy-Britanniában 540
Az urbanizmus és a nemzetközi tényezők 541
A globális város 545
A harmadik világ urbanizációja 546
Delhi 547
Mexikóváros 548
Várható jövőbeni fejlemények 549
Összefoglalás 550
Alapfogalmak 550
Fontos kifejezések 551
További irodalom 551
Népesedés, egészség és elöregedés 552
A világ népességének növekedése 553
Népesedéstudomány: a demográfia 554
Alapvető demográfiai fogalmak 555
A népességváltozás dinamikája 557
Malthusianizmus 557
Népességnövekedés a harmadik világban 558
A demográfiai átmenet 559
A harmadik világ valószínű kilátásai 559
Népesedés az Egyesült Királyságban 560
Egészség és betegség 561
A betegségek kezelése a múltban 562
A modern orvostudomány kialakulása 563
A harmadik világ 563
Egészség és betegség a fejlett országokban 565
Az egészség és a globális környezet 568
Az életkor és az elöregedés Nyugaton 569
Demográfiai trendek 569
Mi az "öregkor"? 570
A nyugdíjba vonulás 570
Az öregedés fizikai hatásai 572
A jövő 573
Összefoglalás 574
Alapfogalmak 574
Fontos kifejezések 575
További irodalom 575
Forradalmak és társadalmi mozgalmak 575
A forradalom meghatározása 577
Forradalmak a XX. században 578
Az orosz forradalom 579
A kínai forradalom 579
Forradalomelméletek 581
Marx elmélete 582
Chalmers Johnson: a forradalom mint "az egyensúly hiánya" 583
James Davies: miért következnek be a forradalmak? 584
Charles Tilly tiltakozási elmélete 585
A forradalom következményei 586
Rövid távú következmények 588
Kína és India összehasonlítása 588
1989: a kelet-európai forradalmak 589
Mozgalmak és átmenetek 590
A változás eredete és jellege 592
Zavargások, tömegek, és a kollektív cselekvés egyéb formái 593
Le Bon elmélete a tömegcselekvésről 594
A tömegcselekvések racionális mozzanatai 595
Társadalmi mozgalmak 595
Meghatározás 597
A társadalmi mozgalmak osztályozása 597
A társadalmi mozgalmak elméletei 598
Összefoglalás 598
Alapfogalmak 599
Fontos kifejezések 602
További irodalom 602
A társadalmi változás - múlt, jelen és jövő 602
A változás meghatározása 602
A társadalmi változás elméletei 605
Evolúciós elméletek 606
A történelmi materializmus 607
Az elméletek korlátai: a változás Weber értelmezésében 607
A változásra ható tényezők 610
A fizikai környezet 611
A politikai szervezet 612
Kulturális tényezők 612
A változás egy-egy szakaszának elemzése 612
Változások a közelmúltban 613
Gazdasági hatások 613
Politikai hatások 614
Kulturális hatások 614
A jelenleg zajló változási folyamat és a jövőbeli kilátások 615
Posztindusztriális társadalom felé? 615
A posztmodernitás és a "történelem vége" 616
A kapitalizmus, a szocializmus és a demokrácia 616
A társadalmi változás: pillantás a jövőbe 616
Összefoglalás 618
Alapfogalmak 619
Fontosabb kifejezések 622
További irodalom 622
Módszerek és elméletek a szociológiában
A szociológiai munka: kutatási módszerek 623
A kutatási stratégia 623
A kutatási probléma 623
A korábbi kutatási eredmények áttekintése 625
A kutatási probléma pontos körülhatárolása 628
A kutatási terv kidolgozása 628
A kutatás elvégzése 629
Az eredmények értelmezése 629
A kutatási eredmények közlése 628
A teljes folyamat 630
Általános metodológia 631
Az okság és a korreláció 631
Kutatási módszerek 631
A terepmunka 635
Felmérések 635
A dokumentumkutatás 637
Kísérletek 637
Egyéb módszerek 641
A háromszögelés 644
A kutatás etikai problémái: a kérdezett visszakérdez 647
A közlés problémái: Wallis tapasztalata 648
A szociológia hatása 650
Összefoglalás 651
Alapfogalmak 651
Fontos kifejezések 652
További irodalom 652
A szociológiai elmélet fejlődése 653
A kezdetek 655
Auguste Comte 656
Émile Durkheim 656
Karl Marx 656
Max Weber 657
Későbbi fejlemények 658
Mai irányzatok 660
A funkcionalizmus 660
A strukturalizmus 660
A szimbolikus interakcionizmus 661
A marxizmus 664
Elméleti dilemmák 665
Struktúra és cselekvés 666
Konszenzus és konfliktus 667
A modern világ kialakulása 669
A nemek problémája 670
Elméletek 672
Egy példa: a protestáns etika 673
Elméleti gondolkodás a szociológiában 674
Összefoglalás 676
Alapfogalmak 676
Fontos kifejezések 677
További irodalom 677
Függelék
Hogyan használjuk a könyvtárakat 681
Általános szociológiai információforrások 682
Szociológiai folyóiratok 682
Kutatómunka szakdolgozathoz vagy hosszabb tanulmányhoz 683
További keresés 685
Alapfogalmak jegyzéke 695
Fontosabb kifejezések jegyzéke 719
Irodalom 719
Név- és tárgymutató 749