Arany János költeményei

Nincs raktáron
Arany János költeményei
állapot
antikvár könyv, jó állapotú
ISBN
963-207-818-7
1 500 Ft
A vásárlás után járó pontok: 15 Ft
Adatok
szerző
Arany János
cím
Arany János költeményei
kiadó
Helikon Kiadó
kiadási év
1983
oldalszám
1257
kötés
vászon kötés védőborítóval
Cikkszám
828216
Vélemények
Legyen Ön az első, aki véleményt ír!
Tartalom
KISEBB KÖLTEMÉNYEK
1825-29
Gyermekkori ex-libris 7
Dévai Bálintnak 7
Sírversek a szalontai temetőből 1-2 8
Gabuz Istók halálára 9
Cigány-búcsúztató 9
1839
Elégia 10
1840
Feléd, feléd... 11
1843
Szilágyi István nevenapjára 13
1846
Szent Pál levele 19
1847
Válasz Petőfinek 22
A varró leányok 23
A méh románca 24
Aranyaimhoz 26
Egykori tanítványom emlékkönyvébe 27
Arcom vonásit... 28
Kedves barátom... 28
A szegény jobbágy 30
Szőke Panni 31
Barátomhoz 32
A rab gólya 33
Falusi mulatság 34
A tudós macskája 36
1848
Czakó sírján 39
Télben 40
Eldorádó 42
Episztola Petőfihez 44
Az Alföld népéhez 46
Nemzetőr-dal 48
Egyesülés 49
A rodostói temető 50
Egy életünk egy halálunk 56
A legszebb virág 57
Lóra...! 57
Mit csinálunk? 58
János pap országa 58
Rákócziné 62
A rablelkek 64
Él-e még az Isten? 65
Az örökség 66
Álom- való 67
Erdély 71
1849
Válság idején 73
Április 14-én 74
Haj, ne hátra, haj előre 75
Rózsa Sándor 75
Beállottam... 79
Rásüt az esthajnal.. 79
Én vagyok az anyám átka... 80
Van-e olyan... 82
Nyalka huszár 84
A betyár 1-4. 85
A lantos 89
Karácsony éjtszakán 91
Névnapi gondolatok 92
1850
Ha álom ez élet 94
Emléklapra 94
Furkó Tamás 96
Évek, ti még jövendő évek 98
Koldus-ének 100
Évnapra (Kelsz és lenyugszol) 101
Letészem a lantot 102
Fiamnak 103
Juliska elbujdosása 105
Háziuraság 106
Reményem 108
A hajótörött 109
A honvéd özvegye 110
Egynémely nagyocska emberre 114
Írószobám 115
A falul bolondja 116
A lacikonyha 118
Egressy Gábornak 121
Gondolatok a béke-kongresszus felől 123
Hej! iharfa 127
Hecc, hecc! 127
Agio-világ 128
Eh! 128
Ősszel 128
Vojtina levelei öccséhez 1-2 130
Téli vers 139
Az ó torony 140
Varga Mihály 141
Szilveszter-éjen 143
1851
Év kezdetén 145
Családi kör 147
Kertben 150
A költő hazája 151
Hajnali kürt 153
A gyermek és szivárvány 154
A dajka sírja 158
Domokos napra 159
Ráchel 160
Ráchel siralma 162
A dalnok búja 164
Érzékeny búcsu 167
Ohajtanék én 168
Névnapi köszöntő Mentovich Ferencnek 168
1852
Köszöntő vers Szász Károlynak 170
Oh! ne nézz rám 172
Enyhülés 173
A világ 174
Itthon 175
Dante 175
Temetőben 176
Lévay Józsefnek 177
Látogató-jegy 1-2 180
Lisznyai Kálmánnak 180
Kín 182
Vágtat a ló 182
Mint egy alélt vándor 183
Visszatekintés 185
Az elhagyott lak 186
A pusztai fűz 187
Ősz végén 188
Hiú sovárgás 189
A puszta rémei 190
Tompa Mihályhoz 191
Két éles kard 191
Magyar Misi 191
A hamis tanú 193
Rozgonyiné 195
A kis pokol 198
Poétai recept 199
Év utolján 199
1853
Alkalmi vers 200
Arkádia-féle 202
Újévi köszöntés 204
De gustibus 205
Törölk Bálint 205
V. László 209
Régi jó időből 211
Névnapra 212
A hegedű 213
A sárkány 215
Vágy (Nem itt, nem itt) 219
A vigasztaló 220
Tájkép 221
Szent László 223
Iduna emlékére 1-2 226
Csendes dalok 1-2 227
Az egri leány 228
Ágnes asszony 231
1854
Mátyás anyja 235
A fülemile 238
Reg és est 241
A bajusz 242
Egy kis hypochondria 248
A kincskeresők 248
A kincstalálók 249
Sírvers Baranovszky Miklós hamvaira 249
1855
Az ihlet perce 250
Hatvani 250
A tetétleni halmon 253
Kapisztrán 255
Szibinyáni Jank 256
Hunyadi csillaga 258
István örökje 260
Stanzák "Mátyás dalünnepe" eposzi kísérletből 260
A vén gulyás 263
A vén gulyás temetése 264
Losonczi Gyula nevében 265
Emlények 1-3 266
Népnevelés 268
Árva fiú 269
Zách Klára 270
Bor vitéz 273
1856
Néma bú 275
Bartos Gábor sírkövére 275
Írjak? Ne írjak? 275
Szondi 278
A két apród 279
Szondi két apródja 279
Az özvegy lakása 281
Népdalok 1-2 281
Dal 282
Pázmán lovag 1-3 282
Both bajnok özvegye 287
A tanári kar 288
Weiss barátom 289
Alkalmatosságra írott versek 289
1857
Köszöntő-dal 292
A bujdosó 292
Hollósy Kornéliának 293
Balzsamcsepp 293
A walesi bárdok 294
Béranger halálakor 297
Knócz József és László sírverse 1-2 298
Szemere Miklósnak 298
A lejtőn 299
A madár ha nem dalolhat 300
Disznairól hajdanonta 300
1858
Kempelen Ríza sírkövére 301
Tanári jubileumra 301
A poloska 302
Ghazel 303
Wohl Janka emlékkönyvébe 303
Dal és öt forint 304
1859
Az új magyar költő 305
Juliskához 306
Reményinek 306
1860
Széchenyi emlékezete 1-25
A négy jövevény 313
Mondacsok 1. 314
Félmagyarság 314
Cilinder 314
Az örök zsidó 315
Rendületlenül 316
Kies ősz 317
Kupai Kovács Mihály sírjára 318
1861
1861 319
A Három-pipa utca 319
Magányban 319
Palóczy halálakor 321
Vojtina Ars poétikája 321
Szerkesztői levél 327
Grammatika versben 328
A két madár 329
Tompához 329
Coronini 329
Cynismus 330
1862
Széchenyi tiszai oszlopára 1-3. 331
Az élclapok rajzolóihoz 331
Poéta és Politikus 331
Jókaihoz 332
Ősz felé 332
Szép ősz 332
Kitör az! 333
Tinódi redivivus 333
Testvéri ünnep 334
Károlyi Sámuel sírkövére 335
Sír-vers (Nincs végezve) 335
1863
Álom és vágy 336
1864
Emlékül 337
1865
Báró Kemény Zsigmondhoz 338
Görgey Arthur leányának 340
Ártatlan dac 341
Szülőhelyem 342
Szülőföldemhez 342
Akadémiai papírszeletek I. 342
Az emberi öltőt.. 342
Jaj, biz ez a ... 343
Bordács Dániel sírverse 343
Leányomhoz 343
Juliska sírkövére 1-2 344
1866
Feljajdulás 345
Juliska emlékezete 345
Vágy (Vágytam, Juliskám...) 345
Intés (A fájdalommal...) 345
1867
A csillag-hulláskor 1-11. 346
Mondacsok 2. 347
A haza sorsa 347
Demokrata-nóta 348
Pohárköszöntő 348
1868
Áj-váj 349
Hinc illae 349
Tompa sírkövére 1-2 349
1869
Szegény Miska sírkövére 350
Az alkotmányos sarjadék 350
Az 1869-i választások 350
Emlékre (Vándor megállj!...) 350
Rockenstein Mihály sírkövére 351
Nőmhöz 351
Karlsbadi versike 351
Búcsú a fürdőtől 351
Aj-baj! 351
Főtitkárság 352
Alunni 352
"Uram-bátyám" 352
1870
Sírvers (Élt, szeretett...) 353
Óda egy vendéghajhoz 353
Ötvenhárom év 353
Zöld vers a ligetben 353
1871
Az "Üstökös"-nek 354
Piroska betegségében 354
1872
1872. május 1. 355
1873
Régi magyar énekek 356
1875
Ének az öregségről 357
Toldyhoz (Sár van...) 357
1876
Ejnye! 358
1877
A lepke 359
Epilogus 360
Az elkésett 362
Naturam furcá expellas 362
Vásárban 362
Csak azért is! 363
Tamburás öreg úr 363
"A hazáról" 365
Honnan és hová? 365
Tenger-hántás 368
Az ünneprontók 370
Mária! bűneid meg vannak bocsátva 372
Mindvégig 373
A régi panasz 374
Rangos koldus 375
Növünk együtt 3677
Éjféli párbaj 377
Öreg pincér 380
A tölgyek alatt 382
Kozmopolita költészet 383
Meddő órán 385
Vándor cipó 385
Őszikék 1-2. 388
Semmi természet 389
Híd-avatás 390
Kortársam R.A. halálán 393
Hírlap-áruló 394
Népdal 395
Bonczék 396
Az elaggott fülemile 397
Végpont 397
Még egy 397
Ének a pesti ligetről 398
Plevna 401
Így is jó 402
Ex tenebris 403
Vörös Rébék 403
Intés (Jó költőktül...) 405
Párvidadal 406
Tetemre hívás 411
Almanch 1878-ra 413
Haja, haja, hagyma-haja 415
Dal fogytán 416
A kép-mutogató 416
Hagyaték 420
Aisthesis 421
Formai nyűg 422
Csak boldog 422
Próféta-lomb 422
Az idők 423
A néma háború 423
Civilizáció 423
Szenvedek én 424
Vakságban 424
A jó öreg úrról 424
Az "öreg" házról 425
1878
Hoc erat in votis 426
Még ez egyszer 426
A szájasok 427
Ez az élet 427
"A tölgyek alatt" 428
Nem kell dér 430
Verses bírálatok, széljegyzetek 431
Akadémiai papírszeletek II. 432
Budenzhez 432
Bálnt Gábor röpiratára 432
Balassagyarmaton 432
Caput, alas, pedes 433
1879
Emlékre (Itt nyugosznak) 434
Harminc év múlva 434
Évnapra (Ma hatvankét) 435
Szász Károlynak 435
A sors húmora 435
Régi adoma 435
Otium 435
Nincs már széna 436
Toldi II. részéhez 436
1880
Gyöngyösiád 437
Egy ara sírkövére 437
A jóságos özvegynek 437
Különbség 438
Csalfa sugár 438
melyik talál? 439
A Csikyek 439
A "Tavasz-ünnepély" albumába 439
A szigeten 440
Toldy sírjára 440
Népdalok a kornak 1-3. 440
Az orthologusokra 1-9. 440
A hagsúlyosok hexametere 442
Hangsúlyos verselés 442
Klasszikusok körmönfont fordítása 443
Dalszövegül 443
Török Pálnak 1-2. 443
Hasadnak rendületlenül 444
En philosophe 444
Toldyhoz (Beteg vagyok) 445
1881
Évnapra (Nyolcvan év) 446
Sok nagy ember 446
Melyik a bűnös? 446
Bóka Bandi 447
Buga Péter 447
Örökké! 447
A reggel 448
Sejtelem (Ifjúkori munkát) 449
Az agg színész 449
Tanulság 449
1882
Ha napfényes vízkereszt 450
Dr. Beadynak 450
Elégiák 1-3. 450
Mi vagyok én 451
Verses rejtvény 451
Paródiák Kertbenyre 451
Tschókonay 451
Volkslied 451
Magamról 452
Goethe után szabadon 452
Tóth Lőrincnek 452
Sejtelem (Életem hatvanhatodik) 452
Költői beszélyek
Rózsa és Ibolya 455
Szent László füve 467
Murány ostroma 473
Losonczi István 528
Katalin 537
Bolond Istók 563
A Jóka ördöge 619
A nagyidai cigányok 633
Az első lopás 681
Elbeszélő költemények
Az elveszett alkotmány 693
Toldi 775
Toldi estéje 824
Toldi szerelme 879
Keveháza 1137
Buda halála 1147
Betűrendes versmutató 1243
Tartalom 1249