B. M. Javorszkij, A. A. Detlaf - Fizikai zsebkönyv

Nincs raktáron
 B. M. Javorszkij, A. A. Detlaf - Fizikai zsebkönyv
állapot
antikvár könyv, jó állapotú
1 600 Ft
A vásárlás után járó pontok: 16 Ft
Adatok
szerző
B. M. Javorszkij, A. A. Detlaf
cím
Fizikai zsebkönyv
kiadó
Műszaki Könyvkiadó
kiadási év
1974
oldalszám
1085
kötés
vászon kötés
megjegyzés
borító kopottas
kiegészítő információk
Fekete-fehér ábrákkal illusztrálva.
Cikkszám
968758
Vélemények
Legyen Ön az első, aki véleményt ír!
Tartalom
Előszó a magyar kiadáshoz 17
A negyedik szovjet kiadás előszava 18
A klasszikus mechanika fizikai alapjai
Az anyagi pont és a merev test kinematikája 19
Bevezető fogalmak 19
A sebesség 25
A gyorsulás 28
A merev test haladó és forgó mozgása 31
Az abszolút, a relatív és vezető mozgás 35
A merev test összetett mozgásának néhány esete 38
A haladó mozgás dinamikája 41
Newton első törvénye 41
Az erő 42
A tömeg 45
Newton második törvénye 48
Newton harmadik törvénye 50
A haladó mozgás dinamikájának alaptörvénye 51
Az impulzus megmaradásának törvénye 53
A változó tömegű testek mozgása 54
A Galilei-féle relativitás elve 56
Az általános tömegvonzás törvénye 57
A gravitációs tér 61
Külső súrlódás 64
Neminerciális vontakoztatási rendszerben végzett mozgás 67
A munka és a mechanikai energia 69
Az energia 69
A munka 70
A teljesítmény 72
A potenciálfüggvény 73
A mechanikai energia 75
A mechanikai energia megmaradásának törvénye 80
Az ütközés 81
A forgó mozgás dinamikája 83
Az erő forgatónyomatéka 83
A tehetetlenségi nyomaték 84
Az impulzusmomentum 90
A forgó mozgás dinamikájának alaptörvénye 92
Az impulzusmomentum megmaradásának törvénye 94
Mozgás centrális erő hatása alatt 96
A pörgettyű 100
Az analitikus mechanika alapjai 105
Definíciók és alapfogalmak 105
A másodfajú Lagrange-egyenletek 109
A Hamilton-függvény. A Hamilton-féle (kanonikus) mozgásegyenletek 111
A mechanika variációs elvei 116
Kanonikus transzformációk 120
A megmaradási törvények 124
A mechanikai rezgések 128
Alapfogalmak 128
Több szabadsági fokú rendszerek kis rezgései 133
Egy szabadsági fokú nemlineáris rendszerek rezgései 155
A termodinamika és a molekuláris fizika alapjai
Alapfogalmak 169
Az ideális gázok törvényei 175
Az ideális gáz 175
Az ideális gázok keverékei 177
A termodinamika első főtétele 180
A belső energia és az entalpia 180
A munkavégzés és a hőmennyiség 183
A hőkapacitás és a fajhő 184
A termodinamika első főtétele 185
Az ideális gázok legegyszerűbb termodinamikai folyamatai 190
A termodinamika második és harmadik főtétele 196
A reverzibilis és irreverzibilis folyamatok 196
Körfolyamatok (ciklusok). A Carnot-féle körfolyamat 197
A termodinamika második főtétele 203
Az entrópia 205
A termodinamika alapvető összefüggése 209
Karakterisztikus függvények és a termodimanikai potenciálok 211
A termodinamika alapvető differenciálegyenletei 216
Az s-T-diagram 221
A többkomponensű és többfázisú rendszerek. A termodinamikai egyensúly feltételei 226
A kémiai egyensúly 234
A termodinamika harmadik főtétele 238
A kinetikus gázelmélet 239
A kinetikus gázelmélet alapegyenletei 239
A molekulák Maxwell-féle sebességeloszlása 240
A molekulák közepes szabad úthossza 244
Transzportjelenségek gázokban 245
A rikított gázok tulajdonságai 251
A statisztikus fizika alapjai 254
Bevezetés 254
A rendszer állapotának valószínűsége. A fizikai mennyiségek átlagértékei 255
A Gibbs-eloszlások 256
Az ekvipartíció tétele 261
A Maxwell - Boltzmann-eloszlás 261
A kvantumstatisztika 263
A Bose-Einstein- és a Fermi - Dirac-eloszlás 263
A kvantumstatisztikával leírható gázok elfajulása 267
Az egy- és kétatomos gázok fajhője 272
A termodinamika második főtételének statisztikus értelmezése 276
Statisztikus ingadozási jelenségek (fluktuációk) 277
Az ingadozások hatása a mérőműszerek érzékenységére 281
Rádiókészülékekben fellépő elektromos ingadozások 282
A Brown-féle mozgá 283
A reális gázok és gőzök 285
A reális gázok állapotegyenletei 285
A gázok molekulái között működő kölcsönhatási erők 288
A gázok foljtása. A Joule-Thomson-effektus 290
A reális gázok izotermái. Gőzök. Az anyag kritikus állapota 291
A gázok cseppfolyósítása 293
A folyadékok 294
A folyadékok szerkezete és általános tulajdonságai 294
A folyadékok felületi rétegének tulajdonságai 299
A nedvesítés. Kapilláris jelenségek 300
A folyadékok párolgása és forrása 303
A híg oldatok tulajdonságai 305
A hélium szuperfolyékonysága 307
A krisztályos szilárdtestek 309
A szilárdtestek szerkezete és általános tulajdonságai 309
A szilárdtestek hőtágulása 313
Hővezetés szilárdtestekben 315
A szilárdtestek fajhője 319
A szilárdtestek fázisátalakulásai 321
A adszorpció 324
A szilárdtestek rugalmas tulajdonságai 326
Az amorf anyagok 332
Az amorf anyagok szerkezete és általános tulajdonságai 332
Az amorf anyagok viszkoelasztikus tulajdonságai 335
A polimerek 337
A polimerek szerkezete és általános tulajdonságai 337
A polimerek láncok konformációs statisztikája 343
A polimerek híg oldatai 348
A polimerek kristályos szerkezete 350
A polimerek mechanikai tulajdonságai 351
A folyadékok és gázok mechanikájának alapjai
Hidrosztatika és aerosztatika 359
Bevezetés 359
Hidrosztatika 360
Hidrodinamika 364
Alapvető fogalmak 364
Kontinuitási egyenletek 368
A folyadékok mozgásegyenletei 369
Az energiaegyenlet 377
A dimenzióelmélet és a hasonlóságelmélet alapjai 380
Testek mozgása folyadékokban. A határréteg 386
Folyadékok mozgása csöveken 389
Elektromosság és mágnesség
Elektrosztatika 395
Alapfogalmak. A Coulomb-tövény 395
Az elektromos tér. A térerősség 397
Az elektromos eltolás. A Gauss-Osztrogradszij-tétel az eltolás fluxusára 403
Az elektrosztatikus tér potenciálja 404
Vezetők elektrosztatikus térben 412
A kapacitás 415
Dielektrikumok az elektromos térben 418
Ferroelektromos anyagok. A piezoelektromos jelenség 427
A töltött vezető és az elektromos tér energiája 429
Elektromos egyenáram fémekben 432
Alapfogalmak 432
A vezetés elektronelmélete 434
Az egyenáram törvényei 438
Kirchhoff törvényei 441
Elektromos áram folyadékokban és gázokban 444
A folyadékok vezetőképessége. Az elektrolitikus disszociáció 444
Az elektrolízis törvényei 446
Az elektromosság atomos természete 447
Ohm törvénye folyadékokban létrejövő áramokra 447
A gázok vezetőképessége 448
A nem önálló gázkisülés 449
Az önálló gázkisülés 450
A plazma 455
Elektromos áram félvezetőkben 459
A félvezetők sajátvezetése 459
A félvezetők szennyezéses vezetése 461
A Hall-jalanség fémekben és félvezetőkben 463
Kontaktjelenségek, termoelektromos és emissziós jelenségek 465
Kontaktjelenségek fémekben. Volta törvényei 465
Kontaktjelenségek félvezetőkben 468
Termoelektromos jelenségek fémekben és félvezetőkben 476
Emissziós jelenségek fémekben 482
Az egyenáram mágneses tere 485
A mágneses tér. Ampere törvénye 485
A Biot-Savart-törvény 487
Egyszerűbb árameloszlások mágneses tere 490
A mágneses tér hatása áramjárta vezetőre. Vezetők kölcsönhatása 498
A gerjesztési törvény. Mágneses körök 500
Az áramjárta vezető elmozdulásakor mágneses térben végzett munka 504
A töltött részecskék mozgása elektromos és mágneses terekben 505
A Lorentz-erő 505
A részecskék fajlagos töltése. Tömegspektroszkópia 507
Részecskegyorsítók 509
Az elektronoptika alapja 512
Az elektromágneses indukció 519
Az elektromágneses indukció alaptörvénye 519
Az indukciós örvényáramok 521
Az önindukció 522
A kölcsönös indukció, A transzformátor 527
Az elektromos áram mágneses terének energiája 529
Az anyagok mágneses tulajdonságai 531
Az elektronok és az atomok mágneses momentuma 531
A mágneses anyagok osztályozása 535
A diamágnesség 536
A paramágnesség 537
A mágneses tér anyagokban 541
A ferromágnesség 542
A szupravezetés 548
Az elektromágneses rezgések 552
A rezgőkör 552
Elektromágneses kényszerrezgések 555
Elektroncsöves és félvezető egyenirányítók és erősítők 560
A nyugvó közegek elektrodinamikájának alapjai 567
A Maxwell-elmélet általános jellemzése 567
Maxwell első egyenlete 568
Az eltolási áram. Maxwell második egyenlete 569
A Maxwell-egyenletek teljes rendszere az elektromágneses térre 571
A Maxwell-egyenletek megoldása a retardált potenciálok módszerével 574
Megmaradási tételek az elektromágneses térre 577
Az elektronelmélet alapvető fogalmai. A Lorentzegyenletek 579
A mikroszkopikus tér egyenleteinek átlagolása 581
A magnetohidrodinamika alapjai 583
A magnetohidrodinamika egyenletei 583
A magnetohidrodinamikai hullámok 588
Szakadások és lökéshullámok 590
A speciális relativitáselmélet alapjai 594
Az Einstein-féle relativitás elve 594
Az intervallumok 595
A Lorentz-transzformáció és következményei 597
A sebességek összetevése 599
A négyes sebesség és a négyes gyorsulás 600
A relativisztikus dinamika 601
Lorentz-transzformáció az elektromágneses térre 604
A Cserenkov-sugárzás 607
A Doppler-jelenség az optikában 608
Hullámjelenségek
A hangtan alapjai 611
Bevezetés 61
A hanghullámok terjedésének sebessége (hangsebesség) 612
A hullámegyenlet 614
Szinuszos longitudinális hullámok 618
A hanghullámok energiája 621
A longitudinális hanghullámok visszaverődése és törése (ha a diffrakciós jelenségek elhanyagolhatók) 624
Az állóhullámok 628
A Doppler-jelenség 633
A hanghullámok abszorpciója és szóródása 633
A fiziológiai akusztika elemei 635
Az ultrahangok 637
Lökéshullámok gázokban 640
Az eletromágneses hullámok 645
Álatalános jellemzés 645
Az elektromágneses hullámok kisugárzása 653
Rádió, televízió, rádiólokáció és rádiócsillagászat 664
A fény áthaladása két közeg határán 669
Az elektromágneses hullámok kölcsönhatása az anyaggal 669
A fény visszaverődése és törése dielektrikumok határán 670
A fény polarizáció visszaverődéskor és töréskor 676
A fémoptika alapjai 678
A fényinterferencia 682
A koherens hullámok 682
Az optikai úthossz 687
Interferencia vékonyrétegekben 688
A fény diffrakciója (fényelhajlás) 691
A Huygens-Fresnel-féle elv 691
A másodlagos hullámok amplitúdóinak összetevése grafikus úton 694
A Fresnel-féle diffrakció 696
A Fraunhofer-féle diffrakció 700
Diffrakciós jelenségek többdimenziós struktúrákon 708
A rádióhullámok diffrakciója 712
A geometriai optika 712
Alapfogalmak 712
Síktükör, plánparalel lemez, prizma 714
A fény visszaverődése és törése gömbfelületen 716
Vékony lencsék 719
Centrált optikai rendszerek 722
Az optikai alapeszközök 726
Az optikai rendszerek hibái 731
Az optikai eszközök felbontóképessége 736
A fotometria alapjai 739
A fény polarizációja 743
A polarizált fény előállítására szolgáló módszerek 743
A krisztályoptika elemei 744
A kettős törés 751
A mesterséges kettős törés 754
A polarizált fény analízise. Az elliptikusan és cirkulárisan polarizált fény 756
A polarizált sugarak interferenciája 759
A polarizációs sík elforgatása 762
A molekuláris optika 765
A fény diszperziója 765
A színképelemzés 770
A fény abszorpciója 775
A fényszórás 777
A hőmérsékleti sugárzás 782
A hőmérsékleti sugárzás 782
Az abszolút feketetest sugárzásának törvényei 785
Az optikai pirometria alapjai 790
A fény hatásai 792
A fényelektromos hatás 792
A Compton-jelenség 796
A fénynyomás 799
A fény kémiai hatásai (fotokémiai jelenségek) 801
A lumineszcencia 803
A lumineszcenciajelenségek osztályozása és lefolyása 803
A lumineszcencia törvényszerűségei 807
Atomfizika és magfizika
A nemrelativisztikus kvantummechnaika elemei 811
A részecske hullámtulajdonságai. A hullámfüggvény 811
A Schrödinger-egyenlet 814
A Heisenberg-féle határozatlansági összefüggése 816
A kvantummechanika legegyszerűbb feladatai 818
A harmonikus oszcillátor 819
A rotátor 822
Az elektron mozgása a mag centrális terében (hidrogénszerű rendszerek) 823
A részecskék szórása centrális erőtérben 826
A részecskék áthaladása potenciálgáton 831
Az elektronok mozgása periodikus terekben 834
Kvantumátmenetek 841
Az atom 848
Atomok és ionok egy vegyértékelektronnal 848
A többelektronos atomok 857
Az atom vektormodellje 862
A Zeeman-effektus és a rezonanciajelenségek 866
A Stark-effektus hidrogénszerű rendszerekben 874
A Pauli-elv. az elemek periódusos rendszere 875
A röntgensugarak 882
A molekula 885
Az ionkötésű molekulák 885
A kovalens kötésű molekulák 888
A molekulák elektronszínképei 893
A molekulák vibrációs (rezgési) színképei 898
A molekulák rotációs (forgási) szníképei 901
A molekulák vibrációs elektronszínképei 905
A rotációs-vibrációs (forgási-rezgési)) molekulaszínképek 907
A kombinációs molekulaszínképek 909
A folytonos és diffúz molekulaszínképek 910
A molekulaspektroszkópia 912
Az atomok és a molekulák ionizációja 913
Az atommag 915
Az atommagok összetétele és méretei 915
A mag kötési energiája, a magerők 918
A magok mágneses és elektromos tulajdonságai 922
Magmodellek 926
A radioaktivitás 930
Az alfa-bomlás 937
A béta-bomlás 939
A gamma-sugárzás 946
A töltött részecskék és a gamma-sugárzás áthatolása anyagi közegen 951
Az ionizáló részecskék és sugárzási kvantumok megfigyelésének és detektálásának módszerei 965
A magreakciók 969
Alapfogalmak 969
A magreakciók általános osztályozása 972
Az atomenergia felhasználásának fizikai alapjai 977
Az elemi részek 984
Alapfogalmak 984
Az erős kölcsönhatások szimmetriái 990
Részecskék és terek 1010
A kozmikus sugarak 1015
Függelékek
A fizikai mennyiségek és mértékegységeik dimenziókifejezései különböző mértékrendszerekben 1021
A mechanikai mennyiségek mértékegységei 1021
A termodinamikai mennyiségek mértékegységei 1028
Az elektromos és mágneses mennyiségek mértékegységei 1028
A hangnyomásszint mértékegységei 1033
A fénymennyiségek mértékegységei 1033
Az atom- és magfizika néhány mértékegysége 1037
Az univerzális fizikai állandók értékei 1037
Tárgymutató 1045