Dr. Bendefy László - Az ismeretlen Juliánusz

Raktáron
Raktárkészlet:
2 db
Dr. Bendefy László - Az ismeretlen Juliánusz
állapot
antikvár könyv, jó állapotú
ISBN
9639406171
1 980 Ft
A vásárlás után járó pontok: 20 Ft
Részletek

A budai Várhegyen, a Halászbástya északi tornya mögött áll a domonkosrendi szerzetes, Juliánusz barát szoboralakja, Antal Károly szobrászművész megragadó alkotása, nem messze az egykori domonkos kolostortól, ahonnét a hős szerzetes társaival útnak indult.
A teljes történetet, amely a közel két éves, fáradságos, veszélyekkel teli küldetésről szól, Bendefy László könyvéből ismerhetjük meg, amelyben az író szerencsésen ötvözi a kalandregénybe illő történet élvezetes elbeszélését a tudós aprólékos gondosságával. A mű bemutatja a kort, a IV. Béla király elhatározásához vezető indítékokat, hogyan indult el a négy elszánt szerzetes, rekonstruálja útvonalukat, utazásukat tengeren és ismeretlen tájakon, a nehézségeket, amelyeken át kellett küzdeni magunkat. Meghatározza a végül megtalált Magna Hungaria földrajzi helyét, majd magától Juliánusztól tudjuk meg, mit talált végül magáramaradva az Ural vidéki magyarok országában és hogyan történt, hogy a tatár kánnak a magyar királyhoz intézett levelével tért sietve haza jelentést téve királyának és IX. Gergely pápának a fenyegető tatár veszedelemről.
Ajánljuk ezt a számos érdekes és a nagyközönség előtt ismeretlen részletet bemutató könyvet minden, a történelmünket szerető olvasó figyelmébe.

Adatok
szerző
Dr. Bendefy László
cím
Az ismeretlen Juliánusz
alcím
A legelső magyar Ázsiakutató életrajza és kritikai méltatása
kiadó
Paulus Hungarus Kiadó-Kairosz Kiadó
kiadási év
2001
oldalszám
187
kötés
puha kötés
megjegyzés
kopottas borító
kiegészítő információk
Az 1963-as Stephaneum Nyomdánál megjelent kiadás reprintje. Kihajtható mellékletet tartalma
Cikkszám
9789639406179
Vélemények
Legyen Ön az első, aki véleményt ír!
Tartalom
Előszó 5
Ki volt Juliánusz? 7
A Prédikátorrend 11
Ottó testvér utazása 23
De facto Ungarie Magne 30
A IX. Gergely pápa úr idejében feltalált Nagymagyarország tényleges létezéséről Richardusz szerzetes
Epistola de vita Tartarorum 35
Juliánusz levele a pápához a mongolok hadjáratáról
Juliánusz útvonala 43
Juliánusz utazásának időpontja 63
Juliánusz méltatása 73
A Juliánusz-irodalom történeti áttekintése 88
Desericzky József Ince 90
Assemanus József Simon 91
Pray György 93
Bél Károly András 95
Fejér György 95
Köppen Péter 95
Endlicher István László 96
Theiner Ágoston 97
Fejérpataky László 97
Szabó Károly 98
Pauler Gyula 98
Hormayr-Hortenburg József báró 100
Böhmer János Frigyes 100
Erben Károly Jaromir 101
Dudik Beda 101
Kövesdi Wenzel Gusztáv 106
Fraknói Vilmos 106
Lukcsics Pál 106
M. A. Pascal d'Avesac 108
Marquardt Joachim 108
Fischer Theobald 108
Tomaschek Wilhelm 108
Kuun Géza gróf 109
Reguly Antal 109
Munkácsi Bernát 110
Pápay Károly 111
Deák Gy. 111
Márki Sándor 111
Vámbéry Ármin 112
Hunfalvy Pál 113
Pauler Gyula 113
Mészáros Gyula 113
Nagy Géza 113
Pfeiffer Miklós 113
Csuday Jenő 114
P. Horváth Sándor O. P. 114
Altaner Berthold 114
Zichy István gróf 114
Gombocz Zoltán 115
Hóman Bálint 115
Jakab Ferenc 115
Cholnoky Jenő 115
Balanyi György 117
Juliánusz nyomában 118
Piano da Carpino 118
Fr. Laurentius 122
Fr. Anselmus O. P. 122
Andreas de Lonjumel 124
Willelmus de Rubruk 128
Dominikánusok a tatárok között 131
Marco Polo 133
Juliánusz útjára és az őshazára vonatkozó kutfőrészletek 136
Viterbói Gottfired 136
Vincentius Bellovacensis 138
Péter, rutén érsek 138
Tamás, spalatói főesperes 140
IV. Béla király 141
Piano da Carpino 141
Benedictus Polonus 142
Willelmus de Rubruk 143
Isidorus Hispaniensis 144
Albericus Trium Fontium 144
Mattheaus Parisiensis 145
Egy magyar püspök levele 146
Mappa terrae habitabilis 146
Az ázsiai magyarok megtérése. Jeretány országa 147
IV. Ince pápa bullája 148
IV. Miklós pápa bullája 149
Johanka testvér levele 149
XXII. János pápa bullája 151
Jeretány országa 154
Juliánusz útleírásának kézirati példányai 161
Richardusz jegyzőkönyve 161
Juliánusz levele 166
Szövegeltérések 168
Kutfők és irodalom 174
Kutfők 174
Vonatkozó történeti munkák 175
Vonatkozó egyháztörténeti munkák 175
Vonatkozó nyelvészeti és ethnológiai munkák 176
Vonatkozó földrajzi munkák 177
Vonatkozó kisebb dolgozatok 178
Szerző idevonatkozó munkái 178
Jegyzetek 179
Képek jegyzéke
Személyek
Juliánusz és Gellért atyák szobra (Címkép) 1
Juliánusz szobrának elhelyezési terve a budai Várban 96
Albertus Magnus (Nagy Szent Albert) 16
Aquinói Szent Tamás 16
Batu kán 41
IV. Béla magyar király 17
Boldog Szádok, sandomiri vértanu 17
Cholnoky Jenő 160
Desericzky József Ince 145
Dudik Beda 145
Dzsingisz kán 41
IX. Gergely pápa 48
Gombocz Zoltán 160
Hóman Bálint 160
IV. Ince pápa 48
Magyarországi boldog Pál 17
Ogotáj kán 41
Pauler Gyula 160
Szubutáj fővezér 41
Épületek
Falrészlet a régi budai dominikánus kolostorból 32
A dominikánusok régi, budai templomának a tornya 32
Ugyanaz a restaurálás után 32
A margitszigeti kolostor. (Egykorú metszet után) 10
A dominikánusok kolozsvári konventjének ebédlőterme 33
A dominikánusok kolozsvári konventjének káptalanterme 33
A nagyszebeni dominikánus kolostor 33
A karakórumi palota, ahogy Rubruk látta 144
Karakorum romjai 144
Mai képek Juliánusz útvonaláról
Tamariszkuszhalmok a régi pusztaságból 112
A kirgiz puszták egy részlete 112
Félsivatagi kép a Turáni alföldről 112
Három tájkép Magna Hungariából 128
Két tájkép Magna Hungariából 129
Kirgiz jurta kívülről 113
Kirgiz jurta belseje tulipántos, kacskaringós díszítésű ládákkal 113
Kirgiz jurta szerkezeti rajza 72
Vegyes
A kisbényi oszloptöredék 97
A bezdédi tarsolylemez 97
Az uralaljai magyarság művészetének emlékei 129
A dominikánusok címere 1
Szörnyetegek a középkori térképekről 77
A Beatus-féle térkép 75
Asztrakán éghajlatának diagrammja 67
Facsimilék
A "Miscell. Arm. XV. T. 1" jelű Vatikáni kódex részlete 49
A "Pal. Lat. 965." jelű kódex egy lapja 64
A "Ricc. 228." jelű firenzei kódex egy lapja 65
A "Pal. Lat. 443." jelű kódex egy részlete 80
A "Cod. Vat. 4161." jelű kis kódex egy lapja 81
Ferrari Zs. könyvének címlapja 161
IX. Gergely pápa bullája 48
IV. Incze pápa bullája 48
Szövegközti képek
Juliánusz útjának rekonstruktív vázlata Passuth-Marczali szerint 47
A Juliánusz által leírt terület 83
Karakorum és környéke 120
A Juliánuszt követő szerzetes utazók útvonalai 121
A pannóniai magyarság négy hazája 139
Jeretány magyarjainak földje 157
Térképmellékletek
A Prédikátorrend elterjedése hazánkban 1221-1936
Juliánusz első és második útvonala