Dr. Molnár Ernő szerk. - A Talmud könyvei

Nincs raktáron
Dr. Molnár Ernő szerk. - A Talmud könyvei
ISBN
9638561580
Adatok
szerző
Dr. Molnár Ernő szerk.
cím
A Talmud könyvei
alcím
A hagyomány gyöngyei
kiadó
Paginarum Kiadó - Saxum Kft.
kiadási év
1997
oldalszám
516
kötés
kemény kötés
megjegyzés
Reprint kiadás. Az eredetit a Korvin Testvérek Könyvnyomdája adta ki Budapesten, 1921-1923-ban.
Cikkszám
460829
Vélemények
Legyen Ön az első, aki véleményt ír!
Tartalom

Tartalom

Előszó

5

Mi a Talmud?

7

Az Agádáról

9

A Palesztinai Talmud

11

A Misna

14

Tosziftárót

17

Talmud

19

A Talmud és fordításai

21

A Talmud törvényfejtő szabályai

26

A zsidó vallástörvénykönyvek

29

Az ókori zsidó irodalom

37

A Talmud bölcsei

46

A hagyomány eredete és megőrzése

50

Berakhoth

Bevezető

59

Halljad Izrael

61

A bölcsek áhitata

63

Bűn és bűnhődés

66

Istenfélelem

67

Rabbi Akiba vértanúsága

68

A bölcsek gyásza

71

Az igazi farizeus

72

Isten mindig velünk van

73

Simon ben Setách okossága

74

Pea

Bevezető

77

A Pea törvénye

79

Szándék és cselekvés

80

A szegények önérzete

81

Munbáz király

82

Jótékonyság és emberszeretet

83

A szülői tisztelet

84

A két fiú

86

A bölcsek szerénysége

87

Sabbath

Bevezető

89

A szombat

91

Chanuka

93

A szelíd Hillél

95

Mózes a mennyekben

99

Kedvezően ítéld meg felebarátodat

100

A test és a lélek

102

Térj meg egy nappal halálod előtt

103

Róma

105

A pogányok babonái

108

A csillagjós

110

Bölcs mondások

111

Erubin

Bevezető

113

Izrael bűne

115

Hillel és Sammaj iskolái

116

A nép bölcsessége

117

Peszáchim

Bevezető

119

Peszách és szombat

121

A peszách-esti négy pohár

123

Hogyan takarítják el a chámecot?

124

Babylonia

126

Hallél

128

A tudósok ivadéka

129

Sekálim

Bevezető

131

A sékel fizetése

133

A szentély kulcsai

135

Jóma

Bevezető

137

A főpap előkészületei

139

Az engesztelőnapi szertartás

141

A főpap imája

144

Simon, az igazságos

145

A bűnvallomás

146

Az engesztelés ereje

148

Garmu és Abtinas

151

A szegény, a gazdag és a nyegle

154

Bűnvallomások

156

Szukkah

Bevezető

159

A sátorosünnepi vízáldozás

161

Hillél bölcs mondásai

164

Az alexandiai bazilika

164

Traján és Jeruzsálem

165

Ros-Hasana

Bevezető

167

A négy újév

169

Isten ítélkezik

169

Az újhold

172

Taanith

Bevezető

177

Bőjti szertartások

179

Nagy napok

181

Nikánor napja és Trajanus napja

183

Az esőért való ima

184

Akinek imájára eső hull alá

186

A hetvenéves álom

188

A zarándokok esője

190

Gimzói Nachum történeteiből

192

Isten hosszantűrő, de igazságos

194

Isten neve és Izrael

196

Áldás

196

A bölcsesség

197

Megilla

Bevezető

199

Eszter tekercs olvasása

201

Hámán, Eszter, Mordecháj

202

Szentiratok felolvasása

206

A Septuaginta tizenhárom eltérése

208

A Targum keletkezése

210

A hosszú élet titka

212

A négy nyelv

213

Moéd Kátán

Bevezető

215

Munkák, melyeket félünnepen nem szabad végezni

217

Ünnep és gyász

218

Rabbi Ismaél gyásza

220

Az isteni végzet

222

A gyanú

223

A házasság

224

Chagiga

Bevezető

225

Amit nem szabad tanítani

227

Amin nem szabad töprengeni

228

A kutatás határai

229

Ama négyen, akik bejutottak...

230

A Trónszekér

231

A fény teremtése

233

Szombati előadás

234

Törvényosztás a régi Izraelben

236

Kiddusin

Bevezető

239

Házasság

241

Apák és fiúk

245

Munka

247

Isten, atya és anya

248

Tégy jót - kerüld a rosszat

250

A javak szétosztása

251

Jannáj király

252

Kethuboth

Bevezető

255

A kethuba törvényei

257

A kethuba összege

257

A szüzesség panasza

257

Hajadon volt-e vagy özvegy?

257

A menyasszony dicsérete

258

A csábító és az erőszaktevő

258

A leány átadása

259

Ha nem volt kethuba-irat

259

Az asszony munkája

260

A legkisebb hozomány

260

Ha a kethuba már nem érintetlen

260

Ha több felesége volt

261

Az özvegy sorsa

262

A kethuba - idegen pénznemben

262

A forgandó sors

262

Az elvált asszony

263

A halál angyala

264

A haldokló

267

Gyászbeszéd

268

Gittin

Bevezető

271

A válólevél

273

A válólevél átadása megbízott útján

273

Mikor írták?

274

Mivel írják?

274

Mire írják?

274

A formuláré

274

Amit feltételeznek

275

Ha megbánta, hogy válólevelet küldött

275

A rend miatt

276

Az elvált asszony

276

A feltételes válás

277

A válólevél átadása

278

A válólevél megszorítása

278

A válólevél szövege

278

Ha a válólevél érvénytelen

278

A válás oka

279

Miért pusztult el Jeruzsálem?

279

Bethar feldúlása

281

Zecharja próféta vére

282

Hillél prozbol-törvénye

284

Jebamoth

Beveztető

289

A chalica ceremóniája

291

A házasság

294

Rabbi Akiba tanítványai

297

Szóta

Bevezető

299

Házasságtörő asszony

301

A Messiás előjelei

304

Az erény lépcsőzete

306

Egyenlő mértékkel

306

A kémek

313

A gonosz nyelv

314

Az isteni bizalom

315

Nedárim

Bevezető

317

Fogadalmak feloldása

319

Akik feloldást kértek

320

Gazdagság és megelégedés

321

Gazdagság és tudás

322

Názir

Bevezető

325

Názirfogadalmak elengedése

327

R. Akiba és a tudósok

327

A názirság elítétlése

328

Tett és szándék

328

Szanhedrin

Bevezető

331

A különböző bíróságok

333

Polgári per és bűnper

335

Ítélethozás és egyezkedés

338

Isten vele van a bíróval és a tanúval

340

Méltó bírák

340

Férfi és asszony

341

Az első ember teremtése

342

Egyiptom, Ismaél és Izrael

345

Test és lélek

347

Szenvedések tisztítanak

348

Baba Kamma

Bevezető

349

Néhány közrendészeti szabály

351

A lopásról

352

Mit kell tenni az embernek, hogy embertársát kiengesztelje

356

Tiszteletadás a halottaknak

357

Hogyan vígasztaljon az ember?

357

Saját telkünk és köztelek

358

Görög bölcsesség

358

Baba Mecia

Bevezető

361

Ha talált holmira ketten tartanak számot

363

Vétel és eladás

363

Dicsőség a zsidók Istenének

365

Macedóniai Sándor

367

A kamattilalom különféle fajáti

368

Szavakkal való bántás

370

Tudósok villongása

371

Pénzt csak kamat nélkül szabad kölcsön adni

373

R. Chija nagysága

374

Többféle pénzpör eldöntése

376

Talmudi kamattilalom

378

Pogány és zsidó jogtétel egybevetése

379

Fortélyos kamatszerzés

381

Baba Bathra

Bevezető

385

Ingatlanok eladása

387

R. Jonathan a bíró

388

A fogság

389

A jótékonyság kötelessége

390

Kit övez tisztelet a jövendő világon?

391

A Próféták sorrendje

392

A Hagiografák sorrendje

393

A pentateuch utolsó nyolc verse

394

Jób

395

A Templom lerombolása után

396

Rabba bar bar Chana meséiből

398

Aboda Zara

Bevezető

403

Bálványképek

413

Antoninus és Rabbi

406

Vallásüldözés

409

Makkoth

Bevezető

411

A hamistanú törvénye

413

A menedékvárosok törvénye

417

Bölcs mondások

418

Korbácsütések

419

A Biblia parancsai

420

Bizalom a boldog jövőben

422

Aboth

Bevezető

425

I-VI. fejezet

427

Horajoth

Bevezető

451

Rangkülönbségek

453

Rangfokok

453

Abba Jehuda és az adománygyűjtő Mesterek

455

Óvatosság

456

Jelek és előjelek

457

Tiszteletadás az iskolában

459

Sebouth

Bevezető

461

Az eskü

461

A tudós tisztelete a bíróság előtt

462

A hazugság beszédétől maradj távol

463

Bírák előtti eskü

465

Zebachim

Bevezető

471

Áldozat bemutatásakor

467

Az oltár tüze

469

A második templom helye

470

Chullin

Bevezető

471

Vér elfödése

471

Egy császárnak és leányának istenkáromlása

473

Bechoroth

Bevezető

477

Váltságmódok

477

A puszta előszülöttjei

479

Józsua ben Cananja és az Athenaeum bölcsei

480

Menachoth

Bevezető

487

A szent jelszálakról való parancsolat

487

A Thóra tanulmányozása áldás

488

Aráchin

Bevezető

491

Kinek szabad becslést végeznie?

491

Mikor kell a Hallélt imádkozni?

492

A tíz kísértés

494

A vezetők és a nép

496

Themura

Bevezető

497

Szóbeli hagyomány törvényeit szabad-e írásba foglalni?

497

Meíla

Bevezető

499

Ellenséges indulatú határozatok meghiúsítása

499

Thamid

Bevezető

503

A főpap tiszte - A leviták énekei

503

A bölcsek Nagy Sándor előtt

505

Sándor az amazonoknál és az Édenkert előtt

507

Middoth

Bevezető

511

Az előudvar és kamrái

511

Nidda

Bevezető

513

Halotti ruhák

513

Néhány tudósnak a jelentősége

513

Tizenkét kérdés

514

Betűrendes mutató

517