Fritz Funke - Könyvismeret

Raktáron
Raktárkészlet:
2 db
Fritz Funke - Könyvismeret
állapot
antikvár könyv, szép állapotú
ISBN
9633896428
3 800 Ft
A vásárlás után járó pontok: 38 Ft
Részletek

Fritz Funke munkájának 6., átdolgozott német kiadása, amely fordításunk alapja, tekintetbe veszi a könyvészetben és könyvnyomtatásban az elmúlt évtizedekben végbement változásokat, amelyek elsősorban a komputertechnika fejlődésének köszönhetőek. Vizsgálja a könyvművészetben megjelenő modern hatásokat és kifejezési formákat, amelyek az illusztrációk terén tapasztalhatók. A kötet első fejezete a könyv keletkezésének előfeltételeit, az írást és az íráshordozókat tárgyalja. A második rész a könyv társadalmi jelentőségéről, megjelenési formáiról, a középkori kéziratokról és kódexfestészetről szól. A következő, harmadik fejezet a könyv előállítását, a könyvnyomtatás feltalálását és fejlődését részletezi. A negyedik fejezet címe: Könyvművészet, a nyomtatott könyv kiadása és illusztrálása. Az ötödik fejezet a könyvkötészet fejlődését és technikáit mutatja be a középkortól napjainkig. A kötetet részletes bibliográfia, valamint név- és tárgymutató egészíti ki.

Adatok
szerző
Fritz Funke
cím
Könyvismeret
alcím
Könyvtörténeti áttekintés
kiadó
Osiris Kiadó
kiadási év
2004
oldalszám
487
kötés
kemény kötés
sorozatcím
Osiris kézikönyvek
kiegészítő információk
Fekete-fehér illusztrációkkal.
Cikkszám
9789633896426
Vélemények
Legyen Ön az első, aki véleményt ír!
Tartalom
Előszó 11
A könyv keletkezésének előfeltételei: az írás és az íráshordozók
Bevezetés 13
Az írás 13
Az írás keletkezése és definíciója 13
Az írás előzményei, formájának és rendszerének fejlődése 14
A betűírás kialakulása 15
Az ékírás 15
Az egyiptomi írás 16
A betűírás kialakulásának kezdetei 18
Az alfabétum kialakulása 20
A legrégibb betűírás és származékai 20
A görög írás 23
A szláv írások 25
A latin írás 26
A görög és a latin írásból kifejlődő írások 29
A latin alfabétum továbbfejlődése 31
Elő-Karoling íráscsoportok 31
A Karoling-minuszkula 34
A gótikus minuszkula, német és latin kézírás 35
Írómesterek és írásművészek 37
A paleográfia történetéhez 40
A nyomtatott írás formái 42
Tört vonalú betűk a nyomtatás korai időszakában 43
Az antikva 46
Nyomtatott kurzív és folyóírás 53
A fraktúr 54
Új formák a 19. században. A művészi írás fejlődése a 20. században 57
Az írás és nyomtatás alapanyagai 62
Eredeti íráshordozók 62
A papír 64
A kínaiak feltalálják a papírt 64
A papír elterjedése Keleten 64
A papír elterjedése Nyugaton 65
A kézi papírgyártás 67
Technikai újítások 1800 előtt 68
Papírgépek 69
A nyersanyagok 70
A papír ipari előállítása 72
Papírismeretek és vízjelkutatás 73
Az írott könyv
A könyv társadalmi jelentősége 75
A könyv megjelenési formái 76
Az agyagtábla 76
A könyvtekercs 78
A kódex 81
A középkori kéziratok 83
A kódexfestészet 88
Általános jellemzők 88
A kódexfestő hagyomány kezdetei 90
Görög-római és korai keresztény munkák 91
Kódexfestészet a Bizánci Birodalomban 94
Stíluskorszakok 95
Elő-Karoling csoportok 95
Karoling-irányzatok 97
Román stílus 100
Jellemző jegyek 100
Korai román stílus Németországban 103
A virágzó és kései román stílus Németországban 105
Anglia 106
Franciaország 106
Itália 108
Gótikus stílus 109
Jellemző jegyek 109
Franciaország és a Németalföld 109
Németország 110
Csehország 112
Itália 114
Anglia 114
A nyomtatott könyv előállítása a könyvnyomtatás feltalálása és fejlődése
A könyvnyomtatás feltalálása 115
A találmány jelentősége 115
Kezdetleges nyomtatási eljárások 116
Pecsét- és bélyegzőnyomás 116
Szövetnyomtatás 16
Fatáblanyomatok 117
Nyomtatás mozgatható írásjelekkel 117
Egybetűs patricák 119
Gutenberg élete és műve 119
Származása és strasbourgi korszaka 119
Az első mainzi nyomtatványok. Pereskedés Fusttal és a 42 soros Biblia Bizonytalan eredetű nyomtatványemlékek 120
Az új találmány technikája 123
A betűöntés 126
Nyomdai munkálatok 126
A könyvnyomtatás feltalálásának gazdasági és társadalmi hatásai 127
A nyomdászok 130
A könyvtermelés 130
Az ősnyomtatványok kutatása, meghatározása és katalogizálása 132
A könyvnyomtatás elterjedése a 15. században 135
Németország 139
Itália 139
Franciaország 152
Anglia 156
Más fontosabb európai országok 158
A könyvnyomtatás fejlődése a 16. századtól a 18. század végéig 160
A fejlődés társadalmi és a szakmai jellemzői 160
Könyvnyomtatás a reformáció és a parasztháború szolgálatában 161
A humanizmus és a reneszánsz hatása a könyviparra 167
A feudális abszolutizmus hatása a németországi könyvnyomtatás fejlődésére 172
A kor jellemző nyomtatványai 178
A német nyomdászat és könyvkiadás központijai, vezéregyéniségei 189
A könyvnyomtatás fejlődésének jellemző Európa országaiban 199
Itália 199
Franciaország 204
Spanyolország 211
Németalföld 212
Anglia 216
Oroszország 220
Más fontosabb európai országok 223
A könyvgyártás iparosodása 232
A fejlődés főbb jellemzői 232
A nyomtatott betű ipari előállítása 236
A betűöntőgép 236
A tipográfiai méretrendszer 237
Az előállítási folyamat 239
A betűöntödék 241
Nyomdai betűgyártás a második világháború után 244
Az ipari nyomdatechnika 246
Magasnyomás 246
Gyorssajtó 246
Szedőgépek 247
Reprodukciós technika 250
Sztereotípia és galvanoplasztika 252
Síknyomás 253
Litográfia 253
Ofszetnyomás 254
Fénynyomás 255
Montírozási eljárások 256
Mélynyomás 256
Szitanyomás 258
Az előállítási folyamat 258
A fejlődés jellemző jegyei néhány cég példáján 263
Könnyvművészet: a nyomtatott könyv tervezése, kialakítása
Mi a könyvművészet? 271
Az ősnyomtatványok tipográfiai megformálása 271
I. Miksa bibliofil vállalkozásai 273
Stílustörténeti áttekintés. A könyvművészet a reneszánsztól a szecesszióig 276
A könyvművészeti mozgalom 281
A mozgalom előfutárai Angliában és Németországban 281
A német könyvművészeti mozgalom képviselői 287
Kezdeményezők 287
Kiadók 288
Nyomdászok és betűöntők 291
Alkotóművészek 291
Oktatási intézmények 293
Nyomdák 294
Bibliofil társaságok 296
A könyvművészeti mozgalom hatása 297
Könyvtervezés a második világháború után 299
Az új könyvművészet Európa más országaiban 304
Anglia 304
Franciaország 305
Olaszország 306
Hollandia 306
Svédország 307
Oroszország és Szovjetunió 308
Lengyelország 310
Csehország 311
Magyarország 312
A könyvillusztrálás 313
Képnyomóforma, eredeti grafika és reprodukció 313
A fametszetes könyvillusztráció 314
A fametszés 314
Az ősnyomtatványok illusztrálása 317
Németország 317
Itália 328
Franciaország 330
Németalföld 331
Illusztrátorok a 16. századi Németországban 333
A fametszés a 16. századi Európa más országaiban 342
A fametszet újjáéledése és a tónusos fametszet 345
A rézmetszetes illusztráció 347
Technikai eljárások 347
A rézmetszés fejlődése és elterjedése a 18. századig 349
A francia illusztrálóművészet virágzása a 18. században 358
A 18.századi rézmetszetes illusztráció Franciaország határain túl 364
Illusztrátorok a 19. és 20. században 369
Német illusztrátorok a 19. században 369
Angol illusztrátorok a 19. században 376
Francia illusztrátorok a 19. században 380
A könyvművészeti mozgalom és napjaink német illusztrátorai 385
A könyvművészeti mozgalom illusztrátorai egyéb országokban 397
A könyvkötés készítése és kialakítása
A kézi könyvkötés 404
A kézi kötés készítése 404
A könyvkötőmesterség fejlődése 408
Az iparosodott könyvkötészet és a kiadói kötés 411
Könyvkötőművészet 416
A kötések könyvészeti jelentősége 416
A középkori kötés 416
A kézi kötés stílusjegyei a reneszánsz kortól napjainkig 420
A reneszánsz kézi kötés Itáliában és Franciaországban 420
Francia kötésstílusok 423
A német kötésművészet 426
Az angol kötésművészet 431
19. századi stílusfajták. Kötésművészet a 20. században 433
Supralibros és exlibris 436
A kiadói kötés 437
Ajánlott szakirodalom 443
Név-, tárgy- és címmutató 459
Ábrák jegyzéke 483