Garcilaso de la Vega, az Inka - Inkák és konkisztádorok

Nincs raktáron
Garcilaso de la Vega, az Inka - Inkák és konkisztádorok
állapot
antikvár könyv, jó állapotú
700 Ft
A vásárlás után járó pontok: 7 Ft
Részletek

A szerző méltán viseli az Inka nevet, hiszen valóban az volt: gyermeke egy inka királyi hercegnőnek és egy előkelő családból származó spanyol kapitánynak, aki Francisco Pizarro csapatában harcolt a legendás hírű inka birodalom, Peru meghódításáért. Garcilaso de la Vega két világ fia volt és két világ határán állt: nemcsak az indián és a spanyol vér keveredett benne, hanem a dél-amerikai és az európai civilizáció is. Közvetlenül a hódítás után jött a világra, kortársa volt az első konkisztádoroknak és az utolsó inkáknak, akik nemcsak a hódítás véres tetteit, hanem az inka birodalom fényét és pompáját is még személyes élményként őrizték emlékezetükben. Két nyelve volt, a kecsua meg a spanyol, és minden bizonnyal két lelke is: ifjúkorát felváltva töltötte hol apja, hol anyja mellett. Képzeletét felgyújtották apjának és apja bajtársainak elbeszélései a félelmet nem ismerő spanyolok merész haditetteiről, anyja házában pedig csodálattal eltelve hallgatta inka rokonainak visszaemlékezéseit birodalmuk letűnt nagyságáról. Ez a kettős szemlélet, hogy a hazájában lejátszódott történelmi drámát egyszerre látta "kívülről" és "belülről", sajátos atmoszférát s egyúttal viszonylagos tárgyilagosságot kölcsönöz művének. Hajlott korában, spanyol földön írta három krónikáját, melyeknek legérdekesebb fejezeteit tartalmazza ez a kötet. Az első, A királyok története, visszapillantás az inka birodalom múltjára; a második, Peru meghódítása, Pizarrónak és konkisztádor-társainak merész vállalkozását mondja el, melynek nyomán a hatalmas birodalom porba hullt; a harmadik krónikából, A floridai hadjáratból Hernando de Soto észak-amerikai expedíciójának eseményeit ismerjük meg. Garcilaso de la Vega írása a történelmi krónika, a korrajz és az útleírás ötvözete. Lapjain minden regénynél lebilincselőbb érdekességgel bontakozik ki a gyarmati hódítások kezdetének kalandos-véres története, melyet a szerző nemcsak kortársi hitelességgel, de egyben kiváló írásművészettel is ad elő.

Adatok
szerző
Garcilaso de la Vega, az Inka
cím
Inkák és konkisztádorok
alcím
Három krónika
kiadó
Gondolat Könyvkiadó
kiadási év
1964
kötés
félvászon kötés védőborítóval
sorozatcím
Világjárók-Klasszikus Útleírások
kötetsorszám
6
kiegészítő információk
Fekete-fehér illusztrációkkal
Cikkszám
857483
Vélemények
Legyen Ön az első, aki véleményt ír!
Tartalom
Bevezetés 7
Garcilaso de la Vega, az Inka 7
A három krónika 21
A királyok története 29
Prológus 31
Az olvasóhoz 35
Peru leírása 36
Peru királyai, az inkák eredete 36
Cozco birodalmi főváros megalapítása 40
Manco Cápac, az első inka hatalma 42
Az inkák származásának történelmi emlékei 43
A krónikás a történelemre hivatkozik 47
Az inka alattvalóinak adott tanítása 48
Övéinek kitüntető jelvényeket ad az inka 50
Az inka még kitüntetőbb jelvényeket ad 51
A király nevei és az indiánoktól reá ruházott melléknevei 54
Manco Cápac inka végrendelkezése és halála 55
A királyok címei 57
A birodalmat négy kerületre osztották, és számba vették alattvalóikat 59
A tizedesek kötelességei 60
Az inkák némely törvényéről 62
A Nap temploma és nagy kincseinek leírása 65
A templom kolostora, továbbá a Hold meg a csillagok, a mennydörgés, a villám és a szivárvány lakhelyei 68
A főpap neve és a templom egyéb részei 70
Az áldozatbemutatás és a sarulevétel helye. Forrásaik 72
A templom aranykertjéről és egyéb kincseiről, melyekhez sok más hasonló volt a birodalomban 74
Titicaca híres temploma, mondái és példázatai 76
A napszüzek kolostora 78
A kiválasztott szüzek szabályzata és tennivalóik 79
Az anti indiánok bálványai és Charcas meghódítása 81
Viracocha új tartományokat hódít, és öntözőcsatornákat épít 85
Viracocha nevet ad elsőszülöttjének, s megjövendöli a spanyolok eljövetelét 88
A királyi házak építése és díszei 90
Amennyi arany és ezüst csak volt, a királyi házak díszítésére használták 92
A királyi palota cselédsége és a király hordszékvivői 93
A királyi paloták dísztermei és egyéb részei 94
Hogyan temették el a királyokat. A végtisztesség megadása egy évig tartott 98
A királyok ünnepélyes vadászatai a birodalomban 99
A postások és futárok meg a velük küldött üzenetek 102
Csomókkal és zsinórokkal számoltak. Nagy bizalmuk volt számadóik iránt 104
Mit jegyeztek fel számadásaikban, és hogyan értették meg azokat 106
A Nap főünnepe és ahogyan arra készülődtek 108
Imádták a Napot, házába mentek, bárányt áldoztak 110
Az áldozatok előjelei és az áldozati tüzek 113
Az ünnepi köszöntők sorrendje 115
Lovagi próbák és lovaggá ütés 117
Tudniok kellett fegyvereiket és sarujukat elkészíteni 119
A trónörökös is részt vett a próbatételen, és másoknál szigorúbban bántak vele 121
A negyedik ünnep. Böjtjeik és megtisztulásuk a gonosztól 122
A gonosz kiűzésének éjszakai ünnepe 125
Cozco vára. Falainka méretei 127
A vár három csodálatos fala 130
A három vártorony, a fő építőmesterek meg a Fáradt kő 132
A kukorica, a rizs és más magvak 136
A föld színe alatt termő gyümölcsök 138
A mulli fáról és a paprikáról 140
A búzáról 141
Atahuallpa fivére tőrbecsalására készül 142
Huáscar figyelmeztetést kap. Fegyverbe hívja népét 144
Az inkák csatája. Atahuallpa győzelme és kegyetlenkedései 145
Atahuallpa kegyetlenkedéseinek okai és szörnyű következményei 147
A királyi vérű nők és gyermekek halálra kínzása 150
Az inkák királyi véréből leszármazottak maradékai 151
Peru meghódítása 155
Három spanyol nemes Peru meghódítására készül 157
A perui hódítás előkészületei 158
Almagro két ízben visszatér segítségért Panamába 159
Pizarrót elhagyják emberei, s csak tizenhárman maradnak vele 161
Francisco Pizarro elindul hódító útjára 163
Pizarro Spanyolországba megy engedélyt kérni Peru meghódítására 166
A spanyolok megpróbáltatásai Panamától Tumpizig 168
Puna szigetét és Tumpizt elfoglalják a spanyolok 170
Az inka gazdag ajándékot küld követeivel a spanyoloknak 172
A kormányzó követséget küld Atahuallpa királyhoz 177
A jó fogadtatás, amiben az inka a spanyol követeket részesítette 179
A két spanyol visszatér övéihez. Valamennyien az inka fogadására készülnek 180
Atahuallpa királyt elfogják a spanyolok 182
Atahuallpa váltságot kínál fel szabadságáért 183
Hernando Pizarro utazása Pachacámacba és útjának eseményei 186
Huáscar inka a felderítők segítségét kéri 189
A két spanyol Cozcóba ér. Keresztet talál a templomokon és a királyi palotákon 190
Atahuallpa fondorlata és Huáscar inka halála 192
Don Diego de Almagro Cassamarcába érkezik. Atahuallpa halálfélelme az előjelek miatt 193
Hernando Pizarro Spanyolországba utazik és beszámol a perui eseményekről 195
Atahuallpa halálra ítélése csalárd és hamis tanúzás alapján 195
Az Atahuallpa ellen emelt vád 198
Atahuallpa éleselméjűsége és váltságdíjának mennyisége 200
Atahuallpa tetemét Quituba viszik. Ruminavi árulása 203
Don Diego de Almagro királyi felhatalmazás nélkül kormányzóvá teszi magát. Megegyezése a márkival 206
Don Diego de Almagro seregének nagy vesztesége árán behatol Chilibe. A szíves fogadtatás, amiben az inkát részesítették 209
Új versengés akasztja meg Chili meghódítását. Almagro visszatérése Peruba 212
Manco inka másodszor kéri birodalma helyreállítását. Az inka herceg fogsága 215
Manco inka herceg készülődései birodalma helyreállítására 216
Manco inka herceg felkelése. Két csoda a keresztények megsegítésére 219
Villac Umu menekülése. Filippillo tolmács büntetése. Manco inka herceg birodalmából száműzetésbe megy 222
Almagróék és Pizarróék ellentétei. Hernando Pizarro fogsága 224
A márki hadikapitányokat nevez ki. Gonazlo Pizarro kiszabadul fogságából. Döntőbírói ítélet 228
Hernando Pizarro megtámadja don Diego de Almagrót 230
A salinasi véres csata 232
A salinasi csatát követő szomorú események 235
Don Diego de Almagro szomorú halála 238
Charcas meghódítása és más csaták indiánok meg spanyolok között 241
A chiliek meg akarják ölni a márkit 243
Egy udvariatlanság a chilieket a márki meggyilkolására ösztökéli. Ahogyan tettüket elkövették 246
Don Francisco Pizarro márki halála és nyomorúságos temetése 248
A márki származásáról 251
A fiatal Almagro Peru kormányzójává kiáltja ki magát 252
Cozco lakói felkészülnek a király szolgálatára, Almagro emberei az ő támogatására. Spanyolországban Vaca de Castrót kinevezik a perui események bírájává 256
A konkisztádorok egymás és a király ellen 259
Az ítélet végrehajtása Túpuc Amaru hercegen. A kivégzése ellen felhozott érvek, amiket az alkirály nem akart meghallgatni. Az inka bátran fogadja a halált 263
A floridai hadjárat 267
Hernando de Soto Florida meghódítására kér engedélyt V. Károly császártól. Őfelsége kegyesen megadja az engedélyt 269
Florida leírása. Ki volt az első, második és harmadik felfedezője 270
Floridáról és bennszülötteinek általános szokásairól meg fegyvereiről 273
A kormányzó megérkezik Floridába, és Pánfilo de Narváez nyomaira bukkan 275
Egy spanyol szenvedései az indiánoknál 277
Hogyan kezdődött a spanyolok felfedező útja és előnyomulása a szárazföld belseje felé 280
Kétszer eltévednek a nagy mocsárban, majd a kormányzó átjárót keres és talál 282
A két spanyol viszontagságai, amíg az útig értek 285
Harminc lándzsás élelmet visz a kormányzó után 288
Vitachuco kihívó és esztelen viselkedése. Testvérei vették rá a békességre 290
Vitachuco megparancsolja kapitányainak az árulás végrehajtását, és felkéri a kormányzót, tartson szemlét serege felett 296
Hogyan fogták el Vitachucót és tört ki a harc az indiánok meg a spanyolok között 297
A legyőzött indiánok egyenként megadják magukat. Hét közülük ellenáll 300
A spanyolok lemészárlására kiadott esztelen parancs Vitachuco halálát okozza 303
A fogoly indiánok különös harca uraikkal 306
Állandó csatározások közepette Apalache székhelyére érnek 308
Két indián felajánlja a spanyoloknak, hogy elvezeti őket olyan helyre, ahol sok aranyra lelhetnek 311
Cofachiqui úrnője a kormányzó elé jön, élelmet és szabad elvonulást ajánlva a hadseregnek 312
A sereg átkel a Cofachiqui-folyón, és megszáll a városban 315
A spanyolok meglátogatják Cofachiqui nemeseinek és curacáinak temetőjét 316
A Cofachiqui urainak sírtemplomában talált kincsek felsorolása 318
A sírtemplom és a fegyvertár egyéb ékességei 321
Cofachiqui úrnőjének nagylelkűsége 323
A szinte óriás, bátor Tafcaluza curacáról. Ahogyan a kormányzót fogadta 325
A kormányzó Mauvilába érkezik, és árulás nyomaira bukkan 328
Tafcaluza tanácsa elhatározza a spanyolok megölését. A csata kezdete 330
A mauvilai csata első harmadában történtek elbeszélése 334
A mauvilai csata második harmadának eseményei 337
A mauvilai csata befejezése. A spanyolok súlyos veszteségei 341
A kormányzó halálának elbeszélése és általa kinevezett utódja 344
Hernando de Soto kormányzó temetése 346
A spanyolok elhatározzák, hogy elvonulnak, és kiürítik Floridát 349
Visszatérnek a spanyolok a Nagy Folyóhoz. Az útközben elszenvedett fáradalmak 350
Az elviselhetetlen nehézségek, amiken a spanyolok keresztülmentek, amíg a Nagy Folyóig eljutottak 353
Az indián szövetség követeinek büntetése. A spanyolok előkészítik a hajóra szállást 355
Az indiánok hazatérnek, a spanyolok pedig addig hajóznak, amíg megpillantják a tengert 358
A spanyolok által a szárazföldön megtett mérföldek száma 360
A Floridában 1568-ig meghalt keresztények, világiak és egyháziak száma 361
Jegyzetek 363