Hermann Róbert, Kucza Péter - 1848-1849 - Szabadságharc a Tápióvidéken

Nincs raktáron
Hermann Róbert, Kucza Péter - 1848-1849 - Szabadságharc a Tápióvidéken
ISBN
9630096285
Részletek

1848-49 története nem szűkölködik fényes ütközetekben és nagy csatákban, s az elmúlt több mint százötven évben rengeteg feldolgozás született a forradalom és  szabadságharc történetéről. Ugyanakkor a magyar hadtörténetírásnak máig is komoly adósságai vannak az események megrajzolásában. Viszonylag kevés az olyan feldolgozás, amely az egyes ütközetek és csaták történetét a két fél hozzáférhető iratanyaga és egyéb forrásai (naplók, emlékiratok) alapján mutatná be. Ennek hosszú ideig politikai okai is voltak: az első világháború befejezéséig a bécsi levéltárak zárva voltak a forradalom és szabadságharc történetét kutatni kívánó magyar kutatók előtt, 1948 után pedig hosszúó ideig egyáltalán nem volt egyszerű feladat kijutni a bécsi Hadilevéltárba (Kriegsarchiv), ahol a magyar szabadságharcra vonatkozó osztrák iratanyagot őrzik (s ahol az 1930-as évekig a magyar iratanyag nagy részét is tárolták.)Emellett az osztrák oldalon olyan hihetetlen mennyiségű irat maradt fenn egy-egy ütközet és csata történetéről, ami önmagában is megnehezíti ezek feldolgozását. Jelen kötetünkben arra vállalkoztunk, hogy a dicsőséges tavaszi hadjárat egyik vitatott összeütközését, az 1849. április 4-i tápióbicskei ütközet történetét bemutassuk.

 

 

 

Tartalom

Hermann Róbert

3

A felvonulás

3

Az ütközet

7

Az ütközet kérdőjelei

10

Az ütközet historiográfiája

12

A forrásokról

14

Rövidítések jegyzéke

15

Károlyi-huszárok Nagykátán

Pánd, 1848. december 3. Brenner Gusztáv hadnagy jelentée Pálinkás Sámuel őrnagynak, a 16. (Károlyi) huszárezred osztályparancsnokának Nagykátán

17

Pesten, 1848. december 9. este 11 órakor Károlyi István gróf, ezredes, a 16. (Károlyi) huszárezred parancsnoka utasítása Pálinkás Sámuel őrnagynak, az ezred osztályparancsnokának Nagykátán

18

A magyar és a cs. kir. csapatok felvonulása 1849. március 22- április 3.

Olmütz, 1849. március 22. I. Ferenc József császár leirata Windisch-Grätz herceg, tábornagy, főverzérnek

19

Abony, 1849. március 23. délelőtt 3/4 12 óra Daniel Rastic vezérőrnagy jelentése a cs. kir. I. hadtest parancsnokságának

19

Cegléd, 1849. március 23. délután 2 óra Josip Jellacic báró, táborszernagy, a cs. kir. I. hadtest parancsnoka jelentése Windisch-Grätznek

20

Cegléd, 1849. március 23. délután 3 óra Jellacic utasítása Franz Schlik gróf, altábornagynak, a cs. kir. III. hadtest parancsnokának Jászberényben

20

Abony, 1849. március 23. délután Daniel Rastic vezérőrnagy jelentése a cs. kir. I. hadtest parancsnokságának

21

Buda, 1849. március 23. Windisch-Grätz herceg, tábornagy utasítása Jellacic báró, táborszernagynak, az I. hadtest parancsnokának

21

Jászberény, 1849. március 24. délelőtt 11 óra Schlik gróf, altábornagy, a III. hadtest parancsnoka jelentése Windisch-Grätz herceg, tábornagynak

22

Buda, 1849. március 25. Windisch-Grätz herceg, tábornagy utasítása Schlik gróf, altábornagynak, a III. hadtest parancsnokának

23

Buda, 1849. március 25. Windisch-Grätz herceg, tábornagy utasítása Jellacic táborszernagynak, az I. hadtest parancsnokának

23

Nagykáta, 1849. március 25. Schlik gróf, altábornagy, a III. hadtest parancsnoka

24

a.) jelentése Windisch-Grätz herceg, tábornagynak

b.) átirata Anton Csorich altábornagynak, a II. hadtest mozgó csapatai parancsnokának

c.) utasítása a 30. gyalogezredi zászlóalj parancsnokságának Gödöllőn

Buda, 1849. március 25. este 9 óra Windisch-Grätz herceg, tábornagy utasítása Schlik gróf, altábornagtynak, a III. hadtest parancsnokának

25

Cegléd, 1849. március 25. Jellacic jelentése Windisch-Grätznek

26

Nagykáta, 1849. március 25. Joseph Lobkowitz herceg, altábornagy, a III. hadtest hadosztályparancsnoka utasítása a Parrot- és a Künigh-dandárnak

27

Alberti, 1849. március 26. hajnali 3 órakor Schlik gróf, altábornagy, a III. hadtest parancsnoka jelentése Windisch-Grätz herceg, tábornagynak

27

Kisújszállás, 1849. március 26. Illésy János jászkun-kerületi kormánybiztos jelentése Vetter Antal altábornagynak, a magyar hadsereg fővezérének Tiszafüreden "vagy ahol találja"

27

Szolnok, 1849. március 26. Kövessy József mérnök jelentése Vetter Antal altábornagynak, a magyar hadsereg fővezérének Törökszentmiklóson

28

Jászapáti, 1849, március 27. Fazekas Lajos jelentése Repetzky Ferenc havesi kormánybiztosnak

29

Gödöllő, 1849. március 27. reggel 9 órakor Ludwig Gablenz báró, őrnagy jelentése Schlik gróf, altábornagynak, a III. hadtest parancsnokának

29

Cegléd, 1849. március 27. délután 4 órakor Jellacic táborszernagy, az I. hadtest parancsnoka átirata Franz Liechtenstein herceg, altábornagynak Tápióbicskén

30

Tápióbicske, 1849. március 28. Franz Liechtenstein herceg, altábornagy jelentése Windisch-Grätz herceg tábornagynak Budán

30

Tápióbicske, 1849, március 28. Liechtenstein herceg, altábornagy jelentése Franz Schlik gróf, altábornagynak, a cs. kir. III. hadtest parancsnokának Gödöllőn

31

Tápióbicske, 1849, március 28. Liechtenstein herceg, altábornagy átirata Jellacic táborszernagynak, az I. hadtest parancsnokának Cegléden

31

Cegléd, 1849. március 28. Jellacic táborszernagy, az I. hadtest parancsnoka átirata Liechtenstein herceg, altábornagynak Tápióbicskén

31

Tápióbicske, 1849. március 28. Liechtenstein herceg, altábornagy átirata Jellacic táborszernagynak, az I. hadtest parancsnokának Cegléden

32

Buda, 1849. március 31. Windisch-Grätz herceg tábornagy utasítása

32

1.) az I. és III. hadtestnek

2.) a Csorich-hadosztálynak

3.) a budai katonai kerület parancsnokságának

Hely nélkül, 1849. március A Windisch-Grätz herceg tábornagy parancsnoksága alatt álló hadsereg harcrendje

34

A magyar fősereg hadműveleti naplója a tavaszi hadjárat első szakaszáról

38

Gyöngyös, 1849. április 1. Görgei Artúr fővezér diszpozíciója április 2-től 6-ig

39

Gyöngyös, 1849. április 1. Görgei napiparancsa

40

Detk, 1849. április este 8 óra Klapka György levele Görgeihez Gyöngyösön

41

Eger, 1849. április 1. Kossuth levele Görgeihez a Komáromba küldött futások sikertelen próbálkozásairól és a támadó hadműveletek irányáról

41

Gyöngyös, 1849. április 2. Görgei április 3-ára kiadott menetparancsai

43

Gyöngyös, 1849. április 2. Görgei utasítása Klapka György vezérőrnagynak Jászárokszálláson

44

Gyöngyös, 1849. április 2. Görgei körrendeletei a hadtestparancsnokokhoz (VII. hadtest helyben, I. hadtest, Árokszálláson)

44

Gyöngyös, 1849. április 2. Psotta Móric alezredes, a fősereg tüzérparancsnokának jelentése a hadsereg főparancsnokságához

45

Jászárokszállás, 1849. április 2. Klapka György vezérőrnagy előterjesztése Görgeihez

45

Jászárokszállás, 1849. április 2. déli fél 12 órakor Klapka György vezérőrnagy előterjesztése Görgeihez

45

Gyöngyös, 1849. április 2. este fél 10 óra Görgei utasítása Klapka György vezérőrnagynak Jászárokszálláson

46

Gyöngyös, 1849. április 2. Görgei utasítása a Damjanich János tábornok vezette III. hadtestnek Jászárokszálláson

47

Cegléd-Tápióbicske-Tápiószecső-Dány, 1849. április 2-5. A Jellacic-hadtest hadműveleti naplója (részlet)

47

Cegléd, 1849. április 2. Jellacic táborszernagy, az I. hadtest parancsnokának utasításai

48

Karl Hartlieb altábornagy, hadosztályparancsnoknak

Franz Ottinger vezérőrnagy, hadosztályparancsnoknak

Rastic vezérőrnagy, dandárparancsnoknak

Peter őrnagynak, a hadtest tüzérparancsnokának

Anton Dietrich vezérőrnagy, dandárparancsnoknak

Witoss őrnagynak, a bródi 2. zászlóalj parancsnokának Pilisen

Buda, 1849. április 2. este 10 óra Windisch-Grätz utasítása Jellacichoz

50

Gyöngyös, 1849. április 2-3. éjjel 12 és 1 óra között Görgei levele Klapkához Jászárokszállásra

50

Gyöngyös, 1849. április 3. Józef Wysocki ezredes, a III. hadtest első hadosztályának parancsnoka jelentése Görgeihez Gyöngyösre

52

Gyöngyös, 1849. április 3. Aulich Lajos vezérőrnagy, a VII. hadtest parancsnoka diszpozíciója április 3-ára és 4-ére

52

Jászberény, 1849. április 3. Görgei diszpozíciója április 4-re

53

Jászberény, 1849. április 3. Görgei utasítása 1.) Mesterházy István ezredesnek Cibakházán b.) Asbóth Lajos alezredesnek Törökszentmiklóson

53

Jászárokszállás, 1849. április 3. Klapka utasítása a Sulcz-dandár számára

54

Jászberény, 1849. április 3. Klapka diszpozíciója április 4-re a Sulcz-dandár számára

54

Cegléd, 1849. április 3. Jellacic táborszernagy, az I. hadtest parancsnokának utasítása Rastic vezérőrnagy, dandárparancsnoknak Cegléden

54

Cegléd, 1849. április 3. Jellacic jelentése Windisch-Grätzhez Budán

55

Buda, 1849. április 3. Windisch-Grätz utasítása Jellacichoz

55

Alberti, 1849. április 3. délután 1/4 4 órakor Jellacic jelentése Windisch-Grätzhez Budán

56

Alberti, 1849. április 3. Jellacic utasításai

56

Rastic vezérőrnagy, dandárparancsnoknak Cegléden

Hartlieb altábornagy, hadosztályparancsnoknak

Dietrich vezérőrnagy, dandárparancsnoknak

Ottinger vezérőrnagy, hadosztályparancsnoknak

Mihic ezredesnek

Peter őrnagynak, a hadtest tüzérparancsnokának

Cegléd, 1849. április 3. délután 5 óra Rastic vezérőrnagy, dandárparancsnok jelentése a cs. kir. I. hadtest parancsnokságához

57

Az ütközet napja

Jászberény, 1849. április 4. Kossuth levele Görgeihez Nagykátán az ellenség visszavonulásáról és a főhadiszállás áthelyezéséről

59

Jászberény, 1849. április 4. Vukovics Sebő országos biztos utasítása Repetzky Ferenc hevesi kormánybiztoshoz

59

Gödöllő, 1849. április 4. Windisch-Grätz utasytása Jellacichoz

59

Gödöllő, 1849. április 4. Windisch-Grätz utasítása Wrbna gróf, altábornagyhoz, a II. hadtest és a budai katonai kerület parancsnokához

60

Tápiószecső, 1849. április 4. délelőtt 11 órakor Jellacic utasítása Rastic vezérőrnagy, dandárparancsnoknak

61

Tápiószecső, 1849. április 4. déli 12 órakor Jellacic utasítása Anton Dietrich vezérőrnagy, hadosztályparancsnoknak

61

Tápióbicske, 1849. április 4. Leopold Sternberg gróf, ezredes (?) jelentései Jellacicnak

61

Tápiószecső, 1849. április 4. délután 2 órakor Jellacic jelentése Windisch-Grätzhez Gödöllőn

62

Tápiószecső, 1849. április 4. déltuán 2 órakor Jellacic körrendelete Karl hartlieb altábotnagy, Anton Dietrich vezérőrnagy és Franz Ottinger vezérőrnagy, hadosztályparancsnokoknak

62

Tápiószecső, 1849. április 4. délután 4 órakor Jellacic jelentése Windisch-Grätzhez Gödöllőn

62

Monor, 1849. április 4. délután 5 órakor Mihic ezredes jelentése a budai katonai kerület parancsnokságának

63

Tápióbicske előtti tábor, 1849. április 4. délután 5 órakor Görgei levele Bayer József alezredeshez Nagykátán

63

Hely és dátum nélkül (Tápióbicske, 1849. április 4.) Görgei diszpozíciója április 5-re

63

Tápióbicske, 1849. április 4. este 9 óra Görgei jelentése a hadügyminisztériumnak

64

Tápióbicske, 1849. április 4. (?) Büttner Emil levele édesanyjához

64

Aszód, 1849. április 4. este fél 11 óra Windisch-Grätz utasítása 1.) Jellacichoz, az I. hadtest parancsnokához és 2.) Wrbna gróf, altábornagyhoz, a II. hadtest és a budai katonai kerület parancsnokához

66

Szandacsárda, 1849. április 4. este 11 órakor Asbóth Lajos alezredes jelentése Görgeihez

67

Mende, 1849. április 4. éjjel 1/2 12 órakor Schluga lovassági százados, a 6. könnyűlovas ezred Mendére kikülönített fél századának parancsnoka jelentése a Franz Schlik altábornagynak, a III. hadtest parancsnokának Gödöllőn

67

Aszód, 1849. április 4. éjjel 12 óra Windisch-Grätz utasítása Jellacichoz

67

Buda, 1849. április 4. Ladislas Wrbna gróf, altábornagynak, a II. hadtest és a budai katonai kerület parancsnokának jelentései Windisch-Grätzhez

68

Hadijelentések és beszámolók a tápióbicskei ütközetről

Buda, 1849. április 5. reggel 1/2 10 óra Wrbna gróf, altábornagy, a II. hadtest és a budai katonai kerület parancsnoka hirdetménye

69

Tiszabura, 1849. április 6. Kummer Ferenc burai hadbiztos levele Liptsey Imre hevesi helyettes kormánybiztoshoz Tiszafüreden

69

Szarvas, 1849. április 6. Tessedik Károly szarvasi főszolgabíró jelentése a Békés vármegyei védbizottmányhoz (részlet)

70

Eger, 1849. április 7. Kömley Antal rendőri biztos jelentése Madarász Lászlóhoz, az OHB tagjához, az Országos Rendőri Hivatal vezetőjhez a hatvani és tápióbicskei ütközetekről

70

Bécs, 1849. április 7. Ludwig Welden táborszernagy, Bécs katonai és politikai kormányzójának hirdetménye a tavaszi hadjárat első szakaszának eseményeiről

71

Hely és dátum nélkül, 1849. április 8. után Damjanich János vezérőrnagy, a III. hadtest parancsnoka jelentése a tápióbicskei ütközetről és az isaszegi csatáról

73

Bécs, 1849. április 9. Welden táborszernagy, Bécs katonai és politikai kormányzójának hirdetménye a tavaszi hadjárat első szakaszának eseményeiről

73

Pest előtti tábor, 1849. április 9. - április 15. A tápióbicskei ütközetben részt vett alakulatok tisztjei és Daniel Rastic vezérőrnagy bizonyítványa Josef Reznicek őrnagy, a szluini határőr ezred 3. tartalék zászlóalja parancsnoka számára

74

Oroszi, 1849. április 12. Klapka György vezérőrnagy, az I. hadtest paracsnoka jelentése a hadsereg főparancsnokságához Vácott, a tápióbicskei ütközetről, az isaszegi csatáról és a váci ütközetről

75

Pest, 1849. április 12. A tápióbicskei ütközetben részt vett csapatparancsnokok bizonyítványa Daniel Rastic vezérőrnagy számára

76

Törökszentmiklós, 1849. április 13. Menyhárth Alajos békésmegyei hírnök jelentése Békés vármegye bizottmányának

79

Pest előtti tábor, 1849. április 13. Az otocsáci határőrezred I. zászlóalja tisztjeinek bizonyítványa Paul Jurkovic hadnagy számára

79

Pest, 1849. április 15. Daniel Rastic vezérőrnagy jelentése az I. hadtest parancsnokságának

80

Pest, 1849. április 20. Paul Jurkovic, az otocsáci határőrezred I. zászlóalj hadnagya kérvénye a katonai Mária Terézia rend káptalanjához

81

Pest előtti tábor, 1849. április 20. Az otocsáci határőrezred 2. zászlóalj legénységének bizonyítványa Adam Wranesevic hadnagy számára

81

Komárom, 1849. április 25. Az 1. honvéd lovasüteg tűzmestereinek nyilatkozata az I. hadtest tüzérparancsnokságához Tóth Adolf századosnak a tápióbicskei ütközetben tanúsított magatartásáról

82

Komárom, 1849. április 28. Psotta Móric alezredes, a fősereg tüzérparancsnoka jelentése a hadügyminisztériumhoz

83

Debrecen, 1849. május 5. A hadügyminisztérium igazságügyi osztályának utasítása a helyőrségi hadbírósághoz

83

Debrecen, 1849. május 9. Tóth Adolf századosnak, az 1. lovasüteg parancsnokának kihallgatása a tápióbicskei ütközetben tanúsított magatartásáról

83

Debrecen 1849. május 11. Polányi István helyőrségi hadbíró jelentése a hadügyminisztérium igazságügyi osztályának

85

Debrecen, 1849. május 11. A hadügyminisztérium igazságügyi osztályának átirata a tüzérségi osztályhoz a Tóth Adolf százados elleni vizsgálat megszünetetéséről

85

Sóvé, 1849. június 25. Jellacic táborszernagy levele Friedrich Hess altábornagynak, a cs. kir. vezérkar parancsnokának (részlet)

85

Kiskér, 1849. augusztus 12. A tápióbicskei ütközetben részt vett alakulatok tisztjeinek bizonyítványa Josef Reznicek őrnagy, a szluini határőr ezred 3. tartalék zászlóalja parancsnoka számára

86

Az ütközet után

Nagykáta, 1849. április 5. Görgei utasításai Mesterházy István ezredesnek Cibakházán és Asbóth Lajos alezredesnek Törökszentmiklóson

91

Nagykáta, 1849. április 5. Görgei utasításai Gáspár András vezérőrnagynak, a VII. hadtest parancsnokának Hatvanban

91

Szentmártonkáta, 1849. április 5. Görgei diszpozíciója április 6-ra

92

Péteri, 1849. április 5. reggel 5 óra Mihic ezredes, dandárparancsnok jelentése a budai katonai kerület parancsnokságának

92

Erdei táborhely, Maglód közelében, 1849. április 5. reggel 1/2 7 órakor Schluga lovassági százados, a 6. könnyűlovas ezred Mendére kikülönített fél századának parancsnoka jelentése az ezred 1. őrnagyi osztálya parancsnokságának

93

Tápiószecső, 1849. április 5. reggel Jellacic táborszernagynak, az I. hadtest parancsnokának jelentése Windisch-Grätzhez

93

Tápiószecső, 1849. április 5. Jellacic utasításai 1.) Hartlich altábornagy 2.) Ottinger vezérőrnagy 3.) Dietrich vezérőrnagy, hadosztályparancsnoknak

94

Buda, 1849. április 5. reggel 1/2 10 óra Wrbna gróf, altábornagy, a II. hadtest és a budai katonai kerület parancsnokának jelentése Windisch-Grätzhez

94

Aszód, 1849. április 5. Windisch-Grätz utasítása Wrbna gróf, altábornagynak, a II. hadtest és a budai katonai kerület parancsnokának

95

Buda, 1849. április 5. Wrbna gróf, altábornagynak, a II. hadtest és a budai katonai kerület parancsnokának jelentése Windisch-Grätzhez

95

Aszód, 1849. április 5. délelőtt 3/3 11 órakor Windisch-Grätz utasítása Jellacic báró, altábornagynak, az I. hadtest parancsnokának

96

Tápiószecső, 1849. április 5. délelőtt fél 12 óra Sternberg ezredes jelentése Jellacic táborszernagyhoz, a cs. kir. I. hadtest parancsnokához

96

Dányon túl, 1849. április 5. Sternberg ezredes jelentése Jellacic táborszernagyhoz, a cs. kir. I. hadtest parancsnokához

96

Fényszaru előtt, 1849. április 5. Philippovic vezérkari őrnagy jelentése Jellacic táborszernagyhoz, a cs. kir. I. hadtest parancsnokához

97

Aszód, 1849. április 5. délután Windisch-Grätz átirata

97

Ludwig Welden táborszernagyhoz, Bécs polgári és katonai kormányzójához

Ladislas Wrbna gróf, altábornagyhoz, a budai katonai kerület parancsnokához

Jászfényszaru, 1849. április 5. délután 5 óra Jellacic táborszernagynak, az I. hadtest parancsnokának jelentése Windisch-Grätzhez Aszódon

98

Jászfényszarui tábor, 1849. április 5. délután 5 óra Jellacic táborszernagynak, az I. hadtest parancsnokának körrendelete hartlieb altábornagy, Dietrich vezérőrnagy és Ottinger vezérőrnagy, hadosztályparancsnokoknak és Sternberg ezredes, dandárparacsnoknak

98

Tápiószecső, 1849. április 5. délután 1/2 6 órakor Damjanich és Klapka jelentése a hadsereg főparancsnokságának

98

Dány, 1849. április 5. este 10 órakor Jellacic utasításai 1.) Hartlieb altábornagy 2.) Dietrich vezérőrnagy 3.) Ottinger vezérőrnagy, hadosztályparancsnoknak 4.) Peter őrnagynak az I. hadtest tüzérparancsnokának

99

Aszód, 1849. április 5. éjjel 12 óra Windisch-Grätz utasítása Jellacic táborszernagynak, az I. hadtest parancsnokának

99

Nagykáta, 1849. április 5. Mednyánszky Cézár báró, törzslelkész körirata a III. hadtest lelkészeihez

100

Szentmátonkáta, 1849. április 6. reggel fél 7 óra Görgei utasítása Asbóth Lajos alezredesnek, Cegléden

100

Tápiószecső, 1849. április 6. Damjanich János tábornok jelentése a hadsereg főparancsnokságának Mericzay János dr. szecsői plébános agyonlövetéséről

100

Buda, 1849. április 6. Wrbna gróf, altábornagynak, a II. hadtest és a budai katonai kerület parancsnokának jelentése Windisch-Grätzhez

101

Gödöllő, 1849. április 6. délután 3/4 1 óra Windiisch-Grätz utasítása Jellacic táborszernagynak, az I. hadtest parancsnokának

101

Nagykáta, 1849. április 6. Danielisz János ezredes, főintendáns nyílt rendelete Cegléd, Nagykőrös és Kecskemét városok elöljáróinak

102

Szolnok, 1849. április 6. Asbóth Lajos alezredes jelentése Kiss Ernő altábornagynak, országos főhadparancsnoknak

103

Pest, 1849. április 7. Windisch-Grätz előterjesztése I. Ferenc József császárnak a tavaszi hadjárat első szakaszának összecsapásaiban kitűntekről

103

Gödöllő, 1849. április 8. Görgei diszpozíciói április 8-ra

104

Cegléd, 1849. június 8. Bobory Károly dr. körlevele a váci egyházmegye lelkészeihez

106

Nagykáta, 1849. június 26. Sztojka főhagynagy, a 6. (Württemberg) huszárezred csapatparancsnoka jelentése a hadügyminisztériumnak

106

Kossuth a Tápió-vidéken

Jászberény 1849. április 5. Kossuth jelentése a Honvédelmi Bizottmányhoz a honvédseregek tápióbicskei győzelméről

107

Nagykáta, 1849. április 5. Kossuth jelentése a Honvédelmi Bizottmányhoz a Csánynak és Duscheknak írt levelekről és a Debrecenbe küldött fegyverkészítőkről

107

Jászberény, 1849. április 5. Kossuth levele feleségéhez a tápióbicskei ütközetről

108

Nagykáta, 1849. április 5. Kossuth választa Csány László március 27-i jelentésére: feltárja előtte Erdély közigazgatási átszervezésére, az amnesztriára, az árulókkal szembeni magatartásra stb. vontkozó nézeteit és válaszol a Csány által feltett kérdésekre

108

Nagykáta, 1849. április 5. Kossuth utasytása Duschek Ferenc pénzügyi államtitkárnak a Csány László március 27-i levelében foglalt pénzügyi vonatkozású kérdésekkel kapcsolatban

111

Szentmártonkáta, 1849. április 6. Kossuth levele a Honvédelmi Bizottmányhoz: tudósítás a harctéri helyzetről, javaslat a vörös sapka kitüntetésként való viselésérée, az élelmezés, ruházás, lőszerkészítés és a katonai kórházak problémái

113

Szentmártonkáta, 1849. április 6. Kossuth levele feleségéhez: kéri, jöjjön utána a főhadiszállásra

115

Szentmártonkáta, 1849. április 6. Kossuth levele Görgeihez Perczel győzelmeiről, a békepárt tevékenységéről, a hadifoglyok ügyében a cs. kir. főparancsnoksághoz intézendő felhívásról

115

Szentmártonkáta, 1849. április 6. Vukovics Sebő teljhatalmú országos biztos utasítása Radits Miklósnak, Heves és Külső-Szolnok vármegye segédkormánybiztosának Egerbe

117

Gödöllő, 1849. április 7. Kossuth értesíti Bakos Ambrust, hogy a korábban rábízott pestmegyei kormánybiztosi munkakört Batta Sámuel vállalta el

117

Gödöllő 1849. április 9. Kossuth nyílt rendelete Batta Sámuel pestmegyei főszolgabírónak, Pest megye törvényhatósági életének újjászervezésére és az árulók elleni eljárásra

117

A hősök jutalma - a magyar oldalon

Tápióbicske, 1849. április 4. Görgei napiparancsa

121

Nagykáta, 1849. április 5. Görgei előterjesztés a hadügyminisztériumhoz

121

Szentmártonkáta, 1849. április 5. Görgei előterjesztése Kossuth Lajosnak az OHB elnökének

122

Debrecen, 1849. április 6. Mészáros Lázár hadügyminiszter átirata Kossuth Lajosnak, az Országos Honvédelmi Bizottmány elnökének

122

Debrecen, 1849. április 6. Földváry Károly alezredesi kinevezési oklevele

122

Debrecen, 1849. április 7. Mészáros Lázár hadügyminiszter utasítása a magyar hadsereg ideiglenes főparancsnokságának

123

Debrecen, 1849. április 7. Mészáros Lázár hadügyminiszter utasytásai Görgeihez Jászberényben

123

Debrecen, 1849. április 7. Leiningen-Westerburg Károly és Kiss Pál ezredesi kinevezése

123

Gödöllő, 1849. április 8. Görgei napiparancsa

124

Debrecen, 1849. április 8. Mészáros Lázár hadügyminiszter a.) utasítása a hadsereg ideiglenes főparancsnokságának b.) rendelete a vörös sapkák kitüntető jelként való viseléséről

125

Debrecen, 1849. április 8. 1.) Mészáros Lázár hadügyminiszter tudósítása Görgeihez 2.) Kiss Pál, Leiningen-Westerburg Károly ezredesek, Czillich Ede és Földváry Károly alezredesek kitüntetési oklevele

126

Debrecen, 1849. április 8. Mészáros Lázár hadügyminiszter

127

tudósítása Kossuth Lajoshoz, az Országos Honvédelmi Bizottmány elnökéhez

rendelete a nagyváradi ruhabizottmányhoz

Beniczky Lajos őrnagyhoz

a nagyszebeni

a kolozsvári

a miskolci

az egri

a gyöngyösi

a kassai

a sátoraljaújhegyi

az ungvári

a szatmárnémeti

a nagykárolyi

a nagybányai

a szegedi térparancsnoksághoz

a debreceni ruharaktárhoz a vörös sapkák készítéséről

Vác, 1849. április 10. Klapka György vezérőrnagy, az I. hadtest parancsnoka kitüntetési előterjesztése a hadsereg főparancsnokságához Gödöllőn

129

Debrecen, 1849. április 10. Mészáros Lázár hadügyminiszter átirata az OHB-hoz

129

Debrecen, 1849. április 11. Az OHB tudósítása Mészáros Lázár hadügyminiszterhez

129

Debrecen, 1849. április 13. Mészáros Lázár hadügyminiszter tudósítása Görgeihez

130

Debrecen, 1849. május 15. A hadügyminisztérium értesítése a tavaszi hadjáratban kitűntek kitüntetéseiről

130

Budai tábor, 1849. május 16. Simoncsics József főszázados, a 13. (Hunyadi) huszárezred 3. osztályparancsnoka kitüntetési előterjesztése (részlet)

131

udvard, 1849. június 2. Sebő Alajos alezredes. ideiglenes ezredparancsnok jelentése az I. hadtest parancsnokságához

131

Szeged, 1849. július 18. Gedeon László őrnagy előterjesztése a hadügyminisztériumhoz

131

A hősök jutalma - a cs. kir. oldalon

Pest előtti tábor, 1849. április 9. Josef Reznicek őrnagy, a szluini határőr ezred 3. tartalék zászlóalja parancsnokának jelentése

133

a hadsereg főparancsnokságához

az I. hadtest parancsnokságához

Pest előtti tábor, 1849. április 9. A szluini hatátőr ezred 3. tartalék zászlóaljának kimutatása a tápióbicskei ütközetben kitűntekről

134

Pest, 1849. április 17. Jellacic táborszernagy 1.) előterjesztése Ludwig Welden táborszernagy, fővezérnek a tavaszi hadjáratban kitűntek kitüntetéseiről b.) utasítása a Hartlieb-hadosztály parancsnokságának

135

Pest előtti tábor - Pest, 1849. április 20-21. Sekullic százados, az otocsáci határőrezred I. zászlóalja parancsnok és Daniel Rastic vezérőrnagy, dandárparancsnok Paul Jurkovic hadnagynak a katonai Mária Terézia rend káptalanjához intézett kérvényéhez mellékelt kísérőirata az I. hadtest parancsnokságához

139

Pest, 1849. április 20. Adam Wranesevic, az otocsáci határőrezred 2. zászlóalj hadnagya jelentése a cs. kir. I. hadtest parancsnokságához

140

Eszék, 1849. május 7. Jellacic táborszernagy előterjesztése a cs. kir. hadügyminisztériumnak a tápióbicskei ütközetben kitűntek Mária Terézia renddel történő kitüntetéséről

140

Bukovác, 1849. július 26. Daniel Rastic vezérőrnagy a.) levele b.) kötelezvénye c.) átvételi elismervénye a katonai Mária Terézia rend káptalanjához

141

Légrádi tábor, 1849. augusztus 18. Paul Jurkovic, az otocsáci határőrezred I. zászlóalj hadnagyának 1.) jelentése a katonai Mária Terézia rend káptalanjához 2.) átvételi elismerénye 3.) kötelezvénye

141

Bécs, 1849. október 26. Franz Dembner cs. kir. hadügyminisztériumi ügynök átvételi elismervénye

142

Petrinja, 1849. november 1. Josef Reznicek 2. báni határőr ezredi alezredes előterjesztése a katonai Mária Terézia rend káptalanjához

143

Bécs, 1854. január 27. A hadsereg főparancsnokságának átirata a katonai Mária Terézia rend káptalanjához az elhunyt Daniel Rastic altábornagy kitüntetéséről

143

Bécs, 1854. február 28. A katonai Mária Terézia rend káptalanjának átirata a hadereg főparancsnokságához az elhunyt Daniel Rastic altábornagy kitüntetéséről

143

Zágráb, 1855. június 8. Denkstein vezérőrnagy, a horvát-szlavón tartományi katonai bíróság vezetője a katonai Mária Terézia rend kancelláriájához intézett átirata az elhunyt Danuel Rastic altábornagy nyugdíjáról

144

Bécs, 1855. július 10. A katonai Mária Terézia rend káptalanjának átirata a horvát-szlavón tartományi katonai bírósághoz Zágrábban az elhunyt Daniel Rastic altábornagy nyugdíjáról

144

Bécs, 1855. október 26. A katonai Mária Terézia rend káptalanjának átirata a horvát-szlavón tartományi katonai bírósághoz Zágrábban az elhunyt Daniel Rastic altábornagy kintüntetéséről

144

Zengg, 1880. január 14. Sterner százados, zenggi térparancsnok kísérőirata a katonai Mária Terézia rend káptalanjához Paul Jurkovic báró, nyugalmazott cs. kir. százados érdemrendjéről és özvegyének nyugdíjáról

145

Bécs, 1880. január 19. A katonai Mária Terézia rend káptalanjának 1.) leirata a zenggi cs. kir. térparancsnoksághoz

2.) utasítása a rend pénztárához Paul Jurkovic báró, nyugalmazott cs. kir. százados özvegyének nyugdíjáról

145

A sebesültek sorsa és a nagykátai tábori kórház

Szentmártonkáta, 1849. április 5. Kossuth utasítása Nagy Józsefnek, tábori orvosi szolgálatra való bevonulásról

147

Szentmártonkáta, 1849. április 6. Kossuth utasítása Posta István kecskeméti főorvosnak, Geszler Mihály tápiószelei és Liebner tápióbicskei sebésznek, tábori orvosi szolgálatra való bevonulásról

147

Nagykáta, 1849. április 6. Matavovszky Nándor törzsorvos átirata Repetzky Ferenc hevesi kormánybiztoshoz Gyöngyösön

147

Nagykáta, 1849. április 8. reggel 6 órakor Nagy József, Pest megyei rendező orvos jelentése Kossuth Lajosnak, az Országos Honvédelmi Bizottmány elnökének

148

Gödöllő, 1849. április 8. este 6 órakor Kossuth Lajos, az Országos Honvédelmi Bizottmány elnöke utasítása Nagy József, Pest megyei rendező orvosnak

148

Gödöllő tábor, 1849. április 9. Matavovszky Nándor főhadparancsnoksági törzsorvos jelentése Flór Ferencnek, a hadügyminisztérium egészségügyi osztályfőnökének

148

Nagykáta, 1849. április 16. Nagy József kórházi rendező orvos jelentése Kossuth Lajoshoz, az OHB elnökéhez

149

Nagykáta, 1849. május 21. Papp Károly főhagynagy, a nagykátai kórház parancsnoka közleménye a kórházhoz érkezett adományokról

150

Jászberény, 1849. május 26. Hegedűs Zsigmond, a Jászkun-kerület helyettes főkapitánya jelentése Flór Ferenc törzsorvosnak, a hadügyminisztérium egészségügyi osztálya vezetőjének a jászfényszarui kórházról

151

Nagykáta, 1849. május 31. Nagy József kórházi rendező orvos kérvénye Kossuth Lajos kormányzóelnökhöz

152

Nagykáta, 1849. június 5. Papp Károly főhadnagy, a nagykátai kórház parancsnoka jelentése a hadügyminisztérium egészségügyi osztályának a nagykátai kórház állapotáról

153

Budapest, 1849. június 14. Görgei Artúr hadügyminiszter válasza Nagy Józsefnek, a nagykátai kórház ideiglenes főorvosának május 31-i kérvényére

153

Nagykáta, 1849. június 15. Nagy József kórházi rendező orvos jelentése a nagykátai kórház állapotáról

153

Budapest, 1849. június 16. Flór Ferenc törzsorvos, a hadügyminisztérium egészségügyi osztályfőnöke utasítása a nagykátai kórház parancsnokságának

154

Budapest, 1849. június 29. A hadügyminisztérium egészségügyi osztálya

utasítása

tiszti rendelvénye Nagy József százados, főorvosnak

rendelete a nagykátai kórház parancsnokságának

Légman hadnagy, alorvosnak

Nagykáta, 1849. július 7. Nagykáta város elöljáróinak előterjesztése Szeles Lajoshoz, Pest megye másodalispánjához

155

Vadkert, 1849. július 13. Szeles Lajos, Pest megyei másodalispánja előterjesztése hadügyminisztériumhoz

156

Halottak, sebesültek, foglyok egyéni sorsok

Szárd, 1849. április 14. Nyeregjártó János őrnagy, a 19. honvédzászlóalj parancsnoka jelentése a hadügyminisztérium katonai osztályának

157

Révkomárom, 1849. április 30. Zákó István alezredes, a 34. honvédzászlóalj parancsnoka bizonyítványa Bregovics Erzsébet, Csákos Mihály honvédszázados özvegye számára

157

Debrecen, 1849. május 1. Szabó Sándor, a 6. honvédzászlóalj századosa kérvénye Mészáros Lázár ideiglenes hadügyminiszterhez

158

Debrecen, 1849. május 5. A hadügyminisztérium gazdászati osztályának utasítása

a helybeli hadipénztárnak

a 6. honvédzászlóalj parancsnokságának

158

Debrecen, 1849. május 21. Kálmán János, az 52. honvédzászlóalj 5 századának hadnagya kérvénye Répásy Mihály vezérőrnagyhoz, a hadügyminisztérium ideiglenes vezetőjéhez

158

Debrecen, 1849. május 21. A hadügyminisztérium igazságügyi osztályának utasítása az 52. honvédzászlóalj parancsnokságához

159

Miskolc, 1849. május 28. Tőrös János 9. honvédzászlóalji őrmester kérvénye a hadügyminisztériumhoz

159

Pest, 1849. június 5. Bregovics Erzsébet, Csákos Mihály honvédszázados özvegyének folyamodványa Görgei Artúr hadügyminiszterhez

160

Miskolc, 1849. június 8. Balka Arnold őrnagy, a 96. honvédzászlóalj parancsnoka jelentése a hadügyminisztériumhoz

160

Debrecen, 1849. június 11. A hadügyminisztérium gazdászati osztályának átirata Veszprém megye közönségéhez

161

Budapest, 1849. június. Záborszky Alajos álladalmi tanácsos átirata a hadügyminisztériumhoz a hadifogságból megszökött Antunovics Lajos tizedes beosztásáról

161

Veszprém, 1849. június 21. Veszrém megye állandó bizottmányának jelentése a hadügyminisztériumhoz

161

Budapest, 1849. június 24. A hadügyminisztérium utasítása a Pest városi térparancsnokságnak

162

Budapest, 1849. június 29. Szabó Imre hadügyminisztériumi államtitkár átirata a pénzügyminisztériumnak a Tápióbicskénél elesett Csákós Mihály százados özvegyének nyugdíjáról

162

Szeged, 1849. július 18. Tőrös János, a 9. honvédzászlóalj 1. százada őrmesterének kérvénye a hadügyminisztériumhoz

162

Szeged, 1849. július 21. A pénzügyminisztérium pénztári osztályának utasítása

163

a veszprémi sóhivatalnok

a főpénztárnak

átirata a hadügyminisztériumhoz

Perczel Mór vezérőrnagy és a közép-tiszai hadsereg a Tápió-vidéken

Abony, 1849. július 17. Perczel Mór vezérőrnagy, a tiszai hadsereg főparancsnoka intézkedése

165

Szentmártonkáta, 1849. július 17. Száraz Ferenc jegyző jelentése Perczel Mór vezérőrnagyhoz

165

Abony, 1849. július 17. délután 5 órakor Perczel Mór vezérőrnagy jelentése Kossuth Lajos kormányzóelnökhöz Szegeden

166

Nagykáta, 1849. július 18. Mészáros Lázár fővezér utasítása Perczel Mór vezérőrnagynak, a tiszai hadsereg parancsnokának

168

Nagykáta, 1849. július 19. Mészáros Lázár fővezér utasítása Vetter Antal altábornagynak, a déli hadsereg parancsnokának

169

Nagykáta, 1849. július 19. Perczel Mór vezérőrnagy utasítása Kazinczy Lajos ezredesnek, a máramarosi hadtest parancsnokának

169

Nagykáta, 1849. július 19. Perczel Mór vezérőrnagy utasítása Lenkey KÁroly ezredes, hadosztályparancsnoknak Újszászon

170

Tóalmás, 1849. július 19. Tóalmás község elöljáróinak tudósítása Perczel Mór vezérőrnagyhoz

170

Tápiószele, 1849. július 21. Perczel Mór vezérőrnagy hadijelentése a turai ütközetről

171

Abony, 1849. július 21. Mészáros Lázár fővezér jelentése a hadügyminisztériumnak a turai ütközetről

173

Szeged, 1849. július 21. Aulich Lajos hadügyminiszter utasítása Mészáros Lázár altábornagy, fővezérhez Nagykátán

176

Függelék

Váczi püspöki Megyének Nagy-Kátai Alesperesi kerületében, és Pest vármegyében kebelezett Nagy-Kátai megyéspapi római katholika Szentegyháznak 1849-ik évi holtak anyakönyve

177

Tekintetes Pest Vármegye Pest járásában, az alább nevezett Községek részéről a forradalmi táborban katonai szolgálatot tett, s a jelenleg honn tartózkodó egyéneknek öszveírások

180

Az ütközetben résztvevő és érintett magyar és cs. kir. magasabb parancsnokok

Görgei Artúr

195

Klapka György

198

Damjanich János

199

Aulich Lajos

200

Kiss Ernő

201

Máriássy János

201

Kazinczy Lajos

202

Dessewffy Arisztid

202

Józef Wysocki

204

Nagysándor József

204

Knezic Károly

206

Leiningen-Westerburg Károly

206

Kiss Pál

208

Czillich Ede

208

Kökényesi (Gärtner) Szaniszló

209

Bátori-Sulcz Bódog

209

Bobich János

210

Dipold Antal

211

Zákó István

211

Sebő Alajos

212

Földváry Károly

213

Alfred Cancidus Ferdinand zu

Windisch-Grätz herceg

214

Josip Jellacic báró

216

Daniel Rastic

217

Leopold Sternberg gróf

218

Naplók, emlékiratok a tápióbicskei ütközekről

Zámbory Emil, a 3. (Ferdinand d'Este) huszárezred őrnagyának naplójegyzete

219

László Károly, az 1. hatfontos gyalogüteg honvédtüzérének naplójából

220

Jászay Pál történetíró naplójából

220

Mátray Gábor, a Nemzeti Múzeium könyvtárőre naplójából

221

Bártfay László, a Károlyi-grófok titkára naplójából

222

Pauler Tivadat naplójából

222

Töredék egy vörössapkás naplójából

223

Leiningen-Westerburg Károly honvéd vezérőrnagy visszaemlékezése

224

A tápióbicskei Historia Domus az ütközetről

228

Józef Wysocki vezérőrnagy visszaemlékezése

229

Vukovics Sebő kormánybiztos visszaemlékezései

230

Teofil Lapinski honvéd tüzérszázados visszaemlékezése

233

Klagenfurt, 1850. június 12. Görgey István feljegyzései

234

Prágay János honvéd alezredes visszaemlékezése

234

Johann Nobili vezérőrnagy, Windisch-Grätz vezérkari főnöke leírása a tápióbicskei ütközetről

236

Dátum és hely nélkül (1849-1851 között) A feldunai hadsereg utólagos hadműveleti naplójának töredéke

237

Hely és dátum nélkül (Arad, 1849-1851 között) Ismeretlen honvédtiszt leírása a tavaszi hadjárat első szakaszáról (részlet)

241

Ismeretlen honvédtiszt visszaemlékezése

243

Hely és dátum nélkül (Arad, 1849-1854 között) Gaál Miklós vezérőrnagy leírása a tavaszi hadjárat első szakaszáról (részlet)

246

Klapka György vezérőrnagy visszaemlékezései

247

Szalkay Gergely, a 6. honvédzászlóalj őrnagya emlékirata

250

Georges Pimodan cs. kir. százados visszaemlékezése

252

Kütahia, 1851 - Jersey-sziget, 1852-1853 Mészáros Lázár altábornagy emlékirataiból

255

Jerzy Bulharyn ezredes leírása

256

Görgei Artúr fővezér visszaemlékezése

258

Fiala János honvéd alezredes visszaemlékezése

262

Hely és dátum nélkül, 1852 után Reviczky József, a 42. honvédzászlóalj századosa visszaemlékezése 1848-49. évi élményeiről (részlet)

263

Asbóth Lajos honvéd ezredes visszaemlékezései

265

Karsa Ferenc, az 52. honvédzászlóalj hadnagya visszaemlékezése

268

Joseph Neustaedter vezérőrnagy, Jellacic egyik dandárparancsnokának visszaemlékezései

273

Elekes István, a 3. honvédzászlóalj századosa visszaemlékezése

275

Baltazár Lajos 3. honvédzászlóalji főhagynagy visszaemlékezése

275

Zygmunt Milkowski, a lengyel légió hadnagya visszaemlékezése

276

Horváth Mihály: Magyarország függetlenségi harcának története 1848 és 1849-ben

276

Illésy György tüzér visszaemlékezése

278

Hely és dátum nélkül (Abony, 1868-1871 között) Antos János volt honvéd alezredes levele Egervári Potemkin Ödönhöz Bátori Sulcz Bódogról (részlet)

279

Bátori Sulcz Bódog honvéd ezredes visszaemlékezései

280

A 3. (Szász király) vértesezred ezrdtörténetei a tápióbicskei ütközetről

281

A 60. (Wasa) gyalogezred története a tápióbicskei ütközetről

284

Margita, 1877. szeptember 5. Pálffy Károly, a 13. (Hunyadi) huszárezred századosa levele Dudás Ödönhöz 1848-49. évi élményeiről (részlet)

285

A 3. (Frenc József csázsár) dragonyosezred története a tápióbicskei ütközetről

285

A 7. (Hardegg) vértesezred története a tápióbicskei ütközetről

287

Molnár György tüzérhadnagy visszaemlékezése

288

Besztercebánya, 1990. november 3. Beyer Henrik, az 1. tizenkétfontos üteg főhadnagyának visszaemlékezése Barla Károly, honvéd tüzérszázadosról

290

Butykay József, az 1. tizenkétfontos honvédüteg tüzérének visszaemlékezése

292

Hely és dátum nélkül Szabó Samu, a 47. honvédzászlóalj századosa visszaemlékezése 1848-49. évi élményeiről (részlet)

294

Somlyai István, a 3. honvédzászlóalj tisztjének századosának visszaemlékezése

295

Görgey István honvéd százados visszaemlékezése

296

Éder József, a 47. honvédzászlóalj katonája visszaemlékezése

301

Szolnok; 1895. március 6. Kléger József, a 14. (lehel) huszárezred századosa visszaemlékezése

302

Utasi József visszaemlékezése

304

Nyíregyháza, 1895. márc. 27. Hoffman Adolf, a 19. honvédzászlóalj hadnagya visszaemlékezése

305

Garzó Imre, a 2. tizenkétfontos üteg hadnagyának visszaemlékezése

306

Lengyel Sándor, a 65. honvédzászlóalj hadnagya visszaemlékezése

307

Hegyesi Márton a 3. honvédzászlóalj tápióbicskei szerepéről

308

Máriássy János honvéd ezredes, az I. hadtest hadosztályparancsnoka visszaemlékezése

314

Hoffmann Arnold leírása a 9. honvédzászlóalj tápióbicskei szerepéről

316

Matolai Etele honvédszázados visszaemlékezése

317

Báró Riedesel és Sebő alezredes párbaja egykorú képben

319

Tragos Ignás: Vác története 1848-49-ben

320

Elbeszélések, regényrészletek a tápióbicskei ütközetről

Jókai Mór: Párbaj a csatatéren

325

Jókai Mór: 1848-iki emlékek

326

Abonyi Lajos: A honvéd-gyermek

328

Teodor Tomasz Jez (Zygmunt Milkowski): Fent és lent

333

Farkas Emőd: Damjanich fiai

342

Farkas Emőd: Diákhősök 48-ban

345

Rákosi Viktor: Fehér toll és piros sipka

350

Gyurátz Ferenc: A hűség diadala

353

Móra Ferenc: A furulya

353

Vitányi János: Híven a halálig

355

Kovai Lőrinc: Fáklyatánc

356

Ordas Iván: Damjanich tábornok

359

Versek a tápióbicskei ütközetről és a Tápió-vidékről

Ponyvatöredék az 1849-es tavaszi hadjáratról

363

Sárosi Gyula: Ponyvára került Arany trombita

363

Gyulai Pál: Hadnagy uram

365

Zalár József: "Előre!"

365

Dolinay Gyula: A szabadságharc aranykönyve

366

Jámbor Lajos: 1848-49. A legszentebb magyar szabadságharc története (részlet)

367

Lévay Mihály: Dal a honvédekről

367

Gajdács Pál: A moóri huszárkapitány és az elfelejtett hősök

368

Tóth Kálmán: Pálinkás kun őrnagy

370

Emlékhelyek hagyományőrzés

375

 

Adatok
szerző
Hermann Róbert, Kucza Péter
cím
1848-1849 - Szabadságharc a Tápióvidéken
alcím
A tápióbicskei ütközet
kiadó
KÁTA 95 Betéti Társaság
kiadási év
2002
oldalszám
404
kötés
kemény kötés
sorozatcím
Színes és fekete-fehér fotókkal, reprodukciókkal illusztrálva.
Cikkszám
130134
Vélemények
Legyen Ön az első, aki véleményt ír!