Huszár Tibor - Kádár János 1-2.

Nincs raktáron
Huszár Tibor - Kádár János 1-2.
Huszár Tibor - Kádár János 1-2.
Huszár Tibor - Kádár János 1-2.
Huszár Tibor - Kádár János 1-2.
állapot
antikvár könyv, szép állapotú
ISBN
963-09-4444-8
1 600 Ft
A vásárlás után járó pontok: 16 Ft
Adatok
szerző
Huszár Tibor
cím
Kádár János 1-2.
alcím
Politikai életrajza 1912-1956/1957. november-1989. június
kiadó
Szabad Tér Kiadó-Kossuth Kiadó
kiadási év
2003
oldalszám
789
kötés
kemény kötés
kiegészítő információk
Fekete-fehér fotókkal illusztrálva.
Cikkszám
373440
Vélemények
Legyen Ön az első, aki véleményt ír!
Tartalom

Tartalom

I. kötet
Előszó 5
Gyermekkor
Czermanik Borbála és az "ismeretlen" apai ág (Fiume, 1912) 7
Pusztaszemes: A Krezinger család 9
Kapoly: A Bálint család 12
A Cukor utcai elemi 17
Az anya 19
Kamaszévek - a Wesselényi utcai polgári 22
Inasévek 24
A hazai munkásmozgalom, annak égi mása és föld(alatt)i valósága
A kommunista ifjúmunkás mozgalomban 28
Az első lebukás 28
A második lebukás - a megbélyegzett és a megbélyegzők 33
Magára hagyottan. Első találkozás "a nagy tanítómesterrel" 36
A Konintern-kongresszus vélt és valós üzenete 40
Népfrontpolitika 40
A terézvárosi szociáldemokrata pártszervezetben 43
A KMP vezetésében (1942-1943) 49
A Titkárság tagja 49
Lefejezett, sereg nélküli vezetés élén 51
A békepárt ügye. A "likvidátor" szerep előtörténete (1943-1944) 55
Eltérő megítélések, rejtett törésvonalak 57
Kísérlet a Jugoszláv Kommunista Párttal való kapcsolat kiépítsére. A "palló" legenda születése 63
Szabályozott rendszerváltás, kisiklatott forradalom (1945-1948)
Újrakezdés, kitérővel. Változatok "az első napok" történéseire 70
"Egyenesen arról van szó, hogy barát vagy ellenség legyen a magyar nép" 71
A két "központ" fikciója. Átmeneti bizalomvesztés 72
Kádár János és ludovikás katonatisztek találkozása az ostrom után a pártházban 76
A pártbeli hazai vetélytársak 77
A főkapitány-helyettes 80
Jogos megtorlás vagy törvényesített bosszúvágy 84
Az első törvénysértő perek 85
Skolnik József ügye 85
Újra előrerangsorolva 89
A Rákosi Mátyás vezette politikai bizottságban, titkárságban 93
A káderosztály s a szakszervezeti munka felelőse 97
Az 1945 őszi választások s annak előzményei (Kádár János "különvéleménye") 102
Fővárosi titkár, főtitkárhelyettes, a nagybudapesti területi bizottság első embere 108
A magánélet szikes övezetei 112
A népi demokratikus átmenet folyamatossága: praktikák, technikák 115
A szociáldemokrácia ellehetetlenítése, a "munkásegység" a hétköznapokban 118
Ki a nacionalista? Rajk és Kádár János Moszkvában 123
A folyamatos fordulat záróakkordja - Kelet-Európa kominformizálása (1948-1949)
A hiányzó "harci szellem" és "vadászszenvedély" 126
Miniszteri szerepben 128
Kelet-európai műperek 136
Sztálin és instruktorai 137
Kádár János Rajk-perei 141
A gyanú "szétterül" 153
A Szakasits-ügy szálai 158
A vádlott és a fogoly (1951-1954)
Előjáték 163
Zöld Sándor ügye 168
"Úgy jártunk, mint a megcsalt férj, mindenütt megtaláljuk a nyomokat" 171
A "magyarkodó csoport" perének átprogramozása. Új perek, megtorló akciók 187
"Második Rajk-ügyet csinálni belőle nem lehet." Kádár János és társai perei 189
A "tárgyalás"(ok) 192
A börtön 195
A (fél)becsület helyreállítása 199
A rehabilitáció medrei és partjai 199
A folyamat felgyorsul 202
A perújrafelvételi tárgyalás 214
Újrakezdés (1954-1956)
"Hogy van Rákosi elvtárs?" Hazatérés 221
A pókerjátszma és tétje 224
Változás Rákosi Mátyás (a PB) és Kádár János viszonyában 230
Kádár János a mindennapokban. Család, barátok, rokonszenvezők 234
A megkérdőjelezett vonal (1956. március-július)
Vita az MDP-ben az SZKP XX. Kongresszusáról 241
"Vissza Kádárt a vezetésbe" 248
A rezidens és a Politikai Bizottságon belüli pozícióharcok (Az MDP PB vezetői Andropov nagykövetnél) 249
Kérték vagy kezdeményezték? Az SZKP Elnökségének állásfoglalása Révai József és Kádár János PB-taggá választása tárgyában 251
Pártellenzék 256
Megcsömörlött pártfunkcionáriusok, pártértelmiségiek 256
Nyitni vagy elfojtani? A választás lehetősége és lehetetlensége 261
Szuszlov Magyarországon 261
A tehetetlenség hetei 265
A júliusi plénum
Mikojan Rákosi lemondását javasolja 269
Mikojan találkozása Kádár Jánossal 270
Vereséggel felérő győzelem 273
"...a törvénysértéseket illetően alany és tárgy is voltam egyszerre" 277
A szakadék felé (1956. július-október)
A Janus-arcú politika fogságában 281
Áttörési kísérlet 287
Első találkozása Juris Andropovval 290
Távol Budapesttől 292
Kádár János a forradalomban (1956. október 23.-november 4.)
A nyitány. "Ellenforradalmi felkelés Budapesten" 298
Első titkárként több tűz között 300
Ülésezik az SZKP elnöksége (október 28-30.) 310
Stabilizáció helyett gátszakadás 316
Közreműködés a többpártrendszer bevezetésében 318
"Pártfeloszlatás" másodszor 321
"Óráról órára éltünk, halálfáradtan, elcsigázva..." 327
Kádár János "eltűnése" 329
A november l-jei rádióbeszéd 329
Moszkva, Kreml, november 2. 335
Moszkva, Kreml, november 3. 339
II. kötet
Restauráció, megtorlás, normalizáció
Szembesülés a realitásokkal. A birodalom opciói 5
A "független" kormány és az újra toborzott párt első hónapja. Két kormányfő, két pártvezetés 5
A Moszkva által "kézi vezérelt" hatalom 7
"Kádár elvtárs gyorsan tájékozódott". Az emisszionáriusok 8
Csapdahelyzet. Nagy Imre és csoportja elrablása 10
"Sajnos én a vitában elragadtattam magam." Tito pulai beszéde és a Népszabadság-sztrájk 14
Mítosz és realitás. Az 1956. decemberi plénum 20
Viták a forradalom jellegéről. Dokumentumváltozatok 20
Miért és kinek felesleges az ellenforradalom szakaszolása? Konzultáció Leányfalun 20
"A magam részéről nem bánom, akármeddig vitatkozunk." Kádár megnyilatkozásainak és helyzetének ellentmondásossága 22
A birodalmi felügyelet változó formái. Az "ötök" budapesti értekezlete (1957. január 1-3.) 25
A szigor "eleganciája": halálos ítélet igen, kivégzés nem. A KKP küldöttsége Magyarországon (1957. január 16-17.) 27
Kállai Gyula bukaresti útja 29
Az új kánon szentesítése. Az 1957. februári plénum 30
"Erősíteni kell a Nagy-csoportot leleplező munkát." Borisz Ponomarjov jelentése (Bukarest, 1957. március 12. 34
Megerősítés - milyen áron? Magyar-szovjet kormány- és pártközi tárgyalások és azok utóhatással 1957. március 20-28. 37
"...most már aztán elég, Klement Jefremovics" 37
Zsarolási technikák. Katonai és gazdasági tárgyalások 41
Magyar-szovjet pártközi tárgyalások 42
"Szigorúan fogunk ítélkezni, de csak a tények alapján" 44
A normalizáció esélye és esélytelensége. Az erőszak eszkalációja (1957-1962) 46
A nómenklatúra újraépítése és rostája 52
Rendteremtés a fegyveres testületekben 54
"Bűn bűnt követ" - Kádár János Nagy Imre-pere 58
A műper tervezői és megtervezése 58
A Kádár-szál 59
"Ne legyen olyan lelkes Révai elvtárs a Hatóság ügyében" 61
Ki előlegezte meg a halálos ítéletet? 63
A titok misztériuma és funkciója 66
"Mi inkább az elnapolás mellett vagyunk, minthogy enyhébb ítéletet hozzunk" 69
Mi szította fel Kádár János haragját? Szilágyi József különtárgyalása 71
Közjáték: Hruscsov Magyarországon. 1958. április 73
"Szocialista bíróság előtt állok, kérem szigorú ítéletét" 74
"Politikailag ezzel az üggyel kapcsolatban az a véleményünk, hogy támadnunk kell" 77
A represszió "kényszerpályái" és kérdőjelei 79
Az SZKP XXII. kongresszusa. Kihívások és válaszok 80
Leleplezés. Hruscsov előadói beszéde 81
"Meg kell állapítanunk, hány embert öltek meg" 82
"Ha dogmatikusan gondolkozunk, nem tudjuk megítélni az osztályharcot" (Kádár János a Belügyminisztérium PB 1961. december 22-i kibővített ülésén) 86
Új szereplő a színen. Viták a rehabilitáltak köréről, a megítélés szempontjairól 90
Kitérő: az államvédelem (előzetes) átszervezése. Hazai és Hollós menesztése 94
A megkérdőjelezett bizottsági jelentés. Tömpe András levele 96
Össztűz a "baloldalra". Kiss Károly menesztése 97
A konszolidációs politika alapvetése. Egy "funkció" nélküli kongresszus 102
Kitérő: A Marosán-ügy 104
A feszültség nem oldódik: Kádár János külső és belső körei 112
A mezőgazdaság kollektivizálása 128
"A nemzetközi mozgalom is arra kíváncsi, hogy mi megtartsuk a vonalat" (Az MSZMP VII. kongresszusa) 128
"...mindnyájan meg fogunk fiatalodni, másképp járunk, ha ez az istenverte tsz-dolog nem lesz" 130
Kitérő: A "Döge-ügy" és elfüggönyzött hátterei 134
Válságjelenségek a termelőszövetkezetekben. Válaszlehetőségek és viták 135
Befejezni, befejezetlenül 138
Jegyzetek 140
A csúcson (1963-1972)
Közkegyelem. A megbékélés új és régi uralmi technikái 177
A kormányelnök. A tanulási folyamat stációi 181
"És volt olyan hír is, ami meglepett bennünket, és nem tudtunk örömmel fogadni" 185
Hruscsov-Brezsnyev váltás a színfalak mögött és előtt 185
Kitérő: Puccs vagy "alkotmányos" vezetőváltás a Kremlben? (Miről tudhatott s miről nem Kádár János?) 186
Egy kínos vita fejleményei. Kádár és Brezsnyev konfliktusa 188
Megkerülhetetlen kihívás: a hruscsovi kül- és belpolitika felülvizsgálata a Szovjetunióban 193
A személyi és szervezeti változtatások bizonyítható és feltételezett indokai (A PB nem hivatalos összejövetelei) 196
Reform - 1966-1968 199
Szellemi, ideológiai előkészítés 200
A vita és döntés (kiigazítás) fázisai 201
"Mi lesz, ha egy kerék előre gördült, a másik három meg lassabban halad?" 202
"Végső soron mindenkinek az igaza testesül meg a reformkoncepcióban" 204
A gazdasági reform és a termelőszövetkezetek 205
A külső, belső biztosítékokról, a fékekről 207
Rokonszenvező közvetítő vagy a megszállók cinkosa (Csehszlovákia 1968) 210
Dubcek patrónust keres (1968. január-március) 210
Az álláspontok elkülönülése és radikalizálódása. A kiútkeresés hiábavalósága (1968. március-június) 211
Csapdahelyzetben (1968. július) 213
A színvallás kényszere. A döntés és következményei (1968. augusztus) 217
És a csapdahelyzet? 218
Jegyzetek 223
A megtorpanás, a hátrálás évei. A megkérdőzelejett kádárizáció (1972-1982)
Őrségváltás 233
Előzmények 233
Keletről hideg szelek fújnak 233
"Van egy olyan óhaj, hogy mikor csinálunk már rendet" 234
S a háttérben Andropov, a "jó barát" 236
"Brezsnyev elvtárs azt üzente". A zavidovói találkozó (1972. február 11-14.) 238
Közjáték: Kádár János 60 éves 243
Az ellenreform csatát nyer. (Az MSZMP KB november 21-i ülése és ami utána következik) 246
Az "irgalmas" és ütemezett autodafé 250
Kitérő 256
Adalék a rendszer folklórjához: "Az Öreg" 256
"A főnök nagyon szerette a zsíros kenyeret is" A puritanizmus valósága és mítosza 258
Kádár János ritkuló körei 264
Jegyzetek 267
Örvényben
A hosszú nyolcvanas évek 275
"Köszönöm, jól vagyok" 276
Kitörési pontok keresése 280
"Itt vesződünk ilyen ellenzék, meg mit tudom én micsodákkal" 283
"Reform pedig nem lesz..." 288
"...minket a hullám vitt előre, és ennek a hiányát érezzük" 293
"Mi ez, politikai naivitás, vagy annál rosszab?" 295
Gorbacsov arcai 297
A Tiszatáj-ügy 298
"Véleményem szerint megtaláltuk a megfelelő formát a felső vezetés átalakítását illetően" 303
"...mert bibliai értelemben bűnbak vagyok" 308
Jegyzetek 321
Utószó 333
Jegyzetek 338
Annotált névmutató 341
Rövidítések jegyzéke 354
Bibliográfia 357
Kutatott levéltárak, irattárak jegyzéke 363
A szerző által készített - forrásként felhasznált - interjúk, háttérbeszélgetések jegyzéke 365
Névmutató 367