Jan Zieleniewski - Szervezés és vezetés

Raktáron
Raktárkészlet:
1 db
Jan Zieleniewski - Szervezés és vezetés
állapot
antikvár könyv, jó állapotú
800 Ft
A vásárlás után járó pontok: 8 Ft
Részletek

J. Zieleniewski - a Lengyel TudományosAkadémia Praxeológiai Intézetének igazgatója - Magyarországon már ismert szerző az 1966-ban megjelent Bevezetés a szervezés elméletébe c. műve alapján.
E könyv kapcsolódik az említett műhöz, azonban annál sokkal átfogóbb jellegű, az egész szervezés- és vezetéselmélet ismertetésére, rendszerezésére és gyakorlati alkalmazására törekszik.
A szerző meghatározza a szervezés- és vezetéselmélet tárgtyát, áttekinti az elmélet fejlődését a kapitalista és a szocialista országokban tisztázza a szervezési alapfogalmakat. A többi között kitér az ember és az intézmény kapcsolatára, a szervezeti struktúra, a kötelesség-felelősség-döntési jogkörök, valamint a centralizáció és decentralizáció, az anyag- és információáramlás kérdéseire. Foglalkaozik a hatalom és a tekintély vonatkozásaival, a vezetők szakképzettségével, kötelességeivel, felelősségével és a vezetői tevékenység szakaszaival. Tárgyalja a direktív és integratív irányítás kérdéseit (ez a témakör eddig hiányzott a hazai szakirodalomból), valamint a vezetők és beosztottak viszonyának kérdéseit, főleg szociológiai és pszichológiai vonatkozásban.
E könyv ugyan nem könnyű, de midenképpen hasznos olvasmány, mert Magyarországon eddig ilyen átfogó jellegű mű nem jelent meg. Akik ezt elolvassák, megtudják, hogy kik foglalkoztak olyan kérdésekkel, amelyek valamiképp a szervezés- és vezetéselmélet problémáival kapcsolatosak (a mű "hivatkozott irodalomjegyzéke" tartalmazza a jelentősebb szerzőket és műveket); a könyv több része a téma magyar szakirodalmához képest újat ad.
A könyv kiadását nagymértékben indokolta az, hogy hazánkban jelenleg a szervezési és vezetési problémák megoldása gazdasági fejlődésünk egyik jelentős tényezője, s e problémák megoldásához e mű segítséget adhat.

Adatok
szerző
Jan Zieleniewski
cím
Szervezés és vezetés
kiadó
Kossuth Könyvkiadó-Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó
kiadási év
1973
oldalszám
309
kötés
kemény kötés védőborítóval
megjegyzés
védőborító kopottas, sérült
kiegészítő információk
Fekete-fehér ábrákkal.
Cikkszám
426917
Vélemények
Legyen Ön az első, aki véleményt ír!
Tartalom
Előszó 5
A SZERVEZÉSELMÉLET, MINT TUDOMÁNYÁG 7
A szervezés- és vezetéselmélet tárgya 7
Bevezetés 7
A szervezéstudomány keletkezése 11
A szervezéstudomány kezdetei 13
A szervezéstudomány rendszere 16
A szervezés- és vezetéselméletben fellelhető irányzatok rendszerezésének kísérletei 22
A szervezés- és vezetéselmélet vizsgálati módszerei 31
A szervezet általános vonásait befolyásoló tényezők 38
A szervezéstudományok fejlődése a tőkésországokban 43
Technológiai-fiziológiai irányzatok 43
Igazgatástudomány 47
A Human Relations és a szervezéselmélet kiterjesztése valamennyi emberi intézményre 51
A mai polgári szervezéstudományi irányzatok 52
A szervezési gyakorlat és a szervezéstudomány fejlődése a szocialista országokban 56
A korszerű munkaeszközök hatása 56
A HELYES CSELEKVÉS ELVEI 59
A praxeológiai szervezéselmélet alapfogalmai 59
Viselkedés, cselekvés, cél 59
A tett elkövetése és a felelősség 66
A cselekvés céljai és eszközei közötti viszony, a cselekvésmódok és a cselekvés következményei 69
Érték, költség, hasznos eredmény, haszon, veszteség és siker 78
A szervezett cselekvés 81
A szervezett cselekvés ciklusa 81
A cselekvés céljának meghatározása 82
Tervezés 83
A készletek beszerzése 88
A terv megvalósítása 89
Az ellenőrzés 89
A cselekvés helyességének (hatásosságának) formái 91
A cselekvés eredményessége 92
A cselekvések hasznossága, gazdaságossága és ökonomizálása 94
A cselekvés helyessége (hatásossága) 98
Az egyetemes jelentésű helyes cselekvés más megnyilvánulási formái (a cselekvés egyéb "gyakorlati értékmérői") 101
A racionalizmus és a helyes cselekvés alapvető formáinak tényleges és módszertani jelentése 104
A helyes (hatásos) cselekvés irányelvei 105
Általános megjegyzések 105
A szakosítás foka 108
A cselekvés aktivizálása és a beavatkozás minimalizálása 110
A helyes cselekvés egyéb irányelvei 112
SZERVEZET 118
A szervezet fogalma 119
A "szervezet" ("szervezés") szó különböző jelentései és néhány meghatározása 119
A szervezett dolgok különböző fajtáinak meghatározási módszerei 125
Az intézmény szervezettségi fokai 135
Az intézmények viszonylagos értelemben vett hierarchikus felépítése és az elkülönült intézmény fogalma 138
Az intézmény majga (belső köre), külső köre és környezete 141
Ember és intézmény 147
Szervezeti hatékonyság 147
Konfliktusok az intézményen belül 150
Személyi döntések és a munkafeltételek összehangolása a dolgozók igényeivel 156
Emberek és készletek 159
Az egyéni munka vizsgálata és szervezése, az úgynevezett "értékelemzése" 164
A csoportos munka (munkahelyek és intézmény) megszervezése 173
A statikusan vizsgálat szervezeti struktúra 178
Az intézmény tagozódása 178
Az intézmény belső hierarchiája 182
Szervezeti kapcsolat- és csatolás- (kötelék-) típusok az intézményekben, struktúráik típusai az uralkodó kapcsolattípus szempontjából 185
A munkamegosztás kritériumai és a szervezeti struktúrák típusai, tekintettel a kritériumokra 192
A szervezeti sémák szerepe és formái 195
A dinamikusan vizsgált szervezeti struktúra 196
A szervezeti egységek funkciói és tevékenységei, valamint típusai (a funkciók szempontjából) 196
Kötelesség, felelősség és döntési jog 199
Centralizáció és decentralizáció 201
Dolog- és információáramlás, szervezeti folyamatok 205
A bürokrácia burjánzásai 210
Az informális (nem szabályozott) szervezet 213
A formális (szabályozott) szervezet informális (nem szabályozott) háttere (statikus és dinamikus felfogás) 213
A formális és informális szervezettel kapcsolatos félreértések forrásai - a szervezet formalizáltsági fokának problémái 222
A formalizáltabb és kevésbé formalizált intézmények 225
A VEZETÉS 228
Általános megjegyzések a vezetésről 228
A vezetés jelentése és jelentősége 228
Hatalom és tekintély 231
A vezető képzettsége, kötelességei és felelőssége 233
A vezetői tevékenység fázisai 236
A vezetés fajtái, tekintettel a hatalom forrására 238
A vezetés fajtái, tekintettel a kollektvitás fokára és a vezetés egységességének problémája 241
Az "igazgatás" funkciói és az igazgatási technikák 243
"Az igazgatás" funkciói és a vezetői tevékenységek 243
A döntés 244
Döntésoptimalizálási eljárások 246
A vezetés instrumentalizálása 249
A vezetés összetevői és a vezetési "stílusok" 255
Utasítások 254
Szükségletek, a cselekvés "motiválói" és ösztönzői 259
Az ösztönzők osztályozása és rendszerük 263
Emocionális és racionális érvek 267
Vezetési stílusok 269
Az integratív vezetés 274
A direktív és integratív vezetés társadalmi és nevelés következményei 274
A szükségletek és az egyéni és közös célok hierarchiája 275
Integráló és dezintegráló szervezeti erők 276
Egyszerű és összetett szervezeti integráció 279
Integratiív vezetési módszerek 280
Az informális cselekvések hasznosítása az intézmény javára 285
A vezetés (ajánlás) nevelő és társadalmi hatékonysága 287
Hivatkozott irodalomjegyzék 289