Kádár Aba szerk. - Erősáramú zsebkönyv

Nincs raktáron
Kádár Aba szerk. - Erősáramú zsebkönyv
ISBN
963-3013816-5
Adatok
szerző
Kádár Aba szerk.
cím
Erősáramú zsebkönyv
kiadó
Műszaki Könyvkiadó
kiadási év
1981
oldalszám
1525
kötés
kemény kötés
kiegészítő információk
829 fekete-fehér ábrával illusztrálva. Kihajtható melléklettel. Második, átdolgozott kiadás.
Cikkszám
275519
Vélemények
Legyen Ön az első, aki véleményt ír!
Tartalom

 

Előszó

31

Matematika összefoglaló (Szlabey Géza)

33

Alapműveletek

33

A valós számok

33

Komplex számok

42

Kombinatorika

44

Permutációk. Faktoriálisok

44

Kombinációk. Binominális együtthatók

46

Variációk

46

Geometriai alapfogalmak

48

Háromszögek

48

Négyszögek

50

Testek

51

Trigonometria

53

Trigonometriai összefüggések

53

Fontosabb trigonometriai hiperbolikus összefüggések

56

Egyenletek, egyenlőtlenségek

59

Elsőfokú egyenlet

59

A determinánsok

59

Másodfokú egyenletek

61

Másodfokú egyenlet megoldása iterációval

62

Harmadfokú egyenlet és megoldása

62

n-ed fokú egyenletek és tulajdonságaik

63

Transzcendens egyenletek

65

Függvények

65

A függvény tulajdonságai

66

A legfontosabb algebrai függvények

67

Egyváltozós transzcendens függvények

68

Összefüggések a transzcendens függvények között

69

Hiperbolikus függvények

71

Hatványsorok

72

Differenciál- és integrálszámítás

73

Differenciálási szabályok

75

Fontosabb függvények derivált függvényei

76

A differenciálszámítás alkalmazása

76

Integrálszámítás

77

Matematikai állandók

77

Mértékegységek és átszámítások (Szlabey Géza)

80

Az SI alapegységek

80

Kiegészítő egységek

81

Származtatott SI-egységek

83

Mértékegységek többszörösei, tört részeinek jelölése (ún. prefixumok)

83

Különböző mértékegységek átszámításai

83

A mértékegységek és fogalmak ábácábe rendezett táblázatb

100

Mechanika összefoglaló (Szabó L. Zsolt)

103

Statika

103

Erők összetétele, felbontása, egyensúlya

104

Tartószerkezetek

108

Szilárdságtan

116

Igénybevételek

116

Méretezés

127

Forgó testek mechanikája

127

Egyenletes forgómozgás

127

Egyenletesen változó forgómozgás

128

Forgómozgás esetén végzett munka és teljesítmény

128

Forgó mozgást végző test energiája

129

Elektrotechnika (Szabó L. Zsolt)

131

Alapfogalmak

131

Elektromos töltés

131

Elektromos áram

131

Elektromos feszültség

131

Kirchoff-törvények

132

Elektromos munka és teljesítmény

132

A villamos áram vegyi hatásai, elektrolízis

133

Egyenáramú áramforrások

133

Egyenáramú áramforrások soros kapcsolása

142

Egyenáramú áramforrások párhuzamos kapcsolása

142

Váltakozóáramú áramkörök

143

Időben szinuszosan változó feszültség

143

Időben szinuszosan változó áram

144

Középértékek

144

Vektorábrák

145

Komplex ábrázolási mód

146

Komplex impedancia

148

Többfázisú rendszerek

148

Lineáris áramköri elemek

150

Ellenállás

150

Kondenzátor

151

Induktív reaktancia (tekercs)

152

Váltakozóáramú körök áramforrása

157

Hálózatszámítási módszerek

165

Alaptételek

165

Háromfázisú hálózatok számítása

168

Nemlineáris áramkörök

169

Nemlineáris impedanciák

169

A villamos ív

172

Felharmonikusok

175

Az áram mágneses hatása

178

Az indukció fogalma

178

Mágneses fluxus

179

Gerjesztési törvény

179

Biot-Savart-törvény

180

Önindukciós tényező

180

Elektromágneses indukció

181

Mágneses körök számítása (Horváth Ferenc)

183

Alapelvek

183

A mágneses Ohm-törvény

187

Az induktivitás számítása

189

Permanens mágnesek

194

A mágneses erőhatás számítása

197

Irodalom

199

Villamos berendezések rajzai (Zsuffa László)

200

Kapcsolási rajzok

200

Egyvonalas kapcsolási rajzok

200

Védelmi kapcsolási rajzok (blokksémák)

214

Logikai kapcsolási rajzok

214

Működési kapcsolási rajzok

215

Áramutas kapcsolási rajzok

218

Huzalozási kapcsolási rajzok

219

Elrendezési rajzok

226

Szabadtéri kapcsolóberendezések elrendezési rajzai

26

Belsőtéri kapcsolóberendezések elrendezési rajzai

227

Mérő-, működtető-, jelző-, szabályozóberendezések elrendezési rajzai

227

Építészeti rajzok

227

Kábelezési és földelési tervek

228

Anyagjegyzékek

229

Írásos tervek

230

Hálózatok (Majoros András)

231

Hálózati rendszerek

231

Hálózati feszültség

231

A csillagpont földelése

237

Hálózatalakzatok

249

Hálózati feszültségviszonyok

251

Üzemi feszültségingadozás

251

Feszültségviszonyok rendellenes üzemállapot esetén

254

Túlfeszültségvédelem

237

Feszültségcsökkenés, nullafeszültségvédelem

252

Hálózati áramviszonyok

272

Üzemi áramok

272

Túláramok, túláramvédelem

276

Irodalom

313

Létesítmények villamos berendezései (Zsuffa László)

314

Főberendezések

314

Kapcsolási sémák

314

Szabadtéri kapcsolóberendezések

317

Belsőtéri nyitott berendezések

324

Tokozott berendezések

329

Transzformátorkamrák

342

Nullapont-cellák

344

Építészeti kérdések

345

Segédüzemi berendezések

350

Egyen- és váltakozóáramú segédüzemi berendezések

350

Sűrítettlevegős berendezések

353

Mérő-, működtető-, jelző- és szabályozóberendezések

355

Mérőkörök

356

Műkötetőkörök

360

Jelzőkörök

367

Automatikai és szabályozókörök

371

Mérő-, műkötető- és jelzőberendezések elhelyezése

375

Huzalozási módok

385

Kábelek elhelyezése

388

Irányítástechnika

393

Az irányítástechnika alapfogalmai (Horváth Ferenc)

393

Vezérléstechnika (Dr. Héjjas István és Seregi József)

394

Vezérléstechnikai építőelemek (készülékek)

395

Vezérlések rendszertechnikája

411

Távvezérlés

455

Szabályozás (Horváth Ferenc)

459

A szabályozási kör felépítése

461

Az átviteli tagok jellemzése

465

Szabályozási rendszerek

478

Lineáris rendszerek stabilitásvizsgálata

483

A szabályozások minőségi jellemzői

492

Szabályozások kompenzálása

498

Szabályozók betiltása

505

Nemlineáris és változó paraméterű rendszerek

507

Villamos gépek mint szabályozott szakaszok

510

Irodalom

517

Vezetékek (Majoros András)

519

Szigetelt és kábelszerű vezetékek, védőcsövek

519

A szigetelt és kábelszerű vezetékek fajtái

519

Védőcsövek

529

Szigetelt és kábelszerű vezetékek szerelése

535

Kábelek

545

Kábelek fajtái

548

Kábelek alkalmazhatósága

555

Kábelfektetés

557

Kábelek és egyéb vezetékek megközelítése, ill. keresztezése szabadban

562

Csupasz vezetékek

564

Sínek és merev áramvezetők

564

Merev áramvezetők, sínek és támszigetelők mechanikai méretezése

565

Csupasz vezetékek belsőtéri elhelyezése és alkalmazhatósága

573

Csupasz sodronyok

575

Szabadvezetékek

580

Kisfeszültségű szabadvezetéki fogyasztói csatlakozás

604

Vezetékek villamos méretezése

605

Méretezés üzemi melegedésre

607

Méretezés zárlati melegedésre

627

Méretezés feszültségesésre

628

Legkisebb alkalmazható vezetékkeresztmetszetek

643

Méretezés gazdaságosságra

645

Irodalom

647

Készülékek és gépek általános kérdései (Philippovich Győző)

648

Készülékek és gépek osztályozása

648

Névleges értékek

648

Védettség, robbanásbiztos védelmi módok

651

Üzemmódok, üzemállapotok

651

Készülékhez, gépekhez használt anyagok

652

Vezetőanyagok

652

Szigetelőanyagok

653

Hűtőanyagok

659

Segédanyagok

661

Általános üzemi igénybevételek

663

Melegedés

663

Zárlatbiztonság

667

A villamos ív oltása

671

Feszültségbiztonság

672

Mechanikai biztonság

674

Általánosan alkalmazott szerkezeti elemek

674

Érintkezők, kefék, csatlakozók

674

Tömítések

679

Rugók

680

Vizsgálati módok és előírások

682

Típusvizsgálat

682

Átvételi vagy darabvizsgálat

684

Helyszíni vizsgálatok

684

Karbantartás utáni vizsgálat

685

Irodalom

685

Villamos készülékek (Philippovich Győző)

686

Nagyfeszültségű készülékek

686

Nagyfeszültségű megszakítók

686

Nagyfeszültségű kapcsolók

703

Nagyfeszültségű kontaktorok és nehézüzemi megszakítók

706

Nagyfeszültségű szakaszolók

709

Nagyfeszültségű biztosítók

714

Túlfeszültségvédelmi készülékek

717

Kisfeszültségű készülékek

720

Általános követelmények

720

Kisfeszültségű megszakítók

720

Motorvédő kapcsolók, motorvédő egységek

736

Terheléskapcsolók (terhelésszakaszolók)

745

Kézi működtetésű kapcsolók

745

Kisfeszültségű biztosítók

749

Kisfeszültségű szakaszolók

753

Különleges kapcsolókészülékek

755

Készülékhajtások

757

Működtető- és vezérlőberendezések készülékei

760

Nyomógomb

760

Működtető - nyugtázó és segédkapcsolók

761

Mikrokapcsolók

764

Kioldók és relék

765

Vezérlőkörök segédelemei

768

Installációs készülékek

769

Ellenállások

771

Indítók, szabályozók

776

Fémellenállású, indító, szabályozó

776

Folyadékindítók, szabályozók

777

Irodalom

779

Transzformátorok (Luspay Ödön)

780

A transzformátorokkal kapcsolatos követelmények

780

A transzformátorok kiválasztása és megrendelése

787

A transzformátorok osztályozása

787

A transzformátorok megrendelésének szempontjai

789

A transzformátorok tekercselésének kapcsolási módja

791

Rövidzárási feszültség

795

A transzformátorok veszteségei

798

A transzformátor kivitele, hűtési módja

799

A transzformátor szerelvényei és segédberendezései

799

Átvételi előírások

799

A transzformátorok üzembehelyezése

800

A transzformátorok üzeme rendes üzemi viszonyok között

801

A transzformátorok terhelhetősége

812

Transzformátorok rövidzárlata

816

A feszültség-igénybevételek hatása

818

Irodalom

819

Mérőtranszformátorok (Luspay Ödön)

826

Feszültségváltók

826

A feszültségváltókkal kapcsolatos követelmények

526

A feszültségváltók kiválasztásának szempontjai

833

A feszültségváltók üzeme a névleges feszültségek tartományában

837

A feszültségváltók üzeme földzárlatos hálózaton

538

A feszültségváltók üzeme a névlegesnél kisebb feszültségek tartományában

842

A feszültség-igénybevételek hatása a feszültségváltóra

842

Feszültségváltók rövidrezárt szekunder kapcsokkal

843

Áramváltók

844

Az áramváltókkal kapcsolatos követelmények

844

Az áramváltók kiválasztásának szempontjai

852

Az áramváltó üzeme a túláramok tartományában

856

Az áramváltók üzeme a zárlati áramok tartományában

856

A feszültség-igénybevételek hatása az áramváltóra

781

Az áramváltók üzeme a zérus sorrendű áramok tartományában

782

Különleges üzemi állapotok

864

Különleges mérőtranszformátorok

864

Kapacitív feszültségváltók

864

Egyenáramú áramváltók

865

Nyitható vasmagú áramváltók

866

Irodalom

870

Villamos forgógépek

871

Villamos gépek általános jellemzői (Szenohradszki István)

871

Terhelhetőség

971

Építési alak

872

Hűtési módok

877

Szigetelőanyagok

877

Motorvédelem

879

Villamos gépek próbái, átvétele

881

Villamos gépek zajszintje

882

Rezgések

883

Beruházási költségek

884

Aszinkron (indukciós) forgógépek (Szenohradszki István)

886

Alapismeretek

886

Motorok alapjellemzői, jelleggörbéi

889

Egyfázisú motorok

893

A motor kiválasztása

896

Motorindítás

901

Közvetlen (indirekt) indítás

902

Csillag-háromszög indítás

903

Egyéb állórészindítók

904

Csúszógyűrűs motorok forgórészindítása

905

Fékezés aszinkron motorral

909

Fordulatszám-változtatás

909

Kommutátoros forgógépek (Hamza Andor)

909

Egyenáramú motorok

914

Egyenáramú generátorok

934

Egyenáramú gépek üzembehelyezése, szerelése és karbantartása

936

Javasolt adatszolgáltatás egyenáramú gépek rendeléséhez

937

Tárcsa forgórészű egyenáramú szervomotorok, állandó- (permanens) mágnes gerjesztéssel

938

Váltakozóáramú egyfázisú kommutátoros motorok

939

Forgórészen át táplált háromfázisú kommutátoros (Schrage-) motor

941

Szinkron gépek

944

Szinkron generátorok

944

Szinkron motorok

959

Szinkron kompenzátorok

961

Különleges gépek (Komáromi László)

961

Középfrekvenciás generátorok

961

Körmöspólusú generátorok

964

Forgógépek mint szabályozóköri elemek

966

Különleges aszinkron és szinkron (reluktancia-) motorok

967

Irodalom

971

Villamos hőfejlesztő berendezések (Szmrecsányi Miklós és Tüdős Tibor)

973

Alapfogalmak

973

Közvetett ellenállásfűtés

973

Fűtőellenállás-anyagok

979

Fűtőellenállások méretezése

982

Közvetett ellenállásfűtésű kemencék

987

Közvetett ellenállásfűtésű készülékek

992

Közvetlen ellenállásfűtés

1006

Indukciós hőfejlesztő berendezések

1006

Alapfogalmak

1006

Indukciós hevítés

1009

Indukciós olvasztás

1010

Az indukciós hőfejlesztés áramforrásai

1011

Villamos ívkemencék

1012

Dielektromos melegítés

1014

Irodalom

1015

Erősáramú elektromos berendezések (Kiss Miklós)

1017

Félvezető elemek

1017

Félvezető diódák alkalmazása, katalógusadatok

1022

Tirisztorok

1028

Félvezetős áramkörök túláramvédelme

1040

Olvadóbiztosítók

1040

Egyenáramú gyorskapcsolók, rövidrezáró kapcsolók

1043

Áramirányítók

1043

Hálózati kommutációjú áramirányítók

1049

Váltakozóáramú szaggatók

1049

Egyenirányítók

1051

Ciklokonverterek (közvetlen frekvenciaátalakítók)

1081

Kényszerkommutációjú áramirányítók

1086

Az oltókörök működése

1088

Egyenáramú szaggatók

1091

Kényszerkommutációjú váltóirányítók

1091

Erősáramú elektronika alkalmazása

1100

Egyenirányítók

1100

Váltakozóáramú szaggatók

1108

Közvetlen frekvenciaátalakítók, ciklokonverterek

1112

Egyenáramú szaggatók

1114

Váltóirányítók

1116

Irodalom

1121

Akkumulátorok (Bernáth László)

1123

Savas akkumulátorok

1123

Savas akkumulátorok tárolóképessége

1124

A savsűrűség, az akkumulátor belső ellenállása

1126

Savas akkumulátorok töltése és kisülése

1128

Savas akkumulátorok kezelése, az előforduló gyakoribb hibák

1130

Lúgos akkumulátorok

1132

Lúgos akkumulátorok töltése, kisülése, villamos jellemzői

1133

Lúgos akkumulátorok kezelése

1134

Az akkumulátorok hatásfoka

1135

Savas és lúgos akkumulátorok összehasonlítása, alkalmazási területe

1137

Akkumulátortöltő berendezések

1138

Az akkumulátortelep kiválasztása

1139

Helyhez kötött telepek akkumulátorhelyiségben való elhelyezésének általános szempontjai

1140

Irodalom

1140

Üzemi villamos mérőműszerek (Luspay Ödön)

1141

Az üzemi villamos mérések általános kérdései

1141

Működési elv szerinti osztályozás

1142

Használati mód szerinti osztályozás

1142

A villamos mérőműszerekkel kapcsolatos követelmények

1144

Pontosság

1163

Csillapítás

1165

Megengedhető túlterhelések

1165

A működés hőmérséklethatárai

1166

Szigetelés

1166

Irodalom

1179

Fázisjavítás, kondenzátorok (Kádár Aba)

1180

Meddőfogyasztók, meddőforrások

1180

Meddőegyensúly

1187

Feszültségesés

1188

Veszteségek

1189

Melegedés

1189

A fázisjavítás célja és eszközei

1190

A meddőforrások telepítése

1191

A kondenzátorok és kondenzátortelepek sajátosságai

1197

A kondenzátortelepek be- és kikapcsolása

1199

Felharmonikusok

1202

Rezonanciajelenségek

1204

A kondenzátortelepek védelme

1206

A kondenzátortelepek kiviteli kérdései

1208

Meddőtermelés forgógéppel

1209

Irodalom

1210

Világítástechnika (Majoros András)

1211

Alapfogalmak

1211

Fény és látás

1211

Világítástechnikai mennyiségek

1215

Fényforrások

1221

Fénykeltés

1221

A természetes fény

1221

Izzólámpák

1223

Fénycsövek

1227

Nagyfeszültségű fénycsövek

1236

Higanylámpák

1237

Nátriumlámpák

1243

Xenonlámpák

1249

Világítókondenzátorok

1251

Világítóberendezések

1253

Világítástechnikai anyagok

1253

Lámpatestek, világítótestek

1254

Világítórendszerek

1256

Megvilágítás számítása a reflexió elhanyagolásával

1258

Belsőtéri világítás

1265

Mesterséges belsőtéri világítás

1265

Természetes belsőtéri világítás

1293

Állandó kiegészítő mesterséges világítás (PSALI)

1305

Szabadtéri világítás

1306

A szabadtéri világítással szemben támasztott követelmények

1306

Szabadterületek világításának számítása

1310

Irodalom

1311

Villamos biztonságtechnika (Kádár Aba)

1312

Általános szempontok

1312

A gyártmányok villamos biztonságtechnikai kialakítása

1314

Védettség

1314

Robbanásbiztos védelmi módok

1314

Érintésvédelmi osztályok

1320

Villamos szilárdság

1323

Szivárgóáramok

1325

Adattábla, kezelési utasítás

1326

Létesítési, biztonsági szabályok

1326

Általános előírások

1335

A villamos készülékek környezettől függő kiválasztása

1338

Anyagok éghetősége, tűz- és robbanásveszélyessége

1343

Tűz- és robbanásveszélyes helyek és villamos berendezéseik

1343

Villamos kapcsolóberendezések

1349

Épületek villámvédelme

1353

Érintésvédelem

1366

Érintésvédelmi módok

1367

Az érintésvédelem megvalósítása

1376

Üzemvitel

1383

Feszültségmentesítés

1385

Szakképzettség, kioktatottság

1388

Irodalom

1389

Gazdaságossági számítások (Zsákai Tibor)

1390

Gazdaságosság és jövedelmezőség

1390

A vállalati gazdálkodás legfontosabb mutatószámai

1391

A termelési költségek elemzése

1392

A beruházások gazdaságosságának vizsgálata

1398

Irodalom

1421

Villamosenergia-árszabások (Kádár Aba)

1409

Az áramszolgáltatás költségei

1409

Árszabásmódok

1410

Teljesítménydíjas árszabás

1413

A fogyasztói díjszabással kapcsolatos lehetőségei és kötelezettségei

1416

Irodalom

1421

Törvények, rendeletek; szabványok; óvórendszabályok (Kádár Aba)

1422

Törvények, rendeletek, utasítások

1422

Szabványok

1423

Óvórendszabályok

1432

Típustervek

1433

Irodalom

1434

A számítógépek alkalmazása (Dr. Bókay Béla és Braun Péter)

1435

Számítógépet igénylő problémák

1435

A számítógépes számítások munkafolyamatai

1436

A számítógépek alaptípusai

1440

Az analóg számítógépek jellemzése

1440

A digitális számítógépek jellemzése

1443

Korszerű számítógépek berendezései

1444

Főberendezések

1444

Perifériák

1449

Gépi kód; asszembler; fordítóprogram

1453

Programozási nyelvek

1454

Az ALGOL programozási nyelv

1455

A FORTRAN programozási nyelv

1465

Irodalom

1470

Függelék: Anyagtáblázatok (Horváth Ferenc)

1335

Mechanika

1471

Anyagok sűrűsége, ill. fajsúlya

1471

Anyagok szilárdságtani jellemzői

1475

Hőtan

1477

Anyagok hőtani jellemzői

1477

Tüzelőanyagok jellemzői

1486

Villamosságtan és mágnesesség

1487

Anyagok rezisztivitása

1487

Anyagok permittivitása

1488

Veszteségi tényezők

1490

Anyagok villamos szilárdsága

1492

Mágneses anyagok jellemzői

1493

Elektrokémiai jellemzők

1495

Fontosabb fizikai állandók

1496

Irodalom

1497

Tárgymutató

1499