Kőváry László - Erdély régiségei és történelmi emlékei

Raktáron
Raktárkészlet:
1 db
Kőváry László - Erdély régiségei és történelmi emlékei
állapot
antikvár könyv, jó állapotú
ISBN
9638613629
860 Ft
A vásárlás után járó pontok: 9 Ft
Adatok
szerző
Kőváry László
cím
Erdély régiségei és történelmi emlékei
kiadó
Horizont Kiadó
oldalszám
335
kötés
kemény kötés
kiegészítő információk
Fekete-fehér illusztrációkkal.
Cikkszám
9638613629
Vélemények
Legyen Ön az első, aki véleményt ír!
Tartalom
Tájékoztatás 1
Őskori emlékek
A dák és római emlékek
Előzmény 9
Római utak 10
Dák emlékek 12
Római műemlékek 13
Város romok 16
Sarmizegethuza, Ulpia Trajana, Várhelyen 16
A gredistyéni városnyom 19
Apulum, Fejérvárnál 20
Salinae, tordánál 20
Apróbb város és várromok 22
Triscum, Veczelnél 23
Városvize sánczai 23
Hydata, Algyógynál 23
Alburnum, Zalathnán 24
Földvár 24
Maroclava, Várfalván 24
Patavissa, Kolozsvárnál 25
Sebesvári castrum 25
Napoca, Szamosujvárnál 26
Optitiana, Alsó-Kosályon 26
Largiana, Ilosvánál 26
Vécs 27
Krivadiai őrtorony 27
Orlya-váraljai őrtorony 27
Verestoronyi őrtorony 28
Demausi templom 28
Zejkfalvi templom 31
Verespataki és járai bányanyomok 31
Ad aquas. Kis-Kaláni fürdő 32
Apróbb római nyomok 33
A Strigyvize 34
Hún emlékek
Előzmény 36
Attila udvara, Udvarhelytt 36
Attila kapuja, Kusmán 37
Réka sírja 37
Bud- vagy Budavára 38
Kadicsfalva 38
Homárka 39
Ismeretlen eredetű várnyomok
A székelyföldön
A leány és szalonnavár
Zsábenyiczán 42
A várhegyi leányvár 43
Tatárszállás, Hagymás-Bodonnál 43
Szent-Lászlói várnyom 4
Magyar-zsákodi várhely 44
Makrafalva Makfalván 44
A bekecshegyi várhely 44
Sóvárad 44
Rapsonné vára, Ilyésmezőn 44
Firtos és Tartód vára, Korondnál 45
Enlaki várhely 46
Zetevára, Zetelakán 46
Benczédi várhely 47
Bágyi vár 47
Hagymás vára, Karácsonfalván 47
Kustalyvára, Oklándon 48
Hollofernes vára, Vargyason 48
Tiburczvár, Bibarczfalván 48
Várhely, Közép-Ajtán 48
Várhegy, Kovásznán 48
Várerőse, Almáson 48
Vénáturne vára, Bereczken 49
Torjavára, torján 49
A Bálványosvár, torján 49
Ikavár, Ikafalván 53
Komollói várhely 53
Kincsásvára, Bodokon 54
Herecz vára, Málnásnál 54
Solyomkő és Vápavára Bükkszárdnál 54
Vártetej, Csíktusnádnál 55
Karczfalvi várhely 55
A csíki Csicsóvár 55
Várbikke, Sz.-domokosnál 56
Töpej, Ürmösnél 56
A székelyföldön innen
Gotzberg, Nagy-Disznódnál 56
Orláti várrom 56
Steinberg, Keresztényszigetnél 57
Tiliskai várhely 57
Lázvár, Sebeshelynél 57
Szász-csórai várhely 57
Bolivár 58
A glogoviczai vár 58
Gogányvára, Gogányváraljánál 58
A Pogányvár-Mező-Bándon 59
Bacskavára, Ménesnél 59
Vajdaszentiványi várrom 59
Bátosi várhely 60
Nagyidai várnyom 60
Rózsavár, Szeredfalvánál 60
Szent-László vára, Sajó-Magyarósnál 60
Kudni várhely 61
Kozárvár 61
A Rózsa, Czicz, és Bélahegyi várhelyek, Dézsen 62
Tahut vára, Tihón 63
Vármezői várhely 63
A mojgradi vár, Brédnél 63
Gelu vára, Gyalunál 64
Leányvár, Szász-Fenesnél 64
Dariusvára, Szász-Lónánál 64
Tündérvár, Kolozs-Monostoron 65
A Zsidóvár, Felvinczen 65
Magyarkori erődítmények
Hatósági erődök
Magyarvárak
Fejérvár 67
Kolozsvár (képpel) 72
Torda vára 80
Küküllővár (képpel) 83
Dézs vára 85
Doboka vára 85
Hunyad vára (képpel) 87
Székely széki várak 94
Székely-Udvarhely vára (képpel) 94
Várhely 99
Csik-Szereda vára 100
Marosvásárhelyi vár 101
Szász-széki kerített városok
Medgyes 106
Szász-Sebes 109
Szeben 111
Segesvár (képpel) 115
Szászváros 119
Brassó 120
Besztercze 124
Állami erődök
Végvárak 129
Gyimes vára 131
Az ojtozi vár 131
Szentléleki vár és kastély 132
Bodza vára 134
Kreuzburg, Nyén mellett 135
Höltövény vára 135
Feketehalmi vár 136
Törcsvár (képpel) 137
Verestorony és a Latorvár 140
Talmácsvár 152
Ilyevára 144
Sebesvár (képpel) 146
Szilágy-Somlyó várai 148
Hadadvára 149
Szilágyi-Cseh vára 151
Kővár 152
Hunyadivára, Beszerczén 155
Zászlós urasági várak 156
Csicsó vára 157
Szamos-Ujvár 161
A dévaivár (képpel) 167
Léta vagy Géczivára 174
Görgényivár 176
Gyaluivár 180
Fogarasvára (képpel) 183
Fellegvárak
Keletkezése 192
Brassó fellegvára 192
Kolozsvár fellegvára 194
Lovagvárak és családi kastélyok
Előzmény 196
Lovagvárak
Dezsővára, Nagy-Almásnál 198
Az egeresi várkastély 199
A drági várkastély 201
A bethlenivár 201
A paszmosi várkastély 204
A vécsivár (képpel) 204
A szentdemeteri várkastély 207
Toroczkó vára 209
A toroczkó-szentgyörgyi 210
Diód vára 211
Kecskésvár Boros-Bocsárdnál 213
A gáldi kastély 213
Zebernik vára Alvincznél 215
Az aranyivár 215
Kolczvár, Malomvíznél 216
A bodolaivár 218
A keresdivár 219
Családi várkastélyok
A bonczidai kastély 221
A szent-benedeki kastély 221
A zsibói kastély (képpel) 223
A kerelő-szent-páli kastély 224
A radnóti kastély 225
Maros-Ujvár 226
A gerendi kastély (képpel) 228
A koppándi kastély 229
A vingárdi kastély 229
A branyicskai kastély 230
A felső-szálláspataki kastély 230
A derzsi kastély 231
A fejéregyházi kastély 231
Az ebesfalvi kastély 232
A balásfalvi kastély 233
Az erdő-szent-györgyi kastély 234
A bonyhai kastély 235
Bethlen-Szent-Miklós kastélyai 235
Az ozdi kastély 236
A bolyai kastély 237
Az alsó rákosi kastély 237
A homorod-szentpáli kastély 238
A szárhegyi kastély 238
Községi és templom kastélyok
Keletkezése 240
Ilyefalva templom-kastélya 242
Uzon templom-kastélya 242
Prásmár templom-kastélya 242
Höltövény templom-kastélya 243
Brassó vára, a Czenken 243
Földvár 244
Szász-Hermány templom kastélya 245
Volkány templom-kastélya 245
Rosnyóvára (képpel) 246
Vidombák templom-kastélya 247
Az apáczai kastély 247
A kőhalmivár 247
A berethalmi temnplom-kastély 248
Szászkézd kastélya 249
Medgyes templom-kastélya 249
A szelindekivár 250
A disznódi várak 251
Enyed templom-kastélya 251
Magyarkori egyházi építmények
Keletkezete 253
Monostorok és Kolostorok
Keletkezése 254
A fejérvári káptalan 255
A szent-mihálykői vár és kolostor 255
Az alvinczi kastély és kolostor 256
A kolozsmonostori monostor 258
A tordai konvent 263
A meszesi konvent 264
Egyházaink
Keletkezése 265
Román ízlésű templomok
A demsusi templom (képpel) 270
Radna templom-romja 271
A gerendi ev. ref. templom 272
Kistorony ev. luth. temploma 273
A kis-disznódi templomrom 273
A harinai ev. luth. templom 274
A szász-orbói ev. luth. templom 275
A fejérvári székes-egyház (képpel) 275
Goth ízlésű templomok 282
Brassó ev. luth. temploma 283
Kolozsvár piaczi és farkas-utczai temploma 184
Szászsebes ev. luth. temploma (képpel) 289
Segesvár ev. luth. hegyi temploma 291
Szeben ev. luth. temploma 292
Dézsi ev. ref. templom 294
Besztercze ev. luth. temploma 294
Darlacz ev. luth. temploma 295
Emlék őrző templomok
Tövis r. kath. temploma 295
Almakerék egyházai 296
A nagy-teremi ev. ref. templombeli sarkophág 298
Szentléleken a perkői kápolna 298
Brassó görög-keleti temploma 298
Az enlaki unitarius templombeli felirat (metszvénnyel) 299
Csíksomlyó r. k. temploma és kápolnája 300
Kisebb építmények
Vegyes épületek
Hondol 301
Kolozsvár (képpel) 302
Brassó 304
Fejérvár 305
Dézs 307
Marosvásárhely 307
Szeben 308
Fogaras 309
Enyed 309
Besztercze 310
Szászsebes 310
Torda 311
Vízakna 311
Hadjárati emlékek
Keletkezése 312
Hidalmási sánczok 313
Dézs emlékei a magyarok kijöttéről 313
Esküllön, az Esküllő-kő 315
Cserhalom s a kentelki sírhalmok (képpel) 316
Alparét sánczai 317
A szentimrei csatatér 319
Kenyérmezei emlék (képpel) 320
Schellenbergi sírdomb 323
Csík-Szent-Domokos 324
Goroszló 325
Kolozsmonostori emlék 326
Kozmatelkén, a Barcsai sírja 327
Nagyszőlősi emlék 327
Holdvilági sírdombok 328
Zsibó sánczai 329
Ditrón, a Tatárhalom 330
Mádéfalvi sír 330
Körözsfalvi sírdomb 331
A bodzai sírhalmok 331