Leonyid Sz. Vasziljev - Kultuszok, vallások és hagyományok Kínában

Nincs raktáron
Leonyid Sz. Vasziljev - Kultuszok, vallások és hagyományok Kínában
állapot
antikvár könyv, jó állapotú
ISBN
963-280-475-9
1 680 Ft
A vásárlás után járó pontok: 17 Ft
Részletek

Az emberiség szellemi kulturájának valamennyi területe, az egész civilizáció hosszú évszázadokon át a vallás erős befolyása alatt fejlődött, formálódott. A kutatók régóta tanulmányozzák társadalmi szerepét, a vallásos tudat eredetét, s az emberi viselkedésre gyakorolt hatását. Kutatják a fejlett vallásrendszerek, a "nagy vallások" kialakulását, s azt, hogy ezek hogyan befolyásolták a különböző civilizációk fejlődését. Anélkül, hogy e problémakörrel foglalkozó elméleteket és nézeteket részletesen elemeznénk, kitérünk a téma vizsgálatának és megközelítésének néhány módszertani elvére.
Munkáinkban a múlt század legnagyobb etnográfusai, köztük A. Taylor és J. Frazer a vallásos tudatot rendszerint úgy tekintették, hogy az ősidők óta természeténél fogva megvan az emberben. Emellett azt is feltételezték, hogy az egyén vallásos tudata, miközben a saját törvényszerűségei szerint fejlődik, az idők folyamán bővül is, átszövi a társadalmat, s annak vallásos tudata az egyénekéből alakul ki. A kérdés ilyen felvétele éppoly nyilvánvalóan elégtelen a vallásos tudat keletkezése nagyon bonyolult problémájának megoldásához, mint az a törekvés, hogy a vallás forrásait az embernek a természet rettenetes erőivel szemben érzett egyszerű tehetetlenségéből vezessék le. Először is, az emberi társadalom fejlődésének éppen legkorábbi szakaszaiban játszottak a vallási tényezők aránylag jelentéktelen szerepet - egyes kutatók még egy "vallástalan korszak" feltevését is lehetségesnek tartják. Másodszor, a vallásosság korántsem mindig a népesség legelmaradottabb, legszegényebb és legtudatlanabb törzseinek vagy rétegeinek ismertetőjegye. A legbonyolultabb kultuszok, a népesség nagy közösségeinek bevonása a tömeges szertartási cselekményekbe, a vallásos aktivitásnak, sőt néha a vallásos fanatizmusnak más megnyilvánulási formái nem annyira "az ember erőtlenségének", vagy a "vallásos egyén tudatfejlődésének", mint inkább a vallás, e meghatározott társadalmi jelenség, fejlődésének eredményei.

Adatok
szerző
Leonyid Sz. Vasziljev
cím
Kultuszok, vallások és hagyományok Kínában
kiadó
Gondolat Kiadó
kiadási év
1977
oldalszám
386
kötés
vászon kötés védőborítóval
megjegyzés
védőborító picit kopottas, sérült
kiegészítő információk
Fekete-fehér és színes fotókat, illusztrációkat tartalmaz.
Cikkszám
983660
Vélemények
Legyen Ön az első, aki véleményt ír!
Tartalom
Bevezetés 5
Vallásos képzetek, kultuszok és szertartások az ókori Kínában 31
A totemizmus 33
Az animizmus 35
A halottkultusz 38
A termékenység és a szaporodás kultusza 41
A vallásos hiedelmek átalakulása a Sang-Jin- és a Csou-korban 44
Sang-ti, a főisten 45
Az Ég kultusza 48
A Föld kultusza 50
A mágia és a sámánizmus 54
A jóslás és a jósok 57
Pap-hivatalnokok és áldozati szertartások 60
A szertartásrend és a rituális kellékek 65
A rituális szimbolika 67
Sang-ti ábrázolásának problémája. A tao-tie maszk 70
Vallási hagyományok, házassági és családi szabályok és szertartások 73
A vallásos szertartások az ország társadalmi és politikai életében 77
A korai konfucianizmus. Elvek, kultuszok, szertartások 81
Konfuciusz és kora 82
Konfuciusz társadalomideálja 85
A társadalmi rend Konfuciusz szerint 88
Erkölcs és vallás Konfuciusz szerint 93
Az Ég és az uralkodó Konfuciusz tanításában 96
Az Ég és a "forradalom" 99
Az ősök kultusza 102
A gyermeki szeretet tana 104
A család és a nemzettség kultusza 108
Család és házasság 113
A nő a családban 116
A házastársi szerelem, özvegység és vallás 118
A gyermekek a családban. Fiatalabbak és idősebbek 122
A halál. Az első temetési szertartások 126
A temetés és a gyász 129
Az ősök sírjai 132
Az ősök templomai 134
Szertartások és összejövetelek az ősök templomában 136
Zene és tánc a szertartásokban 138
A konfucianizmus mint hivatalos állami ideológia 143
A konfucianizmus és a legizmus 145
A legizmus és Csin Si huang-ti 149
A konfucianizmus és a legizmus szintézise 151
A konfucianizmus átalalkulása 155
A konfuciánus könyvek kultusza 157
Az írástudás és a műveltség kultusza 161
Az iskola és az oktatási rendszer 163
Az állami vizsgarendszer 166
A tudós hivatalnokok kultusza 172
A konfuciánus civilizáció kultusza 175
Konfuciusz kultusza 179
A konfucianizmus kultusza 181
A vallásos taoizmus 185
A taoizmus forrásai 186
Lao-ce és a tao tana 188
Csuang-ce és Lie-ce 190
A nem-cselekvés taoista elve 192
A taoista filozófia és a vallásos taoizmus 193
Mítoszok az ókori Kínában 195
A taoisták mítoszátalakító munkája 198
A halhatatlanság tana 200
A halhatatlanság elérésének fő eszközei és módszerei 204
A talizmánok és az alkímia 208
Az asztrológia és a jóslás 210
A földjóslás, a mágia és a gyógyászat 212
A vallásos taoizmus és a sárgaturbánosok felkelése 215
A taoisták teokratikus "állama" 218
A vallásos taoizmus szervezete és struktúrája 221
A vallásos taoizmus és a buddhizmus 223
A taoizmus evolúciója 226
A taoizmus eszméi és elméletei a középkori Kínában 227
A népi taoizmus és a taoista panteon 231
Az istenséggé vált halhatatlanok 235
A taoizmus hanyatlása és átalakulása 240
A kínai buddhizmus 243
A buddhizmus kialakulása. Buddha legendája 243
Az első buddhista közösségek 245
A buddhista szerzetesek és a szerzetesrend (szangha) 247
A buddhista szent szövegei és dogmái 248
A mahájána buddhizmus 250
A buddhizmus megjelenése Kínában 254
Az alkalmazkodás nehézségei 255
A buddhizmus elterjedése Kínában 258
A buddhizmus elkínaiasodása 261
Tao-an és Maitréja istenné emelése 263
Huj-jüan és az Amitábha-kultusz kezdeti Kínában 265
Kumáradzsíva 267
A kínai buddhizmus virágkora 268
A buddhista panteon és templomok 271
Maitréja kultusza 273
Amitábha kultusza 275
Kuan-jin kultusza 276
Buddhizmus "a népek" s a beavatottaknak 278
A kinai buddhizmus iskolái és szaktái 279
Az Elmélkedés iskolája (csan) szekta 282
Buddhista kolostorok Kínában 285
A kolostorok és Kína gazdasági élete 288
Buddhizmusellenes megmozdulások a Tang-korban 290
A kínai buddhizmus hanyatlása 293
A buddhizmus és a kínai kultúra 296
A vallási szinkretizmus és a kínai kultúra hagyományai 299
A konfucianizmus evolúciója a középkori Kínában 300
A neokonfucianizmus 301
A neokonfucianizmus és a kínai reneszánsz 305
A konfucianizmus, a taoizmus és a buddhizmus szintézise 306
A vallási szinkretizmus sajátosságai 309
Az állami (császári) kultuszok 310
Egyetemes kínai népi kultuszok 313
A helyi kultuszok 317
Házi (családi) kultuszok 320
A védőistenségek kultusza 322
A természeti jelenségek és erők kultusza 325
A vizek kultusza 329
Az állatok és a növények kultusza 332
A démonok és a démonok távol tartása 335
Túlvilághit 339
Mágia, jóslás, babonák 341
A jókívánságok kultusza 344
A rituális szimbolika s a vallás és képzőművészet kapcsolata 346
Hagyományok és újítások Kínában 349
Összefoglalás 351
A kínai dinasztiák időrendi táblázata 355
Irodalom 357
Név- és tárgymutató 363