Nanovfszky György - Vallástörténeti olvasókönyv

-15%
Nincs raktáron
Nanovfszky György - Vallástörténeti olvasókönyv
állapot
ÚJ
ISBN
9789630746239
4 490 Ft
3 816 Ft
Kezdete: 2021.04.24   A készlet erejéig!
A vásárlás után járó pontok: 38 Ft
Részletek

Napjainkban egyre inkább növekszik az érdeklődés a különböző vallások története, elterjedése és elfogadottsága iránt. Számos egyetemen, főiskolán, de olykor már a  középiskolákban is a hallgatók számára előadásokat, foglalkozásokat tartanak a különböző egyházak, vallások kialakulásáról. A vallások tulajdonképpen egyfajta filozófiai rendszerek, amelyek az emberiség történetében, kultúrájában, a hatalom megszerzésében és megtartásában komoly szerepet játszottak és adtak példát a politikai rendszerek kialakulásához, megszilárdításához és elterjesztéséhez. Nem véletlen, hogy napjaink számos politikai vezetője, legyenek akár ateisták is, életük során valahol, valamilyen formában kapcsolatban álltak az egyes vallásokkal, egyházakkal és módszereik közül számosat „kölcsönbe vettek" tőlük. Olvasókönyvünk a témával foglalkozó hallgatók, érdeklődők számára szeretne támpontokat és eligazítást adni ennek a hatalmas anyagnak általunk fontosnak ítélt és kiválasztott részéhez. Természetesen, a teljesség igénye nélkül, öt nagy fejezetben kívántuk kiemelni azokat az egyházakat és vallásokat, illetve a hozzájuk kapcsolódó vallási alapfogalmakat, amelyek napjainkban és mindennapi életünkben felmerülnek, kultúrköreiben leggyakrabban szerepelnek, előfordulnak. A könnyebb tájékozódás céljából olvasókönyvünket tárgy és névmutatóval, továbbá táblázatokkal, statisztikai adatokkal láttuk el. Az őstörténeti és a régi vallásokat követően tárgyaljuk a négy „ősvallást" a mezopotámiait, az egyiptomit és a görögöt, valamint a rómait, amelyek az európai történelem és kultúra szempontjából rendkívül komoly szerepet játszottak és töltenek be mind a mai napig. Ezt követően tekintjük át korunk kilenc legelterjedtebb és legtöbb hívővel rendelkező világvallását. A legtöbb vallás és egyház Ázsiában alakult ki. Közülük a kontinens három legnépesebb országának egyházait vizsgáltuk meg, úgymint Indiát, Kínát és Japánt. Itt jegyezzük meg, hogy összeállításunk nem vizsgálja a közép-és latin amerikai vallásokat. Végül pedig rövid áttekintést adunk az elmúlt 100-150 évben keletkezett legjelentősebb vallási közösségek létrejöttéről és tevékenységéről. A könnyebb tájékozódás céljából dolgozatunkhoz csatolunk egy átfogó kronológiai táblázatot, statisztikai és egyéb összefoglalókat, valamint egy irodalom és forrásmunka jegyzéket, amely az érdeklődőknek lehetőséget nyújt, hogy meglévő ismereteiket tovább bővíthessék. Az irodalomjegyzék elején közöljük azokat a főbb munkákat, amelyek anyagából olvasókönyvünket összeállítottuk és amelyeket oldalanként külön nem tüntettünk fel. A szerkesztő ezúton szeretné kifejezni köszönetét Prof. Dr. Dudich Endrének a könyv szakmai revíziójáért.

Adatok
szerző
Nanovfszky György
cím
Vallástörténeti olvasókönyv
alcím
Készült az Escuela Internacional de Protocolo de Hungría hallgatói részére
kiadó
Nemzetközi Protokoll Iskola Magyarország Kft.
kiadási év
2008
oldalszám
399
kötés
kemény kötés
kiegészítő információk
Fekete-fehér illusztrációkkal.
Cikkszám
709620
Vélemények
Legyen Ön az első, aki véleményt ír!
Tartalom

BEVEZETŐ 9
I. TÉMA 11
VALLÁSI ALAPFOGALMAK 11
Az áldás 11
Az áldozat 11
Az áldozás 14
Az állatimádás 14
Az animizmus 15
Az asztrológia 16
Az átok 18
A babona 18
A bazilika 21
A boszorkányok 21
A böjt 22
A búcsújárás 23
A csillagimádás 1 24
A deizmus 25
A dualizmus 25
Az egyház 26
A fetisizmus 28
A halhatatlanság 28
A házi szellemek 29
A holtak tisztelete 30
Az istenkáromlás 31
A lélekvándorlás 31
A mágia 32
A misztériumok 33
A misztika 34
A mitológia 35
A mondák 36
A monoteizmus 37
Az ördög 37
A panteizmus 38
A pokol 39
A politeizmus 39
A teremtés 39
A totemizmus 39
A vallás 40
A varázslás 40
II.TÉMA 41
ŐSVALLÁSOK 41
AZ ŐSTÖRTÉNETI VALLÁSOK 41
Időrendi áttekintés 42
A RÉGI VALLÁSOK 43
Időrendi áttekintés 43
A SÁMÁNIZMUS 45
A VUDU 46
A MEZOPOTÁMIAI VALLÁSOK 49
AZ EGYIPTOMI VALLÁS 51
Kozmikus istenek és istennők, helyi istenek 51
A világ és az ember 56
Gondoskodás a halottakról 58
A naptár és az ünnepnapok 59
A kultusz és ima 60
Masztabák, piramisok és templomok 61
Emberábrázolás 64
Halotti és bölcsességirodalom 65
Időrendi áttekintés 67
A GÖRÖG VALLÁS 69
Az istenek családja 69
Az Olimposzi istenek 70
A nem Olimposzi istenek 73
Mitológiai alakcsoportok 75
A világkép 77
Az erkölcsiség 79
Emberi sors és embersorsok 79
Az ünnepek és az ünnepi játékok 80
Kultusz és áldozat 81
A kultusz és a templom szolgálói 82
Kultuszhelyek 82
A görög templomok vázlata 83
A görög templomok alaprajza 83
A szobrászat 87
Az irodalom 87
Időrendi áttekintés 88
A RÓMAI VALLÁS 89
A Panteon 89
Hazai istenek és istennők 89
Idegen istenek és istennők 91
Az istenek tizenkettes rendszere 93
A császárkultusz 93
Az erkölcsi rend 94
Az életkör szertartásai 95
Az évkör szertartásai 96
A napév szertartásai 97
A kultusz szolgái 99
A kultuszhelyek és templomok 101
A szobrászat 103
A római vallással kapcsolatos irodalom 104
GÖRÖG ÉS RÓMAI ISTENEK 106
Időrendi áttekintés 107
III. TÉMA 109
VILÁGVALLÁSOK 109
A ZSIDÓSÁG 111
Mai elterjedése 111
Az újrakezdés 112
Vallási pártok és mozgalmak - irányzatok és elnevezések 113
Jahve és a Tóra 1118
Élet-, év- és napszféra 120
A zsinagógák 122
Zsinagógaépület alaprajza 124
A vallásos irodalom 124
Időrendi áttekintés 126
A KERESZTÉNYSÉG 127
Mai elterjedtsége 127
Keresztény egyházak, hitvallások és közösségek 129
Jézus, a Krisztus életútja 130
Születés és gyermekkor 130
Keresztelés és szellemi adottságok 131
Krisztus nyilvános tevékenysége az Isten országáért 132
Kereszthalál és feltámadás 133
Egyházak, hitvallások és közösségek 134
A keleti egyházak 135
A katolikusok 137
A protestánsok 140
Egyéb keresztények 144
Hit és cselekvés 145
Hiszekegy (Credo) 145
Egy Isten három személyben 146
A megváltó és megváltás 148
Isten országának etikája 151
A tízparancsolat 155
ÉLET ÉS MŰVELŐDÉS 156
A szertartások 156
A rendek 157
Az ünnepek és az ünnepnapok 158
Az istentisztelet 159
Egyházszervezeti szabályzatok 161
Templomépületek és képtisztelet 163
Keresztény templom-típusok 167
A Biblia és a vallási irodalom 168
AZ ÚJKERESZTÉNYSÉG 172
Időrendi áttekintés 173
A Keresztes háborúk kronológiája I-IX 178
AZ ISZLÁM 179
A mai elterjedés 179
Abul-Kászim Mohamed életútja 180
A gyermek- és ifjúkor 181
A kinyilatkoztatás és a megbízatás, hogy Allah prófétája legyen 182
Mohamed prófétainak működése Mekkában 183
Az államférfi és hadvezér Medinában 184
A búcsúzarándoklat és a halál 185
ISKOLÁK ÉS IRÁNYZATOK 186
A szunniták 186
A síiták 187
A szakadárok 189
AZ IMÁN ÉS AZ ISZLÁM 191
Nincs isten Allahon kívül 191
A próféták és a végítélet 193
A vallási kötelességek 194
A szufizmus 197
A SZERTARTÁSOK 199
Böjtölés és zarándoklat 199
Ünnepek és rituális imák 200
MŰVÉSZET ÉS IRODALOM 202
A kultuszépítmények 202
Alapformák és berendezések 205
Az absztrakt díszítőművészet 205
A Korán 206
A hadit 207
A NEOISZLÁM 207
Időrendi áttekintés 209
A HINDUIZMUS 211
A mai elterjedtség 211
A HINDUIZMUS TÖRTÉNETE 212
Vallásfilozófiái rendszerek 212
TEOLÓGIAI ISKOLÁK ÉS IRÁNYZATOK 216
A visnuizmus 217
A sivaizmus 220
A saktizmus 221
AZ ISTENCSALÁDOK ÉS ISTENOSZTÁLYOK 222
A Brahmá-istencsoport 223
A Visnu-istencsoport 223
A Siva-istencsoport 226
A déví 228
Alsóbb istenségek és démonok 230
A VILÁG ÉS A MEGVÁLTÁS 230
Világkép és világfolyamat 230
Út a megváltáshoz 232
A kötelességek és az érdemi cselekedetek 234
A kasztrendszer 235
A SZERTARTÁSOK 236
Az ünnepek és az ünnepi szertartások 237
A napi szertartások 237
A tisztasági rítusok 238
A jóga 242
MŰVÉSZET ES IRODALOM 242
Sziklatemplomok és a szabadban álló építmények
A hindu szobrászat 246
A kinyilatkoztatás írásai és a hagyomány 246
A NEOHINDUIZMUS 249
Időrendi áttekintés 253
A BUDDHIZMUS 253
Mai elterjedése 254
Sziddhártha Gautama, egy Buddha életútja 954
Születés és gyerekkor 255
A megvilágosodáshoz vivő út 755
Buddha tanító- és vándorévei
A vég és a nirvána 257
ISKOLÁK ÉS IRÁNYZATOK 258
A hínajána 258
A mahájána 259
A vadzsrajána 262
A lámaizmus 262
A buddha-tan vagy dharma 266
Buddha és az istenek 266
A buddhista világkép 269
Az ember és a megváltás 270
A nirvána mint a megváltás célja 271
Nő a buddhizmusban 271
A megváltottak és a megváltók 272
Buddha, mint megváltott és megváltó 272
Az etikai önfegyelem 273
A parancsolatok 274
Az erények 275
Szerzetesrend vagy szangha 275
Az ünnepnaptár 277
A meditáció 278
MŰVÉSZET ÉS IRODALOM 280
Az építészet 280
Szobrászat és festészet 283
A páli kánon 283
Egyéb írásművek 284
Az újbuddhizmus 285
Időrendi áttekintés 287
AZ UNIVERZIZMUS 289
Palota az univerzizmus 293
Időrendi áttekintés 294
A DZSAINIZMUS 295
Dzsaina templom alaprajza 297
Időrendi áttekintés 298
A SZIKH VALLÁS 299
Időrendi áttekintés 300
A BAHÁIZMUS 301
Időrendi áttekintés 304
IV. TÉMA 305
ISMERTEBB ÁZSIAI VALLÁSOK (KÍNA, JAPÁN) 305
A KÍNAI VALLÁSOK 305
A KONFUCIANIZMUS 305
A konfuciánus etika 307
Időrendi áttekintés 308
ATAOIZMUS 309
A népi taoizmus 311
A Tao-te-king 312
Időrendi áttekintés 312
A JAPÁN VALLÁSOK 313
A SINTOIZMUS 313
Időrendi áttekintés 318
V. TÉMA 319
ÚJABB VALLÁSOK A XX. SZÁZADBAN ÉS A FELEKEZETEN KÍVÜLIEK 319
A vallástalanok és a felekezeten kívüliek 319
A CAODAIZMUS 321
A HARE KRISNA 323
A MORMON egyház 327
Időrendi áttekintés 330
A SZCIENTOLÓGIAI egyház 331
AZ ÚJ VALLÁSOK 336
VI. TÉMA 339
KRONOLÓGIA 339
Az ókori mezopotámiai vallás 339
Az ókori egyiptomi vallás 339
A klasszikus görög vallás 340
A római vallás 340
A judaizmus 341
A kereszténység 346
Az iszlám 350
Az indiai vallások 356
A dzsainizmus 358
A szikhizmus 358
A buddhizmus 359
A kínai vallások 364
A japán vallások 368
VII. TÉMA 371
A FELHASZNÁLT- ÉS AZ AJÁNLOTT SZAKIRODALOM 371
Felhasznált irodalom 371
Ajánlott szakirodalom 371
VIII. TÉMA 385
MELLÉKLETEK 385
Keresztény papi ruhák 385
Papi öltözékek és ruhakellékek 388
Az ortodox papság egyházi rangjai 391
Keresztény és ortodox világi papok (egyházi rangok) 392
Szerzetesek (egyházi rangok) 392
A NÉPEK NAPTÁRAI 393
A VALLÁSOK KRONOLÓGIÁJA 394
NÉV ÉS TÁRGYMUTATÓ 396