Nyíri Tamás - A filozófiai gondolkodás fejlődése

Raktáron
Raktárkészlet:
1 db
Nyíri Tamás - A filozófiai gondolkodás fejlődése
állapot
antikvár könyv, jó állapotú
ISBN
9633600464
1 350 Ft
A vásárlás után járó pontok: 14 Ft
Adatok
szerző
Nyíri Tamás
cím
A filozófiai gondolkodás fejlődése
kiadó
Szent István-Társulat
kiadási év
1977
oldalszám
618
kötés
vászon kötés
megjegyzés
borító picit kopottas
Cikkszám
988324
Vélemények

Legyen Ön az első, aki véleményt ír!

Tartalom
Előszó 5
Bevezetés 7
A filozófiai gondolkodás
Mi a filozófia? 9
A filozófia mint életmód 9
A filozófia mint tudomány 18
A filozófia és a teológia viszonya 22
A filozófia fejlődése 24
A filozófiatörténet kialakulása 24
A filozófia történelmi szemlélete 26
Irodalom 32
A görög bölcselet 35
A Szókratész előtti filozófia 37
A görög bölcselet kezdete 37
Alapelvek 40
A milétoszi iskola 40
Püthagorasz és iskolája 41
Hérakleitosz és az eleaiak 43
Az epheszoszi Hérakleitosz 43
Az eleaiak 45
Mennyiség és minőség 49
A mechanikusok 49
Anaxagorasz világképe 55
A szofista világnézet 58
Irodalom 62
Az attikai bölcselet 65
A Szókratizmus 65
Szókratész 65
A szókratikusok 70
Az ideák világa 71
Platón élete és művei 71
A jó 73
Az igazság 75
A platóni dialektika 79
Az ember és az állam 82
Platón természetbölcselete és teológiája 84
Az eszme a világban 86
Arisztotelész élete 86
Arisztotelész propedeutikus logikája 88
Arisztotelész tudományeszménye 91
Az első filozófia 94
Lélek, világ, Isten 101
A jó és a közösség 104
Irodalom 106
A hellenizmus bölcselete 111
A sztoicizmus 111
Az epikureizmus 115
Az újplatonizmus 116
Irodalom 119
A középkori bölcselet 123
Irodalom 126
A patrisztikus bölcselet 129
A keresztény bölcselet kezdete 129
A nyugat tanítója 130
Az igazság 130
Az Isten 131
A teremtés 132
A lélek 132
Az etika 133
Isten országa 134
A patrisztika vége 134
Irodalom 135
Skolasztikus bölcselet 139
A skolasztika kialakulása 139
Scotus Eriugena 140
Szent Anzelm 141
Petrus Abaelardus 142
Humanisták és misztikusok 144
Irodalom 145
A skolasztika virágkora 148
Irodalom 150
Teológusok és filozófusok Párizsban 151
Irodalom 152
Az oxfordi iskola 152
Irodalom 154
A régebbi ferences iskola 154
Irodalom 156
Nagy Szent Albert 157
Irodalom 158
A skolasztika fejedelme 159
Irodalom 170
A latin averroizmus 172
Irodalom 174
Az újabb ferences iskola 174
Irodalom 176
Skolaszitka és misztika 177
Irodalom 179
A skolasztika alkonya 180
Az ockhamizmus 180
Irodalom 182
A nominalisták 183
Irodalom 185
Nicolaus Cusanus 186
Irodalom 191
Újkori bölcselet 193
Irodalom 197
A reneszánsz filozófiája 199
Okkultizmus és miszticizmus 199
Irodalom 200
A reneszánsz természetfilozófiája 200
Giordano Bruno 201
Galileo Galilei 202
Francis Bacon 205
Irodalom 208
Az ember és az állam új értelmezése 210
Irodalom 212
A skolasztika a reneszánszban 213
Irodalom 213
A racionalizmus 215
R. Descartes 215
Kétely és igazság 216
Isten és a külvilág 217
A szubsztanciafogalom 220
Descartes méltatása 221
Ellenfelek és követők 222
Irodalom 223
Benedictus Spinoza 225
A szubsztancia és attributumai 226
A determinizmus kérdése 228
Spinoza naturalizmusa 230
Irodalom 232
G. W. Leibniz időtlen filozófiája 233
A monász és a lét 233
A teodicea 236
A monász és a szellem 238
Leibniz méltatása 240
Irodalom 241
Az empirizmus 243
Thomas Hobbes 243
Irodalom 246
John Locke 247
Az ismeretelmélet 247
Gyakorlati filozófia 251
Irodalom 252
Locke kortársai és követői 253
Irodalom 255
Hume szkepticizmusa 256
Az emberi megismerésről 256
A tudomány világa 257
A szükséges kapcsolat fogalmáról 259
Irodalom 262
A felvilágosodás 263
Irodalom 267
Az angol felvilágosodás 268
Irodalom 270
A francia felvilágosodás 270
Voltaire 271
Az enciklopédisták 273
Jean Jacques Rousseau 276
Irodalom 279
A német felvilágosodás 281
Irodalom 283
A klasszikus német filozófia 285
Immanuel Kant 285
A tiszta ész kritikája 287
A probléma 301
A gyakorlati ész kritikája 305
Az ítélőerő kritikája 310
A vallás és az ész 310
Irodalom 312
Johann Gottlieb Fichte 313
Tudományelmélet 314
Erkölcsbölcselet 315
Az idős Fichte 316
Irodalom 318
F. W. J. Schelling 319
Természetfilozófia 319
Azonosságfilozófia 321
Irodalom 322
A romantikusok 322
Irodalom 324
G. W. F. Hegel 324
A szellem fenomenológiája 325
A logika tudománya 331
A szellem filozófiája 334
Hegel teológiája 339
A dialektika értékelése 345
Irodalom 347
Az idealizmus megszűnése 350
J. F. Herbart, B. Bolzano, A. Trendelenburg 350
Irodalom 351
Arthur Schopenhauer 351
Irodalom 354
A hegeli iskola felbomlása: D. F. Strauss és L. Feuerbach 355
Irodalom 358
A nem dialektikus materializmus 359
Irodalom 360
A marxizmus-leninizmus 363
Marx-Engels-Lenin 363
A történelmi materializmus 365
Alapvető kategóriák 365
Értékelés 370
A dialektikus materializmus 372
A materializmus fogalma 372
A dialektika fogalma 375
Értékelés 378
Marx valláskritikája 381
A vallás filozófiai bírálata 381
A vallás politikai bírálata 382
A vallás gazdasági bírálata 386
A vallásos tudat föltételei 392
A valláskritika kritikája 394
Irodalom 397
A fenomenalizmus 403
A pozitivizmus 403
A. Comte és a német pozitivizmus 403
Irodalom 405
Logisztika 405
Irodalom 406
Neopozitivizmus 407
Irodalom 408
Analitikus filozófia: Ludwig Wittgenstein 409
Irodalom 411
Empirizmus és fenomenológia 412
Empirizmus: J. S. Mill, F. Brentano 412
Irodalom 413
A fenomenológia: E. Husserl, M. Scheler 414
Irodalom 416
Újkantianizmus és újhegelianizmus 416
Újkantianizmus 416
Irodalom 418
Újhegelianizmus 419
Irodalom 420
Pragmatizmus 421
Irodalom 424
A strukturalizmus 424
Történelmi áttekintés 424
A módszer 426
Az ideológia 429
René Girard 432
Irodalom 432
Az egzisztenciabölcselet 433
Sören Aabye Kierkegaard 434
Az élet és az elmélet 434
A hit és a kereszténység 438
Jaspers egzisztenciális filozófiája 442
Filozófiai tájékozódás a világban 442
Az egzisztencia megvilágítása 444
Egzisztencialista metafizika 447
Heidegger létfilozófiája 449
A lét és az ittlét 450
Az egzisztenciál 455
A halál, a szorongás, a végesség 457
Az idő és a történelmiség 459
A megértés történelmisége 461
A keresztülhúzott lét 463
A francia egzisztencializmus 465
Irodalom 469
Az életfilozófia 473
Isten halála és a nihilizmus 473
Nietzsche és az "élet" 475
Zarathustra éneke 478
Nietzsche és a kereszténység 481
Nietzsche értelmezése 483
Irodalom 485
Az életfilozófia a XX. században 486
A bergsoni spiritualizmus 486
Irodalom 491
A cselekvés filozófiája: Maurice Blondel 492
Irodalom 498
A fejlődés filozófiája: P. Teilhard de Chardin 499
Irodalom 503
Szellemtudományos életfilozófia: W. Dilthey 504
Irodalom 507
Metafizika és ontológia 509
Induktív metafizika és értékfilozófia 509
Irodalom 512
Realista ontológia 513
Fenomenológiai ontológia: N. Hartmann 513
Irodalom 516
Kritikus realizmus 517
Irodalom 518
Az ideálrealizmus: A. N. Whitehead 519
Irodalom 521
Keresztény ihletésű filozófiák 523
Az újskolasztikus mozgalom 523
Történelmi előzmények 523
Irodalom 528
Az újskolasztika főbb irányzatai 528
Irodalom 532
A transzcendentális módszer 532
Maréchal és Kant 532
A transzcendentális módszer továbbfejlesztése: K. Rahner 535
Transzcendentális filozófiai rendszerek: B. Lonergan, E. Coreth 529
Irodalom 544
A perszonalizmus 544
A gyökerek 544
Irodalom 546
A francia perszonalizmus 546
Irodalom 554
Tárgymutató 557
Névmutató 589
Tartalom 611