Pais István - Bibliai érdekességek, történetek, aforizmák

Raktáron
Raktárkészlet:
1 db
Pais István - Bibliai érdekességek, történetek, aforizmák
állapot
antikvár könyv, jó állapotú
ISBN
963-450-271-7
800 Ft
A vásárlás után járó pontok: 8 Ft
Adatok
szerző
Pais István
cím
Bibliai érdekességek, történetek, aforizmák
kiadó
Szerzői magánkiadás
kiadási év
1993
oldalszám
726
kötés
vászon kötés védőborítóval
megjegyzés
kopottas borító, lapszélek kicsit foltosak
Cikkszám
104701
Vélemények
Legyen Ön az első, aki véleményt ír!
Tartalom

Előszó

13

Bevezetés

25

A világ teremtése

33

Az Ótestamentum teremtésmítoszai

33

A teremtéshiedelmek keletkezésokai

43

A múlt és a jövő aranykora a Bibliában

51

Az Éden kertje és a bűnbeesés

52

Aranykori hiedelmek a régi görögöknél

57

A jövő aranykora az Ótestamentumban

62

A jövő aranykora az Újszövetségben

69

És a keserű igazság

77

A Tízparancsolat és az Ótestamentum erkölcse

80

A régi görögök a jogról és az erkölcsről

80

Az Exodus 20. fejezetének Tízparancsolata

84

A Deuteronomium 5. fejezetének Tízparancsolata

87

Az Exodus 32-34. fejezete az isteni parancsadásról

90

Az erkölcs isteni kinyilatkoztatása: legenda

97

"Ne legyenek...!"

98

"Ne csinálj...!

99

"Az Urnak, a te Istenednek nevét...!"

103

A szombatot tartsd meg!

104

"Tiszteld...!"

106

"Ne ölj!"

106

Néhány erkölcsi érdekesség

110

"Ne paráználkodj!

113

"Ne lopj!"

114

Az Ótestamentum társadalma és vallási képzetvilága

117-159

A természetkultusz

118

Az égitestek kultusza

119

Egyéb természeti kultuszok

123

Vallás és irodalom

126

Vallási szociomorfizmus

126

Az ószövetségi vallás néhány fontos eleme

131

A zsidó nép kiválasztottsága

131

A körülmetélés

132

A szombat szerepe; a szombatév és a kürtölés esztendeje

132

Tiltások és parancsok

138

Vallási centralizmus

139

Kultikus szervezet: papok és léviták

140

A papi öltözék

141

A papok felavatása

144

Tiltakozás a kultikus funkció kisajátítása ellen

147

A papok és a léviták munkamegosztása

151

A papok és a léviták jövedelme

155

A körülmetélés

160

A körülmetélés az Ószövetségben

160

Az Újszövetség a körülmetélés ellen

166

A bibliai körülmetélési szokás eredete

171

A frigyláda

174

Érdekességek a frigyláda történetéből

176

A frigyláda eredete és vallási funkciója

181

A jeruzsálemi templomok

187

A "gyülekezet sátora"

187

A salamoni templom

191

A zorobábeli és a heródesi templom

199

Mágia és áldozás

206

Emberáldozások

208

Elsőszülöttek feláldozása

212

Ábrahám kész feláldozni Izsákot; harc az emberáldozások ellen

214

Milyenek legyenek az áldozatok?

223

A pészach és a kovásztalan kenyerek ünnepe

230

A hetek ünnepe; a pünkösd

237

A kürtzengés ünnepe

239

Az engesztelés napja és a bűnbakok

240

A sátoros ünnep

243

Az áldozás módja

247

Tiszta és tisztátalan mágikus megtisztítás

253

Néhány meglepő áldozás és mágikus művelet

259

Mózes különös halála és eltemetése

267

Kézrátevés és varázslás

270

Küzdelem az áldozások ellen

273

Halál a varázslókra!

277

Saul és az endori halottidéző asszony

279

A család és a Biblia

282

A család történelme

283

Monogámia a Genezis könyvében?

286

Különféle szexuális és házassági tiltások

288

A többnejűség

290

Az idegenekkel való házasodás tilalma

297

Ősi házassági formák emlékei

305

A sógori házasság

316

Ruth sógori házassága

318

Júda és Támás sógori házassága

322

Az Újtestamentum és a sógori házasság

324

Néhány családi érdekesség

327

Szerelem, nemi élet és család

337

Dávid megszerzi Betsabét

342

Az újszövetségi Jézus-alak élettörténete

346

Jézus fogantatása és születése

346

Jézus ősei - az Újszövetség két nemzetségi táblázata

355

A napkeleti bölcsek hódolata; menekülés Egyiptomba

358

A tizenkét éves Jézus a templomban

361

A tanító Jézus élete, halála és mennybemenetele

362

Az újszövetségi Jézus-alak tanítása

384

Kit vált meg a "Messiás"?

385

A "mózesi törvények" mellett vagy ellen?

387

A két "hegyi beszéd""

389

A Máté-féle "hegyi beszéd"

390

A Lukács-féle síksági "hegyi beszéd"

396

A megbocsátás szükségessége

399

A gazdag ifjú

400

Adjátok meg a császárnak...!

401

A két legnagyobb parancsolat

401

Az irgalmas samaritánus

403

A képmutatás ellen

404

A magvető

405

Ne aggodalmaskodjatok...!

406

A tékozló fiú megtérése

408

A hálás samaritánus

409

Az imádkozó farizeus és vámszedő

410

A szegény özvegyasszony fillérei

410

Beletörődés?

411

Jézus: a jó pásztor

412

A hit ereje

412

Törődés a szegényekkel, az elesettekkel

417

A szeretetvendégség

419

Anániás és Szafira

421

A zsidó esszénusok és az őskereszténység

423

Újtestamentum és emberi egyenlőség

429

A magántulajdon, a gazdagság, a világi hatalom szentesítése

432

Bibliai érdekességek

435

Nem ehetsz idegenekkel!

435

Sajátos eskümód

437

Mit kell tenni a "bűnös" állattal?

437

Különös tisztasági szabályok

439

Fölmentés a katonáskodás alól

439

A fák védelme

440

Mit kell tenni a kivégzett ember tetemével?

440

Egy különös jogi előírás

440

Kultikus szolgálat és szeszfogyasztási tilalom

441

Kik nem vehetnek részt a vallási szertartásokban?

442

A siserehad

442

Női kéztől meghalni: szégyen

442

A vasművesség fontossága

443

Zsákmányszerzés és megadóztatás

444

Anatómiai furcsaságok

445

Jóslatkérés idegen istentől?

445

Homoszexualitás és vallási kultusz

446

Matuzsálemi kor

447

Űrhajósok jöttek a kozmoszból?

448

Bibliai történetek

452

Ószövetségi történetek

453

A Genezis első teremtésmítosza

453

Káin és Ábel

455

Történetek az özönvízről

456

Bábel tornya

462

Jákob elorozza Ézsautól az elsőszülött jogot és az atyai áldást

464

József és testvérei

467

József és Potifárné

469

József megfejti a fáraó álmait

470

Mózes születése és élete

472

Az égő csipkebokor; Mózes kiválasztása

474

A tíz csapás; kivonulás Egyiptomból

476

Kánaán: az "ígéret földje"

479

Bálám szamara megszólal

482

A parázna Ráháb elárulja hazáját

486

Jerikó bevétele

488

Ákán bűne és kivégzése

490

A gibeóniak csele

492

Jahve "megállítja" a Napot és a Holdat

493

Abímélek megöli hetven fivérét

495

Történetek Sámsonról

496

Homoszexualitás és a benjaminiták tragikus sorsa

501

Saul királysága és halála

504

Dávid és Góliát

508

Dávid és Saul küzdelme a hatalomért

512

Dávid és Absolon

514

Dávid és a népszámlálás

517

Dávid és Abiság

518

Miként lett Salamon király?

519

Salamon gazdagsága; a sábai királynő látogatása

521

Salamon bölcsessége

526

Az óizraeli állam kettészakadása

528

Jeroboám és a jódai próféta

530

Mikeás és az "Úr" 400 prófétája

532

Nábót szőlőjének elrablása

534

Hatalmi harcok és királygyilkosságok

535

Tóbiás története

543

Judit és Holofernesz

546

Eszter és a purim ünnepe

551

Dániel első álomfejtése

557

Dániel társai a tüzes kemencében

559

Nabukodonozor álma az óriási fáról

560

Bélsaccar király és a titokzatos írás

561

Dániel az oroszlánok között

562

Zsuzsanna és a vének

563

Jónás próféta a "céthal" gyomrában

566

Jeruzsálem "csodálatos" megmenekülése

572

A póruljárt próféta

573

Pap és próféta összeütközése

574

Jób szenvedései és az "isteni humanizmus"

575

Újtestamentumi történetek

586

A szél és a háborgó tenger lecsendesítése

586

Ördögök kiűzése

587

A kapernaumi százados szolgájának meggyógyítása

587

Jairus lányának a föltámasztása

588

A több napja halott Lázár életre keltése

589

A naini ifjú föltámasztása

591

Péter életre kelti Tábitát, Pál pedig Eutikhoszt

592

Halottak feltámasztása az Ószövetségben

593

Péter: a "Kőszikla"

597

A kánai menyegző

600

A kenyér és a hal megszaporítása: sok ezer ember csodás megvendégelése

600

A koldus Lázár és a gazdag ember

601

A fügefa megátkozása

602

A házasságtörő asszony és az emberi bűnösség

604

A kufárok kiűzése a jeruzsálemi templomból

604

Júdás árulása; a júdáscsók

605

Az utolsó vacsora

607

A hitetlen Tamás

612

István: az első vértanú

613

A mágus Simon megtérése

615

Saul megtérése: a pálfordulás

616

Pál három térítőútja

619

Bibliai gondolatok, aforizmák

630

A társadalomról

631

A vallásról

645

Emberi dolgokról

692

Férfiakról, nőkről, szerelemről és családról

713

Az életről és a halálról

719

Epilógus

727