Eötvös Károly - A Bakony I-II.

Nincs raktáron
Eötvös Károly - A Bakony I-II.
5 800 Ft
A vásárlás után járó pontok: 116 Ft
Részletek

Tájékoztatóval kell Bakony czimü művemet kezdenem. Olyas valamivel, a mit iró emberek előszónak, élőbeszédnek szoktak nevezni. Én nem igen szoktam ezzel élni. Álljon  helyt az irói mű a maga erejéből, az előre való ajánlgatás úgy se sokat ér. A mű tartalmát nagyon is vázlatosan ugyan, de mégis megmutatja a mű végén a tartalom-mutató. A kinek félkedve van az olvasáshoz: ezekből kiválogathatja, mit akar olvasni egész kedvvel. Most különösen mégis van szavam e műhöz előre. Talán nem is annyira a műhöz, mint anyagához, tárgyaihoz. Hiszen a mű, mint irodalmi alkotás, alig különbözik eddigi műveimtől. Nem ér többet s talán kevesebbet se, mint azok. Irásom módja s természete se változhatott sokat.

Adatok
szerző
Eötvös Károly
cím
A Bakony I-II.
kiadó
Révai Testvérek
kiadási év
1909
állapot
antikvár könyv, jó állapotú
oldalszám
623
kötés
aranyozott egészvászon kötés
megjegyzés
picit foltos borító
Cikkszám
148635
Vélemények

Legyen Ön az első, aki véleményt ír!

Tartalom

I. kötet

Tájékoztató

Mekkora a Bakony?

A Bakony különös bája

A magyar köznemesség

A norman és a magyar

A nemes magyar lélek

A magyar szív a leggazdagabb

1

Nagy urakról én nem írok

Mátyás király adomája a csóri csukáról

Veszprémvármegye Bakonyja

Nyolcz puszta vára és három eleven vára

O-palota, Csesznek, Bakony-Ujvár, Vár-Palota, Esseghvár, Nagy-Vásonykő, Döbrente, Czékut, Nagy-Somlyóvár

Kisfaludy Sándor emlékezései

Móré László, Tury György, Gyulaffy László

Zalavármegye Bakonyerdeje

A Balatonra néző hegyoldalakat nem tartom Bakonynak

Az én szülőfalumban nem volt fa

Az őserdő, a hogyén láttam

8

A virtus

Mi a nemesi katastzrum?

A rovatok

A birtokos

Hányféle volt a nemes ember?

Az inzurgens

Nem minden nemes külön nemzetség

24

A nemesi pártok

Deák Ferencz pártja

A párt-jelszavak

Mire kellett a primás sok pénze?

Deák pártja nagyobb volt, mégis gyöngébb volt

A pártok tanyái

Bevonulnak a nemesek

A főispáni konferenczia

A régi vármegyeház

Ott kezdődik közéleti pályám

37

A Szent László segitségül hívása

Mit énekel a nemes ember, ha szive szerint énekel?

Az eskük könyve

Régi eskü, uj eskü

A nemzet pártján levő nemesség kint szorul

Fodor Mihály nemes atyánkfia

Birkózó adomája

Boszúra hívja föl a kint szorult nemességet

A labanczok táborhelye a lakomájuk készülése

Irtóztató rombolás

Boszut lihet a csuffá tett győzedelmes tábor

50

A szürdolmány

Verner uram vendéglője

Az ellenség megrohanja

Apám és Csörgey Ferkó

A muzsikus czigányok veszedelme

A halálos dulakodás

Verner uram tanácsa

Miért nem menekült apám?

Csörgey Ferkó eltünt, apám maga maradt

68

A hadi zsákmány

Apám menekülési terve

Nem sikerül

Südyt megragadja és védő pajzsként használlja

Apám elkeseredik

Ott terem a segitség

Verner uram siralmas helyzete

A rettentes Csörgey Ferkó

Békesség lett

A kis Verner-leány hivta a segitséget

A Bakonyon túli nemesség tanyája

Mi történt ott?

Vámosi Saáry Gergely

80

A szent gáli nemzetes asszony

Nagy urak-e a magyar pénzügyminiszterek?

A régi palota

A nemzetes asszony megszemléli a palota termeit

A cselédszobákból csinál lakást magának és a miniszternek

Cselédsége

Utolsó karácsony-esténk

95

A faragó béres

Mit tud a faragó béres?

A kisbéres

A pusztai cslédség rangfokozata

A faragó béres szemre veszi a hiányosságokat

A Bakonyba megy szerszámfáért

103

Boronya halála

Ki volt, mi volt Boronya?

A fehér vaddisznók

Kevés a makk

Mit beszél az öreg sertés?

Boronya halála

A vihar győzi-e tovább, vagy a kürtszó?

110

Ük.

Jókai és Tóth Béla használta e szót: ükapám

Hibásan

A süv szó

A család izei

Régi tudós is ejt hibát

Tanulság

118

Atyafi-látogatás

Az ismeretlen nénémasszony

A Tihay-atyafiság

A Tihay-birtokok

Mi volt a nemesi birtok?

Sághy Tóni atyafi látogatása

Miért mondott le örökre Ambrózy az atyafilátogatásról?

124

Ez is válópör!

Zádor Pali őrzi a kutyabőrt

Megnősül, gyereke lesz

Válik a feleségétől

Válópöre alatt minden békéltetésnél ujabb gyereke születik

Utóbb megunja a sok gyereket és a hosszu válópört

132

Kikből állt a tábor?

1848. évi márczius 15-ike Pozsonyban és Pesten

A tizenkét pont

A pesti ifjak

Tómics gazda ötvenkét szücslegénye

140

II. kötet

Ki volt hát Sobri?

Szépfaludi Ö. Ferencz uj közlési Sobriról

Szigeti József szinművészünk nem ismerhette Sobri dolgait

Sobri társainak végzete

Az álnév

Tudásom forrásai

Kisfaludy Sándor

A billegei csárda

1

Sobri a rendeki erdőben elfogja a sümegi csendbiztost

Szakácsi alatt lefegyverzi Somogy csendbiztosát

A tihanyi révnél magával viszi a nagy bajuszu Kaszást

A rejtett kincsek

Volt-e Sobri bálban?

Sobri bőkezüsége

12

A váczi kaland hagyománya

Öreg barátaim nem tudtak róla

Osváld Dániel

Fűmag megejtése

Sobri miként lepi meg gróf Nádasdyt, a váczi püspököt?

Miként keletkeznek a hagyományok?

29

Csikós Csúzy János

Nemzetsége

Gyerekkora

Elszökik az intézetből

Csikósbojtárrá lesz

Törvénybe állitják

Sobri haláláról

Népdal Sobri sirjára

Csikós Csúzy János megjelenik Pápán

Pápai élete, szerelmi kalandja, házassága

Halála s rokonainak róla való emlékezése

39

Répa Rózi csárdásné lesz

Halála Pakson. Titok marad

Miért lett Sobri a népköltészet hőse?

A két tornai legény szomoru története

56

Utolsó szó Sobriról

Szederkényi Nándor véleménye

A zsobri szó a zsebrákból származott

E vélemény megdöntése

Az álnevek

Sobri állítólag Bejczen született s még a mult század ötvenes éveiben is élt

Szép Mihály közlése Sobri halálának részletes leírásáról

Herman Ottó, Milfajt képe

Sobri ruhája

Guzmics Izidor apát egykoru följegyzései

68

Hogy üljenek a követek?

A párok

A régi rákosi országgyülés

Kik voltak az 1825-iki országgyülés tagjai?

A pozsonyi országház tanácskozási terme

A Personalis

A négy kerület

Milyen férfiak voltak a régi követek s mily rendben ültek?

Viszály a papokkal

A latin Pasquillus szerint a pártok

A Ragályi-féle nemzeti dal

Kiknek nevét őrzi a történelem a pártok férfiai közül?

Az 1832-iki ülésrend

A papokat külön helyre szorítják

Hol ült Deák 1838 óta?

Hol ült Kossuth 1847-ben?

Deák utolsó ülőhelye s ennek sorsa

84

A Bakony ura

Mire való a svábnak tanulni?

A lókuti mester

Nem tud geográfiát

Miért nem tanul?

A Csóthy fia nem szorult a geográfiára

109

Zámory közebéden összekerül Haynauval

Haynau gyalázza a magyart

Zámory hozzávágja a pezsgős üveget

Zámoryt budapesti lakásából nem tudják kistájgerolni

Diamantot legyőzi

Miként veszi a tehenet Svájczban?

Perzsa sahnak nézik

115

Kossuth gyerekei eltünnek Pestről

Boros Sándor elviszi őket a Bakonyba

Zámory birtokain a menedék

Báró Splényi Béla

Édes anyja és testvérje Guyon Richardné

Marton Antónia

Amade grófnő

Kossuth gyerekeit elfogják

Haynau meglátogatja a pozsonyi várban

122

Leég a nagy-keszi zsöllérsor

Bakony ura megveszi a zsöllér-telkeket

Leválik asztalos nem adja a magáét

Csak játszik Bakony urával

Az asztalost kidobják házábol

Házát elpusztítják a telkét elveszik erőszakkal

A bűnpör

Kozma Sándor, a király főügyésze

Miként meneküljön Bakony ura?

A pör vége

133

Megakad a vármegye

A Bohor Yontob Szaláma nemzetség és az Éliáhu Ghebáli nemzetség rokonsága

Jusszuf elveszi feleségül Szenórát

Hogy lett magyarrá az arab zsidó Szaláma?

Jusszuf testvére Mussza, vagyis Ramira Bohor Yontob ben Szaláma meghal Damaskusban

Jusszuf annak özvegyét, a szép Gamilát is elveszi feleségül

Ezt utóbb megtudja Szenóra

Nagy felfordulás támad a két feleséges állapotból

Szép sorjában elmondja ezt ez a fejezet

148

A zacskó arany

A kádi bíró elé kerül a dolog

Jusszuf ravasz

Gyanut támaszt Szenóra ellen

Szaláma és Jusszuf megcsalják a vámosokat

Nagy veszedelem támad ebből

Most már Szenóra is lábra áll

Nagy level érkezik a nemes vármegyéhez

Mit csinál most karakószörcsöki Szörcsöky Ábrahám főfiskus úr?

162

A vármegye tárgyalja a bűnügyet

A suri riadás

A tót asszonyok

A tárgyalás folyamata

Mit beszél Jusszuf?

Mit felel Szenóra?

Gamila mindent elront

Jusszuf felülkerekedik

Mit tanít Mózes?

Mit tudott Jézus Krisztus?

A rettenetes nagy kérdések

Jusszuf hatalmasan védi magát

Gamila szép sárga papucsa

Kik legyenek a tanuk és szakértők?

A főfiskus agyonüti az egész bűnpert

172

A takarékpénztár

A nemzet ébredése

Mit szólnak ehhez a szent-gáli királyi vadászok?

Fáy András javaslatát elfogadják

De nem ugy, a hogy Áron zsidó jónak látja

A szent-gáli takarékpénztár alkotmánya

Mi van a régi archivumban?

Gyül a pénz

Alig tudják utóbb a vasas ládát fölemelni

Egyszer csak minden elvesz szőrén-szálán

Hova lett a takarékpénztár?

182

A bakonyi szür

Milyen volt a bakonyi szür?

Hol készült?

Juhász, kanász ősi természete

Zala vármegye eltiltja viselését

Viták e fölött

Ki visel esernyőt?

Mi van a szürujjban?

Hogy gerjesztettek tüzet hajdan?

A szür lefüleli, megfogja az ágyugolyót

204

Mózes bátyánk

Ki volt, mi volt Gombás Mózes?

Görhes Jancsi esete

A vármegye szelid vallatást rendel

Miként magyarázza ezt Mózes bátyánk?

Miként menekül Szicziliából a bakonyi ember?

219

Kihirdetik a törvényt

Törvényt hirdetnek Szent-Gálon 1848-ban

Miként hirdették ki hajdan a törvényeket?

A Nemzeti bácsi

Mily föltételek alatt fogadja el a királyi vadász az 1848-iki törvényeket?

227

A pápaiak

Mit köszönök Pápay Miklósnak?

Pápay Sámuel eredete s nevelődése

Kisfaludy Sándor és Pápay Sámuel

Milyen volt a magyar nyelv száz év előtt?

Pápay Sámuel nyelvtisztitó munkája

Irodalmi alkotássai

Hogy adóztatta meg a veszprémi püspököt?

238

A két testvér

Pápay Lajos

Hogy lett huszárrá?

Miként szerződött huszárjával?

Költő volt

Mi a poiczáj?

"Mi magunk!"

Halála

Pápay Miklós egyénisége

Deli táncza

Miként hajtotta végre az ítéletet?

246

A vidám rettegés

Jön a kolera

A pápai urak tanácskoznak

Kik voltak ott?

A híres Mándi Márton István

Mondásai

Átjöhet-e a kolera a Bakonyon?

Van-e hát kolera?

A kormányzók és orvosok bölcsessége

261

A pápai deputáczió

Ó-bor és uj-bor

A mészáros táblabiró

A gunyos vígjáték

Ajánló szózat a vizsla kutyához

A prológ és a beköszöntő

Miből készült a vígjáték meséje?

271

A kórságkergető deputáczió határozata

Pápa város nem egy város, hanem két város

A szegény halottak temetése

Mi kell a temetéshez?

Piti Ferkó

Kalaba János

A borbélyok

A csipővas

Vak Pali

A papok

Az irhásközi baczillus

A zsidók mentesek

A sirásók szájaskodása

Egyszerre hal meg ugyanaz az ember mind a két városban

Rettenetes viszály

281

Szállok az úrnak

Hol alkalmazzák ezt a szót szállok az úrnak

A száll szónak gazdagsága

A megszállitás

A végh-koppáni alpasa megszállitó levele

A szállások

301