Káldeától Ister-gamig II. - a sumir-magyar nyelvazonosság bizonyítékai

Nincs raktáron
Káldeától Ister-gamig II. - a sumir-magyar nyelvazonosság bizonyítékai
Badiny Jós Ferenc
Káldeától Ister-gamig II.
a sumir-magyar nyelvazonosság bizonyítékai
antik (szerzői kiadás, Buenos Aires), 1981
jelenleg nem kapható, de előjegyezhető
Részletek
Igen nagy örömmel adom át ezt a könyvet az olvasóknak és kérem - fogadják szerettel.
Bocsássák meg a benne előforduló nyomtatási hibákat és javítsák ki azokat kegyelmesen. Vegyék tekintetbe, hogy igen nehéz technikai, gazdasági és egészségi körülmények játszottak közre e könyv világra hozatalában, mely - bár sok szakmabeli anyagot tartalmaz - mégsem a "szakemberek" részére készült, hanem a Magyarokank. "A TUDÁS NÉPÉNEK" - függetlenül attól, hogy otthon, vagy idegenben élnek.
A mai marxista rendszerű Magyarország állampolgárai ne lássanak azokban a kifakadásaimban, melyekkel a mai "marxista történelemszemlélet" és "marxista nyelvtudomány" erőszakosan fenntartott dogma-várait döngetem, semmi ellenséges érzületet, "felforgató szándékot", vagy éppenséggel "politikai állásfoglalást." Csupán "politikai irányitottság" nélkül élő, de a Hungarológiának nevezett tudományágban szorgalmasan kutató egyetemi tanárnak a felkiáltásai ezek... És csak azért, mert e sorok írója semmiképpen sem tudja megérteni a mai, magyarországi tudományos helyzetet és benne azt, hogy egy haladó szellemű népi-szocialista rendszer lendületében miképpen tud fenntartani és folytatni - a saját népére és társadalmára vonatkozóan - olyan történelemszemléletet és nyelvszármaztatási teóriát, ami a Magyar Népet kizsákmányoló idegen királyságok világi és egyházi feudálkapitalizmusának a terméke és - közismerten - a Magyar Nép ellenségei által, a Magyar Népre erőszakolt kultur-terror szüleménye.
Azt szeretném elérni ezzel a könyvvel, hogy a MAI magyar történelemszemlélet és nyelvtudomány vegye fel munkarendjébe mindazokat a bizonyítékokat, melyek a Magyar népi és nemzeti önbecsülés szolgálatára vannak és az ősi mult igazságai alapján, népi és nemzeti öntudatot termelnek. Semmi másra nem gondolok itt, csak arra, amit a többi, szintén nép-demokratikus rendszerben élő országok - saját magukra vonatkozóan - hirdetnek. És itt - elsősorban - az orosz kutatók kiértékeléseire hivatkozom, akik - szkíta kincsek birtokában - az egész nyugati világ előtt - egy eddig valóban ismeretlen, orosz őstörténelmet tártak fel és azt igen tudatos önbecsüléssel tették.
Az én célom tehát az, hogy édes magyar nyelvünk megbecsülésében egyakaratra hozzam a különböző politikai rendszerek által nevelt és tanított magyarokat.
Szeretném, ha Mindnyájan megértenénk - e könyvből - annak rejtelmes okát is, hogy miért áll a világ "pusztitótüzében" A Magyar Nemzet és a Magyar nyelv. Ennek az Oknak a tudása legyen megértésünk összetartó ereje is... hisz, aki MAGYAR - e tűzből magát kivonni nem tudja, mert az is teljesen mindegy, hogy az "élniakarás" fője Zrínyi, Rákóczi, Kossuth - vagy az elhagyott, magára maradt MAGYAR LÉLEK.
Adatok
Cikkszám
297736
Vélemények
Legyen Ön az első, aki véleményt ír!