Stein Aurél - Ősi ösvényeken Ázsiában I-II.

Nincs raktáron
Stein Aurél - Ősi ösvényeken Ázsiában I-II.
Részletek

Ez a könyv kínai-turkesztáni és legbelsőbb-ázsiai régészeti és földrajzi kutatásaimat beszéli el, tömör foglalatban. A küzdelmes vándorutakon töltött évek azokon a  kevéssé ismert, nehezen hozzáférhető tájakon, a természetadta nehézségek minden megpróbáltatása mellett is életem legboldogabb emlékei maradnak. De még serényebb munkában teltek a három belősázsiai kutató-út bőséges tudományos eredményeinek feldolgozására fordított hosszú-hosszú esztendők. Az első két utazás történetét útleírás alakjában írtam meg annak idején. A három utazás tudományos eredményeit részletesen tárgyaló művek tizenegy vaskos negyedrét-alakú kötetre terjednek. Úgy érzem, ezekkel a könyvekkel leróttam kötelességemet. De a Ruins of Desert Cathay kivételével valamennyi itt említett kiadvány régóta elfogyott már s drága pénzen is nehezen szerezhető meg. A belső-ázsiai kutatásokkal összefüggő utolsó munkámnak is végére érve, 1928-ban szabad voltam, hogy a régészeti kutatás új munkaterei felé forduljak, Ázsia délibb tájain. De a Belső-Ázsia sivatagjaiban és hegyei közt átélt gyümölcsöző esztendők emléke elevenen él ma is emlékezetemben s éppoly kedves nekem, mint valaha.

Adatok
szerző
Stein Aurél
cím
Ősi ösvényeken Ázsiában I-II.
kiadó
Franklin-Társulat Magyar Irodalmi Intézet és Könyvnyomda
kiadási év
évszám nélkül
oldalszám
247
kötés
aranyozott kiadói egész vászonkötés
sorozatcím
A Magyar Földrajzi Társaság Könyvtára
kiegészítő információk
148 fekete-fehér fényképpel - némelyik kihajtható - és 1 eredeti felvételek alapján rajzolt térképpel.
Cikkszám
342719
Vélemények

Legyen Ön az első, aki véleményt ír!

Tartalom

Előszó V.
Képek jegyzéke XI.
Fejezet
1. Legbelsőbb Ázsia - madártávlatból 1
2. Kínai terjeszkedés Belső-Ázsiában. - Műveltségek érintkezése 12
3. A Hindúkus-on át a Pámírokra és a K'un-lunba 26
4. Az első kutatások egy homokba temetett romhelyen 38
5. Felfedezések a nijai romhelyen 51
6. Viszontlátom a nijai romhelyet. - Endere romjai 67
7. Mírán romjai 76
8. Kutatások az ősi Lou-lanban 90
9. Ősi ösvényeken, a kiszáradt Lop-beltengeren át 102
10. Az ősi határfal felfedezése 116
11. Leletek az ősi kínai határfal mentén 126
12. Az Ezer Buddha barlangtemplomai 137
13. Felfedezések egy titkos kápolnában 145
14. Az Ezer Buddha buddhista festményei 156
15. Kutatások a Nan-san hegységben 171
16. Az Etszin-goltól a T'ien-sanhoz 177
17. Turfán romjai között 184
18. A Kuruk-tághból Kásgarba 195
19. Kásgarból az Álicsur Pámírra 206
20. Az Oxus legfelső szakaszán 218
21. Rósanból Szamarkandba 228
Észrevétel 238
Név- és tárgymutató 239

KÉPEK.

Címkép. Régi buddhista selyemfestmény: Avalókitésvara bódhiszattva álomban látott alakja, amint egy jámbor lelket visz az égbe (164). II.
1. A Muz-tágh-ata csúcsa a kis Kara-köl (tó) déli végétói (4) XVI.
2. A külső K'un-lun szaggatott hegyláncai, a Jagan-daván (hágó) feletti
magaslatról (5) XVI.
3. A Kaskul-jégár és firnmezői (4) XVI.
4. Kilátás déi felé a Khazan-gol feletti erdős hegyhátról. Háttérben a Richthofen-hegység főláncának havas csúcsai (6, 174) 16
5. Boracse bazárjának bejárata, a khotani oázisban (9) 16
6. A nijai romhely déli részének körképe (8, 73, 74). Alatta a 14. kép 16
7. Karavánom a Taklamakán sivatag magas buckái közt, a Tárímtól délre (8) 16
8. Tevéim a kiszáradt Lop-tó medrében (10) 16
9. Derékszögű kettős fatáblák, kharósthí írással, a nijai romhely titkos
irattárából (19, 72) 24
10. Baltit, Hunza székhelye, a mír várkastélyával (27) 24
11. Társaim körében, második kutató utamon. Csirától északra a sivatagban (28) 24
12. A Malakand erőd és a Szvát-völgy. Alul balfelől az a tisztás, ahol a Crater Camp állott 1897-ben, a fellázadt törzsek ellen vívott harcokban (28) 24
13. A Lovárai-hágó délről jövet (28) 32
14. A Darkót- és Csatiboi jégár, a Rukang hegysarkantyú lábától (30) Felette a 6. kép 16
15. Az Oxus forrásának jégárjai a Vakhdzsír-völgy szájától (33) 32
16. Afghán kíséretem a málhával készül átkelni a Bahrak patakon (31) 32
17. Tás-kurghán kínai erődje (33) 40
18. Kiz-kurghán falának és erejének romja (33) 40
19. P'an ta-dzsén, Akszu tao-tája, régi pártfogóm és barátom (40, 190) 40
20. Csiang szu-je, kínai titkárom második utazásomban (34) 40
21. Khotani száműzöttek és tághlik pásztorok Karangu-tághban (37) 40
22. Pakhpu hegylakók Kök-járban (35) 40
23. Az Otrughul-jégár végső szakasza, a Nissza-völgy fejénél (36) 40
24. Kilátás a fő K'un-lun lánc vizválasztójának havas nyergéről, a Kara-kás legfelső völgyétól északra, kb. 6000 m tengerszínfeletti magasságból (37) 40
25. A Nissza-völgy teteje Tam-öghil legelőiről. Az előtérben lössz-borította régi morénák (37) 40
26. Terrakotta szobrocskák és díszített edények cserepei Jótkanból (39) 48
27. Dandán-uiliki buddhista szentély folyosójának freskó-borította falai (42) 48
28. Dandán-uilik. Buddhista szentély cellája; benne sztukko-szobor talapzata (43, 44) 48
29. Dandán-uilik. Legenda-jelenetet ábrázoló falfestmény és az «Észak őrének» sztukko-szobra egyik buddhista szentélyben (43) 56
30. Dandán-uilik. Fafestmény a szent patkányok legendás királyának alakjával (44) 56
31. Dandán-uilik. Fafestmény a kínai «selyemkirálykisasszony» legendás jelenetével (44
32. Dandán-uilik. Fafestmény a perzsa Rusztam bódhiszattva alakjával (45) 56
33a. Dandán-uilik. Khotani nyelvű buddhista egyházi szöveg lapja (45, 47) 56
33b. Dandán-uilik. Kurziv bráhmí írású okmány töredéke (45, 47) 56
34. Dandán-uilik. Kínai feljegyzések 781-2-ből (47) 56
35. Nija. Ősi lakóház maradványa, ásatás előtt (52, 58) 56
36. Nija. Ősi szemétdomb, ásatás közben (60) 56
37. Nija. Lakóház maradványa, ásatás után. Itt találtuk az első írásos fatáblákat (53, 57) 56
38. Nija. Kharósthí írásos kettős ék-alakú fatáblák (54) 56
39. Nija. Kharósthí okirat derékszögű kettős fatáblán, a romhely rejtett irattárából. A kéziratokon meglátszik, hogy ki vakart szöveg fölé írták (56, 62, 72) 56
40. Nija. Színes gyapjúkendő (59) 64
41. Nija. Régi szék (59) 64
42. Nija. Kharósthí bőrokmányok, egy szemétdombból (60) 64
43. Nija. Faragott kettős párkányok egy ház romjából (66) 64
44. Nija. Agyagpecsét-lenyomatok kharósthí okmányokon (61, 62, 69, 73) 72
45. Nija. Homokba temetett lakóház maradványa, ásatás előtt. Holt szederfák törzsei (71, 123) 72
46. Nija. Lakóház maradványa, ásatás közben (71) 72
47. Régi kínai írásos fatáblák (70, 97, 98) 72
48. Nija. Egy nagy lakóház romja, ásatás után. Ezen a helyen találtuk a titkos irattárat a padló alatt (71) 72
49. Nija. Ősi szőllő maradványai, a lugasokat tartó vastag karókkal (74) 72
50. Endere. Buddhista templom-cella belseje, ásatás után (74) 72
51. Mírán. Buddhista szentély, ásatás után (78, 82) 72
52. Mírán. Tibeti erőd romjának belseje, ásatás közben (78) 72
53. Lou-lan. Ház romja, faragott faoszlopokkal, ásatás után (99) 72
54. Mírán. Szárnyas alakok freskóképei, egy buddhista szentélyrom folyosójának fallábazatáról (82) 72
55. Mírán. Buddhista legenda falfestménye, egy buddhista szentély frízéről (84) 80
56. Mírán. Freskó fallábazat és fríz egy buddhista szentély körfolyosójának déli faláról. Balról lányalak, korsóval és kehellyel; jobbról fiatal férfi; középütt szárnyatlan amorett, virágkoszorúval. A frízen négy palástos férfialak és egy quadriga alsó része (86) 80
57. Mírán. Freskó fríz és fallábazat részlete egy buddhista szentély körfolyosójának déli faláról. Vesszantara herceg, csodatevő fehér elefántjával. Virágkoszorús puttik közt egy indiai herceg alakja (86) 88
58 Szélvájta pusztaság Lou-lantól délkeletre. Az előtérben lakóház maradványa (93, 96) 88
59. Lou-lan. Ősi lakóház és sztúpa romja (95, 105) 88
60. Lou-lan. Régi szövött tárgyak. Kendercipő; díszített papucs; gyapjú szőrszőnyeg; régi selyemtekercs (96) 88
61. Lou-lan. Díszítő fafaragások töredékei. Részben klasszikus motívumúak. Fényezett székkarfa, állatalakkal: festett székkarfa, állatember-alakkal (100) 88
62. Lou-lan. Buddhista szentély gandhárai modorú építészeti fafaragásai (100) 96
63. Lop-sivatag. L. K. erődrom belseje. Lakóház maradványai. Elpusztult épület fatörmeléke. Katonai szállások romja ásatás közben. Szélvájta magaslat: a körfal nyugati sarka (104) 96
64a. Lou-lan. Alakokat ábrázoló sokszínű selyem a lou-lani temetőből Karmazsin, sárgásbarna, kék 96
64b. Lou-lan. Hellén és kínai mintájú gyapjú faliszőnyeg, a lou-lani temetőből. Sötétbíbor. Világoszöld. Világoskék. Világosbarna. Barnássárga. Karmazsin (107) 96
65. Lou-lan. Hermes-fejet ábrázoló régi gyapjú-faliszőnyeg a lou-lani temetőből (108) 112
66. Lop-sivatag. Halott feje egy mesza tetején levő sírban. A fejet durva vászon-szemfedő borítja; végét csomóra kötötték, benne ephedra-gallyakat találtam (109) 112
67. Lop-sivatag. Halott egy mesza tetején talált sírban. Arcáról félrehúztuk a durva vászon halotti-ruhát (109) 112
68. Felhalmozott sótömbök a kiszáradt Lop-tó medence felszínén (114) 120
69. A befagyott Lovara-forrás a régi tópart lábánál, a sóborította Lop-nór medence déli széle mentén (117) 120
70. Régi őrtorony a tun-huangi határfal nyugati vége közelében. Itt találtuk az első régi kínai írásos fatáblát (119) 120
71. A kínai határfal a T. XIII. őrtorony közelében 120
72. Ősi őrtorony romja, T. IV. C., a tun-huangi határfaltól nyugatra (127) 120
73. Régi kínai erőd, a Jadeit-kapu helyén (134) 120
74. A tun-huangi határfal egyik őrtornyának romja (T. XII.), a hozzátartozó katonai szállás és lépcső maradványával 120
75. Ősi eszközök és felszerelések, nagyobbrészt a tun-huangi régi határfal őrállomásainak romjaiból. Kendercipő. Fakulcs. Falakat. Kaptafa. Nádkéve. Pecsétveset. Bronz-nyílhegy. Faragott fogas. Fatömb «gyertyák» beleállogatására. Facsésze (129) 128
76. Régi szoghdiánai papiros-okmány, a tun-huangi határfal T. XII. A.
őrállomásáról (133) 128
77. A Nan-san legdélibb lánca. Előtérben a Szu-lo-ho forrásmedencéje (174) 128
78. Ősi kínai raktár romja a tun-huangi határfal mentén (135) 128
79. Tun-huang. Apró buddhista barlangtemplomok sorai az Ezer Buddha déli
csoportjában (138) 128
80. Tun-huang. Buddhista barlangüregek Vang tao-si barlangtemploma mellett (138) 136
81. Tun-huang. Szentély-cella belseje. Talapzaton szobrok. A falon és mennyezeten festmények (139) 136
82. Tun-huang. Tempera-festmény, életnagyságúnál nagyobb bódhiszattva-
alakokkal (139) 136
83. Tun-huang. Dzsataka-jeleneteket és istenek gyülekezeteit ábrázoló falfestmények egyik templomcella sarkában (140) 136
84. Őrtorony romja (T. IX.) a kínai határfalon, Tun-hiiangtól északnyugatra (124) 144
85. Tun-huang. Vang tao-si, az Ezer Buddha taoista papja (142) 144
86. Tun-huang. Vang tao-si templomának cellája és előcsarnoka. Előtérben a kihordott irattekercsek. Az emelvényen újkeletű szobrok (145) 144
87. 88. Tun-huang. Régi buddhista zászlók egy befalazott szentélyből. A fátyolszövetű selyemre festett alakok bódhíszattvák (147, 161) 152
89. Tun-huang. Régi selyemhímzés : Buddha, tanítványai és bódhiszattvák között. Alul az adományozók térdelő alakjai (149, 166) 152
90. Tun-huang. Régi hímzés és szőnyeg darabjai (152) 152
91. Tun-huang. Régi kínai kéziratok és nyomások a befalazott könyvtárból (146, 152) 152
92. Tun-huang. Régi kéziratok a befalazott barlangi könyvtárból (146, 153, 154, 155) 160 93. 94. Tun-huang. Régi buddhista selyemzászlók Buddha életének legendás
jeleneteivel (158) 160
95. 96. Tun-huang. Selyemre festett régi buddhista zászlók, Buddha életéből vett jelenetek képeivel (158, 159) 160
97. Tun-huang. Régi buddhista selyemzászló. A kép Manydzsusri bódhiszattvát
ábrázolja (161) 160
98. Tun-huang. Régi buddhista selyemfestmény, Ksitigarbha bódhiszattva
képével (162) 160
99. Tun-huang. Régi buddhista selyemzászlók, Virúpáksának, a «Dél kormányzójának» képével (163) 160
100. Tun-huang. Régi buddhista selyemfestmény: Vaisravana, az Észak uralkodója, átkel az óceánon isteni kíséretével (163) 160
101. Tun-huang. Régi selyemfestmény: az ezerkarú Avalókitésvara, bódhiszattvával (Kuan-jin) és isteni szolgálóival (164) 168
102. Cs'ien-fo-tung. Papírfestmény: Avalókitésvara a fűzfaággal (160) 168
103. Cs'ien-fo-tung. Selyemfestmény: Avalókitésvara bódhiszattva (160) 168
104. Tun-huang. Buddhista selyemfestmény, K. u. 864-ből: bódhiszattvák csoportjai, alul az adományozók alakjai (165) 168
105. Tun-huang. Régi selyemfestmény: az ezerkarú bódhiszattva és isteni
szolgálói (165) 168
106. Tun-huang. Régi buddhista festmény: Buddha Amitábha bódhíszattvák között
trónol (167) 176
107. Tun-huang. Fogadalmi ajándék adományozójának alakja egy buddhista festményen (l. 106. kép) (168) 176
108. Tun-huang. Régi buddhista selyemfestmény: Buddha Bhaisadzsjaguru Paradicsoma (168) 176
109. Tun-huang. Régi buddhista selyemfestmény baloldali része Buddha Bhaisadzsjaguru Paradicsomával. A befalazott barlangszentélyből (169) 176
110. Tun-huang. Selyemfestmény részlete : zenészek kísérik a bódhiszattvát (170) 176
111. Tun-huang. Selyemfestmény részlete: Manydzsusri bódhiszattva és kísérete (170) 176
112. A «Tízezer Buddha» barlangtemplomai (Van-fu-hszia), a Si-pao-cseng patak
partján (172) 176
113 Van-fu-hszia. Falfestmények a Tízezer Buddha egyik barlangtemplomának előkápolnájában. A bódhíszattvák életnagyságúnál nagyobbak (172) 184
114. Sztúpa romja, a khara-khotoi körfal északnyugati sarkában (179) 184
115. Buddha és bódhiszattva szobor Ma-ti-szu barlangszentélyében (175) 184
116. Templom udvara Barkul mellett (182) 184
117. Buddhista szentélyromok a Tojuk-szurdok nyugati oldalán (188) 184
118. Kínai templom Nan-kou-cséng előtt (175) 184
119. Buddhista szentély romja a turfáni Szirkip-ben (188) 184
120. Részlet a bezekliki (turfáni) barlangi szentély falfestményéről, New Delhiben való helyreállítása és elhelyezése után (189) 192
121. Lovagló nő festett agyagszobrocskája az asztanai temető egyik sírjából,
Turfánban (192) 192
122. Jár-khoto romváros: Turfán egykori fővárosa. Középső főutcája északról. Az előtérben templomrom (194) 208
123. A Jing-p'anból Korlába vivő ősi kínai út egyik őrtornyának romja (198) 208
124. Halott arcán talált «szaszanída» selyem szemfedő, a turfáni Asztana temetőjéből (193) 208
125. Falfestmény: Buddha életéből vett jelenet. A Ming-ui romhelyen (Kara-sahr) kiásott buddhista szentélyromból (200) 208
126. A turfáni Asztana temetőjének egyik sírjában talált ősi sütemények (192) 216
127. Görög-buddhista hatásra valló sztukko-fejek Ming-ui szentély romjaiból: Kara-sahr (200) 216
128 A Szél-tágh vagy Muz-tágh hegylánc a Tarsz-agar hágóról (213, 233) 216
129. Kilátás a Bosztán-arcse völgyön át a Csakraghil-csúcsok felé. Az előtérben Afrázgul Khán (208) 216
130. Kara-csimi kirgizek. Embertani méréseket végeztem rajtuk (215) 216
131. Rósaní falusi főnökök Szaunábban (215) 216
132. A Bartang folyó szurdoka Szaunáb felett. Eltorlaszolta a földrengés. Az előtérben újonnan keletkezett tavacska. A folyómedret eltemette a sziklatörmelék (216) 216
133. A szarézi földrengéskor földomlás következtében keletkezett Sedau-tó (216) 216 134. A Viktória-tó a Nagy-Pámíron (219) 216
135. Földrengésokozta sziklaomlás a Bartang-völgyben. Az ujonnan keletkezett Szaréz-tó. Fent: a leomló sziklák porfelhője (216) 216
136. A Nagy Pámíron, a Viktória-tó mellett lőtt Ovis Poli (221) 232
137. Kökan Bég, a Nagy Kara-köl (tó) környékén élő kirgizek főnöke (214) 232
138. Hindúkus-csúcsok Ismarg felett, az Ab-i-Pandzsá völgyön át (223) 232
139. Védőgát és torony, a Zamr-i-atis-paraszt erőd északi végén (223) 232
140. Kilátás a Sitam-hágóról (228) 232
141. Kilátás a Szitargh-hágó alatti morénáról (233) 232
142. Mellvéd és tornyok Kala-i Ká'ká északnyugati homlokzatán (224) 232
143. Hajókázás lefelé, bőrtömlőn, a Bartang folyó szurdokában, Rósanban (229) 232
144. Faizábád falu Hisszárban (236) 232
145. Rósaní család, Kala-i Vámarban (231) 232
146. Régifafaragás a ming-bási házának kapuján, Kala-i Vámarban (230) 236
147. A Girdan-i-kaftar hágóról leszállóban kelet felé látott jégár (234) 236
Térkép a kötet végén.