Kopányi Mihály szerk. - Mikroökonómia

Raktáron
Raktárkészlet:
1 db
Kopányi Mihály szerk.  - Mikroökonómia
1 800 Ft
A vásárlás után járó pontok: 36 Ft
Részletek

Dr. Kopányi Mihály a közgazdaságtudomány kandidátusa, két évtizedig volt a Közgazdaságtudományi Egyetem oktatója. Számos külföldi és hazai egyetemen (St. Louis, Szentpétervár, JPTE, ELTE, CEU) tartott előadásokat és kurzusokat. A Mikroökonómia Tanszék alapítójaként és első tanszékvezetőjeként kiemelkedő szerepet játszott a hazai egyetemi és középiskolai mikroökonómia oktatás bevezetésében. Két tucat szakkönyv, jegyzet, kézikönyv társszerzője, részint szerkesztője.
1993 óta a Világbank vezető pénzügyi közgazdásza, ahol a kelet-európai vállalati, pénzügyi és önkormányzati reform folyamatok szakértőjeként projekteket vezet, publikál és előadásokat tart hazai és nemzetközi konferenciákon.
Jelen kézikönyv évek óta fontos és sikeres szerepet tölt be a hazai közgazdászképzésben. A könyv öt nagy logikai egységben ismerteti a sztenderd mikroökonómia elméletét, a hatékony piacgazdaság működését.
Először a főbb piaci szereplők (fogyasztók, termelők, vállalkozók, termelési tényezők) sajátosságait elemzi, majd a piaci szerkezeteket és a piacszabályozást. Ennek kapcsán bemutatja a modern piacokra jellemző ún. piaci elégtelenségek okait, gazdasági sajátosságait: a monopóliumokat, a monopol piacokat, a külső gazdasági hatások, illetve a közjavak elméletét. Az ötödik egységben az általános egyensúly és a jóléti közgazdaság elméletének átfogó magyarázatát tartalmazza a Mikroökonómia.
A kötet híven követi a nemzetközi sztenderdeket, miközben a magyar gazdaság eseményeiből választott közérthető gyakorlati példákkal világítja meg a száraz elméletet. Ezért lett népszerű mind a diákok, mind a tanárok körében.

Adatok
szerző
Kopányi Mihály szerk.
cím
Mikroökonómia
kiadó
Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó
kiadási év
2003
állapot
antikvár könyv, jó állapotú
oldalszám
556
kötés
kemény kötés
ISBN
9632246683
Cikkszám
385872
Vélemények

Legyen Ön az első, aki véleményt ír!

Tartalom
Előszó 1
Bevezetés 3
Szűkösség és gazdálkodás 4
Mikroökonómia - makroökonómia 5
Racionalitás és önérdek 6
Hatékonyság és potimum 8
A piac és a piaci szereplők 9
A verseny 12
Kereslet és keresett mennyiség 13
Kereslet - kínálat - ár 15
Piaci és gazdasági egyensúly 17
Koordinációs mechanizmusok 18
FOGYASZTÓI MAGATARTÁS ÉS KERESLET 25
A fogyasztó preferenciarendszere 27
Fogyasztás, szükséglet, hasznosság és preferenciák 29
Fogyasztói preferenciák 32
A preferenciarendezés és tulajdonságai 33
A preferenciarendszer és a közömbösségi térkép 34
A közömbösségi görbék jellemzői 36
A helyettesítési határráta 40
Különleges alakú közömbösségi görbék 44
A preferenciák és a hasznossági függvény 48
Jövedelem - árak - optimalizálás 51
A költségvetési korlát 51
A költségvetési egyenes helyzetének változásai 54
A fogyasztó optimális választása 55
Sajátos optimalizációs helyzetek 62
A jövedelemváltozás hatása a keresletre 64
Az árváltozás hatása a keresletre 68
Az egyéni keresleti görbe 70
Az árváltozás hatásának elemzése 71
A teljes árhatás felbontása helyettesítési és jövedelmi hatásra 76
Egy paradox árhatás: a Giffen-hatás 79
A teljes árhatás felbontása a tényleges jövedelemváltozás módszerével 81
Piaci kereslet - és a kerelet rugalmasság 83
A piaci keresleti görbe 83
A piaci kereslet és az extern fogyasztói hatások 86
Keresletrugalmasság 87
Az árrugalmasság 89
Árrugalmasság és árbevétel 92
A kereslet árrugalmasságára ható tényezők 95
A kereslet jövedelemrugalmassága 97
A kereslet kereszt-árrugalmassága 99
A fogyasztási elmélet kiterjesztése és alkalmazása 102
A fogyasztói többlet 102
A kinyilvánított preferencia eljárás 106
A karakterisztikai elmélet 111
Bizonytalan körülmények közti választás 115
A várható hasznosság 115
A kockázattal szembeni viselkedés 116
Biztosítás és "hazárdírozás" (szerencsejáték) 118
Bizonytalanság és információ 122
TERMELŐI MAGATARTÁS ÉS KÍNÁLAT 125
Vállalkozások - hatékonyság - munkamegosztás 127
Üzleti vállalkozás - vállalat 127
Gazdasági tranzakciók és a vállalatok 132
Gazdasági időtávok 136
Technikai versus gazdasági hatékonyság 137
Munkamegosztás és komparatív előnyök 141
Termelés 143
A termelési függvény 143
Egy termelési tényező átlagterméke és határterméke 146
Rövid távú termelési függvény és a határtermék függvény 148
A tényezők termelési rugalmassága 151
A termelési tényezők hozadéka 151
Termeléselemzés közömbösségi görbékkel 157
Határtermék és isoquant 159
A technikai helyettesítés 161
Leontief típusú termelés függvény 163
A tényezőárak szerepe a termelési program kiválasztásában 168
A minimális költségű tényezőkombináció, illetve maximális output 169
A költségegységre jutó határtermék 171
Az inputtényezők árarányának változása 171
Termelési függvény - skálahozadék 173
A vállalat növekedési útja 177
Homogén termelési függvények 178
Költségek 181
Költségek és döntések 181
Költség és jövedelem formák 185
Rövid távú költségfüggvények 194
Hosszú távú költségfüggvények 201
A rövid és hosszú távú költségek kapcsolata 202
Hosszú távú költségek és a termelési méret 205
Profitmaximalizálás és kínálat 208
A kompetitív piac 209
Bevétel és profit 213
A vállalat rövid távú kínálata 216
Az iparági kínálat és a vállalat hosszú távú kínálati optimuma 223
PIACI SZERKEZETEK 229
A monopólium 231
A monopólium teljes és határbevétele 232
Profitmaximalizálás rövid távon 237
A monopólium kínálati magatartása 240
Profitmaximalizálás hosszú távon 242
Haszonkulcsos árképzés monopólium esetén 243
Árdiszkrimináció 245
Az elsőfokú árdiszkrimináció 248
Másodfokú árdiszkrimináció 249
Harmadfokú árdiszkrimináció 252
Piacvédő ármeghatározás 256
A monopólium jóléti vonatkozásai 258
Az erőforrások hatékony felhasználása 260
Oligopol piac és monopolisztikus verseny 261
Független vagy összehangolt akciók 262
Belépési korlátok 263
Klasszikus oligopólium modellek 266
A Cournot-duopólium 267
A Cournot-egyensúly 269
Az aszimmetrikus Stackelberg-duopólium 272
A Chamberlin-duopólium 274
Duopol kartell azonos költségviszonyok esetén 275
Duopol kartell eltérő költségek esetén 277
Csalás a kartellben 279
A domináns vállalati árvezérlés 281
Sok résztvevős kartell 285
A monopolisztikus verseny 286
Differenciált termékek 287
A termékcsoport és az iparág fogalma 288
Ármeghatározás monopolisztikus verseny esetén 289
A reklám szerepe monopolisztikus versenyben 290
A monopolisztikus verseny vállalatának egyedi keresleti görbéje 292
A monopolisztikus verseny Chamberlin-modellje 293
Rövid távú iparági egyensúly monopolisztikus versenyben 294
Hosszú távú egyensúly monopolisztikus versenyben 297
Méretgazdaságosság a monopolisztikus versenyben 298
Néhány szó a játékelméletről 300
Az alapelvek és alapfogalmak 301
A zérus-összegű játékok 304
Domináns stratégia 306
Egyensúly nélküli zérus-összegű játék 308
Változó összegű jétékok - a fogoly dilemma 309
A dupol együttműködés fogoly dilemmája 310
Stackelberg egyensúlyi modellje 312
Piaci szerkezetek és piacszabályozás 315
Az alapvető piaci szerkezetek 316
A tökéletlen verseny néhány sajátossága 317
A megtámadható piacok 320
A piac mérete 322
A piaci koncentráció mérése 324
A piac mérete és a koncentráció foka 325
A piaci szerkezet és a verseny tartalma 327
Piacszabályozás 329
A versenypiacok szabályozása 333
Természetes monopóliumok 338
A természetes monopóliumok szabályozása 341
Természetes monopólium szabályozási modellek 344
A TERMELÉSI TÉNYEZŐK PIACA 349
Az erőforrások kereslete és kínálata kompetitív piacon 351
A termelési erőforrások szerepe a gazdaságban 351
A termelési tényezők csoportosítása 353
Az erőforrások kereslete 355
Az optimális inputfelhasználás általános feltétele 358
Optimális inputfelhasználás rövid távon, tökéletesen versenyző piacok esetén 361
Az optimális inputfelhasználás kritériumai hosszú távon 365
A piaci input-keresleti görbe 369
A piaci inputkínálati görbe 370
Transzferjövedelem és gazdasági járadék 372
A gazdasági járadék nagysága 373
Munkakínálat és munkapiac 375
Anyagi javak versus szabadidő 375
Az egyéni munkakínálati görbe származtatása 378
A bérváltozások helyettesítési és jövedelmi hatása 380
Kitérő: Munkakínálat nem-munkajellegű jövedelmek feltételezése mellett 383
A munka kínálata vállalati, ágazati és összpiaci szinten 383
A bérkülönbségek okai 387
A minimálbérek hatása a foglalkoztatásra 392
Tőke, kamat, befektetés 395
Időpreferencia és kamat 396
Fogyasztás és hitel 400
Fogyasztói optimalizáció beruházási lehetőségek mellett 404
A pénz(tőke) értéke az időfolyamatban 407
Befektetési lehetőségek értékelése 411
Aktíva-piacok, tényezőárak, jövedelemmegoszlás 415
Értékpapírok 416
A reáltőke kínálata és bérleti díja 420
Humán tőke 421
Természeti erőforrások 422
A föld kínálata 423
Természeti erőforrások tartalékolásának vagy kiaknázásának a dilemmája 424
A vállalkozói jövedelem természete 427
Vállalkozási formák 428
Jövedelemmegoszlási problémák 431
Monopol hatások az erőforrások piacán 439
Tökéletes verseny az inputpiacon, monopólium az outputpiacon 439
Monopszónia 441
A vállalat monopolista az input- és az outputpiacon egyaránt 445
Bilaterális monopólium 448
Monopolhatások a munkapiacon: a szakszervezetek szerepe 449
AZ ÁLTALÁNOS EGYENSÚLY ÉS A JÓLÉTI KÖZGAZDASÁGTAN 455
Általános kompetitív egyensúly 457
Részpiaci elemzések és általános egyensúly 457
A termelési lehetőségek határa 460
A termelés általános egyensúlya árak nélkül 463
A csere általános egyensúlya árak nélkül 469
A termelés és a csere általános egyensúlya árak nélkül 473
A walrasi piaci mechanizmus 477
A walrasi egyensúly 479
A walrasi gazdaság meghatározó egyenlőségei 482
Társadalmi és gazdasági jólét 484
A jóléti közgazdaságtan két tétele 485
A haszonlehetőségek határa 487
A társadalmi jóléti függvény 489
A jóléti döntések alapjául szolgáló értékek 490
A közösségi választások 494
Arrow lehetetlenségi tétele 496
Az általános egyensúlyi elemzés jelentősége a jólét szempontjából 496
A piaci elégtelenségek 498
A piaci elégtelenségek fogalma 499
A tevékenységek egyéni és társadalmi megítélésében rejlő különbségek 500
A külső gazdasági hatások 502
Az externáliák csoportosítása 504
Az externália fogalma a jóléti közgazdaságtanban 505
Az externhatások jóléti vesztesége 507
A jóléti veszteség megszüntetése 509
Az externália fogalma a jogi-közgazdaságtanban 510
Az externália reciprocitása - a Coase-tétel 511
Az externáliák internalizálása 512
A javak csoportosítása kisajátíthatóságuk és felhasználásuk szerint 515
A tiszta magánjavak és a tiszta közjavak 515
A vegyes javak 516
A kizárás és a rivalizálás értelmezése 517
A közjavak iránti piaci kereslet görbéje 518
A közjavak piacának parciális egyensúlya 520
Optimális allokáció a magánjavak ésa közjavak együttes előállításakor 521
A közjavak elégtelen piaci kínálata 523
A potyautas jelenség 524
Ki viseli az adóterheket? 527
A bruttó, a nettó és a piaci ár kapcsolata 530
Az adózásból eredő jóléti veszteség 531
Irodalomjegyzék 533
Név- és tárgymutató 543