Chris Oxlade, Jane Wertheim - Képes Usborne enciklopédia - Fizika - Kémia- Biológia

Nincs raktáron
Chris Oxlade, Jane Wertheim - Képes Usborne enciklopédia - Fizika - Kémia- Biológia
Részletek

Ez a gazdagon illusztrált könyv a természettudományok három fő ágának - fizika, kémia, biológia - kézikönyve. Jóval többet nyújt egy hagyományos lexikonnál, mivel a  fogalmakat, szakkifejezéseket összefüggéseiben tárgyalja, a definíciók megértését pedig sok-sok kép, grafikon és egyéb illusztráció segíti. A szerzők nagy gondot fordítottak arra, hogy az egyes témaköröket az Olvasó és az ismeretanyag szempontjából egyaránt logikusan tárgyalják. A definíciókat röviden, közérthetően fogalmazzák meg, a szakkifejezéseket mindenütt megmagyarázzák. A valójában három kötetet magába foglaló könyv egyes részei között a lábjegyzetekben megadott utalások, ill. a könyv végén található név- és tárgymutató teremtenek könnyen kezelhető kapcsolatot. A könyv értelmezőszótárként és áttekinthető kézikönyvként egyaránt jól használható.

Adatok
szerző
Chris Oxlade, Jane Wertheim
cím
Képes Usborne enciklopédia
alcím
Fizika - Kémia- Biológia
kiadó
Novotrade Kiadó
kiadási év
1990
oldalszám
366
kötés
kemény kötés
ISBN
963-585-092-1
kiegészítő információk
Színes és fekete-fehér illusztrációkat tartalmaz.
Cikkszám
395506
Vélemények

Legyen Ön az első, aki véleményt ír!

Tartalom

FIZIKA

Mechanika és általános fizika

Atomok és molekulák

4

Erők

6

Energia

8

Mozgás

10

Dinamika

12

Forgás

14

Periodikus mozgások

16

Gravitáció

18

Egyszerű gépek

20

Molekuláris tulajdonságok

22

Sűrűség

24

Hőtan

Hőmérséklet

26

Hőközlés

28

A hőközlés hatásai

30

Hőtágulás

32

Gázok állapotváltozásai

33

Hullámok

Hullámok

34

Visszaverődés, törés, elhajlás

36

Hullám-interferencia

38

Hanghullámok

40

Hangérzékelés

42

Elektromágneses hullámok

44

Fény, fényvisszaverődés

46

Fénytörés

50

Optikai eszközök

54

Elektromosság, mágnesség

Elektrosztatika

56

Potenciál és kapacitás

58

Elektromos áram

60

Elektromos áramkörök

62

Félvezetők

65

Elektrolízis

66

Elemek és telepek

68

Mágnesek

70

Mágneses mezők

72

Elektromágnesség

74

Elektromos mérőműszerek

77

Elektromágneses indukció

78

Katódsugárzás

80

Atom- és magfizika

Atomszerkezet

82

Atomenergia és nukleáris energia

84

Radioaktivitás

86

A radioaktivitás érzékelése és mérése

88

A radioaktivitás alkalmazása

91

Atommaghasadás és magfúzió

92

Nukleáris reakciók energiatermelése

94

Kiegészítés

Fizika mennyiségek és mértékegységek

96

Egyenletek, jelölések, grafikonok

98

Mérések

100

Mérési hibák, pontosság

102

Mezők és erők

104

Vektorok és skalárok

108

Számok

109

Áramköri jelek

110

Elemek

112

Fontos állandók, fizikai mennyiségek

113

Anyagok tulajdonságai

114

Szövegmagyarázat

115

Névmutató

116

KÉMIA

Fizikai kémia

Fizikai kémia

118

Tulajdonságok és változások

119

Halmazállapotok

120

Elemek, vegyületek és keverékek

122

Atomok és molekulák

124

Az atomok szerkezete

126

A radioaktivitás

128

A kémiai kötés

130

Kristályok

135

Kémiai jelölések

138

Gáztörvények

142

Oldatok és oldhatóság

144

Az energia és a kémiai reakciók

146

Oxidáció és redukció

148

Savak és bázisok

150

Sók

153

Elektrolízis

156

Reakciókészség

158

Megfordítható reakciók

162

Szervetlen kémia

A periódusos rendszer

164

Szervetlen kémia

166

A hidrogén

167

Az I. csoport: alkálifémek

168

A II. csoport: alkáliföldfémek

170

Átmenetifémek

172

A vas, a réz és a cink

174

A III. csoport elemei

176

A IV. csoport elemei

177

A szén

178

Az V. csoport elemei

180

A VI. csoport elemei

183

A kén

184

A VII. csoport: halogének

186

A VIII. csoport: nemesgázok

189

Szerves kémia

Szerves kémia

190

Alkánok

192

Alkének

193

Alkinek/Egyéb homológ sorok

194

Alkoholok

196

A kőolaj

198

Polimerek, műanyagok

200

Mosószerek

202

Tápanyagok

204

Környezeti kémia

A víz

206

A levegő és az égés

208

Környezetszennyezés

210

Általános ismeretek

Néhány fém reakciókészségének összehasonlítás

211

Az elemek fizikai jellemzői

212

Egyszerű szerves vegyületek elnevezése

214

Gázok laboratórium előállítása

216

Laboratóriumi kimutatási próbák

218

Laboratóriumi műveletek

220

További módszerek kémiai vizsgálatokra

222

Laboratóriumi eszközök

223

Elemek és vegyületek táblázatos összefoglalása

226

BIOLÓGIA

Ökológia és az élőlények

Az élőlények és környezetük

232

Egy ökoszisztéma felépítése

234

Az életciklus és az életformák

236

Az élőlények felépítése

238

Sejtosztódás

240

A növények

Hajtásos növények

242

A szár és a gyökér

244

Egy idősebb fásszárú növény felépítése

246

Levelek

248

Levéltípusok

250

A növények érzékenysége

251

Folyadékszállítás a növényekben

252

A növények tápanyagképzése (vagy: fotoszintézise)

254

Virágok

256

A virágos növények szaporodása

258

Virágtípusok

259

A mag és a csírázás

260

Az állatok

Az állati test felépítése

264

Az állatok kültakarója

266

Az állatok mozgása

268

Az állatok táplálkozása

270

Az állatok légzése

272

Az állatok kiválasztása

273

Az állatok érzékszervei és kommunikációjuk

274

Az állatok szaporodása és fejlődése

276

Az ember

Csontváz

278

A csontok összeköttetései

280

Izomzat

282

Fogak

284

Vér

286

A keringési rendszer

288

A szív

290

A szövetnedv és a nyirokrendszer

292

Az emésztőrendszer

294

Mirigyek

296

A légzőrendszer

298

A vizeletkiválasztó rendszer

300

Központi idegrendszer

302

Az idegrendszer elemei

304

Idegek, idegpályák

306

A bőr

310

A szem

312

A fül

314

A nemi szervek

316

Egyedfejlődés és szaporodás

318

Általános biológia

Szaporodási típusok

320

Ivarsejtek képződése

322

Genetika, öröklődés

324

Transzportfolyamatok

327

A tápanyagok és felhasználásuk

328

Anyagcsere

330

Az energiaháztartás

332

Homeosztázis

333

Hormonok

334

Emésztőnedvek, emésztőenzimek

336

A vitaminok és hatásaik

337

A növények rendszere

338

Az állatok rendszere

340

KISLEXIKON

342

TÁRGYMUTATÓ

344