Heltai Gáspár, Keleti Arthur szerk. - A bölcs Esopusnak és másoknak fabulái (számozott példány)

Nincs raktáron
Heltai Gáspár, Keleti Arthur szerk. - A bölcs Esopusnak és másoknak fabulái (számozott példány)
Heltai Gáspár, Keleti Arthur szerk. - A bölcs Esopusnak és másoknak fabulái (számozott példány)
Heltai Gáspár, Keleti Arthur szerk. - A bölcs Esopusnak és másoknak fabulái (számozott példány)
Heltai Gáspár, Keleti Arthur szerk. - A bölcs Esopusnak és másoknak fabulái (számozott példány)
Heltai Gáspár, Keleti Arthur szerk. - A bölcs Esopusnak és másoknak fabulái (számozott példány)
Heltai Gáspár, Keleti Arthur szerk. - A bölcs Esopusnak és másoknak fabulái (számozott példány)
Heltai Gáspár, Keleti Arthur szerk. - A bölcs Esopusnak és másoknak fabulái (számozott példány)
Heltai Gáspár, Keleti Arthur szerk. - A bölcs Esopusnak és másoknak fabulái (számozott példány)

A fabulákat illusztráló fametszetek a Bassanoban, a Tipografia Remondini Betűivel kerek kétszáz esztendeje megjelent Aesopi phrygis et aliorum fabulae című könyvecskének Ismeretlen Mester kezéből származó Fametszetei mellyeket ujonnan fába metszett Kaza György műhelyében, Korda Géza fametsző mester. Nyomtatta és kiadta a Diósgyőri Papirgyár külön e könyv számára készített papirosán ezerkétszáz számozott példányban. 31 régi fametszettel.

Részletek
A XVI-ik század termékeny korszakának érdemes szülöttje Heltai Gáspár. Szent énekek gyüjtője, prédikátor, bibliafordító, erkölcsi tartalmú iratok szerzője, hitvitázó  író, a Krónika az Magyaroknak dolgairól szerzője s különösen az Esopusból s egyebünnen egybeszerzett száz fabula összegyüjtője és átköltője s mind e könyveknek és más jeles munkáknak nyomtató mestere. Munkásságával maradandóan beleírta nevét a magyar literatura legszebb lapjaira. Ama kevesek közül való, akiknek írásai máig sem avultak el, hanem töretlen erejükkel ragadják magukkal az olvasó képzeletét, értelmét, erkölcsiségét és ma, idestova négy évszázad multán is elevenen, érdeklőn és meggyőzőn tudnak szólani. Erdélyi szász származású volt, serdülő lelkesedése vonzotta a magyar nyelvhez. Ő maga írja olvasójának: Kérem tekegyelmedet, hogy jó néven vegye és ha szinte tiszta magyarsággal írva nincsen, tekegyelmed megbocsássa. Minden munkái közül magasan kiemelkedik ez a Bölcs Esopusból s Egyebünnen vett száz fabula. Első kiadása 1566-ban jelent meg, a második 1596-ban. Ma mindössze három példányáról tudunk. A magyar irodalomtörténet atyja, Toldy Ferencz tervezte e fabulák ujabb kiadását, de szándékát nem valósította meg. A Tevan Nyomda és Könyvkiadóvállalat, Békéscsabán, fennállásának negyvenedik évfordulóját ünnepli azzal, hogy e Száz Fabulát ujonnan megjelenteti. A magyar nyelv a négyszáz esztendő alatt sokat változott, kiteljesedett, megszépült, megtisztult. Hogy a mai olvasó a fabulák szépségét zavartalanul élvezhesse, a kiadó Keleti Arthurt, az ismert költőt, a Kámzsás festő Strófái, az Angyali üdvözlet, a Szépreményű Goethe Úr, a régi Padova Köveiről szóló Tanköltemény s az Az Két Lovagok szerzőjét nyerte meg, hogy a fabulákat a mai magyar nyelvre átírja. Keleti Arthur a költő, a l'art pour l'art költészet igaz, hívő művelője, a tiszta szépség meghatott lelkű keresője, az elmélyedést kívánó feladatot az archaikus magyar nyelv sokrétű, ízes érzékeltetésével, az eredeti minden szépségének áhítatos megőrzésével oldotta meg.
Adatok
szerző
Heltai Gáspár, Keleti Arthur szerk.
cím
A bölcs Esopusnak és másoknak fabulái
kiadó
Tevan Nyomda és Könyvkiadó Vállalat
kiadási év
1943
oldalszám
155
kötés
félvászon kötés védőborítóval
sorozatcím
Tevan amatőr-sorozat
kötetsorszám
13
nyelv
magyar
kiegészítő információk
megjelent 1200 számozott példányban
Cikkszám
472453
Vélemények
Legyen Ön az első, aki véleményt ír!
Tartalom

A kakasról meg a gyöngyről

9

A farkasról meg a bárányról

10

Az ebről meg a juhról

10

Az oroszlánról, a rókáról meg a szamárról

11

Az egérről, a békáról meg a héjjáról

12

Az ebről meg a konc húsról

13

Az két ebekről

14

Két egérről

15

A keselyűről, a varjúról meg a csigáról

16

A hangyáról meg a galambról

17

A békáról meg az ökörről

18

A farkasról meg a daruról

19

A békákról mikor Jupitertől királyt kévántak és kértenek

20

A galambokról, a héjjákról meg az ölyvről

21

A farkasról meg az képről

22

Az oroszlánról meg az egérről

23

A szamárról meg a kutyáról

24

Az agg lóról meg az agg agárról

25

A hollóról meg a rókáról

27

A nyulakról meg az békákról

28

A rókáról meg a gólyáról

29

A farkasokról, a juhokról meg a komondorokról

30

A fecskéről meg egyéb madarakról

31

A szarvasról, az ökrökről meg a gazdáról

32

A keselyűről meg egyéb apró madarakról

34

A farkasról meg a kecskegödölyécskéről

35

Az oroszlánról meg a pásztorról

36

A varjúról meg a veder vízről

38

Az orvról meg a komondorról

39

A farkasról meg az rókáról

40

Egy emberről meg az oroszlánról

41

Két héjjáról

43

A farkasról, a vadászról meg a pásztorról

44

A légyről meg a hangyáról

45

A hollóról meg a pávákról

47

A szegény emberről meg a kígyóról

48

A farkasról meg a komondorról

49

Egy pórról, a sárkányról meg a rókáról

51

A fülemiléről meg az ölyvről

53

A négylábú lelkes állatokról, a madarakról meg a denevérről

55

Az oroszlánról meg az majomról

56

A farkasról, a rókáról meg az jó bárányhúsról

59

A madarászról meg a madarakról

61

Egy szamárról meg az oroszlánról

62

A férfiúról, a fejszéről meg a fákról

63

A majmokról meg két emberről, egyik igazmondóról, másik hízelkedőről

64

A keselyűről meg a hollóról

66

A majomról meg a rókáról

67

A komondorról, a farkasról meg az kosról

69

A lóról meg a szamárról

71

A lóról, a szarvasról meg a vadászról

73

A nyúlról meg a kékkáposztáról

75

A bolháról meg az tevéről

76

A macskáról meg a rókáról

77

A juhról meg a varjúról

79

A kezekről, lábakról meg a gyomorról

80

Egy rókáról meg egy bakról

81

A fenyőfáról meg a nádszálról

83

Egy oroszlánról meg a rókákról

84

Egy farkasról meg a pórokról

85

Egy öszvérről, a rókáról meg a farkasról

87

A farkasról meg az bakról

89

Két rákról

90

A hangyáról meg a galambról

91

Az oroszlánról, az ökörről, a kecskéről meg a juhról

92

Az egerekről meg a macskáról

93

Egy farkasról meg egy éh komondorról

94

A méhről meg Jupiter Istenről

97

A kakasról meg az macskáról

98

Az oroszlánról meg a lóról

99

Egy asszonyi állatról meg a farkasról

100

A rókáról meg az okos kakasról

101

Egy gyermekded vadkanról, a disznókról meg a bárányokról

103

A szegényből lett gazdag emberről meg a gazdagból lett szegényről

105

Az emberről meg a bálványról

107

Az okos szamárról meg a megcsalt farkasról

109

A rókáról meg az kakasról

111

Egy juhpásztor gyermekről

112

Négy ökörről meg egy oroszlánról

113

Egy férfiúról és annak két feleségéről

115

Egy farkasról, a rókáról meg a róka fiáról, a Farkaskáról

117

A páváról meg a daruról

121

Egy valamelly farkasról

122

A teknős békáról meg a keselyűről

126

Az rókáról meg az szederbokorról

127

Két társról

128

A pórról meg a szép madárkáról

129

A szarvasról meg a vadászról

131

A pacsirtáról meg annak fiairól

132

Az agg kosról meg három gyermekded kosokról

134

A pórról, a farkasról, a rókáról meg az kútbéli sajtról

135

A rókáról, a farkasról meg az nyavalyás oroszlánról

137

Egy lúdról meg az arany lúdtojásról

141

Egy emberkéről meg egy oroszlánról

142

Az oroszlánról, a tulokról meg a szamárról

145

A fenyőfáról meg a galagonyáról

146

A madarászról meg a rigóról

147

Egy nemesemberről meg az ördögről

148