Turcsány Péter szerk. - Wass Albert emlékezetére - A kő marad...

Nincs raktáron
Turcsány Péter szerk. - Wass Albert emlékezetére - A kő marad...
1 980 Ft
A vásárlás után járó pontok: 20 Ft
Turcsány Péter szerk.
Wass Albert emlékezetére - A kő marad...
antik (Kráter), 2004
654 o., puha kötés, jó állapotú
Részletek

Wass Albert az a mesélő, aki felszedi a magyarság és a Kárpát-medence történelmi aknáit, de nem robbantja fel, a kiszerelt robbantó szerkezeteket éjjeliszekrényünkre  helyezi, hogy könyveit olvasva végre múlttá nemesedjenek, szebb jövőnk inspiráló titkaivá. Ő a poéta, akit a Titokzatos Őzbak vezérelt egy életen át. Ő a gyermek, akit mindenhol Istenszéke várt, Florida mocsaras partjain is, hogy mindörökké Isten elé guggolva lásson múltat és jövendőt. Ő a fejedelem, de trónjára életében nem léphetett. Ő a magyarság íróvezére, de honfoglalásra hívó szavát csak halál után hallottuk meg. Ő Isten látóembere, a hályogokat nyitogató »fekete bonc«, de őt ma is csak kevesen látják. Az összefoglaló emlékkönyv a Történelem és életmű, Nyelv és életmű és Művek és értelmezések című fejezetekbe foglalja a Wass Albert szépirodalmi és publicisztikai munkásságát elemző tanulmányokat. 85 év alatt 100 író 120 írása kultúrtörténeti jelentőségű kiállás nemzeti sorskérdéseink legnagyobb hatású írója mellett.

Tartalom

Féltő nagyapára leltünk (Turcsány Péter előszava)

7

Minden csillag Zágon felé mutat (Történelem és életmű)

22

Szakács István Péter: Wass Albert és elágazó történetek parkjában

23

Apostagi Zoltán: Sohasem (Vers)

28

Turcsány Péter: Válaszúttól Istenszékig (Nyitórészlet egy útirajz-regényhez)

30

Fráter Olivér: Wass Albert életpályája a kezdtekektől az emigrációba kényszerülésig

35

Balázs Ildikó: Változatok az erdélyi román földosztásra Wass Albert és Berde Mária regényvilágában

44

Bakó Endre: Wass Albert debreceni évei (1928-1931)

60

Wass Albert: Kolozsvár: 1930 (Vers)

80

Balázs Ildikó: Wass Albert első pályaszakaszának elbeszélései (1928-1944)

81

Irodalmi hatások (Lagerlöf, Turgenyev, Reményik, Áprily)

83

Az első pályaszakasz elbeszélései a két világháború közötti lapokban

87

Elbeszélései antológiákban

A Hűség bilincsében I-II. kötet elbeszélései

124

Bertha Zoltán: Az együttélés emberiessége Wass Albert és a háborús fordulatok

152

Turcsány Péter: Szellemi szennyesünk tisztítása egy kolozsvári, demokratikus és nemzeti szellemű napilapról

168

Wass Albert: Első galamb (Vers)

183

Fráter Olivér: Wass Albert életpályája az emigrációba kényszerüléstől haláláig

185

Bödöcs Pál: Wass Albert írói munkássága 1955-ig

194

Magyar László: Wass Albert ötven éves

197

Szokolay András (New York): Wass Albert újabb regényei

199

Fáy Ferenc (?): A 60 éves Wass Albertet köszöntése (Részlet)

202

Somody István: A jubiláns Wass Albert

205

Dunai Ákos: Wass Albert hazatér

207

Kovács Ferenc: Wass Albert - Redivivus

214

Várdy-Huszár Ágnes: Régi és új peregrináció. Magyarok külföldön, külföldiek Magyarországon (Részletek)

219

Nemzettudat a nyugati magyar költészetben, 1945-1955

219

Pomogáts Béla: Messzi kert embere - Erdély hűségében, Wass Albertről

224

Hajnal László Gábor: "Az idő lemarja a gyomokat..."

229

Rónai László: A hazaszeretet versei Wass Albert költészetéről

236

Albert Gábor: Tükörszobában Erdély három változása

244

Lukácsi Katalin: A láthatatlan lobogó zászlótartója - A megaczélozhatatlan Wass Albert 90. születésnapjára

246

Kovács Ferenc. Wass Albert - 90 esztendővel a vállán

251

Inámi Zsófia: A láthatatlan lobogó zászlótartója Wass Albert 90 éve

255

Pomogáts Béla: Wass Albert hazatérése - Magyarországon és Erdélyben megjelent könyveiről

264

Medvigy Endre: Wass Albert életműve

268

Balázs Ildikó: Adjátok vissza a hegyeimet! - Három éve hunyt el Wass Albert író

271

Fábián András Gy.: A kősír

275

Turcsány Péter: Zsoltáros idők Homérosza

278

Wass Albert - a költő

278

Az emigráció zsoltárai

282

Gyurkovics Tibor: Wass Albert ideje

284

Szűcsné Harkó Enikő: Wass Albert és az emigrációs irodalom (általános megközelítés újságok, folyóiratok tükrében)

286

Balázs Ildikó: "Jó és érdekes életem volt" (Wass Albert derűs-borús írói világa)

296

Lenhardt Balázs: Wass Albert útján

300

Balázs Ildikó: Wass Albert Istenkeresése

307

Elvész a nyom (1952)

308

Az Antikrisztus és a pásztorok (1957)

322

Hagyaték (1985)

324

Arady Géza: Wass Albert munkássága - Erdélytől Erdélyig

332

Balázs Ildikó: Zsoltár és trombitaszó mellett Wass Albert közéleti munkássága

337

Nemzetben gondolkodott

338

"Magyarország sohasem létezett"

339

Éjszakai vakrepülés

340

Czéhek, mesterek - kuncsaftok

342

Honfi és egyházfi

344

Fábián Gyula: Házból-hazából kirekesztett

345

Wass Albert Rodostója

357

A láthatatlan lobogó (Nyelv és életmű)

367

Jászó Anna: Wass Albert prózai műveinek stílusa

367

Balázs Ildikó: Hol "lakott" a funtineli boszorkány? A Kunyhó és a Komárnyikon című regény nyelvi világa

395

Balázs Ildikó: Wass Albert külhoni visszhangja (Fordítástörténeti vázlat)

413

Író a történelem viharában (Művek és értelmezések)

420

Isten sír a Bábeltornya mellett

421

Győri Ferenc: Virágtemetés - Gróf Wass Albert verseskötete

421

Dsida Jenő: Wass Albert: Fenyő a hegytetőn - Versek, Minerva Rt. Kiadása, Kolozsvár

422

Varró Dezső: Wass Albert: Fenyő a hegytetőn (Versek, Minerva Kiadása)

423

-nyi: A Kemény Zsigmond Társaság nagy estje - Tehetséges ifjú poétatagjának, Wass Albert grófnak színpadi szerzőavatását tartotta az irodalmi egyesület a Transsylvánia termében

426

Wass Albert: A temető megindul (Részlet)

428

Lukácsi Éva: A nemzethalál víziója és a feltámadás prófétai sürgetése - Wass Albert: A temető megindul című kórusműve

431

Kiss Jenő: Farkasverem

435

Thurzó Gábor: Wass Albert: Farkasverem

440

Schöpflin Aladár: Erdélyi irodalom (részlet)

442

Szabédi László: Farkasverem - Wass Albert regénye, Erdélyi Szépmíves Céh, 1935

444

Szabó Richárd: Wass Albert: Farkasverem

447

Majthényi György: Wass Albert: Farkasverem

448

E[mil] B[oleslav] L[ukác]: Bevezetés a Farkasverem olvasásához (A szlovák nyelvű farkasverem elé)

450

Kornis Gabriella: Ezerkilencszázharmincnyolc

451

K.: Wass Albert

452

Wass Albert: Csaba

453

Y.: Wass Albert: Csaba

454

Raszkabányai Elemér: Wass Albert: Csaba

455

Kádár Erzsébet: Csaba - Wass Albert regénye

456

Bethlen Margit: Ami egészen jó

458

Bög.: Wass Albert: Csaba

460

Zimándi Pius: Wass Albert: Csaba

461

Csery Clauser Mihály: Wass Albert: Csaba

462

Latrán Ibolya: A mezőség írója - Wass Albert Csaba című regényéről

463

Wass Albert: Jönnek!

476

Déchy Liane: Wass Albert: Jönnek!

476

Kiss Jenő: Wass Albert: Jönnek!

477

Szakács István Péter: Író a történelem viharában (A Jönnek c. regény háttértörténete)

480

Kádár Erzsébet: Három erdélyi író (Részlet)

483

Borbély László: Történetek egy ember életéből

485

Féja Géza: Wass Albert: A titokzatos őzbak

485

Pilinszky János: Wass Albert: Csodálatos őzbak (Könyvismertető)

487

Kardos Tibor: Wass Albert: A titokzatos őzbak

487

Wass Albert: A titokzatos őzbak - Karácsonyi könyvjegyzék

488

Parajdi Incze Lajos: Magas kastélyokból nézve

488

Thurzó Gábor: Mire a fák megnőnek - Wass Albert regénye - Révai

492

Tóth Béla: Wass Albert: Mire a fák megnőnek

495

Kéky Lajos: Egy elpusztított erdélyi udvarház újjáépítése - Wass Albert: Mire a fák megnőnek

497

Milotay István: A kastély árnyékában

501

Makay Gusztáv: Utószó Wass Albert: A kastély árnyéka című könyvéhez

506

Szabó Richárd: Wass Albert: A kastély árnyékában

511

Tóth Béla: Wass Albert két regénye (Mire a fák megnőnek - A kastély árnyékában)

516

Beke György: Wass Albert két regény (Mire a fák megnőnek és A kastély árnyékában)

519

Szombathy Viktor: Wass Albert: Tavak könyve

519

Tóth Béla: Wass Albert: Tavak könyve (Kilenc mese. Hincz Gyula rajzaival)

520

Kristó Nagy István: Komoly-komor és derűs hatalmak (Részlet, Wass Albert: Vérben és viharban c. könyvéről)

521

Lukácsi Éva - Balázs Ildikó: Műsorról levett - Nemzeti fájdalom

522

Fájó sorkérdések sora

529

Wass Albert: A léleklátó (Vers)

530

Kovách Ödön: Wass Albert: Adjátok vissza a hegyeimet!

531

Takaró Mihály: Adjátok vissza a hegyeimet

533

Ajusinszky Béla: Utószó Wass Albert új regényéhez (Ember az országút szélén)

547

Novák Béla Dénes: Wass Albert - Ember a világ szélén

549

Haklik Norbert: Csuda Mózsi almafái - Wass Albert székely furfanggal átitatott regénye

552

Várady Imre: Wass Albert

553

Brittich Erzsébet: Időfilozófiai tükröződések - Wass Albert Elvész a nyom című regényében

575

Haklik Norbert: Vajon elvásik-e a veres csillag

585

Magyar László: Wass Albert regénye - Az Antikrisztus és a pásztorok

587

Balázs Ildikó: Egy forgatásra váró forgatókönyv - Wass Albert Az Antikrisztus és a pásztorok című regénye

589

Haklik Norbert: Az Antikrisztus és a pásztorok

592

Bödöcs Pál: A funtineli boszorkány című regényről (1959)

593

Pályi Gyula: Európai üzenet - Floridából - Wass Albert: A funtineli boszorkány

596

Zsávolya Zoltán: Wass Albert: Átoksori kísértetek; Tavak és erdők könyve

598

Neszméri Tünde: Wass Albert, a "háborús bűnös" átoksora - Tanuljunk magyarságot és szeretetet egy irodalmi műből

600

Halkik Norbert: Wass Albert védőbeszéde a magukrahagyottakért

603

Makkai Ádám: A vörös sárkány és a székelygóbé (Wass Albert: Elvásik a veres csillag angol kiadása)

605

Gábor Áron: Wass Albert Kard és kasza című új regénye

609

Czére Béla: Wass Albert: Kard és kasza

611

Demény Péter: A mitikus regény - Wass Albert: Kard és kasza

618

Könnyű László: Wass Albert: Eliza és a ház, amit Jack épített

622

G. G.: Documented facts and figures on transylvani

624

Fábián Gyula: Üzenet haza - Emlékeztető Wass Albert költészetére

626

Kiss József: A bujdosó imája

628

Molnár Pál: Fájó sorskérdések sora - Wass Albert: Összegyűjtött versek

631

Nagy Pál: Wass Albert karácsonyai

632

Turcsány Péter: Karácsonyos lélekkel

634

Sylvester Lajos: Nagy emberek nagy vihart kavarnak - Wass Albert utóélete - A sajtó tükrében

638

Székely Ádám: Wass Albert, a változatlan (Zsoltár és trombitaszó - Örökösök)

640

Turcsányi Péter 12 nyári mondata Wass Albertről

642

Kondor Katalin: Maradandó értékeink

642

Adatok
Cikkszám
540639
Vélemények
Legyen Ön az első, aki véleményt ír!