Kulin György, Zerinváry Szilárd - A távcső világa

Nincs raktáron
Kulin György, Zerinváry Szilárd - A távcső világa
Részletek
A távcső világa az egész Viágegyetemet mutatja be: az égitestek fejlődésétől a Világegyetem szerkezeti kutatásain keresztül – a jelenlegi űrkutatás eredményeiig.
Az új, átdolgozott kiadás főként az űrkutatás-témában nyújt többet a réginél. Nem változott viszont a könyv legrészletesebb fejezete, mely az amatőr csillagászokat segíti a lencsék és távcsővek készítésének ismeretével.
Adatok
szerző
Kulin György, Zerinváry Szilárd
cím
A távcső világa
kiadó
Gondolat Kiadó
kiadási év
1980
oldalszám
952
kötés
vászon kötés védőborítóval
ISBN
963-280-817-7
kiegészítő információk
2., bővített kiadás. A könyvet fekete-fehér és színes fotók, ábrák illusztrálják.
Cikkszám
545228
Vélemények

Legyen Ön az első, aki véleményt ír!

Tartalom

Előszó

15

Bevezetés

17

Csillagászat mindenkinek (Kulin György)

20

A Világegyetem

20

A Föld

25

Az ember

29

Csillagászat szabad szemmel (Kulin György)

33

A szürkület

36

A csillagok nagyságrendje

37

Egyéb szabad szemmel látható jelenségek

38

A Világegyetem fizikai üzenetei (Kulin György)

41

A fénysugár fizikai üzenetei

42

Más elektromágneses sugárzások fizikai üzenetei

51

Részecskesugárzások

57

A meteorok fizikai üzenetei

59

A gravitáció mint fizikai üzenet hordozója

60

Kikényszerített üzenetek

61

Megfigyelés és elmélet

62

A csillagászat fontosabb műszerei (Kulin György)

64

Optikai távcsövek

64

Rádiótávcsövek

66

Az idő és mérése (Ponori Thewrewk Aurél)

68

A naptárkészítés története

68

Időmérő eszközök

77

A földóra és ellenőrzése

81

Érák és epochák

93

Csillagászat és történelem

95

Konstellációk (Kulin György)

100

Együttállás, szembenállás, elongáció, kvadratúra

100

Fogyatkozások, fedések

101

Koordináta-rendszerek (Kulin György)

107

Földrajzi koordináták

107

Egyenlítői (ekvatoriális) koordináta-rendszer

109

Az ekliptikai koordináta-rendszer

110

Horizontális koordináta-rendszer

111

A negyedik koordináta-rendszer

112

Az égitestek kelése és nyugvása

113

A horizontális és ekvatoriális koordináták átszámítása

114

A térbeli és időbeli tájékozódás csillagászati alapjai

115

Égimechanika (Kulin György)

119

Mivel foglalkozik az égimechanika?

119

Newton egyetemes vonzástörvénye és mozgástörvényei

121

Kepler törvényei

123

A keringésidő

128

A kéttest-probléma

129

Égitestek tömegének meghatározása

131

Mesterséges égitestek fizikája és égimechanikája

133

Égimechanikai paradoxonok

142

A Naprendszer általános jellemzése (Róka Gedeon)

146

Égitesttípusok a Naprendszerben

146

A Naprendszer égitesteinek mozgása

148

A Naprendszer főbb tulajdonságai

149

A Naprendszer mozgalmas élete

150

A Nap (Dezső Lóránt)

151

A napkutatás és jelentősége

151

A napfoltokról és a Nap forgásáról

153

A Nap felépítése

159

A Nap elektromágneses sugárzásai

161

A Nap részecskesugárzása

164

Heliografikus koordináták

165

Mágneses terek a Napon

167

A Nap aktív vidékei

169

A naptevékenység mérőszámairól

171

A napciklus

171

Naphatások a Földön

174

Napfogyatkozások

176

A Föld mint égitest (Kulin György)

185

A Föld alakja

185

A Föld anyagának kémiai összetétele

187

A földmágnesség

188

A Föld kora

189

A Föld légköre

190

A Föld mozgásai

191

A Naprendszer fizikája (ifj. Bartha Lajos)

204

A Naprendszer fizikai jellemzői

204

A Föld fizikája

207

A Hold

212

A nagybolygók fizikája

222

A bolygók holdjai

238

Apróbb égitestek a Naprendszerben

242

Mit tudunk a Naprendszer kialakulásáról (Róka Gedeon)

269

A bolygókozmogónia támpontjai

269

Az űrkutatás felderíti a naprendszer múltját

272

A Naprendszer kialakulására vonatkozó elméletek

274

Csillagkozmogónia és bolygókozmogónia találkozása

281

A csillagok fizikája (Marik Miklós)

285

A csillagok fényessége

287

A csillagok felületi hőmérséklete

290

A csillagok színképe

297

A csillagok sugara

299

A csillagok tengelyforgása

302

A csillagok mágneses tere

303

A csillagok kémiai összetétele

304

A csillagok tömege

305

Összefüggések az állapothatározók között

308

Csillagrendszerek

311

A változócsillagok

325

A csillagok kialakulása és fejlődése (Róka Gedeon)

342

Mit sugároznak a csillagok?

343

A csillagok energiatermelése

345

Energiát termelő atommagfolyamatok a csillagok belsejében

346

A csillagok korának meghatározása energiatermelésük alapján

349

A csillagtársulások kozmogóniai jelentősége

351

A csillagok kialakulásának összeállási elmélete

353

A csillagok fejlődése

355

Ambarcumjan lebomlási elmélete

358

A Tejútrendszer (Marik Miklós)

359

A Tejútrendszer alakja és méretei

361

A Tejútrendszer forgása

362

A Tejútrendszer csillagainak száma

363

A csillaghalmazok elhelyezkedése a Tejútrendszerben

363

A Csillagpopulációk

364

A csillagok mozgása a Tejútrendszerben

366

A Nap mozgása a térben

368

Az intersztelláris anyag

370

A HI-zónák és a Tejútrendszer feltérképezése

373

Mágneses terek a Tejútrendszerben

377

Az égitestek távolságának mérése (Marik Miklós)

380

Trigonometriai módszer

380

A csillagok parallaxisa

381

A periódus-fényesség-reláció

383

Extragalaktikus csillagrendszerek (Balázs Béla)

385

Bevezetés

385

Távolságmérés az extragalaxisok világában

386

A galaxisok "személyleírása"

390

A galaxisok eloszlása

396

Kettős és többszörös csillagrendszerek

400

Különleges galaxisok

402

A galaxisok keletkezése és fejlődése

406

Kozmológia (Balázs Béla)

412

Kozmológiai fontosságú lokális jelenségek

413

Távolodó csillagrendszerek

415

Világegyetem és világmodellek

416

A kozmikus háttérsugárzás és kozmológiai jelentősége

423

A hélium és a forró Univerzum

427

A modellek valóságtartalma

427

Inhomogén és anizotrop Világegyetem

428

Élet a Kozmoszban (Kulin György)

430

Régi elképzelések

430

Az életfeltételek kutatása

432

A földi életet a Nap táplálja

440

A földi élet kozmikus kapcsolatai

441

Más bolygórendszerek

442

A csillagok nem egyszerre keletkeztek

444

Fejlett civilizációk

444

A csillagászat filozófiai problémái

456

A csillagászat és filozófia kölcsönhatása

456

A világ anyagi egysége

459

Modellezhetik-e a világot a "világmodellek"?

462

A Világegyetem végtelenségének problémája

464

Megismerhető-e a világ?

468

Hamis világképek (Róka Gedeon)

470

Régi és mai mítoszok

470

Asztrológia a 20. században

472

Fiú vagy leány?

477

A világvége-pánik

478

A Világegyetem rendje

479

Az UFO-őrület

482

A csillagászati kutatások öncélúságának mítosza

484

A csillagászat és űrkutatás haszna és jelentősége (Róka Gedeon)

486

Mesterséges égitestek (Gesztesi Albert)

494

A mesterséges holdak

494

Mesterséges bolygók

521

Bolygószondák

523

A Hold kutatása

533

Űrhajók

541

A mesterséges holdak észlelése

554

A csillaggömböktől a planetáriumokig (Schalk Gyula)

556

Mit ábrázol a planetárium?

556

A csillaggömböktől a planetáriumokig

557

Az első Zeiss-planetárium

560

Az első kétcsillaggömbös planetárium

562

Korunk planetáriumai

565

Planetáriumok és az iskolák

566

Négy nevezetesebb planetárium

568

A planetáriumok kiegészítő berendezései

573

A planetárium jövője

576

Hazai planetáriumok

578

A jénai Zeiss Művek UNIVERSAL-nagyplanetáriuma

580

A jénai Zeiss Művek MÉDIUM-típusú kisműszere

582

A jénai Zeiss Művek RAUMFLUG-űrplanetáriuma

582

A Baader-csillaggömbök

583

A világ planetáriumai

585

Az egyetemes csillagászat áttekintése (Ponori Thewrewk Aurél)

587

Csillagászat az ókorban

587

A görög csillagászat

592

Az arab-perzsa csillagászat

597

A középkori Európa csillagászata

599

Az újkori csillagászat

600

A csillagászat évszámokban

607

A magyar csillagászat rövid története (Marik Miklós)

614

Csillagászati távcsövek (Kulin György)

617

Csillagászati távcsövek

617

Optikai lencsék

618

Fontosabb optikai alapfogalmak

619

Tudnivalók a nagyításról

621

A lencsék gyújtótávolsága

625

A Galilei-féle távcső

634

A Kepler-féle távcső

635

Az okulárok

636

A Barlow-lencse. Fókusznyújtás

639

Fókusznyújtás pozitív lencsével

640

A dialit-távcső

642

A lencsés távcső előnyei és hátrányai

642

A tükrök optikai törvényei

643

A tükrös távcsövek főbb típusai

645

Távcső tengelykereszt nélkül

662

A távcsőtükör készítése (Kulin György)

665

A homorú tükör

665

A paraboloid tükör

681

A segédtükrök készítése

685

A Foucault-féle késélpróba

686

Felületalakítás a zónák fókuszkülönbségeinek mérésével

689

Fényezés papíron

691

Üvegfelületek ezüstözése

693

Fontos tudnivalók a tükörről

695

A lencse házi készítése (Kulin György)

697

Egyszerű lencsék készítése

697

Karcos felületek javítása

699

Panorámaperiszkóp házi készítése

700

Hibásan ragasztott lencsék javítása

703

További lehetőség a dialit-távcső

704

A távcső mechanikai szerelése (Orgoványi János)

705

Tükrös távcső szerkezeti részei

705

Optikai elemek beépítése a távcsőbe

715

Parallaktikus tengelyrendszer készítése

724

Csapos tengelyrendszer

749

Tájékozódás az égen (ifj. Bartha Lajos)

759

Csillagok és csillagképek

759

Tájékozódás és objektumkeresés

764

Térképek és katalógusok

789

Magyar csillagnevek és csillaglegendák (Kulin György)

790

Magyar csillagnevek

790

Csillaglegendák

793

Mit, hogyan figyeljünk meg? (ifj. Bartha Lajos)

801

Az amatőr csillagász munkalehetőségei

801

Legfontosabb "észlelő eszközünk": a szem

803

A fényképezés anyagai

804

Az észlelések feljegyzése

805

Fényességmérés - változó fényű csillagok

808

A változócsillagok észlelése

821

A Nap megfigyelése

835

A Hold megfigyelése

847

A bolygók megfigyelése

854

Üstökösészlelés - üstököskeresés

868

Meteorok és tűzgömbök észlelése

872

Fogyatkozások és fedések

877

Napórák készítése (Ponori Thewrewk Aurél)

885

Példatár (Kulin György)

911

Névmutató

931

Tárgymutató

939