Szerb Antal - Magyar irodalomtörténet

Nincs raktáron
Szerb Antal - Magyar irodalomtörténet
állapot
antikvár könyv, jó állapotú
ISBN
9632716094
RRP: 1 200 Ft 

Ez a beszállító által legutóbb ajánlott kiskereskedelmi eladási ár.

online ár 960 Ft
A vásárlás után járó pontok: 10 Ft

Részletek

"Irodalomtudósaink közt kevés a művészember. Szerb Antal az. Ért az árnyalatoknak azon a nyelvén, amely nélkül a halhatatlanok minden írása (akárhogy tudjuk a rájuk vonatkozó irodalmat, pletykákat, évszámokat) zavaros abrakadabra, melyre szegény tudósunk még zavarosabb madárnyelvvel felel...
Szerb Antal elsősorban azzal emelkedik... az irodalomtörténészek fölé, hogy több köze van az írókhoz és művekhez, mint nekik. Még ha kevésbé ismeri is egyiket-másikat, betalál szivük belsőbb köreibe, van érzékszerve hozzájuk, nem a hivők tiszteletteljes vakságával nézi őket, hanem ahogy egyik asszony mustrálja a másik asszonyt öltözködése, kozmetikája és táncoló izmai kinyilatkoztatásában. Irodalomtörténetében kevesebb a tisztelet, de több az intim hozzáértés...
Nagy újsága Szerb Antal irodalomtörténetének az is, hogy olyan ember írta, aki... távcsövét szabadon forgathatja az európai égboltozaton, s végig is járatta, mielőtt a mi csillagainknál megállapodott... Az ember minden ítéletében érzi egy nagyobb ismeretkör közelségét, s nemcsak ítéletében, hanem abban is, ahogy a magyar írók törekvéseit nézi...
Emberien élő, emberien átélt humánus stílus által szerette volna a magyar irodalmat emberi szívekhez közel hozni. Ez, amennyiben a szívek elfogulatlanok, eléggé sikerült is neki, s éppen a stílusa révén, amely könyvének az alázata és előkelősége egyszersmind...Megírt egy irodalomtörténetet, amelyet úgy olvas végig az ember, mintha regény volna a kezében..."

Adatok
szerző
Szerb Antal
cím
Magyar irodalomtörténet
kiadó
Magvető Könyvkiadó
kiadási év
1982
oldalszám
554
kötés
vászon kötés védőborítóval
Cikkszám
570793
Vélemények
Legyen Ön az első, aki véleményt ír!
Tartalom
Előszó 7
Ajánlás 29
Lectori salutem 31
A módszerről 32
Az egységes szempont 39
Szelekció és felosztás 42
Egyházi irodalom
Kéziratos irodalom
Bevezetés
Őskor, ősvallás 49
A kereszténység felvétele 51
Az antik hagyomány. Magyarság és kereszténység 53
Szerzők, megjelenési forma 55
Latin irodalom 59
Magyar nyelvű irodalom
Középkor 63
Az átmenet kora 65
Kódexeink tartalma 67
Kódexeink közönsége. A kódexirodalom fellendülésének okai 71
A humanizmus 74
A könyvnyomtatás kora
A reformáció
Elterjedése 79
A reformáció tartalma és embertípusa 81
A reformáció belső fejlődése 84
Az irodalom mint eszköz
A könyvnyomtatás 88
Protestáns célú irodalom 92
Az irodalom mint cél
A ponyva születése 96
Tinódi Sebestyén 98
A históriák tárgya 100
A katolikus restauráció
Habsburgok, főurak és jezsuiták 103
Pázmány Péter 105
Erdély és a protestantizmus a XVII. században 109
Az autonóm ember
Nemzeti öntudat 112
Írói öntudat 122
A Felvilágosodás előfutárjai 126
Az egyházi kultúra fénykora és hanyatlása (XVIII. sz.) 132
Főúri irodalom
Bevezetés
Udvari kultúra 139
A magyar főúri költő 143
Balassa Bálint és iskolája
A személyes líra megteremtése 145
Az udvari szerelem 149
Balassa iskolája 153
Zrínyi Miklós
Főúr és költő, misztikus és reálpolitikus 157
Zrínyi életcélja 159
Sors és szabad akarat 163
A Szigeti Veszedelem 166
Zrínyi és a korszellem 170
Gyöngyösi István 173
A népivé lett főúri irodalom
A kéziratos daloskönyvek 178
A kuruc költészet 184
A népballadák 186
Erdélyi főurak
Erdély önmagába tekint 188
Mikes Kelemen 194
Késői barokk és rokokó 200
A főúri felvilágosodás 204
A korrajzszerű regény
Báró Eötvös József 361
Szórakoztató irodalom 367
Jókai Mór 370
Petőfi Sándor 376
Lírai realizmus 376
Biedermeier 382
Népiesség 385
Világszabadság 389
Petőfi körül 393
Arany János
A népi fi 399
Históriai realizmus 404
Tudatos költő 409
Az öreg Arany 414
Irodalmi tudat 418
Madách Imre
Az ember tragédiájának szellemtörténeti helye 424
Madách világnézete 429
A polgárosodó nemesség irodalma
A korszak negatív jellege 433
A klasszicizáló iskola
Epigon líra 438
A klasszicizmus a kor ellen fordul 443
Klasszicizáló és népies színpad 446
Mikszáth Kálmán 448
Vajda János 452
Irodalomszemlélet 456
Polgári irodalom
Bevezetés 463
A Nyugat előtt
A polgári irodalom kezdetei 469
Konzervatívok 473
Impresszionizmus 477
A Nyugat 483
Ady Endre 486
Ősök, ifjúkor 487
Nagyvárad és Párizs 490
Romantikus korszak 492
A későbbi Ady 494
Ady vitalizmusa 496
Ady és a halál 497
Ady vallásossága 499
Ady és a szerelem 501
Pénz és szegénység 504
Ady magyarsága 507
Babits Mihály
A fiatal Babits 510
A férfi Babits 513
A Nyugat lírikusai 516
A Nyugat prózaírói
Móricz Zsigmond 522
A többiek 527
Névmutató 533